Dịch vụ giải thể doanh nghiệp ở Cần Thơ

Dịch vụ giải thể doanh nghiệp ở Cần Thơ

Giải thể doanh nghiệp là một công việc quan trọng, cần được thực hiện, khi công ty của bạn gặp nhiều khó khăn về tài chính và không còn giải pháp khắc phục. Thực hiện giải thể doanh nghiệp sẽ giúp bạn tránh được những rắc rối về thuế sau này, nếu như muốn tiếp tục kinh doanh. Dịch vụ giải thể doanh nghiệp ở Cần Thơ do Gia Minh thực hiện sẽ mang đến cho Quý khách hàng một dịch vụ uy tín, toàn bộ quy trình thủ tục thực hiện giải thể doanh nghiệp sẽ được chúng tôi trình bày chi tiết trong bài viết này.

Dịch vụ giải thể doanh nghiệp ở Cần Thơ
Dịch vụ giải thể doanh nghiệp ở Cần Thơ

Khái niệm giải thể doanh nghiệp

Trước khi tư vấn dịch vụ giải thể doanh nghiệp ở Cần Thơ, một cách cụ thể đến Quý khách hàng, thì chúng tôi sẽ trình bày sơ qua về khái niệm giải thể doanh nghiệp để Quý khách hàng tiện theo dõi.

Tiết kiệm tối đa thời gian, chi phí, gửi ngay hồ sơ đến hộp thư: dvgiaminh@gmail.com

Hoặc nhấc máy lên, Gọi ngay cho chúng tôi: 0939 456 569 - 0936 146 055 (zalo).

Giải thể doanh nghiệp (còn được gọi là “giải thể công ty” hoặc “giải thể tổ chức kinh doanh”) là quá trình chấm dứt hoạt động pháp lý của một doanh nghiệp hoặc tổ chức kinh doanh. Trong quá trình giải thể, công ty hoặc tổ chức sẽ tiến hành các thủ tục để chấm dứt tất cả các hoạt động kinh doanh, thanh lý tài sản, trả nợ cho các chủ nợ và hoàn thành các nghĩa vụ pháp lý khác.

Có một số lý do mà một doanh nghiệp có thể quyết định giải thể, bao gồm:

Kinh doanh không hiệu quả: Doanh nghiệp có thể gặp khó khăn về tài chính, không có lợi nhuận hoặc gặp khó khăn trong việc duy trì hoạt động kinh doanh.

Thay đổi chiến lược: Công ty có thể quyết định giải thể nếu họ muốn thay đổi chiến lược hoặc hướng đi kinh doanh.

Phá sản: Trong một số trường hợp, giải thể có thể là kết quả của việc doanh nghiệp không thể trả nợ hoặc phá sản.

Hợp nhất hoặc thâu tóm: Một công ty có thể quyết định giải thể sau khi được hợp nhất hoặc thâu tóm bởi một công ty khác.

Quá trình giải thể thường liên quan đến việc thực hiện các thủ tục pháp lý như thông báo cho các bên liên quan, thanh lý tài sản, trả nợ và giải quyết các vấn đề pháp lý khác. Quá trình này cũng phụ thuộc vào quy định pháp luật tại quốc gia hoặc khu vực cụ thể mà doanh nghiệp đang hoạt động.

Lưu ý rằng quá trình giải thể có thể có những tác động pháp lý và tài chính đáng kể đối với doanh nghiệp và các bên liên quan, vì vậy việc tư vấn từ luật sư hoặc chuyên gia tài chính là cần thiết trong trường hợp này.

Các trường hợp giải thể doanh nghiệp ở Cần Thơ

Dịch vụ tiến hành thủ tục giải thể công ty tại Cần Thơ
Dịch vụ tiến hành thủ tục giải thể công ty tại Cần Thơ

 Điều 207 Luật Doanh nghiệp 2020, quy định  doanh nghiệp thực hiện thủ tục giải thể khi có các lý do như sau:

Theo nghị quyết, quyết định của chủ doanh nghiệp đối với doanh nghiệp tư nhân, của Hội đồng thành viên đối với công ty hợp danh, của Hội đồng thành viên, chủ sở hữu công ty đối với công ty trách nhiệm hữu hạn, của Đại hội đồng cổ đông đối với công ty cổ phần.

Lưu ý, thủ tục giải thể doanh nghiệp khi công ty không có nhu cầu tiếp tục hoạt động theo quyết định của chủ doanh nghiệp đối với doanh nghiệp tư nhân, của tất cả thành viên hợp danh đối với công ty hợp danh, của Hội đồng thành viên, chủ sở hữu công ty đối với công ty trách nhiệm hữu hạn.

Của Đại hội đồng cổ đông đối với công ty cổ phần phải đảm bảo công ty đã thực hiện xong các nghĩa vụ của mình. Khác với thủ tục phá sản doanh nghiệp là công ty không còn khả năng thanh toán nghĩa vụ nợ đến hạn.

Kết thúc thời hạn hoạt động đã ghi trong Điều lệ công ty mà không có quyết định gia hạn;

Công ty không còn đủ số lượng thành viên tối thiểu theo quy định của Luật Doanh nghiệp trong thời hạn 06 tháng liên tục mà không làm thủ tục chuyển đổi loại hình doanh nghiệp;

Bị thu hồi Giấy chứng nhận đăng ký doanh nghiệp, trừ trường hợp Luật Quản lý thuế có quy định khác.

Trình tự thủ tục giải thể doanh nghiệp ở Cần Thơ

 • Trình tự, thủ tục giải thể doanh nghiệp thực hiện theo quy định tại Điều 208 Luật Doanh nghiệp năm 2020, Điều 59 Nghị định 78/2015/NĐ-CP đã hết hiệu lực, thay thế bởi Nghị định 01/2021/NĐ-CP như sau:
 • 1. Thông qua nghị quyết, quyết định giải thể doanh nghiệp. Nghị quyết, quyết định giải thể doanh nghiệp phải bao gồm các nội dung chủ yếu sau đây:
 • a) Tên, địa chỉ trụ sở chính của doanh nghiệp;
 • b) Lý do giải thể;
 • c) Thời hạn, thủ tục thanh lý hợp đồng và thanh toán các khoản nợ của doanh nghiệp;
 • d) Phương án xử lý các nghĩa vụ phát sinh từ hợp đồng lao động;đ) Họ, tên, chữ ký của chủ doanh nghiệp tư nhân, chủ sở hữu công ty, Chủ tịch Hội đồng thành viên, Chủ tịch
 • Hội đồng quản trị;
 • 2. Chủ doanh nghiệp tư nhân, Hội đồng thành viên hoặc chủ sở hữu công ty, Hội đồng quản trị trực tiếp tổ chức thanh lý tài sản doanh nghiệp, trừ trường hợp Điều lệ công ty quy định thành lập tổ chức thanh lý riêng;
 • 3. Trong thời hạn 07 ngày làm việc kể từ ngày thông qua, nghị quyết, quyết định giải thể và biên bản họp phải được gửi đến Cơ quan đăng ký kinh doanh, cơ quan thuế, người lao động trong doanh nghiệp. Nghị quyết, quyết định giải thể phải được đăng trên Cổng thông tin quốc gia về đăng ký doanh nghiệp và được niêm yết công khai tại trụ sở chính, chi nhánh, văn phòng đại diện của doanh nghiệp.
  • Làm thủ tục huỷ giấy phép kinh doanh tại Cần Thơ
Làm thủ tục huỷ giấy phép kinh doanh tại Cần Thơ
 • Trường hợp doanh nghiệp còn nghĩa vụ tài chính chưa thanh toán thì phải gửi kèm theo nghị quyết, quyết định giải thể và phương án giải quyết nợ đến các chủ nợ, người có quyền, nghĩa vụ và lợi ích có liên quan. Phương án giải quyết nợ phải có tên, địa chỉ của chủ nợ; số nợ, thời hạn, địa điểm và phương thức thanh toán số nợ đó; cách thức và thời hạn giải quyết khiếu nại của chủ nợ;
 • 4. Cơ quan đăng ký kinh doanh phải thông báo tình trạng doanh nghiệp đang làm thủ tục giải thể trên Cổng thông tin quốc gia về đăng ký doanh nghiệp ngay sau khi nhận được nghị quyết, quyết định giải thể của doanh nghiệp. Kèm theo thông báo phải đăng tải nghị quyết, quyết định giải thể và phương án giải quyết nợ (nếu có);
 • 5. Các khoản nợ của doanh nghiệp được thanh toán theo thứ tự ưu tiên sau đây:a) Các khoản nợ lương, trợ cấp thôi việc, bảo hiểm xã hội, bảo hiểm y tế, bảo hiểm thất nghiệp theo quy định của pháp luật và các quyền lợi khác của người lao động theo thỏa ước lao động tập thể và hợp đồng lao động đã ký kết;b) Nợ thuế;c) Các khoản nợ khác;
 • 6. Sau khi đã thanh toán chi phí giải thể doanh nghiệp và các khoản nợ, phần còn lại chia cho chủ doanh nghiệp tư nhân, các thành viên, cổ đông hoặc chủ sở hữu công ty theo tỷ lệ sở hữu phần vốn góp, cổ phần;
 • 7. Người đại diện theo pháp luật của doanh nghiệp gửi hồ sơ giải thể doanh nghiệp cho Cơ quan đăng ký kinh doanh trong thời hạn 05 ngày làm việc kể từ ngày thanh toán hết các khoản nợ của doanh nghiệp;
 • 8. Sau thời hạn 180 ngày kể từ ngày nhận được nghị quyết, quyết định giải thể theo quy định tại khoản 3 Điều này mà không nhận được ý kiến về việc giải thể từ doanh nghiệp hoặc phản đối của bên có liên quan bằng văn bản hoặc trong 05 ngày làm việc kể từ ngày nhận hồ sơ giải thể, Cơ quan đăng ký kinh doanh cập nhật tình trạng pháp lý của doanh nghiệp trên Cơ sở dữ liệu quốc gia về đăng ký doanh nghiệp;
 • 9. Chính phủ quy định chi tiết về trình tự, thủ tục giải thể doanh nghiệp.”

Các bước tiến hành thủ tục giải thể doanh nghiệp tại Cần Thơ

Bước 1: Thông qua quyết định giải thể doanh nghiệp

Để có thể tiến hành giải thể doanh nghiệp trước hết doanh nghiệp cần tổ chức họp để thông qua quyết định giải thể. Quyết định này thể hiện sự nhất trí của các thành viên về các vấn đề liên quan đến lý do giải thể thời hạn, thủ tục thanh lý hợp đồng, và thanh toán các khoản nợ, phương án xử lý các nghĩa vụ phát sinh từ hợp đồng lao động, và việc thành lập tổ thanh lý tài sản.

Quyết định giải thể doanh nghiệp phải có các nội dung chủ yếu sau đây:

Tên, địa chỉ trụ sở chính của doanh nghiệp;

Lý do giải thể;

Thời hạn, thủ tục thanh lý hợp đồng và thanh toán các khoản nợ của doanh nghiệp, thời hạn thanh toán nợ, thanh lý hợp đồng không được vượt quá 06 tháng, kể từ ngày thông qua quyết định giải thể;

Phương án xử lý các nghĩa vụ phát sinh từ hợp đồng lao động;

Họ; tên; chữ ký của người đại diện theo pháp luật của doanh nghiệp.

Những hoạt động bị cấm từ khi có quyết định giải thể doanh nghiệp 

Quy trình giải thể công ty tại Cần Thơ
Quy trình giải thể công ty tại Cần Thơ

Pháp luật quy định một số hoạt động bị cấm khi giải thể doanh nghiệp như sau:

Cất giấu, tẩu tán tài sản;

Từ bỏ hoặc giảm bớt quyền đòi nợ;

Chuyển các khoản nợ không có bảo đảm thành các khoản nợ có bảo đảm bằng tài sản của doanh nghiệp;

Ký kết hợp đồng mới trừ trường hợp để thực hiện giải thể doanh nghiệp;

Cầm cố, thế chấp, tặng cho, cho thuê tài sản;

Chấm dứt thực hiện hợp đồng đã có hiệu lực;

Huy động vốn dưới mọi hình thức.

Bước 2: Thanh lý tài sản của doanh nghiệp

Chủ doanh nghiệp tư nhân; Hội đồng thành viên hoặc chủ sở hữu công ty; Hội đồng quản trị trực tiếp tổ chức thanh lý tài sản doanh nghiệp, trừ trường hợp Điều lệ công ty quy định thành lập tổ chức thanh lý riêng.Các khoản nợ của doanh nghiệp được thanh toán theo thứ tự sau:

(1) Các khoản nợ lương, trợ cấp thôi việc, bảo hiểm xã hội theo quy định của pháp luật và các quyền lợi khác của người lao động theo thỏa ước lao động tập thể và hợp đồng lao động đã ký kết;

(2) Nợ thuế;

(3) Các khoản nợ khác.

Sau khi đã thanh toán hết các khoản nợ và chi phí giải thể doanh nghiệp, phần còn lại thuộc về chủ thể doanh nghiệp tư nhân, các thành viên, cổ đông hoặc chủ sở hữu công ty.

Tham khảo thêm

Dịch vụ tư vấn giải thể doanh nghiệp trọn gói tại Cần Thơ

Bước 3: Gửi thông báo giải thể doanh nghiệp

Gửi tới Sở Kế hoạch và đầu tư: làm thủ tục Công bố giải thể doanh nghiệp;

Gửi tới cơ quan Hải quan để làm thủ tục Xác nhận nghĩa vụ hải quan;

Gửi tới cơ quan bảo hiểm làm thủ tục chốt nghĩa vụ bảo hiểm, chốt sổ bảo hiểm;

Gửi tới Cơ quan thuế: Làm thủ tục quyết toán đóng cửa mã số thuế;

Gửi tới người lao động trong doanh nghiệp để bảo đảm quyền lợi người lao động;

Gửi quyết định giải thể phương án giải quyết nợ đến các chủ nợ, người có quyền lợi và nghĩa vụ có liên quan. Thông báo phải có tên, địa chỉ của chủ nợ; số nợ, thời hạn, địa điểm và phương thức thanh toán số nợ đó; cách thức và thời hạn giải quyết khiếu nại của chủ nợ.

Phải niêm yết công khai tại trụ sở chính, chi nhánh, văn phòng đại diện của doanh nghiệp.

Bước 4: Xác nhận nghĩa vụ hải quan tại cơ quan hải quan

Sau khi doanh nghiệp đăng quyết định giải thể trên Cổng thông tin quốc gia về đăng ký doanh nghiệp và phải được niêm yết công khai tại trụ sở chính, chi nhánh, văn phòng đại diện của doanh nghiệp thì doanh nghiệp tiến hành gửi công văn tới Tổng cục Hải quan, xin xác nhận nghĩa vụ hải quan để giải thể doanh nghiệp.

Trong vòng 10 -15 ngày cơ quan Hải quan ra thông báo về tình trạng hồ sơ hải quan của doanh nghiệp.

Bước 5: Đóng mã số thuế doanh nghiệp

Gửi công văn xin giải thể doanh nghiệp lên Chi cục thuế (kèm bản sao công chứng Giấy chứng nhận Đăng ký kinh doanh và Giấy chứng nhận đăng ký thuế);

Gửi Công văn xin quyết toán thuế;

Đóng các loại thuế còn nợ;

Nộp phạt (nếu có).

Cơ quan thuế căn cứ theo hồ sơ quyết toán thuế của doanh nghiệp ra biên bản kiểm tra thuế và truyền dữ liệu sang Sở Kế hoạch và Đầu tư để doanh nghiệp tiếp thực hiện thủ tục đóng của mã số thuế và giải thể doanh nghiệp tại Sở Kế hoạch và Đầu tư.

Bước 6: Trả con dấu pháp nhân 

Đối với doanh nghiệp sử dụng con dấu do cơ quan Công an cấp, doanh nghiệp có trách nhiệm trả con dấu, Giấy chứng nhận đã đăng ký mẫu con dấu cho cơ quan Công an để được cấp giấy chứng nhận đã thu hồi con dấu.

Trong trường hợp này, con dấu và giấy chứng nhận mẫu dấu trong hồ sơ giải thể doanh nghiệp được thay thế bằng giấy chứng nhận đã thu hồi con dấu.

Đối với doanh nghiệp tự khắc con dấu từ ngày 01/07/2015 đến nay thì doanh nghiệp có trách nhiệm không được tiếp tục sử dụng con dấu mà không phải thực hiện thủ tục trả lại con dấu tại cơ quan nhà nước.

Tham khảo thêm

Giải thể công ty tại Cần Thơ trọn gói đúng luật uy tín

Bước 7: Thủ tục tại cơ quan đăng ký doanh nghiệp

Hồ sơ giải thể doanh nghiệp tại Cần Thơ
Hồ sơ giải thể doanh nghiệp tại Cần Thơ

Theo quy định tại Khoản 4 Điều 209 Luật Doanh nghiệp năm 2020 thì người đại diện theo pháp luật của doanh nghiệp gửi hồ sơ giải thể đến Cơ quan đăng ký kinh doanh trong thời hạn 05 ngày làm việc, kể từ ngày thanh toán hết các khoản nợ của doanh nghiệp. Hồ sơ giải thể doanh nghiệp cũng được quy định cụ thể tại Điều 210 Luật này, bao gồm:

Thông báo về giải thể doanh nghiệp;

Báo cáo thanh lý tài sản doanh nghiệp; danh sách chủ nợ và số nợ đã thanh toán, gồm cả thanh toán hết các khoản nợ về thuế và nợ tiền đóng bảo hiểm xã hội, người lao động sau khi quyết định giải thể doanh nghiệp (nếu có);

Con dấu và giấy chứng nhận mẫu dấu (nếu có);

Giấy chứng nhận đăng ký doanh nghiệp.

Thời hạn giải quyết

Phòng Đăng ký kinh doanh gửi thông tin về việc doanh nghiệp đăng ký giải thể cho cơ quan thuế. Trong thời hạn 02 ngày làm việc kể từ ngày nhận được thông tin của Phòng Đăng ký kinh doanh, cơ quan thuế gửi ý kiến về việc giải thể của doanh nghiệp đến Phòng đăng ký kinh doanh.

Trong thời hạn 05 ngày làm việc kể từ ngày nhận hồ sơ giải thể, Phòng Đăng ký kinh doanh chuyển tình trạng pháp lý của doanh nghiệp trong Cơ sở dữ liệu quốc gia về đăng ký doanh nghiệp sang tình trạng giải thể nếu không nhận được ý kiến từ chối của cơ quan thuế, đồng thời ra Thông báo về việc giải thể của doanh nghiệp.

Trường hợp hồ sơ giải thể không chính xác, giả mạo, thành viên/cổ đông/chủ sở hữu công ty phải liên đới chịu trách nhiệm thanh toán số nợ chưa thanh toán, số thuế chưa nộp và quyền lợi của người lao động chưa được giải quyết.

Và chịu trách nhiệm cá nhân trước pháp luật về những hệ quả phát sinh trong thời hạn 05 năm, kể từ ngày nộp hồ sơ giải thể doanh nghiệp đến Cơ quan đăng ký kinh doanh.

Chi phí dịch vụ giải thể doanh nghiệp ở Cần Thơ

Chi phí giải thể doanh nghiệp ở Cần Thơ
Chi phí giải thể doanh nghiệp ở Cần Thơ

NỘI DUNG CÔNG VIỆC

(Thông báo hải quan, thủ tục đóng mã số thuế, trả giấy phép, con dấu tới Sở KHĐT)

 

PHÍ DỊCH VỤ (CHƯA VAT)

 

THỜI GIAN / (NGÀY LÀM VIỆC)

GIẢI THỂ CÔNG TY VIỆT NAM

 

 

Giải thể công ty

4.500.000

30-90

Giải thể chi nhánh hoạch toán độc lập

4.500.000

30-90

Giải thể chi nhánh hoạch toán phụ thuộc

3.000.000

20-45

Giải thể văn phòng đại diện

3.000.000

20-45

Giải thể địa điểm kinh doanh

(Vì ĐĐKD không có MST 13 nên chỉ thực hiện bước giải thể tại Sở Kế hoạch và Đầu tư nơi ĐĐKD đặt trụ sở)

 

1.500.000

 

10-20

GIẢI THỂ CÔNG TY VỐN NƯỚC NGOÀI

 

 

Giải thể công ty vốn nước ngoài

15.000.000

30-90

Giải thể văn phòng đại diện thương nhân nước ngoài

8.000.000

30-60

Giải thể Chi nhánh công ty vốn nước ngoài hạch toán độc lập

15.000.000

30-90

Giải thể chi nhánh công ty vốn nước ngoài hạch toán phụ thuộc

12.000.000

20-45

Giải thể văn phòng đại diện công ty vốn nước ngoài

6.000.000

20-45

Giải thể Địa điểm kinh doanh công ty vốn nước ngoài (Vì ĐĐKD không có MST 13 nên chỉ thực hiện bước giải thể tại Sở Kế hoạch và Đầu tư nơi ĐĐKD đặt trụ sở)

6.000.000

20-45

Dịch vụ giải thể doanh nghiệp ở Cần Thơ của Gia Minh

Quy trình thực hiện giải thể doanh nghiệp của Gia Minh

Tư vấn sơ bộ về quy trình tiến hành thủ tục giải thể doanh nghiệp theo quy định của pháp luật.

Soạn thảo các hồ sơ, biểu mẫu theo quy định của pháp luật về giải thể công ty;

Nộp hồ sơ giải thể lên cơ quan thuế

Nhận kết quả hoàn thành nghĩa vụ thuế từ cơ quan thuế;

Nộp hồ sơ giải thể tại cơ quan đăng ký kinh doanh/Sở Kế Hoạch & Đầu Tư;

Trả dấu (nếu con dấu làm từ trước tháng 7/2015)

Nhận kết quả giải thể tại Sở Kế Hoạch & Đầu Tư;

Kiểm tra, theo dõi tiến trình; kịp thời thông báo cho Quý Công ty;

Bàn giao toàn bộ hồ sơ giải thể trả khách hàng.

Lợi ích khi sử dụng dịch vụ tại công ty Gia Minh

Nhận được Tư vấn miễn phí các thông tin cần thiết cho doanh nghiệp.

Tiết kiệm thời gian của doanh nghiệp

Tiết kiệm chi phí, không phát sinh các khoản chi không cần thiết.

Đưa ra được phương án tối ưu nhất cho doanh nghiệp chuẩn bị giải thể

Gia Minh cam kết tính chính xác của các loại giấy tờ.

Cung cấp văn bản pháp luật có liên quan theo yêu cầu.

Quý khách hàng có nhu cầu thực hiện dịch vụ giải thể doanh nghiệp ở Cần Thơ, vui lòng liên hệ Gia Minh theo số điện thoại 0868 458 111, để được tư vấn cụ thể hơn. 

CÁC BÀI VIẾT LIÊN QUAN

Dịch vụ đóng mã số thuế tại Cần Thơ

Dịch vụ giải thể công ty nhanh gọn uy tín Cần Thơ

Dịch vụ giải thể công ty trọn gói ở Cần Thơ

Giá dịch vụ giải thể công ty tại Cần Thơ

Bảng giá dịch vụ giải thể công trọn gói tại Cần Thơ

Dịch vụ giải thể công ty trọn gói tại Cần Thơ

Tư vấn giải thể doanh nghiệp trọn gói tại Cần Thơ

Dịch vụ giải thể công ty Cần Thơ

Dịch vụ giải thể công ty huỷ giấy phép kinh doanh tại Cần Thơ
Dịch vụ giải thể công ty huỷ giấy phép kinh doanh tại Cần Thơ

CÔNG TY TNHH KẾ TOÁN KIỂM TOÁN GIA MINH  

Địa chỉ: Lô 34-17 Khu dân cư Ngân Thuận, P. Bình Thủy, Quận Bình Thủy, Cần Thơ

Hotline: 0932 785 561 – 0868 458 111 

Zalo: 0932 890 675

Gmail: dvgiaminh@gmail.com

Chuyển đến thanh công cụ