Dịch vụ kế toán thuế cho công ty tư vấn du học

Dịch vụ kế toán thuế đóng vai trò quan trọng trong việc quản lý tài chính và tuân thủ các quy định thuế cho mọi doanh nghiệp, bất kể kích thước hay ngành nghề hoạt động.

Đối với các công ty tư vấn du học, sự chú trọng vào việc cung cấp thông tin chính xác và kịp thời về tình hình tài chính, cũng như thực hiện đúng các yêu cầu về thuế, là một yếu tố không thể thiếu để duy trì sự tin cậy của họ trong mắt học viên và đối tác. Chính vì vậy, dịch vụ kế toán thuế là một phần không thể thiếu của cuộc hành trình phát triển và thành công của các công ty tư vấn du học.

Trong bài viết này, chúng ta sẽ khám phá tầm quan trọng của dịch vụ kế toán thuế cho công ty tư vấn du học, và tại sao việc hợp tác với một đối tác kế toán chuyên nghiệp có thể giúp họ tiết kiệm thời gian, tài nguyên và đảm bảo tuân thủ đầy đủ các quy định về thuế.

Tiết kiệm tối đa thời gian, chi phí, gửi ngay hồ sơ đến hộp thư: dvgiaminh@gmail.com

Hoặc nhấc máy lên, Gọi ngay cho chúng tôi: 0939 456 569 - 0936 146 055 (zalo).
Những điều cần biết về kế toán công ty tư vấn du học
Những điều cần biết về kế toán công ty tư vấn du học

Công ty tư vấn du học là gì?

Công ty tư vấn du học là một loại doanh nghiệp chuyên cung cấp dịch vụ tư vấn và hỗ trợ cho những người muốn đi du học tại các quốc gia khác. Các công ty này cung cấp thông tin và hướng dẫn chi tiết về quy trình xin visa du học, lựa chọn trường học, chương trình học, và các vấn đề liên quan đến cuộc sống và học tập ở nước ngoài.

Công ty tư vấn du học thường có những chuyên gia và cố vấn với kiến thức sâu rộng về hệ thống giáo dục của các quốc gia đích, giúp học sinh và người muốn du học có cái nhìn toàn diện về các cơ hội và thách thức. Họ cũng hỗ trợ trong việc làm hồ sơ, chuẩn bị các tài liệu cần thiết, và thậm chí giúp lên kế hoạch cho hành trình du học.

Tóm lại, công ty tư vấn du học có nhiệm vụ giúp mọi người dễ dàng thực hiện ước mơ du học bằng cách cung cấp thông tin, hỗ trợ thủ tục, và đảm bảo rằng họ sẽ có trải nghiệm du học tốt nhất có thể tại quốc gia mục tiêu.

Nhiệm vụ của kế toán công ty tư vấn du học

Nhiệm vụ của kế toán trong một công ty tư vấn du học rất quan trọng và đa dạng, nhằm đảm bảo quản lý tài chính hiệu quả và tuân thủ các quy định liên quan đến ngành tư vấn du học.

Dưới đây là một số nhiệm vụ quan trọng của kế toán trong công ty này:

 • Quản lý hồ sơ tài chính: Kế toán phải xây dựng và duy trì hệ thống quản lý hồ sơ tài chính của công ty, bao gồm việc ghi chép các giao dịch, lập sổ sách, và bảo đảm tính chính xác của dữ liệu.
 • Xử lý thanh toán và thu chi: Kế toán phải thực hiện các giao dịch thanh toán và thu chi cho công ty, bao gồm việc xác nhận và thanh toán hoá đơn, quản lý tiền mặt, và lập kế hoạch nguồn tài chính.
 • Báo cáo tài chính: Kế toán cần tạo báo cáo tài chính định kỳ để cung cấp thông tin chi tiết về tình hình tài chính của công ty. Các báo cáo này có thể được sử dụng để ra quyết định kinh doanh và báo cáo cho các cơ quan quản lý.
 • Thực hiện kiểm tra tài chính: Kế toán có trách nhiệm kiểm tra và đảm bảo tính chính xác của dữ liệu tài chính của công ty. Điều này bao gồm việc kiểm tra sổ sách, hóa đơn, và các giao dịch tài chính khác.
 • Tuân thủ thuế: Kế toán phải đảm bảo rằng công ty tuân thủ các quy định thuế và thực hiện nộp thuế đúng hạn.
 • Hỗ trợ trong quản lý nguồn lực tài chính: Kế toán cung cấp thông tin và phân tích tài chính để hỗ trợ quyết định về nguồn lực tài chính, bao gồm việc lập kế hoạch ngân sách và đầu tư.
 • Tham gia trong việc phát triển chính sách tài chính: Kế toán có thể đóng góp ý kiến trong việc phát triển và điều chỉnh chính sách tài chính của công ty để đảm bảo sự bền vững và phát triển của doanh nghiệp.

Tóm lại, kế toán trong một công ty tư vấn du học đóng vai trò quan trọng trong việc quản lý và duy trì sự ổn định tài chính của công ty, đồng thời đảm bảo tuân thủ các quy định pháp luật liên quan đến ngành tư vấn du học.

Các nghiệp vụ hạch toán công ty tư vấn du học

Các nghiệp vụ hạch toán trong một công ty tư vấn du học là quá trình quản lý và ghi chép các giao dịch tài chính của công ty để đảm bảo tính chính xác và tuân thủ các quy định về tài chính và thuế.

Dưới đây là một số nghiệp vụ hạch toán quan trọng trong lĩnh vực này:

 • Hạch toán các giao dịch mua sắm: Đây bao gồm việc ghi nhận và phân loại các khoản chi tiêu liên quan đến việc mua sắm vật phẩm và dịch vụ như văn phòng phẩm, máy tính, thiết bị văn phòng, và hợp đồng dịch vụ.
 • Hạch toán doanh thu: Ghi nhận các khoản doanh thu từ việc cung cấp dịch vụ tư vấn du học. Điều này bao gồm việc lập hóa đơn cho khách hàng và ghi nhận các khoản thu tiền.
 • Hạch toán các khoản thanh toán và thu chi: Ghi chép các giao dịch thanh toán và thu chi, bao gồm việc quản lý tiền mặt và sổ cái ngân hàng.
 • Hạch toán lương và trợ cấp cho nhân viên: Ghi nhận các khoản lương, trợ cấp, và các khoản phụ cấp khác cho nhân viên. Điều này bao gồm tính toán thuế thu nhập cá nhân và các khoản đóng bảo hiểm xã hội.
 • Hạch toán thuế: Đảm bảo tuân thủ các quy định về thuế thu nhập doanh nghiệp và thuế giá trị gia tăng (VAT) bằng cách ghi chép và nộp thuế đúng hạn.
 • Hạch toán tài sản cố định: Ghi nhận các tài sản cố định như máy móc, thiết bị, và tài sản vô hình, và theo dõi giá trị của chúng qua thời gian.
 • Hạch toán các khoản nợ và phải trả: Ghi chép các khoản nợ đối với nhà cung cấp và các khoản phải trả khác như khoản vay ngân hàng hoặc khoản nợ khác.
 • Hạch toán chi phí hành chính và quản lý: Ghi nhận các chi phí liên quan đến hoạt động hàng ngày của công ty như thuê mặt bằng, tiền điện, tiền nước, và lương nhân viên hành chính.
 • Hạch toán lợi nhuận và lỗ: Theo dõi và ghi nhận lợi nhuận hoặc lỗ trong hoạt động kinh doanh của công ty sau khi tính toán tất cả các khoản thu và chi.

Những nghiệp vụ hạch toán này giúp công ty tư vấn du học duy trì sự minh bạch trong tài chính và tuân thủ các quy định pháp luật, giúp họ quản lý và phát triển doanh nghiệp một cách hiệu quả.

3 loại báo cáo các công ty tư vấn du học phải nộp

Những kỹ năng Kế toán công ty tư vấn du học cần nắm vững
Những kỹ năng Kế toán công ty tư vấn du học cần nắm vững

Các công ty tư vấn du học thường phải nộp ba loại báo cáo quan trọng sau đây:

 • Báo cáo tài chính hàng năm (BCTC): Báo cáo này chứa thông tin về tình hình tài chính của công ty trong suốt một năm tài chính. Nó bao gồm cân đối kế toán, bảng kết quả kinh doanh, báo cáo lươn_ BCTC thể hiện tình hình tài chính của công ty trong thời gian cụ thể và là một công cụ quan trọng để theo dõi và đánh giá sức kháng tài chính của công ty.
 • Báo cáo thuế thu nhập doanh nghiệp (BCTT): Các công ty phải nộp báo cáo này để báo cáo thuế thu nhập doanh nghiệp của họ. BCTT chứa thông tin về thu nhập của công ty, các khoản thuế phải nộp, và các khoản khấu trừ thuế hợp lệ. Báo cáo này cũng định rõ việc tuân thủ các quy định về thuế của công ty.
 • Báo cáo thuế giá trị gia tăng (BCTVAT): Báo cáo này liên quan đến thuế giá trị gia tăng (VAT) mà công ty phải nộp cho các giao dịch mua sắm và bán hàng. BCTVAT bao gồm thông tin về số tiền VAT đã thu và đã trả trong khoảng thời gian cụ thể. Nó cũng thể hiện sự tuân thủ của công ty đối với các quy định về thuế VAT.

Các báo cáo này cần được nộp đúng hạn và đầy đủ để đảm bảo rằng công ty tuân thủ các quy định về tài chính và thuế. Nó cũng giúp cơ quan chức năng kiểm tra và đánh giá tình hình tài chính của công ty và đảm bảo tính minh bạch và trung thực trong hoạt động kinh doanh.

Báo cáo hoạt động tư vấn du học

Báo cáo hoạt động tư vấn du học là một phần quan trọng của công việc quản lý và theo dõi hoạt động của các công ty tư vấn du học. Báo cáo này thường bao gồm thông tin về các khía cạnh khác nhau của hoạt động tư vấn du học và được sử dụng để đánh giá và cải thiện hiệu suất của công ty.

Dưới đây là một số mục tiêu và nội dung quan trọng trong báo cáo hoạt động tư vấn du học:

 • Tổng quan về hoạt động: Báo cáo bắt đầu bằng một tổng quan về hoạt động tư vấn du học của công ty trong khoảng thời gian cụ thể. Điều này bao gồm mô tả về số lượng học sinh đã được tư vấn, số lượng hồ sơ xin visa đã xử lý, và số lượng học sinh đã được chấp nhận vào các trường học ở nước ngoài.
 • Phân tích thị trường: Báo cáo này cung cấp thông tin về thị trường tư vấn du học, bao gồm xu hướng mới, cơ hội và thách thức. Nó giúp công ty hiểu rõ môi trường kinh doanh và định hướng phát triển trong tương lai.
 • Hiệu suất từng nhân viên: Các công ty tư vấn du học thường theo dõi hiệu suất của từng nhân viên. Báo cáo này có thể bao gồm số lượng hồ sơ đã xử lý, tỷ lệ thành công trong việc đưa học sinh vào trường học, và các chỉ số hiệu suất cá nhân khác.
 • Tài chính: Phần này của báo cáo tập trung vào tài chính của công ty. Nó bao gồm thông tin về doanh thu, lợi nhuận, các khoản chi phí, và các chỉ số tài chính quan trọng như tỷ suất lợi nhuận và tỷ suất tài chính.
 • Đánh giá dịch vụ tư vấn: Các công ty tư vấn du học thường thu thập ý kiến từ học sinh và phụ huynh về chất lượng dịch vụ tư vấn. Báo cáo này có thể bao gồm các đánh giá, phản hồi từ khách hàng, và các cải thiện đề xuất để nâng cao chất lượng dịch vụ.
 • Kế hoạch phát triển: Báo cáo hoạt động tư vấn du học cũng nên bao gồm kế hoạch phát triển trong tương lai, bao gồm các mục tiêu và chiến lược để mở rộng hoặc cải thiện dịch vụ.

Bằng cách thường xuyên tạo và phân tích báo cáo hoạt động tư vấn du học, các công ty có thể theo dõi và điều chỉnh hoạt động của mình để đáp ứng nhu cầu của khách hàng và đảm bảo sự phát triển bền vững trong lĩnh vực này.

Cách viết hóa đơn dịch vụ tư vấn du học

Để viết hóa đơn dịch vụ tư vấn du học, bạn cần tuân theo các quy định về việc làm hóa đơn của cơ quan thuế và bao gồm các thông tin cần thiết sau:

Mẫu hóa đơn: Hóa đơn cần có mẫu hóa đơn theo quy định của cơ quan thuế. Mẫu hóa đơn thường có sẵn từ cơ quan thuế hoặc trang web của họ.

Thông tin của bạn:

 1. Tên và địa chỉ của trung tâm tư vấn du học.
 2. Mã số thuế (nếu có).
 3. Số điện thoại và địa chỉ email liên hệ.

Thông tin của khách hàng:

 1. Tên và địa chỉ của khách hàng hoặc công ty khách hàng (nếu có).
 2. Mã số thuế của khách hàng (nếu có).

Thông tin về hóa đơn:

 1. Số hóa đơn: Mỗi hóa đơn cần có một số hóa đơn duy nhất để theo dõi và quản lý.
 2. Ngày lập hóa đơn: Ngày bạn lập hóa đơn.
 3. Ngày cung cấp dịch vụ: Ngày bạn đã cung cấp dịch vụ tư vấn du học.
 4. Mô tả dịch vụ: Cung cấp mô tả chi tiết về các dịch vụ tư vấn du học đã được cung cấp cho khách hàng.
 5. Số lượng và đơn giá: Liệt kê số lượng và đơn giá cho mỗi loại dịch vụ hoặc các mục trong hóa đơn.
 6. Tổng cộng: Tính tổng số tiền cần thanh toán, bao gồm cả thuế nếu có.

Thuế giá trị gia tăng (VAT): Nếu bạn phải thu thuế VAT, hãy tính toán và liệt kê số tiền VAT trong hóa đơn. Ghi rõ tỷ suất thuế VAT và số tiền VAT đã tính vào hóa đơn.

Tổng cộng thanh toán: Tính tổng số tiền khách hàng cần thanh toán, bao gồm cả số tiền dịch vụ và thuế (nếu có).

Phương thức thanh toán: Cung cấp thông tin về phương thức thanh toán và thông tin tài khoản ngân hàng nếu khách hàng chọn thanh toán bằng chuyển khoản.

Chữ ký và đóng dấu: Ký tên và đóng dấu của bạn (nếu có) để xác nhận tính chính xác của hóa đơn.

Hãy chắc chắn rằng hóa đơn của bạn tuân thủ đầy đủ các quy định thuế và luật pháp liên quan đến việc làm hóa đơn tại Việt Nam.

Chi phí dịch vụ kế toán thuế cho công ty tư vấn du học

3 loại báo cáo các công ty tư vấn du học phải nộp
3 loại báo cáo các công ty tư vấn du học phải nộp

Báo cáo về việc tuyển sinh và cử công dân Việt Nam ra nước ngoài học tập

Theo Khoản 1 Điều 28 Nghị định 86/2021/NĐ-CP (Có hiệu lực từ 01/12/2021) quy định về chế độ báo cáo, trong đó:

 • Báo cáo về việc tuyển sinh và cử công dân Việt Nam ra nước ngoài học tập
 • Nội dung yêu cầu báo cáo: Tình hình chung về công tác tuyển sinh và cử công dân Việt Nam ra nước ngoài học tập; những khó khăn, vướng mắc; kiến nghị, đề xuất (nếu có);
 • Đối tượng thực hiện, cơ quan nhận báo cáo và quy trình báo cáo: Cơ quan thực hiện tuyển sinh và cử công dân Việt Nam ra nước ngoài học tập gửi báo cáo đến Bộ Giáo dục và Đào tạo, Bộ Lao động – Thương binh và Xã hội (Ủy ban nhân dân tỉnh, thành phố trực thuộc trung ương thực hiện báo cáo theo quy định tại khoản 3 Điều này);
 • Kỳ báo cáo: Báo cáo định kỳ hằng năm;
 • Phương thức gửi, nhận báo cáo: Cơ quan thực hiện tuyển sinh và cử công dân Việt Nam ra nước ngoài học tập gửi báo cáo qua bưu điện hoặc trực tiếp hoặc trực tuyến đến Bộ Giáo dục và Đào tạo, Bộ Lao động – Thương binh và Xã hội;
 • Thời gian chốt số liệu báo cáo: Tính từ ngày 01 tháng 12 năm trước kỳ báo cáo đến ngày 30 tháng 11 của năm báo cáo;
 • Thời hạn gửi báo cáo: Trước ngày 15 tháng 12 hằng năm;
 • Mẫu đề cương báo cáo: Mẫu số 07 tại Phụ lục ban hành kèm theo Nghị định này;
 • Biểu số liệu báo cáo: Mẫu số 08 tại Phụ lục ban hành kèm theo Nghị định này

Báo cáo về việc công dân Việt Nam ra nước ngoài học tập, giảng dạy, nghiên cứu khoa học và trao đổi học thuật

Theo Khoản 3 Điều 28 Nghị định 86/2021/NĐ-CP (Có hiệu lực từ 01/12/2021) quy định về báo cáo về việc công dân Việt Nam ra nước ngoài học tập, giảng dạy, nghiên cứu khoa học và trao đổi học thuật, cụ thể:

– Nội dung yêu cầu báo cáo: Tình hình công dân Việt Nam ra nước ngoài học tập, giảng dạy, nghiên cứu khoa học và trao đổi học thuật trong năm; khó khăn, vướng mắc; kiến nghị, đề xuất;

– Đối tượng thực hiện, cơ quan nhận báo cáo và quy trình báo cáo:

 • Ủy ban nhân dân tỉnh, thành phố trực thuộc trung ương; cơ quan cử công dân Việt Nam ra nước ngoài giảng dạy, nghiên cứu khoa học và trao đổi học thuật; cơ sở đào tạo nghiệp vụ tư vấn du học gửi báo cáo đến Bộ Giáo dục và Đào tạo, Bộ Lao động – Thương binh và Xã hội;
 • Bộ Giáo dục và Đào tạo, Bộ Lao động – Thương binh và Xã hội gửi báo cáo Chính phủ.

– Kỳ báo cáo: Báo cáo định kỳ hằng năm;

– Phương thức gửi, nhận báo cáo:

 • Ủy ban nhân dân tỉnh, thành phố trực thuộc trung ương; cơ quan cử công dân Việt Nam ra nước ngoài giảng dạy, nghiên cứu khoa học và trao đổi học thuật; cơ sở đào tạo nghiệp vụ tư vấn du học gửi báo cáo qua bưu điện hoặc trực tiếp hoặc trực tuyến đến Bộ Giáo dục và Đào tạo, Bộ Lao động – Thương binh và Xã hội;
 • Bộ Giáo dục và Đào tạo, Bộ Lao động – Thương binh và Xã hội theo phạm vi quản lý gửi báo cáo Chính phủ qua Hệ thống thông tin báo cáo Chính phủ hoặc gửi trực tiếp hoặc qua bưu điện.

– Thời gian chốt số liệu báo cáo: Tính từ ngày 01 tháng 12 năm trước kỳ báo cáo đến ngày 30 tháng 11 của năm báo cáo;

– Thời hạn gửi báo cáo:

 • Trước ngày 15 tháng 12 hàng năm, Ủy ban nhân dân tỉnh, thành phố trực thuộc trung ương; cơ quan cử công dân Việt Nam ra nước ngoài giảng dạy, nghiên cứu khoa học và trao đổi học thuật; cơ sở đào tạo nghiệp vụ tư vấn du học gửi báo cáo đến Bộ Giáo dục và Đào tạo, Bộ Lao động – Thương binh và Xã hội;
 • Trước ngày 25 tháng 12 hằng năm, Bộ Giáo dục và Đào tạo, Bộ Lao động – Thương binh và Xã hội theo phạm vi quản lý gửi báo cáo Chính phủ.

– Mẫu đề cương báo cáo:

 • Ủy ban nhân dân tỉnh, thành phố trực thuộc trung ương gửi báo cáo theo Mẫu số 10 tại Phụ lục ban hành kèm theo Nghị định này;
 • Cơ quan cử công dân Việt Nam ra nước ngoài giảng dạy, nghiên cứu khoa học và trao đổi học thuật gửi báo cáo theo Mẫu số 12 tại Phụ lục ban hành kèm theo Nghị định này;
 • Cơ sở đào tạo nghiệp vụ tư vấn du học gửi báo cáo theo Mẫu số 14 tại Phụ lục ban hành kèm theo Nghị định này;
 • Bộ Giáo dục và Đào tạo, Bộ Lao động – Thương binh và Xã hội gửi báo cáo theo Mẫu số 15 tại Phụ lục ban hành kèm theo Nghị định này.

– Biểu số liệu báo cáo:

 • Ủy ban nhân dân tỉnh, thành phố trực thuộc trung ương tổng hợp số liệu theo Mẫu số 08, Mẫu số 09 tại Phụ lục ban hành kèm theo Nghị định này;
 • Cơ quan cử công dân Việt Nam ra nước ngoài giảng dạy, nghiên cứu khoa học và trao đổi học thuật tổng hợp số liệu theo Mẫu số 13 tại Phụ lục ban hành kèm theo Nghị định này;
 • Bộ Giáo dục và Đào tạo, Bộ Lao động – Thương binh và Xã hội tổng hợp số liệu theo Mẫu số 16 tại Phụ lục ban hành kèm theo Nghị định này.

Như vậy, dịch vụ kế toán thuế không chỉ là một phần cần thiết của hoạt động kinh doanh của các công ty tư vấn du học mà còn là một yếu tố quyết định đối với sự thành công và bền vững của họ trong lĩnh vực cạnh tranh này. Sự chuyên nghiệp, hiểu biết sâu rộng về quy định thuế, và khả năng đáp ứng nhu cầu cụ thể của từng công ty tư vấn du học là những điểm đặc biệt mà một đối tác kế toán đáng tin cậy có thể mang lại.

Dịch vụ xin giấy phép thành lập công ty trung tâm tư vấn du học
Dịch vụ xin giấy phép thành lập công ty trung tâm tư vấn du học

Chúng tôi hy vọng rằng bài viết này đã giúp bạn thấy rõ giá trị của dịch vụ kế toán thuế cho công ty tư vấn du học và đã cung cấp cho bạn cái nhìn tổng quan về lý do tại sao bạn nên xem xét hợp tác với một đối tác kế toán chuyên nghiệp để đảm bảo rằng bạn có thể tập trung vào sứ mệnh của mình: giúp các học viên thực hiện ước mơ du học một cách suôn sẻ và thành công.

BÀI VIẾT LIÊN QUAN:

Bảng giá chữ ký số

Bảng giá dịch vụ kế toán

Dịch vụ kế toán thuế

Dịch vụ kế toán trọn gói

Dịch vụ kế toán thuế chuyên nghiệp

CÔNG TY TNHH KẾ TOÁN KIỂM TOÁN GIA MINH

Hotline: 0932 785 561 – 0868 458 111

Email: dvgiaminh@gmail.com

Zalo: 0853 388 126

Chuyển đến thanh công cụ