GIẤY PHÉP LAO ĐỘNG

Giấy phép lao động là một trong những yếu tố quan trọng trong quá trình làm việc cho người nước ngoài tại một quốc gia khác. Đây là một văn bằng pháp lý cấp cho cá nhân nước ngoài để cho phép họ làm việc và sinh hoạt trong môi trường lao động của quốc gia đó. Tuy nhiên, giấy phép lao động cũng có thể hết hiệu lực trong một số trường hợp. Hãy cùng tìm hiểu những trường hợp mà giấy phép lao động có thể hết hiệu lực và những quy định liên quan.

giấy phép lao động
giấy phép lao động

Điều kiện làm giấy phép lao động (work permit) tại Việt Nam

Để được cấp GPLĐ (work permit) tại Việt Nam, bạn cần đáp ứng một số điều kiện và tuân thủ quy trình quy định.

Dưới đây là những yêu cầu chung để làm giấy phép lao động tại Việt Nam:

Tiết kiệm tối đa thời gian, chi phí, gửi ngay hồ sơ đến hộp thư: dvgiaminh@gmail.com

Hoặc nhấc máy lên, Gọi ngay cho chúng tôi: 0939 456 569 - 0936 146 055 (zalo).
 • Quyền pháp lý: Bạn phải là công dân nước ngoài đủ điều kiện theo quy định của pháp luật Việt Nam và có quốc tịch hợp pháp.
 • Đơn vị tuyển dụng: Bạn cần nhận được lời mời làm việc từ một công ty, tổ chức hoặc doanh nghiệp đang hoạt động hợp pháp tại Việt Nam. Đơn vị tuyển dụng phải có đầy đủ giấy phép kinh doanh và tuân thủ quy định về lao động.
 • Điều kiện về công việc: Công việc mà bạn đăng ký làm phải phù hợp với quy định của pháp luật lao động Việt Nam và không vi phạm quyền và lợi ích của công dân Việt Nam.
 • Hợp đồng lao động: Bạn cần có hợp đồng lao động hoặc thỏa thuận làm việc với đơn vị tuyển dụng tại Việt Nam. Hợp đồng này phải được công chứng hoặc có giá trị pháp lý tương đương.
 • Sức khỏe: Bạn phải kiểm tra sức khỏe và được chứng nhận là không mắc các bệnh truyền nhiễm nguy hiểm theo quy định của cơ quan y tế.
 • Trình độ và kinh nghiệm: Bạn phải có trình độ học vấn, chuyên môn và kỹ năng phù hợp với công việc mà bạn đăng ký làm. Đối với một số ngành nghề đặc biệt, cần có bằng cấp, chứng chỉ hoặc kinh nghiệm làm việc tương đương.

Đối tượng cần xin giấy phép lao động cho người nước ngoài

Đối tượng cần xin giấy phép lao động (work permit) cho người nước ngoài tại Việt Nam bao gồm các trường hợp sau đây:

 • Nhân viên làm việc theo hợp đồng lao động: Đây là trường hợp phổ biến nhất, khi một công ty, tổ chức hoặc doanh nghiệp tại Việt Nam tuyển dụng người nước ngoài với hợp đồng lao động chính thức.
 • Chuyên gia, chuyên viên, kỹ sư: Đối với những người có kiến thức chuyên môn, kỹ năng đặc biệt và kinh nghiệm làm việc cao, có thể được cấp GPLĐ như chuyên gia, chuyên viên hoặc kỹ sư.
 • Thực tập sinh: Người nước ngoài có thể xin GPLĐ để thực tập tại một công ty, tổ chức hoặc doanh nghiệp tại Việt Nam nhằm nâng cao kỹ năng và trải nghiệm công việc.
 • Các trường hợp đặc biệt: Ngoài những trường hợp trên, còn có các đối tượng khác cần xin GPLĐ như nhà giúp việc nước ngoài, lao động tự do, nhân viên chăm sóc sức khỏe, giảng viên, nghệ sĩ và các ngành nghề khác.

Văn bản pháp lý quy định xin giấy phép lao động cho người nước ngoài

Văn bản pháp lý quy định về xin GPLĐ cho người nước ngoài tại Việt Nam chủ yếu được quy định trong Luật lao động và các văn bản hướng dẫn chi tiết liên quan.

Dưới đây là một số văn bản pháp lý quan trọng trong quy trình xin GPLĐ cho người nước ngoài tại Việt Nam:

 • Luật lao động số 45/2019/QH14: Đây là văn bản pháp luật cơ bản quy định về lao động tại Việt Nam. Luật này cung cấp các quy định về lao động của người nước ngoài tại Việt Nam, bao gồm quyền và nghĩa vụ, hợp đồng lao động, GPLĐ, và các quyền khác liên quan.
 • Nghị định số 152/2020/NĐ-CP: Nghị định này hướng dẫn thực hiện một số điều của Luật lao động liên quan đến việc sử dụng lao động người nước ngoài tại Việt Nam. Nghị định này quy định về quy trình, thủ tục và các yêu cầu cụ thể để xin GPLĐ cho người nước ngoài.
 • Các văn bản hướng dẫn chi tiết của Bộ Lao động, Thương binh và Xã hội: Bộ Lao động, Thương binh và Xã hội cung cấp các văn bản hướng dẫn chi tiết để hướng dẫn quy trình xin GPLĐ cho người nước ngoài. Các văn bản này bao gồm các mẫu biểu, quy trình thực hiện, và hướng dẫn về các yêu cầu cụ thể.

Ngoài ra, còn có các văn bản pháp lý khác như Thông tư, Chỉ thị, và Quyết định của các cơ quan chức năng có thể điều chỉnh và hướng dẫn thêm về việc xin GPLĐ cho người nước ngoài tại Việt Nam.

Mẫu đơn xin cấp giấy phép lao động cho người nước ngoài

Mẫu Văn bản đề nghị cấp GPLĐ cho người lao động nước ngoài Mẫu số 11/PLI ban hành kèm theo Nghị định 152/2020/NĐ-CP.

Mẫu đơn xin cấp giấy phép lao động cho người nước ngoài
Mẫu đơn xin cấp GPLĐ cho người nước ngoài

Những trường hợp cần xin giấy phép lao động

Có một số trường hợp cần xin giấy phép lao động cho người nước ngoài. Dưới đây là những trường hợp chính:

 • Làm việc theo hợp đồng lao động: Người nước ngoài được tuyển dụng làm việc bởi một công ty, tổ chức hoặc doanh nghiệp tại Việt Nam và ký hợp đồng lao động với đơn vị này.
 • Làm việc như chuyên gia, chuyên viên hoặc kỹ sư: Đối với những người có kiến thức chuyên môn, kỹ năng đặc biệt và kinh nghiệm làm việc cao, có thể được cấp GPLĐ như chuyên gia, chuyên viên hoặc kỹ sư.
 • Thực tập sinh: Người nước ngoài có thể xin GPLĐ để thực tập tại một công ty, tổ chức hoặc doanh nghiệp tại Việt Nam nhằm nâng cao kỹ năng và trải nghiệm công việc.
 • Làm việc trong ngành nghề đặc biệt: Các ngành nghề như giáo dục, y tế, nghệ thuật, thể thao và truyền thông có thể yêu cầu người nước ngoài xin GPLĐ để làm việc tại Việt Nam.
 • Làm việc với mục đích đặc biệt: Có những trường hợp đặc biệt như giám đốc, người đại diện pháp luật của công ty nước ngoài, người làm việc trong lĩnh vực tài chính, kế toán, kiểm toán, thẩm định giá, luật sư, nhân viên nghiên cứu và phát triển, có thể cần xin GPLĐ.

Thủ tục xin cấp giấy phép lao động

Thủ tục xin cấp giấy phép lao động cho người nước ngoài:

 • Đơn xin cấp GPLĐ: Người nước ngoài cần chuẩn bị và điền đơn xin cấp GPLĐ theo mẫu được quy định bởi cơ quan chức năng. Đơn xin này thường yêu cầu thông tin cá nhân, thông tin về công việc, hợp đồng lao động và các tài liệu liên quan.
 • Hợp đồng lao động: Người nước ngoài cần có hợp đồng lao động hoặc thỏa thuận làm việc với đơn vị tuyển dụng tại Việt Nam. Hợp đồng lao động phải tuân thủ quy định của pháp luật lao động tại Việt Nam và có thời hạn phù hợp.
 • Tài liệu cá nhân: Người nước ngoài cần chuẩn bị các tài liệu cá nhân bao gồm hộ chiếu hoặc giấy tờ thay thế có thời hạn còn hiệu lực, các bằng cấp, chứng chỉ, giấy chứng nhận về kỹ năng và kinh nghiệm làm việc.
 • Xét duyệt và phê duyệt: Hồ sơ xin cấp GPLĐ cùng các tài liệu liên quan sẽ được nộp tới cơ quan chức năng như Sở Lao động, Thương binh và Xã hội tại tỉnh/thành phố mà người nước ngoài định làm việc. Cơ quan chức năng sẽ tiến hành xem xét và kiểm tra hồ sơ trước khi quyết định cấp GPLĐ.
 • Thanh toán phí và đóng bảo hiểm xã hội: Người nước ngoài cần thanh toán phí xin cấp GPLĐ theo quy định của cơ quan chức năng và tiến hành đăng ký bảo hiểm xã hội tại Việt Nam.

Quy trình xin gia hạn giấy phép lao động

Quy trình xin gia hạn giấy phép lao động cho người nước ngoài:

 • Chuẩn bị hồ sơ: Chuẩn bị hồ sơ đầy đủ và các tài liệu liên quan cho việc gia hạn GPLĐ. Điều này bao gồm đơn xin gia hạn GPLĐ, hợp đồng lao động hoặc thỏa thuận làm việc, tài liệu cá nhân như hộ chiếu, giấy tờ thay thế, bằng cấp, chứng chỉ, giấy chứng nhận về kỹ năng và kinh nghiệm làm việc.
 • Nộp hồ sơ: Nộp hồ sơ xin gia hạn GPLĐ và các tài liệu liên quan tới cơ quan chức năng như Sở Lao động, Thương binh và Xã hội tại tỉnh/thành phố mà người nước ngoài đang làm việc.
 • Xét duyệt và phê duyệt: Cơ quan chức năng sẽ tiến hành xem xét và kiểm tra hồ sơ xin gia hạn. Quá trình này có thể bao gồm kiểm tra đảm bảo tuân thủ quy định của pháp luật lao động, kiểm tra tình hình làm việc và thực hiện các thủ tục liên quan.
 • Nhận GPLĐ gia hạn: Sau khi hồ sơ được kiểm tra và duyệt, người nước ngoài sẽ nhận được GPLĐ gia hạn từ cơ quan chức năng.

Những khó khăn mà doanh nghiệp gặp phải khi làm giấy phép lao động

Doanh nghiệp có thể gặp phải một số khó khăn khi làm GPLĐ cho người nước ngoài tại Việt Nam.

Dưới đây là một số khó khăn phổ biến mà doanh nghiệp có thể gặp phải:

 • Quy trình phức tạp: Quy trình xin cấp và gia hạn GPLĐ có thể rất phức tạp và yêu cầu nhiều bước, tài liệu và thủ tục. Điều này đòi hỏi doanh nghiệp phải đầu tư thời gian và nguồn lực để nắm vững quy định và chuẩn bị hồ sơ đầy đủ.
 • Thời gian xử lý: Quy trình xin cấp và gia hạn GPLĐ có thể mất thời gian dài để hoàn thành. Các cơ quan chức năng phải xem xét và kiểm tra kỹ lưỡng hồ sơ trước khi ra quyết định. Việc chờ đợi có thể ảnh hưởng đến kế hoạch tuyển dụng và làm việc của doanh nghiệp.
 • Yêu cầu tài liệu và thông tin chi tiết: Quy trình xin GPLĐ đòi hỏi doanh nghiệp cung cấp đầy đủ tài liệu và thông tin chi tiết về công việc, hợp đồng lao động và người lao động. Việc thu thập và cung cấp đúng thông tin có thể là một thách thức đối với doanh nghiệp.
 • Chi phí: Quá trình làm GPLĐ có thể đòi hỏi doanh nghiệp phải chi trả các khoản phí và lệ phí liên quan. Chi phí này có thể đáng kể, đặc biệt đối với các doanh nghiệp nhỏ và vừa.
 • Thay đổi quy định: Quy định về GPLĐ và các quy trình liên quan có thể thay đổi theo thời gian. Điều này đòi hỏi doanh nghiệp phải theo dõi và cập nhật liên tục để tuân thủ quy định mới nhất.

Giấy phép lao động được gia hạn thời gian bao lâu?

Thời hạn của GPLĐ đối với lao động nước ngoài làm việc tại Việt Nam tối đa là 2 năm.

Trường hợp gia hạn thì chỉ được gia hạn một lần với thời hạn tối đa là 2 năm.

Thẩm quyền gia hạn giấy phép lao động cho người nước ngoài

Theo quy định hiện hành tại Việt Nam, thẩm quyền gia hạn GPLĐ cho người nước ngoài thuộc thẩm quyền của cơ quan chức năng có thẩm quyền về lao động và định cư. Thông thường, cơ quan chức năng này là Sở Lao động – Thương binh và Xã hội tại tỉnh/thành phố mà người nước ngoài đang làm việc.

Cơ quan chức năng sẽ tiến hành xem xét và kiểm tra hồ sơ gia hạn GPLĐ để đảm bảo tuân thủ quy định của pháp luật lao động và các quy định liên quan. Quá trình này bao gồm kiểm tra thông tin cá nhân và công việc của người nước ngoài, xem xét hợp đồng lao động hoặc thỏa thuận làm việc, và đánh giá tình hình làm việc của người nước ngoài trong thời gian sử dụng GPLĐ hiện tại.

Sau khi xem xét và kiểm tra, cơ quan chức năng sẽ quyết định về việc gia hạn GPLĐ. Nếu hồ sơ đủ điều kiện và tuân thủ quy định, GPLĐ sẽ được gia hạn thêm một khoảng thời gian 2 năm và chỉ được gia hạn một lần.

Báo giá giấy phép lao động
Báo giá giấy phép lao động

Một số câu hỏi liên quan đến giấy phép lao động

Vì sao tự làm giấy phép lao động cho người nước ngoài không được?

Luật và quy định: Việt Nam có hệ thống pháp luật và quy định rõ ràng về việc cấp GPLĐ cho người nước ngoài. Quy trình này được quy định bởi Luật Lao động và các văn bản pháp luật liên quan. Việc tự làm GPLĐ sẽ vi phạm quy định này và có thể bị xem là hành vi vi phạm pháp luật.

Kiểm soát và quản lý: Quy trình xin cấp GPLĐ cho người nước ngoài giúp cơ quan chức năng kiểm soát và quản lý số lượng và chất lượng lao động nước ngoài tại Việt Nam. Bằng cách áp dụng quy trình chính thức, cơ quan chức năng có thể đảm bảo rằng người nước ngoài làm việc đủ điều kiện và tuân thủ các quy định lao động.

Bảo vệ quyền lợi của người lao động: Quy trình xin cấp GPLĐ đảm bảo rằng người lao động nước ngoài được bảo vệ theo quyền lợi của mình. GPLĐ cung cấp thông tin về điều kiện làm việc, quyền và nghĩa vụ của người lao động, và bảo vệ chống lại việc bị lợi dụng hoặc vi phạm quyền lợi của họ.

Trách nhiệm pháp lý: Các doanh nghiệp có trách nhiệm tuân thủ pháp luật và quy định của Việt Nam. Việc tự làm GPLĐ có thể dẫn đến việc vi phạm pháp luật và gây hậu quả pháp lý cho doanh nghiệp, bao gồm xử phạt, thu hồi giấy phép, và ảnh hưởng đến uy tín và hoạt động kinh doanh của doanh nghiệp.

Những trường hợp nào giấy phép lao động hết hiệu lực?

Hết thời hạn: GPLĐ có thời hạn nhất định và sẽ hết hiệu lực khi đạt đến ngày hết hạn được ghi trên giấy phép. Người nước ngoài và doanh nghiệp tuyển dụng cần chuẩn bị và xin gia hạn giấy phép trước khi hết hạn để tiếp tục làm việc.

Thỏa thuận chấm dứt: Người nước ngoài và doanh nghiệp tuyển dụng có thể thỏa thuận chấm dứt hợp đồng lao động hoặc thỏa thuận làm việc trước khi GPLĐ hết hiệu lực. Trong trường hợp này, GPLĐ sẽ không còn có giá trị sau khi hợp đồng hoặc thỏa thuận bị chấm dứt.

Vi phạm quy định: Nếu người nước ngoài vi phạm quy định của pháp luật lao động hoặc các điều kiện được quy định trong GPLĐ, cơ quan chức năng có thể rút GPLĐ và làm mất hiệu lực. Vi phạm có thể bao gồm việc làm việc ở ngành nghề không được phép, không tuân thủ hợp đồng lao động, hoặc vi phạm các quy định khác về lao động.

Thay đổi hoàn cảnh: Nếu có thay đổi hoàn cảnh cá nhân của người nước ngoài, chẳng hạn như kết hôn, chuyển đổi công việc, hoặc thay đổi địa chỉ cư trú, có thể yêu cầu cập nhật hoặc xin cấp lại GPLĐ. Trong trường hợp này, GPLĐ ban đầu có thể sẽ bị rút hoặc thay thế bằng giấy phép mới.

Những trường hợp không cần xin gia hạn giấy phép lao động

Thời gian ngắn: Nếu người nước ngoài chỉ định kỳ làm việc ngắn tại quốc gia đó và không có ý định hoặc nhu cầu làm việc lâu dài, có thể không cần xin gia hạn GPLĐ. Thời gian cụ thể được xác định bởi quy định pháp luật hoặc chính sách của từng quốc gia.

Các hoạt động miễn giấy phép: Một số hoạt động cụ thể có thể được miễn GPLĐ. Ví dụ, các hoạt động ngoại khóa, tình nguyện, thể thao, nghệ thuật, sự kiện đặc biệt hoặc các hoạt động không mang tính thương mại có thể không yêu cầu GPLĐ.

Điều kiện đặc biệt: Có những trường hợp đặc biệt mà quy định của quốc gia cho phép người nước ngoài làm việc mà không cần xin gia hạn GPLĐ. Ví dụ, những người nước ngoài có thẻ tạm trú, thẻ nhập cảnh đặc biệt hoặc thẻ chuyên gia có thể được phép làm việc trong một thời gian nhất định mà không cần xin gia hạn.

Việc hiểu rõ về giấy phép lao động là điều quan trọng đối với người nước ngoài khi làm việc tại một quốc gia khác. Những trường hợp giấy phép lao động có thể hết hiệu lực, như hết thời hạn, thỏa thuận chấm dứt, vi phạm quy định hoặc thay đổi hoàn cảnh, cần được lưu ý. Để đảm bảo tuân thủ pháp luật và điều kiện lao động, người nước ngoài nên nắm vững quy định và quy trình liên quan đến giấy phép lao động tại quốc gia mình làm việc.

Sự tuân thủ và hiểu biết đầy đủ về giấy phép lao động sẽ giúp người nước ngoài có một môi trường làm việc ổn định và phát triển sự nghiệp trong quốc gia mà họ lựa chọn. Gia Minh chúc bạn thành công.

CÁC BÀI VIẾT LIÊN QUAN:

Dịch vụ làm giấy phép lao động

THỦ TỤC GIA HẠN GIẤY PHÉP LAO ĐỘNG CHO NGƯỜI NƯỚC NGOÀI

CÔNG TY TNHH KẾ TOÁN KIỂM TOÁN GIA MINH

Hotline: 0932 785 561 – 0868 458 111

Email: dvgiaminh@gmail.com

Zalo: 0853 388 126

Chuyển đến thanh công cụ