Thành lập công ty dược phẩm tại TPHCM - 0932 785 561 - 0868 458 111 do Gia Minh thực hiện nhanh chóng uy tín chất lượng trên toàn quốc