Biểu mẫu kế toán

Hợp đồng mượn xe

Hợp đồng mượn xe   Hợp đồng mượn xe Cộng hoà xã hội chủ nghĩa Việt Nam Độc lập – Tự do – Hạnh phúcTiết kiệm tối đa thời...

Giấy ủy quyền nhận tiền đặt cọc

Giấy ủy quyền nhận tiền đặt cọc Giấy ủy quyền nhận tiền đặt cọc CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM Độc lập – Tự do – Hạnh...

Hướng dẫn kê khai mẫu số 05-đk-tct

Hướng dẫn kê khai mẫu số 05-đk-tct Hướng dẫn kê khai mẫu số 05-đk-tct HƯỚNG DẪN KÊ KHAI MẪU SỐ 05-ĐK-TCTTiết kiệm tối đa thời gian, chi phí, gửi...

Tờ khai lệ phí môn bài

Tờ khai lệ phí môn bài Tờ khai lệ phí môn bài PHỤ LỤC (Kèm theo Nghị định số 139/2016/NĐ-CP ngày 04 tháng 10 năm 2016 của Chính phủ)Tiết...

Chuyển đến thanh công cụ