Tư vấn giải thể công ty ở Cần Thơ

Công ty đang gặp khó khăn, Quý khách hàng đã thực hiện nhiều cách nhưng tình hình vẫn không có gì khả quan. Lúc này, giải thể công ty, để thực hiện những kế hoạch tiếp theo là một biện pháp hợp lý. Quý khách hàng cần tìm một đơn vị tư vấn giải thể công ty ở Cần Thơ. Đại lý thuế Gia Minh với kinh nghiệm thực hiện giải thể công ty nhiều năm, tự tin sẽ giúp bạn thực hiện giải thể công ty thành công.

Tư vấn giải thể công ty ở Cần Thơ
Tư vấn giải thể công ty ở Cần Thơ

Mục lục

Trường hợp nào phải giải thể công ty

 Căn cứ theo Điều 207 Luật Doanh nghiệp 2020, thì doanh nghiệp bị giải thể bởi các trường hợp sau:

Theo nghị quyết, quyết định của chủ doanh nghiệp đối với doanh nghiệp tư nhân, của Hội đồng thành viên đối với công ty hợp danh, của Hội đồng thành viên, chủ sở hữu công ty đối với công ty trách nhiệm hữu hạn, của Đại hội đồng cổ đông đối với công ty cổ phần.

Tiết kiệm tối đa thời gian, chi phí, gửi ngay hồ sơ đến hộp thư: dvgiaminh@gmail.com

Hoặc nhấc máy lên, Gọi ngay cho chúng tôi: 0939 456 569 - 0936 146 055 (zalo).

Lưu ý, thủ tục giải thể doanh nghiệp khi công ty không có nhu cầu tiếp tục hoạt động theo quyết định của chủ doanh nghiệp đối với doanh nghiệp tư nhân, của tất cả thành viên hợp danh đối với công ty hợp danh, của Hội đồng thành viên, chủ sở hữu công ty đối với công ty trách nhiệm hữu hạn, của Đại hội đồng cổ đông đối với công ty cổ phần phải đảm bảo công ty đã thực hiện xong các nghĩa vụ của mình.

Khác với thủ tục phá sản doanh nghiệp là công ty không còn khả năng thanh toán nghĩa vụ nợ đến hạn.

Kết thúc thời hạn hoạt động đã ghi trong Điều lệ công ty mà không có quyết định gia hạn;

Công ty không còn đủ số lượng thành viên tối thiểu theo quy định của Luật Doanh nghiệp trong thời hạn 06 tháng liên tục mà không làm thủ tục chuyển đổi loại hình doanh nghiệp;

Bị thu hồi Giấy chứng nhận đăng ký doanh nghiệp, trừ trường hợp Luật Quản lý thuế có quy định khác.

Chúng ta đã điểm qua những trường hợp cần phải giải thể công ty, vậy giải thể công ty là gì? 

Giải thể công ty, là việc chấm dứt sự tồn tại của công ty theo quyết định của các chủ sở hữu, hoặc do bị thu hồi Giấy chứng nhận đăng ký doanh nghiệp hoặc theo quyết định của Tòa án.

Giải thể công ty là một thủ tục hành chính do chủ sở hữu, người đại diện pháp luật tiến hành. Công ty chỉ có thể thực hiện thủ tục giải thể nếu đảm bảo điều kiện tài sản của doanh nghiệp tại thời điểm giải thể đủ để thanh toán tất cả các khoản nợ và nghĩa vụ của doanh nghiệp.

Những nguyên dẫn đến doanh nghiệp bị giải thể

Tư vấn hồ sơ giải thể công ty ở Cần Thơ
Tư vấn hồ sơ giải thể công ty ở Cần Thơ

Nguyên nhân dẫn đến giải thể doanh nghiệp

Nguyên nhân dẫn đến giải thể doanh nghiệp có thể do vi phạm quy định của pháp luật đã được nêu trên hoặc do ý chí của chủ doanh nghiệp mà phần lớn là do doanh nghiệp gặp khó khăn không thể tiếp tục kinh doanh được nữa. 

Thứ nhất, do làm ăn thua lỗ kéo dài, doanh nghiệp gặp nhiều khó khăn trong quá trình hoạt động vì không huy động được vốn, tài chính để tiếp tục hoạt động.

Thứ hai, do năng lực quản lý, điều hành doanh nghiệp của các cá nhân, tổ chức còn hạn chế, thiếu kinh nghiệm trong việc quản lý, điều hành doanh nghiệp làm cho tình hình kinh doanh của doanh nghiệp ngày càng đi xuống và không thể phát triển

Thứ ba, do nguyên nhân khác như thiếu vốn sản xuất kinh doanh, không tìm kiếm được thị trường hoặc đang thuộc diện bán hoặc chờ tổ chức lại loại hình doanh nghiệp.

Thứ tư, do khó khăn của nền kinh tế, sức cạnh tranh giảm sút, nhu cầu thị trường xuống thấp, không thể tiếp tục hoạt động nên buộc phải giải thể doanh nghiệp.

Thứ năm, do các doanh nghiệp thiếu các chiến lược để kinh doanh hiệu quả như tổ chức các chương trình khuyến mại, quảng cáo, giới thiệu sản phẩm,

Các hoạt động bị cấm khi thực hiện giải thể công ty ở Cần Thơ

Các hoạt động cấm sau khi giải thể công ty

Kể từ khi có quyết định giải thể doanh nghiệp, nghiêm cấm doanh nghiệp, người quản lý công ty thực hiện các hoạt động sau đây:

Từ bỏ hoặc giảm bớt quyền đòi nợ

Cất giấu, tẩu tán tài sản công ty

Chuyển các khoản nợ không có bảo đảm thành các khoản nợ có bảo đảm bằng tài sản của công ty

Ký kết hợp đồng mới không phải là hợp đồng nhằm thực hiện giải thể công ty + Cầm cố, thế chấp, tặng cho, cho thuê tài sản công ty

Chấm dứt thực hiện hợp đồng đã có hiệu lực

Huy động vốn dưới mọi hình thức khác.

Trình tự giải thể doanh nghiệp theo quy định của pháp luật

Đăng ký giải thể doanh nghiệp được hướng dẫn bởi Điều 70, 71 Nghị định 01/2021/NĐ-CP cụ thể như sau:

Việc đăng ký giải thể doanh nghiệp quy định tại các điểm a, b và c khoản 1 Điều 207 Luật Doanh nghiệp được thực hiện theo trình tự, thủ tục sau đây

Các trường hợp giải thể doanh nghiệp ở Cần Thơ
Các trường hợp giải thể doanh nghiệp ở Cần Thơ

Trong thời hạn 07 ngày làm việc kể từ ngày thông qua nghị quyết, quyết định giải thể quy định tại khoản 1 Điều 208 Luật Doanh nghiệp, doanh nghiệp gửi thông báo về việc giải thể doanh nghiệp đến Phòng Đăng ký kinh doanh nơi doanh nghiệp đặt trụ sở chính.

1. Kèm theo thông báo phải có các giấy tờ sau đây:

a) Nghị quyết, quyết định và biên bản họp của Hội đồng thành viên đối với công ty trách nhiệm hữu hạn hai thành viên trở lên, công ty hợp danh, của Đại hội đồng cổ đông đối với công ty cổ phần; nghị quyết, quyết định của chủ sở hữu công ty đối với công ty trách nhiệm hữu hạn một thành viên về việc giải thể doanh nghiệp;

b) Phương án giải quyết nợ (nếu có).

Trong thời hạn 01 ngày làm việc kể từ ngày nhận được thông báo về việc giải thể doanh nghiệp, Phòng Đăng ký kinh doanh phải đăng tải các giấy tờ quy định tại khoản 1 Điều này và thông báo tình trạng doanh nghiệp đang làm thủ tục giải thể trên cổng thông tin quốc gia về đăng ký doanh nghiệp.

Chuyển tình trạng pháp lý của doanh nghiệp trong Cơ sở dữ liệu quốc gia về đăng ký doanh nghiệp sang tình trạng đang làm thủ tục giải thể và gửi thông tin về việc giải thể của doanh nghiệp cho Cơ quan thuế.

2. Doanh nghiệp thực hiện thủ tục hoàn thành nghĩa vụ thuế với Cơ quan thuế theo quy định của Luật Quản lý thuế.

Trong thời hạn 05 ngày làm việc kể từ ngày thanh toán hết các khoản nợ của doanh nghiệp, doanh nghiệp gửi hồ sơ đăng ký giải thể doanh nghiệp đến Phòng Đăng ký kinh doanh nơi doanh nghiệp đặt trụ sở chính.
– Hồ sơ đăng ký giải thể doanh nghiệp bao gồm các giấy tờ quy định tại khoản 1 Điều 210 Luật Doanh nghiệp 

Thông báo về giải thể công ty

– Báo cáo về thanh lý tài sản công ty

– Danh sách chủ nợ và số nợ đã thanh toán gồm cả thanh toán hết các khoản nợ thuế và nợ tiền đóng BHXH

– Con dấu

– Giấy chứng nhận đăng ký kinh doanh

Trước khi nộp hồ sơ đăng ký giải thể doanh nghiệp, doanh nghiệp phải thực hiện thủ tục chấm dứt mã số thuế hoạt động chi nhánh, văn phòng đại diện, địa điểm kinh doanh của doanh nghiệp tại Phòng Đăng ký kinh doanh nơi đặt chi nhánh, văn phòng đại diện, địa điểm kinh doanh.

3. Sau khi tiếp nhận hồ sơ đăng ký giải thể doanh nghiệp, Phòng Đăng ký kinh doanh gửi thông tin về việc doanh nghiệp đăng ký giải thể cho Cơ quan thuế.

Trong thời hạn 02 ngày làm việc kể từ ngày nhận được thông tin của Phòng Đăng ký kinh doanh, Cơ quan thuế gửi ý kiến về việc hoàn thành nghĩa vụ nộp thuế của doanh nghiệp đến Phòng đăng ký kinh doanh.

– Trong thời hạn 05 ngày làm việc kể từ ngày nhận hồ sơ đăng ký giải thể doanh nghiệp, Phòng Đăng ký kinh doanh chuyển tình trạng pháp lý của doanh nghiệp trong Cơ sở dữ liệu quốc gia về đăng ký doanh nghiệp sang tình trạng đã giải thể nếu không nhận được ý kiến từ chối của Cơ quan thuế, đồng thời ra thông báo về việc giải thể của doanh nghiệp.

Sau thời hạn 180 ngày kể từ ngày Phòng Đăng ký kinh doanh nhận được thông báo kèm theo nghị quyết, quyết định giải thể của doanh nghiệp mà Phòng Đăng ký kinh doanh không nhận được hồ sơ đăng ký giải thể của doanh nghiệp.

Và ý kiến phản đối bằng văn bản của bên có liên quan, Phòng Đăng ký kinh doanh chuyển tình trạng pháp lý của doanh nghiệp trong Cơ sở dữ liệu quốc gia về đăng ký doanh nghiệp sang tình trạng đã giải thể, gửi thông tin về việc giải thể của doanh nghiệp cho Cơ quan thuế, đồng thời ra thông báo về việc giải thể của doanh nghiệp trong thời hạn 03 ngày làm việc kể từ ngày kết thúc thời hạn nêu trên.

Trong thời hạn 180 ngày kể từ ngày nhận được thông báo kèm theo nghị quyết, quyết định giải thể quy định tại Điều 208 Luật Doanh nghiệp, và Phòng Đăng ký kinh doanh chưa chuyển tình trạng pháp lý của doanh nghiệp sang tình trạng đã giải thể trong Cơ sở dữ liệu quốc gia về đăng ký doanh nghiệp.

4. Nếu doanh nghiệp không tiếp tục thực hiện giải thể, doanh nghiệp gửi thông báo về việc hủy bỏ nghị quyết, quyết định giải thể đến Phòng Đăng ký kinh doanh nơi doanh nghiệp đặt trụ sở chính.

Kèm theo thông báo phải có nghị quyết, quyết định của chủ sở hữu công ty đối với công ty trách nhiệm hữu hạn một thành viên, của Hội đồng thành viên đối với công ty trách nhiệm hữu hạn hai thành viên trở lên, công ty hợp danh, của Đại hội đồng cổ đông đối với công ty cổ phần về việc hủy bỏ nghị quyết, quyết định giải thể.

Trong thời hạn 03 ngày làm việc kể từ ngày nhận được thông báo về việc hủy bỏ nghị quyết, quyết định giải thể doanh nghiệp, Phòng Đăng ký kinh doanh phải đăng tải thông báo và nghị quyết, quyết định về việc hủy bỏ nghị quyết, quyết định giải thể doanh nghiệp trên cổng thông tin quốc gia về đăng ký doanh nghiệp.

Khôi phục tình trạng pháp lý của doanh nghiệp trên Hệ thống thông tin quốc gia về đăng ký doanh nghiệp và gửi thông tin hủy bỏ nghị quyết, quyết định giải thể của doanh nghiệp cho Cơ quan thuế.

Đối với doanh nghiệp sử dụng con dấu do cơ quan công an cấp, doanh nghiệp có trách nhiệm trả con dấu, Giấy chứng nhận đã đăng ký mẫu con dấu cho cơ quan công an theo quy định khi làm thủ tục giải thể.

Các bước thực hiện giải thể công ty ở Cần Thơ

Bước 1: Thông qua quyết định giải thể doanh nghiệp

Các việc làm bị cấm khi giải thể công ty tại Cần Thơ
Các việc làm bị cấm khi giải thể công ty tại Cần Thơ

Quyết định giải thể doanh nghiệp phải có các nội dung chủ yếu sau đây:

Tên, địa chỉ trụ sở chính của doanh nghiệp;

Lý do giải thể;

Thời hạn, thủ tục thanh lý hợp đồng và thanh toán các khoản nợ của doanh nghiệp; thời hạn thanh toán nợ, thanh lý hợp đồng không được vượt quá 06 tháng, kể từ ngày thông qua quyết định giải thể;

Phương án xử lý các nghĩa vụ phát sinh từ hợp đồng lao động;

Họ, tên, chữ ký của người đại diện theo pháp luật của doanh nghiệp.

Tham khảo thêm

Dịch vụ đóng mã số thuế tại Cần Thơ

Bước 2: Thực hiện hanh lý tài sản của doanh nghiệp

Chủ doanh nghiệp tư nhân, Hội đồng thành viên hoặc chủ sở hữu công ty, Hội đồng quản trị trực tiếp tổ chức thanh lý tài sản doanh nghiệp, trừ trường hợp Điều lệ công ty quy định thành lập tổ chức thanh lý riêng.

Các khoản nợ của doanh nghiệp được thanh toán theo thứ tự sau:

Các khoản nợ lương, trợ cấp thôi việc, bảo hiểm xã hội theo quy định của pháp luật và các quyền lợi khác của người lao động theo thỏa ước lao động tập thể và hợp đồng lao động đã ký kết;

Nợ thuế;

Các khoản nợ khác.

Bước 3: Công bố thông tin về việc giải thể doanh nghiệp

Trong thời hạn 7 ngày làm việc kể từ ngày thông qua, quyết định giải thể công ty phải được gửi đến cơ quan đăng ký kinh doanh, tất cả các chủ nợ, người có quyền, nghĩa vụ và lợi ích liên quan, người lao động trong công ty và phải được niêm yết công khai tại trụ sở chính và chi nhánh của công ty. Quyết định giải thể công ty phải có các nội dung sau đây:

Tên, địa chỉ trụ sở chính của công ty

Thời hạn, thủ tục thanh lý hợp đồng và thanh toán các khoản nợ của công ty; thời hạn thanh toán nợ, thanh lý hợp đồng không được vượt quá 06 tháng, kể từ ngày thông qua quyết định giải thể

Lý do giải thể công ty.

Phương án xử lý các nghĩa vụ phát sinh từ hợp đồng lao động

Họ, tên, chữ ký của người đại diện theo pháp luật của công ty.

Bước 4: Thực hiện thủ tục giải thể doanh nghiệp tại cơ quan quản lý thuế

Quy trình giải thể doanh nghiệp với cơ quan thuế như sau:

Chủ sở hữu công ty gửi công văn xin giải thể công ty lên Chi cục thuế (kèm bản sao công chứng Giấy chứng nhận Đăng ký kinh doanh và Giấy chứng nhận Đăng ký thuế)

Gửi Công văn xin quyết toán thuế cho công ty

Đóng các loại thuế còn nợ

Nộp phạt (nếu có)

Sau khi có xác nhận không nợ thuế của Chi Cục thuế nơi công ty đặt trụ sở thì công ty gửi hồ sơ xin đóng cửa Mã số thuế

Bước 5: Thực hiện giải thể công ty tại cơ quan đăng ký kinh doanh

Dịch vụ giải thể doanh nghiệp nhanh chóng ở Cần Thơ
Dịch vụ giải thể doanh nghiệp nhanh chóng ở Cần Thơ

Sau khi nhận được Giấy chứng nhận đã đóng cửa Mã số thuế, Doanh nghiệp gửi hồ sơ lên Phòng ĐKKD. Hồ sơ gồm:

Thông báo về giải thể doanh nghiệp

Quyết định giải thể (của chủ doanh nghiệp tư nhân đối với doanh nghiệp tư nhân, của chủ sở hữu và Hội đồng thành viên đối với công ty trách nhiệm hữu hạn, của Đại hội đồng cổ đông đối với Công ty Cổ phần)

Biên bản họp của Hội đồng thành viên hoặc Đại hội đồng cổ đông về việc giải thể doanh nghiệp

Báo cáo thanh lý tài sản doanh nghiệp; danh sách chủ nợ và số nợ đã thanh toán, gồm cả thanh toán hết các khoản nợ về thuế và nợ tiền đóng bảo hiểm xã hội, người lao động sau khi quyết định giải thể doanh nghiệp (nếu có);

Con dấu và giấy chứng nhận mẫu dấu (nếu có);

Giấy chứng nhận đăng ký doanh nghiệp.

Ngoài việc gửi thông bảo giải thể tới phòng đăng ký kinh doanh, chủ doanh nghiệp còn phải gửi thông báo, quyết định giải thể của mình tới người lao động, đăng quyết định giải thể trên Cổng thông tin quốc gia về đăng ký doanh nghiệp và phải được niêm yết công khai tại trụ sở chính.

Bước 6: Thực hiện thủ tục giải thể công ty tại cơ quan công an

Sau khi có phiếu tiếp nhận của Phòng Đăng ký kinh doanh, Doanh nghiệp gửi hồ sơ xin trả dấu tại cơ quan công an. Công an tỉnh ra quyết định huỷ dấu, doanh nghiệp tiếp tục gửi quyết định huỷ dấu này lên Phòng Đăng ký kinh doanh.

Và chờ quyết định giải thể công ty cuối cùng của Phòng Đăng ký kinh doanh (Sau khi doanh nghiệp nhận được quyết định xoá tên công ty trong sổ đăng ký kinh doanh thì hoàn thành thủ tục giải thể công ty).

Chi phí dịch vụ giải thể công ty ở Cần Thơ

Chi phí làm thủ tục giải thể công ty ở Cần Thơ
Chi phí làm thủ tục giải thể công ty ở Cần Thơ

NỘI DUNG CÔNG VIỆC

(Thông báo hải quan, thủ tục đóng mã số thuế, trả giấy phép, con dấu tới Sở KHĐT)

 

PHÍ DỊCH VỤ (CHƯA VAT)

 

THỜI GIAN / (NGÀY LÀM VIỆC)

GIẢI THỂ CÔNG TY VIỆT NAM

 

 

Giải thể công ty

4.500.000

30-90

Giải thể chi nhánh hoạch toán độc lập

4.500.000

30-90

Giải thể chi nhánh hoạch toán phụ thuộc

3.000.000

20-45

Giải thể văn phòng đại diện

3.000.000

20-45

Giải thể địa điểm kinh doanh

(Vì ĐĐKD không có MST 13 nên chỉ thực hiện bước giải thể tại Sở Kế hoạch và Đầu tư nơi ĐĐKD đặt trụ sở)

 

1.500.000

10-20

GIẢI THỂ CÔNG TY VỐN NƯỚC NGOÀI

 

 

Giải thể công ty vốn nước ngoài

15.000.000

30-90

Giải thể văn phòng đại diện thương nhân nước ngoài

8.000.000

30-60

Giải thể Chi nhánh công ty vốn nước ngoài hạch toán độc lập

15.000.000

30-90

Giải thể chi nhánh công ty vốn nước ngoài hạch toán phụ thuộc

12.000.000

20-45

Giải thể văn phòng đại diện công ty vốn nước ngoài

6.000.000

20-45

Giải thể Địa điểm kinh doanh công ty vốn nước ngoài (Vì ĐĐKD không có MST 13 nên chỉ thực hiện bước giải thể tại Sở Kế hoạch và Đầu tư nơi ĐĐKD đặt trụ sở)

6.000.000

20-45

Tư vấn giải thể công ty ở Cần Thơ

Là một trong những Công ty hàng đầu về tư vấn giải thể doanh nghiệp, với phong cách chuyên nghiệp trong lĩnh vực tư vấn, và hoàn tất các thủ tục trọn gói từ thành lập cho đến giải thể công ty. Gia Minh đã và

đang nhận được sự tín nhiệm của Quý khách hàng, với một quy trình tư vấn giải thể chặt chẽ, sự phối hợp của các bộ phận tư vấn:

Tư vấn pháp luật doanh nghiệp – tư vấn kế toán,

Thủ tục giải thể công ty được tiến hành nhanh chóng,

Đảm bảo hạn chế thấp nhất các rủi ro cho khách hàng.

Khi sử dụng dịch vụ tại Gia Minh, chúng tôi sẽ:

Tư vấn điều kiện, lý do, các điều kiện giải thể công ty;

Tư vấn thủ tục, thời gian, chi phí giải thể công ty;

Tư vấn cách thức xử lý các vấn đề liên quan đến lao động, nghĩa vụ đối với cơ quan thuế, quyền và nghĩa vụ đối với bên thứ ba,…

Tư vấn cách thức xử lý các trường hợp nợ thuế, vi phạm pháp luật về thuế, kế toán,…

Tư vấn quyền và nghĩa vụ của người đại diện theo pháp luật, của các thành viên/cổ đông công ty;

Tư vấn về thanh lý tài sản khi giải thể;

Và tư vấn các vấn đề khác…

Một số câu hỏi liên quan đến thủ tục giải thể công ty

Khi giải thể công ty có phải quyết toán thuế không?

Trước khi nộp hồ sơ giải thể tại cơ quan đăng ký kinh doanh công ty phải thực hiện thủ tục quyết toán thuế, đóng cửa mã số thuế doanh nghiệp.

Thủ tục giải thể công ty thực hiện tại những cơ quan nào?

Cơ quan hải quan: xác nhận nghĩa vụ hải quan (áp dụng với tất cả các công ty);

Cơ quan thuế: quyết toán, đóng cửa mã số thuế;

Cơ quan bảo hiểm: chốt sổ bảo hiểm xã hội cho người lao động;

Cơ quan đăng ký kinh doanh: trả Giấy chứng nhận đăng ký doanh nghiệp.

Sau khi giải thể công ty có được thành lập công ty mới không?

Khác với doanh nghiệp bị tuyên bố phá sản. Sau khi giải thể công ty/doanh nghiệp hợp pháp, các thành viên, cổ đông, người đại diện theo pháp luật của công ty hoàn toàn có quyền thành lập công ty mới mà không có bất kỳ hạn chế gì.

Quý khách hàng đang gặp khó khăn khi thực hiện giải thể doanh nghiệp, có thể liên hệ Gia Minh theo số điện thoại: 0868 458 111, để được tư vấn giải thể công ty ở Cần Thơ cụ thể hơn.

CÁC BÀI VIẾT LIÊN QUAN

Dịch vụ giải thể công ty nhanh gọn uy tín Cần Thơ

Dịch vụ giải thể công ty trọn gói ở Cần Thơ

Giá dịch vụ giải thể công ty tại Cần Thơ

Bảng giá dịch vụ giải thể công trọn gói tại Cần Thơ

Dịch vụ giải thể công ty trọn gói tại Cần Thơ

Tư vấn giải thể doanh nghiệp trọn gói tại Cần Thơ

Dịch vụ giải thể công ty Cần Thơ

Dịch vụ giải thể doanh nghiệp ở Cần Thơ

Tư vấn các bước giải thể công ty ở Cần Thơ
Tư vấn các bước giải thể công ty ở Cần Thơ

CÔNG TY TNHH KẾ TOÁN KIỂM TOÁN GIA MINH 

Địa chỉ: Lô 34-17 Khu dân cư Ngân Thuận, P. Bình Thủy, Quận Bình Thủy, Cần Thơ

Hotline: 0932 785 561 – 0868 458 111 

Zalo: 0932 890 675

Gmail: dvgiaminh@gmail.com

Chuyển đến thanh công cụ