Giấy phép lao động

GIẤY PHÉP LAO ĐỘNG

Giấy phép lao động là một trong những yếu tố quan trọng trong quá trình làm việc cho người nước ngoài tại một quốc gia khác. Đây là một...

Dịch vụ làm giấy phép lao động

Giấy phép lao động là giấy tờ quan trọng, bắt buộc đối với người lao động nước ngoài muốn làm việc tại Việt Nam. Để xin cấp giấy phép...

Làm giấy phép kinh doanh tại Cần Thơ

Cần Thơ, với tốc độ phát triển kinh tế nhanh chóng, là nơi thu hút sự quan tâm của nhiều doanh nhân và nhà đầu tư. Để khởi đầu...

Làm giấy phép lao động tại Cần Thơ

Theo quy định Bộ luật lao động, Nghị định 11/2016/NĐ-CP và Nghị định số 95/2013/NĐ-CP quy định người nước ngoài làm việc tại Việt Nam nếu không có giấy phép lao...

Xin giấy phép lao động tại Quảng Nam

Xin giấy phép lao động tại Quảng Nam là một trong những dịch vụ giấy phép do Gia Minh thực hiện. Giấy phép lao động là gì? Giấy phép...

Chuyển đến thanh công cụ