Category Archives: HÓA ĐƠN ĐIỆN TỬ M-INVOICE

Hướng dẫn xuất hóa đơn điện tử từ Vacom lên phần mềm hóa đơn điện tử M-invoice ngành dịch vụ

HƯỚNG DẪN XUẤT HÓA ĐƠN TỪ PHẦN MỀM KẾ TOÁN VACOM LÊN HÓA ĐƠN ĐIỆN TỬ M-INVOICE NGÀNH DỊCH VỤ Khái niệm dịch vụ: Là hoạt động kinh tế – xã hội, có tạo ra giá trị mà không nằm trong lĩnh vực nông – lâm – ngư nghiệp; công nghiệp – xây dựng cơ

BẢNG BÁO GIÁ HÓA ĐƠN ĐIỆN TỬ M-INVOICE

Screenshot 6 4

Ghi chú: Khách hàng mua từ lần thứ 2 trở đi thì không tính phí khởi tạo Thời gian lưu trữ: 10 năm Không giới hạn thời gian sử dụng Thuế GTGT (không chịu thuế) vì là nhà sản xuất Hỗ trợ thông báo phát hành hóa đơn miễn phí Hỗ trợ tra cứu hóa

Hướng dẫn ký tên đóng dấu phát hành hóa đơn điện tử M-invoice

Screenshot 49

HƯỚNG DẪN KÝ ĐÓNG DẤU PHÁT HÀNH HÓA ĐƠN ĐIỆN TỬ M-INVOICE 1. Quyết định phát hành hóa đơn      Hướng dẫn: 1:N ( Ngày tháng năm ra quyết định) 2: N+ 2,3,4,5 ( ngày tháng năm áp dụng hóa đơn sau ngày ra quyết định 2-5 ngày) 3: Đóng dấu bên trái và

HƯỚNG DẪN GỬI EMAIL CHO KHÁCH HÀNG

Screenshot 35

HƯỚNG DẪN GỬI EMAIL CHO KHÁCH HÀNG Khi doanh nghiệp đăng ký sử dụng hóa đơn điện tử M-invoice thì nhà sản xuất sẽ cấp cho doanh nghiệp tên đăng nhập và mật khẩu. Giả sử tôi có doanh nghiệp được cấp tên đăng nhập là: 0316183085, mật khẩu: 234567 bằng đường link như sau:

Hướng dẫn đăng nhập vào trang hóa đơn điện tử M-invoice

Screenshot 34

HƯỚNG DẪN ĐĂNG NHẬP VÀO TRANG HÓA ĐƠN ĐIỆN TỬ M-INVOICE Khi doanh nghiệp đăng ký sử dụng hóa đơn điện tử M-invoice thì nhà sản xuất sẽ cấp cho doanh nghiệp tên đăng nhập và mật khẩu. Giả sử tôi có doanh nghiệp được cấp tên đăng nhập là: 0316183085, mật khẩu: 234567 bằng

HƯỚNG DẪN HÓA ĐƠN ĐIỆN TỬ M-INVOICE LĨNH VỰC KINH DOANH TRÀ SỮA

Screenshot 24 11

  HƯỚNG DẪN HÓA ĐƠN ĐIỆN TỬ M-INVOICE LĨNH VỰC KINH DOANH TRÀ SỮA     Xem hướng dẫn hóa đơn điện tử M-INVOICE Lĩnh Vực Kinh Doanh Trà Sữa (tại đây)   BÀI VIẾT LIÊN QUAN:

HƯỚNG DẪN HÓA ĐƠN ĐIỆN TỬ M-INVOICE NGÀNH THƯƠNG MẠI DƯỢC VÀ THỰC PHẨM CHỨC NĂNG

Screenshot 15 20

  HƯỚNG DẪN HÓA ĐƠN ĐIỆN TỬ M-INVOICE NGÀNH THƯƠNG MẠI DƯỢC VÀ THỰC PHẨM CHỨC NĂNG     Xem hướng dẫn hóa đơn điện tử ngành thương mại dược và thực phẩm chức năng (tại đây)   BÀI VIẾT LIÊN QUAN:

HƯỚNG DẪN HÓA ĐƠN ĐIỆN TỬ M-INVOICE NGÀNH THƯƠNG MẠI & XÂY DỰNG

Screenshot 13 25

  HƯỚNG DẪN HÓA ĐƠN ĐIỆN TỬ M-INVOICE NGÀNH THƯƠNG MẠI & XÂY DỰNG     Xem hướng dẫn hóa đơn điện tử ngành thương mại và xây dựng (tại đây)   BÀI VIẾT LIÊN QUAN:

HƯỚNG DẪN HÓA ĐƠN ĐIỆN TỬ M-INVOICE NGÀNH BẤT ĐỘNG SẢN

Screenshot 17 17

  HƯỚNG DẪN HÓA ĐƠN ĐIỆN TỬ M-INVOICE NGÀNH BẤT ĐỘNG SẢN     Xem hướng dẫn hóa đơn điện tử ngành bất động sản (tại đây)   BÀI VIẾT LIÊN QUAN:

HƯỚNG DẪN HÓA ĐƠN ĐIỆN TỬ M-INVOICE NGÀNH KINH DOANH BÁN VÉ MÁY BAY

Screenshot 23 12

  HƯỚNG DẪN HÓA ĐƠN ĐIỆN TỬ M-INVOICE NGÀNH KINH DOANH BÁN VÉ MÁY BAY     Xem hướng dẫn hóa đơn điện tử ngành kinh doanh bán vé máy bay (tại đây)   BÀI VIẾT LIÊN QUAN: