Dịch vụ giải thể công ty trọn gói ở Bắc Giang

DỊCH VỤ GIẢI THỂ CÔNG TY TRỌN GÓI Ở BẮC GIANG

Dịch vụ giải thể công ty trọn gói ở Bắc Giang do Gia Minh thực hiện chắc chắn thành công 100% cho khách hàng đăng ký sử dụng dịch vụ.

Trình tự dịch vụ giải thể công ty trọn gói ở Bắc Giang
Trình tự dịch vụ giải thể công ty trọn gói ở Bắc Giang

Giải thể công ty là gì?

Giải thể công ty là quá trình chấm dứt hoạt động và tồn tại pháp lý của một công ty. Nó có thể diễn ra khi công ty không còn hoạt động kinh doanh hoặc khi các cổ đông quyết định chấm dứt hoạt động của công ty.

Quá trình giải thể công ty liên quan đến các biện pháp pháp lý nhằm chấm dứt các quyền và trách nhiệm của công ty, phân phối tài sản và thanh toán nợ nần. Nó cũng bao gồm việc thực hiện các thủ tục hành chính và pháp lý để hủy bỏ đăng ký kinh doanh và các giấy tờ công ty khác.

Tiết kiệm tối đa thời gian, chi phí, gửi ngay hồ sơ đến hộp thư: dvgiaminh@gmail.com

Hoặc nhấc máy lên, Gọi ngay cho chúng tôi: 0939 456 569 - 0936 146 055 (zalo).

Điều kiện giải thể công ty

Điều kiện giải thể công ty có thể khác nhau tùy theo quy định pháp luật của từng quốc gia và loại hình công ty. Dưới đây là một số điều kiện giải thể công ty thường gặp:

Quyết định của cổ đông: Đối với hầu hết các công ty, quyết định giải thể công ty thường phải được cổ đông thông qua. Thông thường, quyết định này được đưa ra trong cuộc họp cổ đông và yêu cầu có sự đồng ý của một số lượng cổ đông đủ quyền biểu quyết hoặc đại diện cho một tỷ lệ cổ phần nhất định.

Tuân thủ quy định pháp luật: Công ty phải tuân thủ các quy định pháp luật về giải thể công ty của quốc gia nơi công ty hoạt động. Điều này có thể bao gồm việc tuân thủ các quy định về thủ tục hành chính, thông báo công khai, thanh toán nợ nần và phân phối tài sản.

Trả nợ và thanh toán các khoản nợ: Công ty cần thanh toán và giải quyết các khoản nợ nếu có. Điều này có thể bao gồm thanh toán các khoản vay, trả lương cho nhân viên, thanh toán các khoản nợ với nhà cung cấp và đảm bảo tuân thủ các quy định pháp lý liên quan đến khoản nợ và trách nhiệm tài chính.

Xử lý tài sản: Công ty cần xác định và xử lý tài sản theo quy định pháp luật và thỏa thuận giữa các bên liên quan. Điều này có thể bao gồm bán tài sản, chuyển nhượng quyền sở hữu, hoặc phân phối tài sản cho cổ đông hoặc các bên liên quan khác theo tỷ lệ cổ phần.

Hủy bỏ đăng ký kinh doanh: Công ty cần thực hiện các thủ tục hành chính để hủy bỏ đăng ký kinh doanh hoặc đăng ký công ty tại các cơ quan chính phủ hoặc cơ quan đăng ký kinh doanh tương ứng. Điều này thông thường bao gồm việc nộp các biên bản giải thể và các giấy tờ liên quan, thông báo công khai và tuân thủ các quy định pháp lý liên quan.

Tuân thủ các quy định nội bộ: Ngoài các quy định pháp luật, công ty cũng cần tuân thủ các quy định nội bộ đã được quy định trong công đạo hoặc thoả thuận cổ đông. Điều này có thể đảm bảo rằng các quyền lợi và trách nhiệm của cổ đông được bảo vệ và các quy trình giải thể được thực hiện theo đúng quy định.

1. Trường hợp công ty bắt buộc giải thể

Trường hợp bắt buộc giải thể

Trường hợp bắt buộc giải thể khi không có đủ số lượng thành viên tối thiểu theo quy định trong 6 tháng liên tục và không làm thủ tục chuyển đổi loại hình doanh nghiệp.

Công ty bị thu hồi giấy chứng nhận đăng ký doanh nghiệp, trừ trường hợp có quy định khác.

Trường hợp giải thể tự nguyện

Trường hợp giải thể tự nguyện xảy ra khi công ty kết thúc thời hạn hoạt động đã ghi trong điều lệ công ty.

Giải thể tự nguyện xảy ra theo quyết định của chủ doanh nghiệp tư nhân, chủ sở hữu công ty một thành viên, của tất cả các thành viên đối với công ty hợp danh, công ty trách nhiệm hữu hạn, các thành viên công ty cổ phần.

2. Các bước thanh lý tài sản thực hiện ra sao?

Khi thanh lý tài sản doanh nghiệp cần thực hiện các bước như sau:

Bước 1: Thành lập hội đồng thanh lý tài sản.

Bước 2: Kiểm tra, đánh giá chất lượng và giá trị còn lại của tài sản.

Bước 3: Bán tài sản để thanh lý các khoản nợ và nghĩa vụ tài chính của doanh nghiệp. Bán tài sản cần thông qua 3 các cách như sau:

Bán chỉ định

Bán công khai

Đấu giá tài sản

3. Thủ tục giải thể công ty ở Bắc Giang

Các bước giải thể công ty trọn gói ở Bắc Giang

Để giải thể doanh nghiệp công ty phải trải qua nhiều bước cũng làm mất rất nhiều thời gian

Bước 1: Thông qua quyết định Giải thể công ty

Để Giải thể công ty doanh nghiệp trước hết cần thông qua quyết định giải thể. Theo đó quyết định giải thể phải được thông qua bởi chủ sở hữu đối với công ty trách nhiệm hữu hạn 1 thành viên và hội đồng thành viên đối với công ty trách nhiệm hữu hạn 2 thành viên và đại hội đồng cổ đông đối với công ty cổ phần.

  • Quyết định giải thể phải có nội dung như sau:
  • Tên, địa chỉ trụ sở chinh của doanh nghiệp
  • Lý do giải thể
  • Thời hạn, thủ tục thanh lý hợp đồng và thanh toán các khoản nợ của doanh nghiệp, thời hạn thanh toán nợ, thanh lý hóa đơn không vượt quá 06 tháng
  • Phương án xử lý các nghĩa vụ phát sinh từ hợp đồng lao động.
  • Họ, tên, chữ ký của người đại diện pháp luật của doanh nghiệp.

Khi quyết định giải thể doanh nghiệp, doanh nghiệp phải đăng quyết định giải thể lên cổng thông tin quốc gia https://dangkykinhdoanh.gov.vn/. Quyết định này cũng phải được niêm yết tại trụ sở chính, chi nhánh và văn phòng đại diện.

Bước 2: Nộp hồ sơ giải thể

Hồ sơ giải thể gồm có:

Thông báo về việc giải thể doanh nghiệp

Quyết định của chủ sở hữu công ty hoặc biên bản họp hội đồng thành viên nếu là công ty trách nhiệm hữu hạn 2 thành viên trở lên hoặc biên bản họp của đại hội đồng cổ đông

Sau 7 ngày kể từ ngày nhận thông báo sở kế hoạch đầu tư sẽ chuyển hồ sơ giải thể qua cơ quan thuế để tiến hành đóng cửa mã số thuế

Bước 3: Thực hiện thủ tục đóng cửa mã số thuế tại cơ quan thuế

Ở bước này doanh nghiệp gửi đủ hồ sơ như sau:

Gửi công văn xin giải thể tới chi cục thuế nơi doanh nghiệp đăng ký thuế. Công văn phải đính kèm bản sao giấy chứng nhận đăng ký doanh nghiệp và đăng ký thuế (nếu có)

Gửi công văn xác nhận không nợ thuế

Gửi công văn xin quyết toán thuế

Đóng các loại thuế chưa đóng

Thực hiện nghiệp vụ nộp phạt nếu có

Bước 4: Xác nhận nghĩa vụ hải quan tại cơ quan hải quan

Những doanh nghiệp mà sử dụng con dấu do cơ quan công an cấp thì phải trả con dấu, giấy chứng nhận đăng ký mẫu dấu.

Sau khi trả dấu cơ quan công an sẽ cấp giấy chứng nhận đã thu hồi con dấu.

Bước 5: Thực hiện thủ tục với cơ quan đăng ký kinh doanh

Trong vòng 5 ngày kể từ ngày thực hiện hết các nghĩa vụ của dn, người đại diện pháp luật phải gửi đề nghị giải thể cho cơ quan đăng ký kinh doanh.

Hồ sơ gồm có:

Thông tin về giải thể

Báo cáo về thanh lý tài sản, danh sách chủ nợ, số nợ đã trả, bao gồm trả hết các khoản nợ về thuế và tiền đóng bảo hiểm xã hội

Giấy chứng nhận đăng ký mẫu dấu và con dấu ( nếu có )

Giấy chứng nhận đăng ký doanh nghiệp.

Sau khi nhận đủ hồ sơ, phòng đăng ký kinh doanh sẽ thông tin về việc giải thể cho cơ quan thuế. Trong vòng 2 ngày kể từ ngày nhận được thông tin, sẽ gửi ý kiến về việc giải thể doanh nghiệp cho phòng đăng ký kinh doanh.

Trong vòng 5 ngày tiếp theo kể từ ngày nhận được hồ sơ giải thể và không nhận được ý kiến từ chối của cơ quan thuế thì sở sẽ cập nhật thông tin giải thể lên công thông tin quốc gia.

4. Bảng giá dịch vụ giải thể công ty trọn gói ở Bắc Giang

 Chi phí dịch vụ giải thể công ty trọn gói ở Bắc Giang
Chi phí dịch vụ giải thể công ty trọn gói ở Bắc Giang

Những câu hỏi thường gặp khi giải thể công ty và giải đáp

Khi giải thể công ty, có một số câu hỏi phổ biến mà người quản lý công ty hoặc chủ sở hữu có thể đặt ra. Dưới đây là một số câu hỏi và giải đáp tương ứng:

Quyết định giải thể công ty:

Tại sao tôi muốn giải thể công ty?

Giải thể công ty có thể được đưa ra vì một số lý do, bao gồm không hoạt động hiệu quả, không còn nhu cầu kinh doanh, khó khăn tài chính, thay đổi chiến lược, hoặc lý do pháp lý.

Có những lợi ích nào khi giải thể công ty?

Giải thể công ty có thể đem lại lợi ích như giảm chi phí vận hành, loại bỏ nợ nần, tái cơ cấu tài sản và nguồn lực, tập trung vào hoạt động kinh doanh chính, hoặc đáp ứng yêu cầu pháp lý.

Quyết định giải thể công ty cần được thông qua bằng cách nào?

Quyết định giải thể công ty thường phải được đưa ra trong một cuộc họp của các cổ đông hoặc thành viên công ty. Quy trình này có thể được quy định trong giấy phép hoạt động của công ty và các quy định pháp lý liên quan.

Thủ tục pháp lý:

Các bước thực hiện giải thể công ty là gì?

Các bước thực hiện giải thể công ty có thể bao gồm việc lập và thông báo kế hoạch giải thể, thu thập ý kiến của cổ đông hoặc thành viên, hoàn thành các thủ tục pháp lý như thanh toán thuế, chấm dứt hợp đồng lao động, xử lý tài sản và nợ nần, và thông báo với các cơ quan quản lý.

Tôi cần tuân thủ những quy định pháp lý nào khi giải thể công ty?

Quy định pháp lý về giải thể công ty có thể khác nhau tùy theo quốc gia và khu vực. Thông thường, bạn cần tuân thủ các quy định về thuế, lao động, bảo hiểm xã hội, và quy định về giải thể công ty trong phạm vi địa phương.

Ai là người chịu trách nhiệm cho việc thực hiện các thủ tục giải thể?

Người chịu trách nhiệm cho việc thực hiện các thủ tục giải thể công ty thường là người đại diện pháp lý của công ty, bao gồm các thành viên trong ban quản lý hoặc người được ủy quyền.

Xử lý tài sản và nợ nần:

Làm thế nào để xử lý tài sản của công ty sau khi giải thể?

Tài sản của công ty sau khi giải thể có thể được chuyển nhượng, bán, hoặc phân phối cho các bên liên quan, cổ đông hoặc thành viên công ty theo quy định pháp lý hoặc quyết định của cổ đông.

Cần phải thanh toán những nợ nần nào trước khi giải thể công ty?

Trước khi giải thể công ty, bạn cần thanh toán tất cả các nợ nần và cam kết tài chính của công ty. Điều này có thể bao gồm thanh toán các khoản nợ vay, tiền lương và các khoản phải trả khác đối với nhà cung cấp hoặc bên thứ ba có liên quan.

Nếu công ty không đủ tài sản để thanh toán nợ nần, thì sao?

Trong trường hợp công ty không có đủ tài sản để thanh toán toàn bộ nợ nần, quy định pháp lý có thể xác định thứ tự ưu tiên của các chủ nợ và quy định về việc phân phối tài sản còn lại. Thông thường, các chủ nợ ưu tiên như cơ quan thuế và các chủ nợ khác có quyền ưu tiên trong việc thu hồi nợ.

Tác động đến nhân viên và hợp đồng lao động:

Nhân viên sẽ nhận được gì khi công ty giải thể?

Nhân viên có thể được hưởng các quyền lợi theo hợp đồng lao động, như lương, phép năm chưa sử dụng, bảo hiểm xã hội và các khoản bồi thường khác theo quy định pháp lý hoặc thỏa thuận.

Cần phải thông báo cho nhân viên về quyết định giải thể công ty như thế nào?

Thông báo về quyết định giải thể công ty cần được gửi cho tất cả nhân viên theo quy định pháp lý. Thông báo này cần cung cấp thông tin về lý do, thời gian hiệu lực và các quyền lợi của nhân viên trong quá trình giải thể.

Cần phải chấm dứt hợp đồng lao động với nhân viên khi giải thể công ty?

Có thể cần chấm dứt hợp đồng lao động với nhân viên khi giải thể công ty. Quy trình chấm dứt hợp đồng lao động cần tuân thủ các quy định pháp lý và hợp đồng lao động hiện hành.

Lưu ý rằng các câu hỏi và giải đáp trên chỉ mang tính chất thông tin chung. Quy trình giải thể công ty có thể khác nhau tùy theo quốc gia và quy định pháp lý cụ thể. Để đảm bảo tuân thủ đầy đủ các quy định pháp lý và thực hiện quy trình giải thể công ty một cách chính xác, bạn nên tìm kiếm sự tư vấn từ một luật sư hoặc chuyên gia pháp lý có kinh nghiệm.

Dịch vụ giải thể công ty trọn gói ở Bắc Giang do Gia Minh thực hiện bạn sẽ giúp quý doanh nghiệp hoàn toàn yên tâm khi sử dụng dịch vụ của chúng tôi.

DANH SÁCH BÀI VIẾT LIÊN QUAN

Dịch vụ giải thể công ty Bắc Giang

Dịch vụ giải thể doanh nghiệp tại Bắc Giang

Dịch vụ thay đổi người đại diện pháp luật tại Bắc Giang

Giải thể công ty cổ phần tại Bắc Giang

Giải thể công ty TNHH tại Bắc Giang

Giải thể văn phòng đại diện Bắc Giang

Tạm ngừng kinh doanh tại Bắc Giang

Thủ tục thay đổi loại hình doanh nghiệp tại Bắc Giang

Dịch vụ giải thể công ty trọn gói ở Bắc Giang

Dịch vụ giải thể công ty trọn gói ở Bắc Giang

Dịch vụ giải thể công ty trọn gói ở Bắc Giang

Dịch vụ giải thể công ty trọn gói ở Bắc Giang Dịch vụ giải thể công ty trọn gói ở Bắc Giang Dịch vụ giải thể công ty trọn gói ở Bắc Giang

Cần dịch vụ giải thể doanh nghiệp trọn gói ở Bắc Giang
Cần dịch vụ giải thể doanh nghiệp trọn gói ở Bắc Giang

CÔNG TY TNHH KẾ TOÁN KIỂM TOÁN GIA MINH

Địa chỉ: 45 Hùng Vương, P. Ngô Quyền, TP. Bắc Giang, tỉnh Bắc Giang

Hotline: 0932 785 561 – 0868 458 111

Email: dvgiaminh@gmail.com

Zalo: 085 3388 126

 

 

Chuyển đến thanh công cụ