Báo giá dịch vụ kế toán thuế tại Cần Thơ

Báo giá dịch vụ kế toán thuế tại Cần Thơ

Kế toán thuế là một phần quan trọng của quá trình quản lý tài chính cho các doanh nghiệp tại Cần Thơ. Dịch vụ kế toán thuế không chỉ giúp doanh nghiệp tuân thủ các quy định về thuế một cách chính xác, mà còn giúp tối ưu hóa sự hiệu quả trong việc quản lý tài chính. Trong bài viết này, chúng ta sẽ tìm hiểu về báo giá dịch vụ kế toán thuế tại Cần Thơ và tại sao nó quan trọng đối với các doanh nghiệp ở đây.

Bảng giá dịch vụ kế toán trọn gói tại Cần Thơ
Bảng giá dịch vụ kế toán trọn gói tại Cần Thơ

Dịch vụ kế toán thuế là gì?

Dịch vụ kế toán thuế là một loại dịch vụ do các chuyên gia kế toán cung cấp nhằm hỗ trợ doanh nghiệp đáp ứng các yêu cầu liên quan đến quản lý thuế. Các công việc trong dịch vụ này bao gồm làm sổ sách kế toán, lập báo cáo tài chính, xử lý các giao dịch thuế, khai thuế và nộp thuế cho cơ quan thuế. Ngoài ra, dịch vụ kế toán thuế cũng giúp doanh nghiệp tối ưu hóa phần lớn các khoản thuế phải đóng và đảm bảo tuân thủ các quy định thuế của pháp luật.

Tiết kiệm tối đa thời gian, chi phí, gửi ngay hồ sơ đến hộp thư: dvgiaminh@gmail.com

Hoặc nhấc máy lên, Gọi ngay cho chúng tôi: 0939 456 569 - 0936 146 055 (zalo).

Các loại dịch vụ kế toán thuế tại Cần Thơ

Kế toán thuế

Kế toán thuế là quá trình ghi nhận, phân loại, tính toán và báo cáo thông tin liên quan đến thuế trong một tổ chức hoặc doanh nghiệp. Nó liên quan đến việc thực hiện các quy định và quy tắc thuế của một quốc gia hoặc khu vực để đảm bảo tuân thủ và nộp đúng các khoản thuế yêu cầu.

Công việc kế toán thuế bao gồm các hoạt động sau:

 • Thu thập thông tin thuế: Kế toán thuế thu thập thông tin liên quan đến thuế từ các bộ phận và hệ thống trong tổ chức, bao gồm các giao dịch tài chính, thu nhập, chi phí, tài sản và các yếu tố khác có liên quan đến thuế.
 • Phân loại và tính toán thuế: Dựa trên thông tin thu thập được, kế toán thuế phân loại các khoản thuế khác nhau như thuế GTGT, thuế thu nhập cá nhân, thuế doanh nghiệp và tính toán số tiền thuế phải nộp dựa trên quy định của pháp luật thuế.
 • Lập báo cáo thuế: Kế toán thuế chuẩn bị và lập báo cáo thuế như báo cáo thuế GTGT, tờ khai thuế thu nhập cá nhân, tờ khai thuế doanh nghiệp và các báo cáo thuế khác được yêu cầu bởi cơ quan thuế. Các báo cáo này cung cấp thông tin chi tiết về số tiền thuế đã nộp, các khoản giảm trừ thuế và các thông tin liên quan khác cho cơ quan thuế.
 • Đối tác với cơ quan thuế: Kế toán thuế làm việc với cơ quan thuế để đảm bảo tuân thủ đúng các quy định thuế, nộp đúng hạn và giải quyết các vấn đề liên quan đến thuế. Họ cũng cung cấp các thông tin yêu cầu và hỗ trợ trong quá trình kiểm tra thuế từ phía cơ quan thuế.
 • Tư vấn thuế: Kế toán thuế cung cấp tư vấn về các vấn đề thuế cho tổ chức hoặc doanh nghiệp, bao gồm việc tối ưu hóa cấu trúc thuế, giảm thiểu rủi ro thuế, tuân thủ quy định thuế và tận dụng các chính sách thuế ưu đãi.

Kế toán chi phí

Kế toán chi phí là quá trình ghi nhận, phân loại, phân tích và báo cáo thông tin liên quan đến các khoản chi phí trong một tổ chức hoặc doanh nghiệp. Nó nhằm mục đích theo dõi và kiểm soát các nguồn lực tài chính được sử dụng để sản xuất hàng hóa hoặc cung cấp dịch vụ.

Công việc kế toán chi phí bao gồm các hoạt động sau:

 • Thu thập thông tin chi phí: Kế toán chi phí thu thập thông tin liên quan đến các khoản chi phí từ các bộ phận và quy trình trong tổ chức, bao gồm chi phí nguyên vật liệu, chi phí lao động, chi phí sản xuất, chi phí quản lý và các khoản chi phí khác.
 • Phân loại chi phí: Dựa trên thông tin thu thập được, kế toán chi phí phân loại và ghi nhận các khoản chi phí vào các tài khoản chi phí tương ứng. Các tài khoản chi phí thông thường bao gồm chi phí nguyên vật liệu, chi phí nhân công, chi phí xây dựng, chi phí quảng cáo, chi phí tiền lương và các tài khoản chi phí khác.
 • Phân tích và ghi nhận chi phí: Kế toán chi phí tiến hành phân tích chi phí để xác định các yếu tố ảnh hưởng đến chi phí và ghi nhận các khoản chi phí vào các báo cáo kế toán như sổ sách chi phí, sổ cái chi phí và báo cáo chi phí.
 • Quản lý chi phí: Kế toán chi phí cung cấp thông tin về chi phí cho các quyết định quản lý, bao gồm việc đánh giá hiệu quả chi phí, tìm kiếm cách giảm thiểu chi phí, định giá sản phẩm hoặc dịch vụ và đưa ra các quyết định liên quan đến giá cả và lợi nhuận.
 • Báo cáo chi phí: Kế toán chi phí chuẩn bị và lập báo cáo chi phí, bao gồm báo cáo chi phí sản xuất, báo cáo chi phí theo đối tượng, báo cáo chi phí theo đơn hàng hoặc dự án và các báo cáo khác để cung cấp thông tin về chi phí cho quản lý và các bên liên quan.

Kế toán ngân hàng

Kế toán ngân hàng là một lĩnh vực của kế toán đặc biệt tập trung vào việc ghi nhận, phân loại và báo cáo thông tin tài chính liên quan đến hoạt động của các tổ chức ngân hàng. Kế toán ngân hàng đảm bảo rằng các hoạt động tài chính của ngân hàng được ghi nhận chính xác, tuân thủ các quy định, tiêu chuẩn kế toán và yêu cầu của cơ quan quản lý.

Công việc kế toán ngân hàng bao gồm các hoạt động sau:

 • Ghi nhận và phân loại giao dịch tài chính: Kế toán ngân hàng ghi nhận và phân loại các giao dịch tài chính của ngân hàng như tiền gửi, cho vay, rút tiền, chuyển khoản, thanh toán, phát hành thẻ và các giao dịch khác. Các giao dịch này được phân loại vào các loại tài khoản khác nhau như tài khoản tiền gửi, tài khoản cho vay, tài khoản thu chi và tài khoản tài sản.
 • Kiểm soát và giám sát tài chính: Kế toán ngân hàng thực hiện các biện pháp kiểm soát nội bộ nhằm đảm bảo tính chính xác và đáng tin cậy của thông tin tài chính. Điều này bao gồm việc kiểm tra và xác minh số liệu, giám sát việc thực hiện các quy định và chính sách tài chính, và đảm bảo sự tuân thủ các quy định của cơ quan quản lý và các tiêu chuẩn kế toán.
 • Báo cáo tài chính: Kế toán ngân hàng chuẩn bị và lập báo cáo tài chính của ngân hàng, bao gồm báo cáo tài sản, báo cáo nợ phải trả, báo cáo lợi nhuận và lỗ, báo cáo sự thay đổi vốn và các báo cáo khác. Các báo cáo này được cung cấp cho cơ quan quản lý, cổ đông, nhà đầu tư và các bên liên quan khác để cung cấp thông tin về tình hình tài chính và hoạt động của ngân hàng.
 • Tuân thủ quy định và quy tắc: Kế toán ngân hàng đảm bảo rằng ngân hàng tuân thủ các quy định và quy tắc của cơ quan quản lý và các cơ quan quy định khác liên quan đến hoạt động tài chính. Điều này bao gồm việc tuân thủ quy định về vốn, tỷ lệ dự trữ, báo cáo tài chính và các yêu cầu khác liên quan đến hoạt động ngân hàng.

Kế toán quản trị

Kế toán quản trị là một lĩnh vực của kế toán tập trung vào việc cung cấp thông tin tài chính và phi tài chính cho quản lý trong quá trình ra quyết định và quản lý hoạt động kinh doanh của một tổ chức hoặc doanh nghiệp. Kế toán quản trị tập trung vào cung cấp thông tin phân tích, dự báo và đánh giá hiệu quả của các hoạt động kinh doanh.

Công việc kế toán quản trị bao gồm các hoạt động sau:

 • Lập kế hoạch và dự báo: Kế toán quản trị hỗ trợ quá trình lập kế hoạch và dự báo bằng cách thu thập thông tin và phân tích dữ liệu kinh doanh để đưa ra các dự báo về hiệu suất tài chính và hoạt động của tổ chức. Điều này cho phép quản lý đưa ra quyết định dựa trên thông tin về tiềm năng, mục tiêu và kế hoạch kinh doanh của tổ chức.
 • Phân tích chi phí và hiệu suất: Kế toán quản trị phân tích chi phí các hoạt động kinh doanh để xác định hiệu suất và lợi nhuận của từng sản phẩm, dịch vụ hoặc đơn vị kinh doanh. Bằng cách phân tích chi phí, quản lý có thể đưa ra quyết định về giá cả, giảm thiểu chi phí không hiệu quả và tối ưu hóa sử dụng nguồn lực tài chính.
 • Quản lý ngân sách: Kế toán quản trị hỗ trợ việc lập và quản lý ngân sách của tổ chức. Nó bao gồm việc xác định mục tiêu ngân sách, phân bổ nguồn lực tài chính cho các hoạt động kinh doanh và theo dõi thực hiện ngân sách để đảm bảo tuân thủ và đạt được mục tiêu kinh doanh.
 • Đánh giá hiệu quả và hiệu suất: Kế toán quản trị cung cấp các công cụ và phương pháp để đánh giá hiệu quả và hiệu suất của các hoạt động kinh doanh. Điều này bao gồm đánh giá các chỉ số tài chính và phi tài chính như tỷ suất lợi nhuận, biên lợi nhuận, tỷ lệ sinh lời, phân tích đòn bẩy tài chính và các chỉ tiêu khác để đánh giá và theo dõi sự phát triển và thành công của tổ chức.
 • Báo cáo quản lý: Kế toán quản trị chuẩn bị và cung cấp các báo cáo tài chính và phi tài chính cho quản lý. Báo cáo này thường được tùy chỉnh để đáp ứng nhu cầu thông tin của quản lý và giúp họ đưa ra quyết định dựa trên thông tin kinh doanh cụ thể và yêu cầu của từng tình huống.

Đối tượng doanh nghiệp nên sử dụng dịch vụ kế toán thuế tại Cần Thơ

Báo giá dịch vụ kế toán thuế trọn gói tại Cần Thơ giá rẻ
Báo giá dịch vụ kế toán thuế trọn gói tại Cần Thơ giá rẻ

Đối tượng doanh nghiệp nên sử dụng dịch vụ kế toán thuế tại Cần Thơ bao gồm:

Doanh nghiệp mới thành lập

Doanh nghiệp mới thành lập thường chưa có kinh nghiệm trong lĩnh vực kế toán thuế, do đó việc sử dụng dịch vụ kế toán thuế sẽ giúp doanh nghiệp tiết kiệm thời gian và chi phí, đồng thời đảm bảo tuân thủ đúng quy định của pháp luật.

Doanh nghiệp có quy mô nhỏ và vừa

Doanh nghiệp có quy mô nhỏ và vừa thường có nguồn lực hạn chế, do đó việc sử dụng dịch vụ kế toán thuế sẽ giúp doanh nghiệp tiết kiệm chi phí, đồng thời đảm bảo chất lượng công việc.

Doanh nghiệp có hoạt động kinh doanh phức tạp

Doanh nghiệp có hoạt động kinh doanh phức tạp, chẳng hạn như doanh nghiệp hoạt động trong lĩnh vực xuất nhập khẩu, xây dựng, dịch vụ,… thường gặp nhiều khó khăn trong việc thực hiện các công việc kế toán thuế. Do đó, việc sử dụng dịch vụ kế toán thuế sẽ giúp doanh nghiệp giải quyết các vấn đề này một cách hiệu quả.

Doanh nghiệp có nhu cầu mở rộng thị trường

Doanh nghiệp có nhu cầu mở rộng thị trường thường cần tập trung vào các hoạt động kinh doanh, do đó việc sử dụng dịch vụ kế toán thuế sẽ giúp doanh nghiệp tiết kiệm thời gian và chi phí, đồng thời đảm bảo tuân thủ đúng quy định của pháp luật.

Doanh nghiệp muốn tiết kiệm thời gian và chi phí

Dịch vụ kế toán thuế tại Cần Thơ mang lại nhiều lợi ích cho doanh nghiệp, bao gồm tiết kiệm thời gian và chi phí, đảm bảo tuân thủ đúng quy định của pháp luật, nâng cao hiệu quả hoạt động kinh doanh của doanh nghiệp. Do đó, các doanh nghiệp có nhu cầu tiết kiệm thời gian và chi phí nên cân nhắc sử dụng dịch vụ kế toán thuế.

Hồ sơ thực hiện dịch vụ kế toán thuế trọn gói tại Cần Thơ

Hồ sơ thực hiện dịch vụ kế toán thuế trọn gói tại Cần Thơ bao gồm các giấy tờ sau:

 • Giấy chứng nhận đăng ký kinh doanh
 • Giấy chứng nhận đăng ký mã số thuế
 • Điều lệ doanh nghiệp
 • Hợp đồng lao động
 • Hóa đơn đầu vào, đầu ra
 • Các chứng từ liên quan đến hoạt động kinh doanh của doanh nghiệp

Ngoài ra, doanh nghiệp có thể cung cấp thêm một số thông tin và tài liệu khác cho công ty dịch vụ kế toán thuế, chẳng hạn như:

 • Thông tin về khách hàng, đối tác
 • Thông tin về tài sản, nguồn vốn của doanh nghiệp
 • Thông tin về các khoản nợ phải trả, khoản phải thu
 • Thông tin về các khoản chi phí, doanh thu của doanh nghiệp

Công ty dịch vụ kế toán thuế sẽ sử dụng các giấy tờ và thông tin này để thực hiện các công việc kế toán thuế cho doanh nghiệp, bao gồm:

 • Lập báo cáo tài chính
 • Kê khai thuế
 • Tư vấn thuế
 • Các công việc khác theo yêu cầu của doanh nghiệp

Quy trình các bước của dịch vụ kế toán thuế tại Cần Thơ

Quy trình các bước của dịch vụ kế toán thuế tại Cần Thơ thường bao gồm các bước sau:

Bước 1: Thu thập thông tin doanh nghiệp

Đầu tiên, công ty dịch vụ kế toán thuế sẽ thu thập thông tin doanh nghiệp từ khách hàng, bao gồm:

 • Giấy chứng nhận đăng ký kinh doanh
 • Giấy chứng nhận đăng ký mã số thuế
 • Điều lệ doanh nghiệp
 • Hợp đồng lao động
 • Hóa đơn đầu vào, đầu ra
 • Các chứng từ liên quan đến hoạt động kinh doanh của doanh nghiệp

Bước 2: Phân tích tình hình tài chính của doanh nghiệp

Sau khi thu thập thông tin doanh nghiệp, công ty dịch vụ kế toán thuế sẽ tiến hành phân tích tình hình tài chính của doanh nghiệp, bao gồm:

 • Doanh thu, chi phí
 • Lợi nhuận, lỗ
 • Tình hình nợ phải trả
 • Tình hình tài sản

Bước 3: Lập báo cáo tài chính

Trên cơ sở phân tích tình hình tài chính của doanh nghiệp, công ty dịch vụ kế toán thuế sẽ tiến hành lập báo cáo tài chính theo quy định của pháp luật, bao gồm:

 • Báo cáo tài chính tổng hợp
 • Báo cáo tài chính chi tiết

Bước 4: Nộp báo cáo tài chính cho cơ quan thuế

Công ty dịch vụ kế toán thuế sẽ thay mặt doanh nghiệp nộp báo cáo tài chính cho cơ quan thuế theo quy định.

Bước 5: Tư vấn thuế cho doanh nghiệp

Công ty dịch vụ kế toán thuế sẽ tư vấn cho doanh nghiệp về các vấn đề liên quan đến thuế, bao gồm:

 • Cách tính thuế
 • Cách kê khai thuế
 • Cách nộp thuế

Bước 6: Lập tờ khai thuế

Công ty dịch vụ kế toán thuế sẽ thay mặt doanh nghiệp lập tờ khai thuế theo quy định.

Bước 7: Nộp tờ khai thuế cho cơ quan thuế

Công ty dịch vụ kế toán thuế sẽ thay mặt doanh nghiệp nộp tờ khai thuế cho cơ quan thuế theo quy định.

Bước 8: Hoàn thành nghĩa vụ thuế cho doanh nghiệp

Công ty dịch vụ kế toán thuế sẽ thay mặt doanh nghiệp nộp tiền thuế cho cơ quan thuế theo quy định.

Báo giá dịch vụ kế toán thuế tại Cần Thơ

GIÁ DỊCH VỤ KẾ TOÁN 

ĐVT:đồng/ tháng

STT

SỐ LƯỢNG HÓA ĐƠN

PHÍ DỊCH VỤ

(VNĐ)

1

Từ 0 đến 9 chứng từ

1.100.000

2

Từ 10 đến 29 chứng từ

1.400.000

3

Từ 30 đến 49 chứng từ

1.900.000

4

Từ 50 đến 69 chứng từ

2.400.000

5

Từ 70 đến 99 chứng từ

3.100.000

6

Trên 100 chứng từ

Thỏa thuận 

Lưu ý:

– Doanh nghiệp có vốn đầu tư nước ngoài: Thêm 500.000 đồng/tháng

– Đối với công ty có xuất nhập khẩu: Thêm 100.000 đồng/1 tờ khai.

– Luôn có nhân viên Gia Minh theo dõi và hỗ trợ trong quá trình làm việc.

Phí dịch vụ xuất hóa đơn: 10.000đ/hóa đơn (cứ 10 dòng là tính 1 tờ hóa đơn)

Thuế TNCN trường hợp không phát sinh lao động

– Phí nộp quyết toán thuế TNCN cuối năm là 300.000đ/năm

Thuế TNCN trường hợp có phát sinh lao động

– Lao động có tham gia BHXH, BHYT: Chi phí quyết toán TNCN + Bảo hiểm xã hội: 90.000đ/1 người/tháng.

– Lao động không tham gia BHXH, BHYT

Phí dịch vụ đăng ký mã số thuế cá nhân: 

 • Phát sinh từ 1-5 lao động phí là 300.000đ/lần
 • Phát sinh từ 6-10 lao động thì phí là 500.000đ/lần
 • Phát sinh từ 11-15 lao động thì phí là 700.000đ/lần
 • Phát sinh nhiều hơn 15 lao động sẽ lập phụ lục đính kèm sau.

Phí nộp tờ khai và quyết toán thuế TNCN: 

 • Phát sinh từ 1-5 lao động phí là 300.000đ/lần
 • Phát sinh từ 6-10 lao động thì phí là 500.000đ/lần
 • Phát sinh từ 11-15 lao động thì phí là 700.000đ/lần
 • Phát sinh nhiều hơn 15 lao động sẽ lập phụ lục đính kèm sau.

Phí đăng ký bảo hiểm xã hội

DỊCH VỤ

CHI PHÍ

GHI CHÚ

Đăng ký khai trình lao động, thang bảng lương, tham gia BHXH mới

1.200.000

Không quá 5 lao động, tham gia BHXH lần đầu tiên

Đăng ký tăng / giảm lao động

300.000

dưới 3 người

Phí dịch vụ báo cáo tình hình sử dụng lao động; tai nạn lao động

400.000 đồng / lần

 

Phí dịch vụ theo dõi, báo cáo lao động

200.000 đồng / tháng

Không quá 10 người; chỉ phát sinh khi khách hàng thành lập công đoàn

Ưu điểm dịch vụ kế toán thuế doanh nghiệp trọn gói tại Cần Thơ

Dịch vụ kế toán thuế kê khai thuế lần đầu tại Cần Thơ
Dịch vụ kế toán thuế kê khai thuế lần đầu tại Cần Thơ

Dịch vụ kế toán thuế doanh nghiệp trọn gói tại Cần Thơ mang lại nhiều ưu điểm cho doanh nghiệp, bao gồm:

 • Tiết kiệm thời gian và chi phí: Doanh nghiệp không cần phải thuê nhân viên kế toán, do đó tiết kiệm được thời gian và chi phí tuyển dụng, đào tạo, quản lý nhân viên kế toán.
 • Đảm bảo tuân thủ đúng quy định của pháp luật: Doanh nghiệp được tư vấn và hỗ trợ bởi đội ngũ kế toán có kinh nghiệm, do đó có thể đảm bảo tuân thủ đúng quy định của pháp luật về kế toán, thuế.
 • Nâng cao hiệu quả hoạt động kinh doanh của doanh nghiệp: Doanh nghiệp có thể tập trung vào các hoạt động kinh doanh chính, do đó nâng cao hiệu quả hoạt động kinh doanh của doanh nghiệp.

Dịch vụ kế toán thuế tại Cần Thơ không chỉ giúp bạn tuân thủ các quy định về thuế một cách chính xác mà còn giúp tối ưu hóa tài chính doanh nghiệp. Việc chọn một đối tác kế toán đáng tin cậy và chuyên nghiệp có thể là một bước quan trọng trong việc đảm bảo sự thành công của doanh nghiệp của bạn tại Cần Thơ. Hy vọng qua bài viết báo giá dịch vụ kế toán thuế tại Cần Thơ trên các bạn nắm rõ hơn về bảng giá của dịch vụ.

CÁC BÀI VIẾT LIÊN QUAN

Nhận làm báo cáo thuế giá rẻ tại Cần Thơ

Dịch vụ kế toán trọn gói uy tín tại Cần Thơ

Dịch vụ báo cáo thuế cho hộ kinh doanh tại Cần Thơ

Dịch vụ khai báo thuế cho hộ cá nhân kinh doanh tại Cần Thơ

Công ty dịch vụ kế toán chuyên nghiệp uy tín tại Cần Thơ

Dịch vụ kế toán thuế trọn gói uy tín nhất tại Cần Thơ

CÔNG TY TNHH KẾ TOÁN KIỂM TOÁN GIA MINH  

Địa chỉ: Lô 34-17 Khu dân cư Ngân Thuận, P. Bình Thủy, Quận Bình Thủy, Cần Thơ

Hotline: 0932 785 561 – 0868 458 111 

Zalo: 0932 890 675

Gmail: dvgiaminh@gmail.com

Chuyển đến thanh công cụ