DỊCH VỤ KẾ TOÁN THUẾ Ở CẦN THƠ

Dịch vụ kế toán thuế đóng vai trò quan trọng trong quá trình hoạt động kinh doanh của mọi doanh nghiệp. Với sự phát triển nhanh chóng, việc áp dụng chính sách thuế hiệu quả và tuân thủ quy định pháp luật là một yếu tố quan trọng để đảm bảo sự phát triển bền vững và thành công của doanh nghiệp. Trong bài viết này, chúng ta sẽ tìm hiểu về dịch vụ kế toán thuế ở Cần Thơ và vai trò quan trọng mà nó đóng góp cho doanh nghiệp

Dịch vụ kế toán thuế tại cần Thơ
Dịch vụ kế toán thuế tại cần Thơ

Dịch vụ kế toán hộ kinh doanh là gì?

Dịch vụ kế toán hộ kinh doanh (hoặc dịch vụ kế toán cho hộ kinh doanh) là một dịch vụ cung cấp các hoạt động kế toán và tài chính cho các hộ kinh doanh hoặc doanh nghiệp nhỏ, thường là các doanh nghiệp cá nhân hoặc hộ gia đình. Mục tiêu của dịch vụ này là hỗ trợ và đáp ứng nhu cầu kế toán, quản lý tài chính và báo cáo thuế cho các hộ kinh doanh nhằm đảm bảo hoạt động kinh doanh được thực hiện một cách hợp pháp và hiệu quả.

Dịch vụ kế toán là gì?

Dịch vụ kế toán là một loại dịch vụ chuyên nghiệp được cung cấp bởi các chuyên gia kế toán và công ty kế toán để hỗ trợ các cá nhân, tổ chức và doanh nghiệp trong việc quản lý và xử lý thông tin tài chính. Dịch vụ này bao gồm nhiều hoạt động liên quan đến việc ghi nhận, phân loại, xử lý và báo cáo các giao dịch và sự kiện tài chính của một tổ chức.

Tiết kiệm tối đa thời gian, chi phí, gửi ngay hồ sơ đến hộp thư: dvgiaminh@gmail.com

Hoặc nhấc máy lên, Gọi ngay cho chúng tôi: 0939 456 569 - 0936 146 055 (zalo).

Quy định về điều kiện hành nghề dịch vụ kế toán

Dưới đây là một số quy định thông thường liên quan đến điều kiện hành nghề dịch vụ kế toán:

 • Trình độ học vấn: Để trở thành một kế toán viên chuyên nghiệp, thường yêu cầu có bằng cử nhân kế toán, bằng cao đẳng kế toán hoặc các bằng cấp tương đương trong lĩnh vực kế toán hoặc tài chính. Một số quốc gia có tổ chức kiểm tra và cấp chứng chỉ chuyên nghiệp cho kế toán viên sau khi hoàn thành các yêu cầu đào tạo.
 • Đăng ký và giấy phép: Trong một số quốc gia, kế toán viên phải đăng ký và có giấy phép hành nghề để thực hiện dịch vụ kế toán. Quá trình đăng ký và cấp giấy phép thường bao gồm kiểm tra kiến thức, kinh nghiệm và tuân thủ các quy định chuyên ngành.
 • Kỹ năng và kinh nghiệm: Để làm việc trong lĩnh vực kế toán, kế toán viên cần có kiến thức vững về các nguyên tắc kế toán, quy định thuế và luật pháp liên quan. Kỹ năng tính toán, phân tích số liệu và sử dụng phần mềm kế toán cũng là những yêu cầu quan trọng. Ngoài ra, có kinh nghiệm làm việc trong lĩnh vực kế toán và tài chính là một lợi thế.
 • Tuân thủ quy định chuyên ngành: Kế toán viên phải tuân thủ các quy định chuyên ngành, quy tắc đạo đức và chuẩn mực nghề nghiệp. Điều này bao gồm việc giữ bí mật thông tin tài chính, tuân thủ quy định về báo cáo tài chính và đảm bảo tính minh bạch và trung thực trong công việc kế toán.
 • Đào tạo và nâng cao nghiệp vụ: Lĩnh vực kế toán thường có sự phát triển liên tục và thay đổi quy định. Kế toán viên cần tiếp tục đào tạo và nâng cao nghiệp vụ để cập nhật các thay đổi mới nhất trong lĩnh vực này.

Các loại dịch vụ kế toán thuế ở Cần Thơ

Kế toán thuế

Kế toán thuế là quá trình ghi nhận, phân loại, tính toán và báo cáo thông tin liên quan đến thuế trong một tổ chức hoặc doanh nghiệp. Nó liên quan đến việc thực hiện các quy định và quy tắc thuế của một quốc gia hoặc khu vực để đảm bảo tuân thủ và nộp đúng các khoản thuế yêu cầu.

Công việc kế toán thuế bao gồm các hoạt động sau:

 • Thu thập thông tin thuế: Kế toán thuế thu thập thông tin liên quan đến thuế từ các bộ phận và hệ thống trong tổ chức, bao gồm các giao dịch tài chính, thu nhập, chi phí, tài sản và các yếu tố khác có liên quan đến thuế.
 • Phân loại và tính toán thuế: Dựa trên thông tin thu thập được, kế toán thuế phân loại các khoản thuế khác nhau như thuế GTGT, thuế thu nhập cá nhân, thuế doanh nghiệp và tính toán số tiền thuế phải nộp dựa trên quy định của pháp luật thuế.
 • Lập báo cáo thuế: Kế toán thuế chuẩn bị và lập báo cáo thuế như báo cáo thuế GTGT, tờ khai thuế thu nhập cá nhân, tờ khai thuế doanh nghiệp và các báo cáo thuế khác được yêu cầu bởi cơ quan thuế. Các báo cáo này cung cấp thông tin chi tiết về số tiền thuế đã nộp, các khoản giảm trừ thuế và các thông tin liên quan khác cho cơ quan thuế.
 • Đối tác với cơ quan thuế: Kế toán thuế làm việc với cơ quan thuế để đảm bảo tuân thủ đúng các quy định thuế, nộp đúng hạn và giải quyết các vấn đề liên quan đến thuế. Họ cũng cung cấp các thông tin yêu cầu và hỗ trợ trong quá trình kiểm tra thuế từ phía cơ quan thuế.
 • Tư vấn thuế: Kế toán thuế cung cấp tư vấn về các vấn đề thuế cho tổ chức hoặc doanh nghiệp, bao gồm việc tối ưu hóa cấu trúc thuế, giảm thiểu rủi ro thuế, tuân thủ quy định thuế và tận dụng các chính sách thuế ưu đãi.

Kế toán chi phí

Kế toán chi phí là quá trình ghi nhận, phân loại, phân tích và báo cáo thông tin liên quan đến các khoản chi phí trong một tổ chức hoặc doanh nghiệp. Nó nhằm mục đích theo dõi và kiểm soát các nguồn lực tài chính được sử dụng để sản xuất hàng hóa hoặc cung cấp dịch vụ.

Công việc kế toán chi phí bao gồm các hoạt động sau:

 • Thu thập thông tin chi phí: Kế toán chi phí thu thập thông tin liên quan đến các khoản chi phí từ các bộ phận và quy trình trong tổ chức, bao gồm chi phí nguyên vật liệu, chi phí lao động, chi phí sản xuất, chi phí quản lý và các khoản chi phí khác.
 • Phân loại chi phí: Dựa trên thông tin thu thập được, kế toán chi phí phân loại và ghi nhận các khoản chi phí vào các tài khoản chi phí tương ứng. Các tài khoản chi phí thông thường bao gồm chi phí nguyên vật liệu, chi phí nhân công, chi phí xây dựng, chi phí quảng cáo, chi phí tiền lương và các tài khoản chi phí khác.
 • Phân tích và ghi nhận chi phí: Kế toán chi phí tiến hành phân tích chi phí để xác định các yếu tố ảnh hưởng đến chi phí và ghi nhận các khoản chi phí vào các báo cáo kế toán như sổ sách chi phí, sổ cái chi phí và báo cáo chi phí.
 • Quản lý chi phí: Kế toán chi phí cung cấp thông tin về chi phí cho các quyết định quản lý, bao gồm việc đánh giá hiệu quả chi phí, tìm kiếm cách giảm thiểu chi phí, định giá sản phẩm hoặc dịch vụ và đưa ra các quyết định liên quan đến giá cả và lợi nhuận.
 • Báo cáo chi phí: Kế toán chi phí chuẩn bị và lập báo cáo chi phí, bao gồm báo cáo chi phí sản xuất, báo cáo chi phí theo đối tượng, báo cáo chi phí theo đơn hàng hoặc dự án và các báo cáo khác để cung cấp thông tin về chi phí cho quản lý và các bên liên quan.

Kế toán ngân hàng

Kế toán ngân hàng là một lĩnh vực của kế toán đặc biệt tập trung vào việc ghi nhận, phân loại và báo cáo thông tin tài chính liên quan đến hoạt động của các tổ chức ngân hàng. Kế toán ngân hàng đảm bảo rằng các hoạt động tài chính của ngân hàng được ghi nhận chính xác, tuân thủ các quy định, tiêu chuẩn kế toán và yêu cầu của cơ quan quản lý.

Công việc kế toán ngân hàng bao gồm các hoạt động sau:

 • Ghi nhận và phân loại giao dịch tài chính: Kế toán ngân hàng ghi nhận và phân loại các giao dịch tài chính của ngân hàng như tiền gửi, cho vay, rút tiền, chuyển khoản, thanh toán, phát hành thẻ và các giao dịch khác. Các giao dịch này được phân loại vào các loại tài khoản khác nhau như tài khoản tiền gửi, tài khoản cho vay, tài khoản thu chi và tài khoản tài sản.
 • Kiểm soát và giám sát tài chính: Kế toán ngân hàng thực hiện các biện pháp kiểm soát nội bộ nhằm đảm bảo tính chính xác và đáng tin cậy của thông tin tài chính. Điều này bao gồm việc kiểm tra và xác minh số liệu, giám sát việc thực hiện các quy định và chính sách tài chính, và đảm bảo sự tuân thủ các quy định của cơ quan quản lý và các tiêu chuẩn kế toán.
 • Báo cáo tài chính: Kế toán ngân hàng chuẩn bị và lập báo cáo tài chính của ngân hàng, bao gồm báo cáo tài sản, báo cáo nợ phải trả, báo cáo lợi nhuận và lỗ, báo cáo sự thay đổi vốn và các báo cáo khác. Các báo cáo này được cung cấp cho cơ quan quản lý, cổ đông, nhà đầu tư và các bên liên quan khác để cung cấp thông tin về tình hình tài chính và hoạt động của ngân hàng.
 • Tuân thủ quy định và quy tắc: Kế toán ngân hàng đảm bảo rằng ngân hàng tuân thủ các quy định và quy tắc của cơ quan quản lý và các cơ quan quy định khác liên quan đến hoạt động tài chính. Điều này bao gồm việc tuân thủ quy định về vốn, tỷ lệ dự trữ, báo cáo tài chính và các yêu cầu khác liên quan đến hoạt động ngân hàng.

Kế toán quản trị

Kế toán quản trị  là một lĩnh vực của kế toán tập trung vào việc cung cấp thông tin tài chính và phi tài chính cho quản lý trong quá trình ra quyết định và quản lý hoạt động kinh doanh của một tổ chức hoặc doanh nghiệp. Kế toán quản trị tập trung vào cung cấp thông tin phân tích, dự báo và đánh giá hiệu quả của các hoạt động kinh doanh.

Công việc kế toán quản trị bao gồm các hoạt động sau:

 • Lập kế hoạch và dự báo: Kế toán quản trị hỗ trợ quá trình lập kế hoạch và dự báo bằng cách thu thập thông tin và phân tích dữ liệu kinh doanh để đưa ra các dự báo về hiệu suất tài chính và hoạt động của tổ chức. Điều này cho phép quản lý đưa ra quyết định dựa trên thông tin về tiềm năng, mục tiêu và kế hoạch kinh doanh của tổ chức.
 • Phân tích chi phí và hiệu suất: Kế toán quản trị phân tích chi phí các hoạt động kinh doanh để xác định hiệu suất và lợi nhuận của từng sản phẩm, dịch vụ hoặc đơn vị kinh doanh. Bằng cách phân tích chi phí, quản lý có thể đưa ra quyết định về giá cả, giảm thiểu chi phí không hiệu quả và tối ưu hóa sử dụng nguồn lực tài chính.
 • Quản lý ngân sách: Kế toán quản trị hỗ trợ việc lập và quản lý ngân sách của tổ chức. Nó bao gồm việc xác định mục tiêu ngân sách, phân bổ nguồn lực tài chính cho các hoạt động kinh doanh và theo dõi thực hiện ngân sách để đảm bảo tuân thủ và đạt được mục tiêu kinh doanh.
 • Đánh giá hiệu quả và hiệu suất: Kế toán quản trị cung cấp các công cụ và phương pháp để đánh giá hiệu quả và hiệu suất của các hoạt động kinh doanh. Điều này bao gồm đánh giá các chỉ số tài chính và phi tài chính như tỷ suất lợi nhuận, biên lợi nhuận, tỷ lệ sinh lời, phân tích đòn bẩy tài chính và các chỉ tiêu khác để đánh giá và theo dõi sự phát triển và thành công của tổ chức.
 • Báo cáo quản lý: Kế toán quản trị chuẩn bị và cung cấp các báo cáo tài chính và phi tài chính cho quản lý. Báo cáo này thường được tùy chỉnh để đáp ứng nhu cầu thông tin của quản lý và giúp họ đưa ra quyết định dựa trên thông tin kinh doanh cụ thể và yêu cầu của từng tình huống.

Tại sao doanh nghiệp nên sử dụng dịch vụ kế toán trọn gói?

 • Tiết kiệm thời gian và nguồn lực: Khi sử dụng dịch vụ kế toán trọn gói, doanh nghiệp không cần phải tuyển dụng và huấn luyện nhân viên kế toán riêng, cũng như không phải lo lắng về việc duy trì hệ thống kế toán và phần mềm kế toán. Thay vào đó, công việc kế toán được giao cho một công ty dịch vụ chuyên nghiệp, giúp giảm bớt gánh nặng quản lý và tập trung vào hoạt động kinh doanh chính.
 • Chuyên môn và kinh nghiệm: Các công ty dịch vụ kế toán trọn gói thường có đội ngũ chuyên gia và nhân viên có kiến thức sâu về kế toán và luật pháp liên quan. Họ được đào tạo và cập nhật kiến thức liên tục, đảm bảo rằng công việc kế toán của doanh nghiệp được thực hiện chính xác, tuân thủ các quy định và quy tắc kế toán.
 • Tiêu chuẩn và phần mềm kế toán chuyên nghiệp: Các công ty dịch vụ kế toán trọn gói thường sử dụng các phần mềm kế toán chuyên nghiệp và hiện đại để thực hiện công việc. Điều này đảm bảo tính chính xác, tin cậy và hiệu quả của quá trình kế toán. Ngoài ra, họ cũng áp dụng các tiêu chuẩn kế toán quốc tế và quy định liên quan, giúp doanh nghiệp tuân thủ các quy định và yêu cầu pháp lý.
 • Tư vấn chiến lược và phân tích: Các công ty dịch vụ kế toán trọn gói không chỉ thực hiện công việc kế toán hàng ngày mà còn cung cấp tư vấn chiến lược và phân tích tài chính. Họ có thể giúp doanh nghiệp đánh giá hiệu suất tài chính, phân tích chi phí, dự báo tài chính và đưa ra các chiến lược tài chính để tối ưu hóa lợi nhuận và tăng trưởng.
 • Đảm bảo tuân thủ và độ tin cậy: Sử dụng dịch vụ kế toán trọn gói giúp doanh nghiệp đảm bảo tuân thủ các quy định và quy tắc kế toán. Các công ty dịch vụ kế toán thường thực hiện kiểm tra nội bộ và đảm bảo rằng thông tin tài chính được ghi nhận và báo cáo chính xác. Điều này tạo ra sự tin cậy và độ tin cậy cho các bên liên quan như cơ quan quản lý, ngân hàng, cổ đông và nhà đầu tư.

Ai nên sử dụng dịch vụ kế toán thuế

Dịch vụ kế toán thuế tại cần Thơ trọn gói
Dịch vụ kế toán thuế tại cần Thơ trọn gói

Dịch vụ kế toán thuế có thể được sử dụng bởi nhiều đối tượng, bao gồm:

 • Doanh nghiệp: Các doanh nghiệp, bất kể kích thước và ngành nghề, thường sử dụng dịch vụ kế toán thuế để đảm bảo tuân thủ các quy định thuế và thực hiện các nhiệm vụ kế toán liên quan đến thuế. Dịch vụ này giúp doanh nghiệp giảm thiểu rủi ro phạt và xử lý các vấn đề liên quan đến thuế một cách chuyên nghiệp.
 • Cá nhân kinh doanh: Người kinh doanh cá nhân, bao gồm các chủ doanh nghiệp nhỏ, chủ cửa hàng, nhà thầu và những người tự làm chủ, cũng có thể sử dụng dịch vụ kế toán thuế để giúp họ quản lý thuế hiệu quả. Dịch vụ này giúp đơn giản hóa quá trình khai thuế và đảm bảo tính chính xác của các báo cáo thuế.
 • Các tổ chức phi lợi nhuận: Các tổ chức phi lợi nhuận như tổ chức từ thiện, hội thảo, câu lạc bộ, và các tổ chức xã hội khác cũng có nhu cầu sử dụng dịch vụ kế toán thuế. Dịch vụ này giúp họ thực hiện các quy định thuế đặc biệt áp dụng cho tổ chức phi lợi nhuận và đảm bảo tuân thủ các quy định pháp lý.
 • Cá nhân cá nhân: Người có thu nhập từ các nguồn khác nhau như thu nhập từ chứng khoán, bất động sản, hoạt động tự do, hoặc thu nhập khác cũng có thể sử dụng dịch vụ kế toán thuế để giúp họ quản lý và khai thuế thu nhập cá nhân một cách hiệu quả. Dịch vụ này đảm bảo tính chính xác của các báo cáo thuế và giúp người cá nhân tuân thủ các quy định thuế.

Bảng giá dịch vụ kế toán ở Cần Thơ

GIÁ DỊCH VỤ KẾ TOÁN 

ĐVT:đồng/ tháng

STT

SỐ LƯỢNG HÓA ĐƠN

PHÍ DỊCH VỤ

(VNĐ)

1

Từ 0 đến 9 chứng từ

900.000

2

Từ 10 đến 29 chứng từ

1.100.000

3

Từ 30 đến 49 chứng từ

1.500.000

4

Từ 50 đến 69 chứng từ

1.900.000

5

Từ 70 đến 99 chứng từ

2.400.000

6

Trên 100 chứng từ

Thỏa thuận 

Lưu ý:

– Doanh nghiệp có vốn đầu tư nước ngoài: Thêm 500.000 đồng/tháng

Đối với công ty có xuất nhập khẩu: Thêm 100.000 đồng/1 tờ khai.

– Luôn có nhân viên Gia Minh theo dõi và hỗ trợ trong quá trình làm việc.

Phí dịch vụ xuất hóa đơn: 10.000đ/hóa đơn (cứ 10 dòng là tính 1 tờ hóa đơn)

* Thuế TNCN trường hợp không phát sinh lao động

– Phí nộp quyết toán thuế TNCN cuối năm là 300.000đ/năm

* Thuế TNCN trường hợp có phát sinh lao động

Lao động có tham gia BHXH, BHYT: Chi phí quyết toán TNCN + Bảo hiểm xã hội: 90.000đ/1 người/tháng.

Lao động không tham gia BHXH, BHYT

+ Phí dịch vụ đăng ký mã số thuế cá nhân

. Phát sinh từ 1-5 lao động phí là 300.000đ/lần

. Phát sinh từ 6-10 lao động thì phí là 500.000đ/lần

. Phát sinh từ 11-15 lao động thì phí là 700.000đ/lần

. Phát sinh nhiều hơn 15 lao động sẽ lập phụ lục đính kèm sau.

+ Phí nộp tờ khai và quyết toán thuế TNCN: 

. Phát sinh từ 1-5 lao động/quí phí là 300.000đ/quí

. Phát sinh từ 6-10 lao động/quí thì phí là 500.000đ/quí

. Phát sinh từ 11-15 lao động/quí thì phí là 700.000đ/quí 

. Phát sinh nhiều hơn 15 lao động/quí  sẽ lập phụ lục đính kèm sau.

Vì sao doanh nghiệp nên sử dụng dịch vụ kế toán

 • Chuyên môn và hiểu biết sâu về kế toán: Dịch vụ kế toán được cung cấp bởi các chuyên gia kế toán có kiến thức chuyên môn và kinh nghiệm trong lĩnh vực kế toán. Họ hiểu rõ về các quy định, quy tắc và tiêu chuẩn kế toán hiện hành và có thể áp dụng chúng vào hoạt động kế toán của doanh nghiệp một cách chính xác và hiệu quả.
 • Tiết kiệm thời gian và nguồn lực: Sử dụng dịch vụ kế toán giúp doanh nghiệp tiết kiệm thời gian và nguồn lực quản lý và thực hiện công việc kế toán. Việc tuyển dụng và đào tạo nhân viên kế toán riêng đòi hỏi chi phí và thời gian đáng kể. Bằng cách sử dụng dịch vụ kế toán, doanh nghiệp có thể tận dụng kiến thức và kinh nghiệm chuyên môn của các chuyên gia kế toán mà không cần đầu tư vào việc xây dựng một đội ngũ kế toán riêng.
 • Tối ưu hóa quy trình kế toán: Dịch vụ kế toán giúp doanh nghiệp tối ưu hóa quy trình kế toán bằng cách sử dụng các phương pháp và công nghệ tiên tiến. Các dịch vụ kế toán thường áp dụng các phần mềm kế toán hiện đại để thực hiện các tác vụ kế toán một cách nhanh chóng và chính xác. Điều này giúp cải thiện hiệu suất làm việc, giảm thiểu sai sót và tăng tính chính xác của quá trình kế toán.
 • Tư vấn chiến lược và phân tích tài chính: Dịch vụ kế toán không chỉ thực hiện các nhiệm vụ kế toán hàng ngày, mà còn cung cấp tư vấn chiến lược và phân tích tài chính. Các chuyên gia kế toán có thể giúp doanh nghiệp đánh giá hiệu suất tài chính, phân tích chi phí, dự báo tài chính và đưa ra các chiến lược tài chính để tối ưu hóa lợi nhuận và tăng trưởng.
 • Tuân thủ quy định và pháp lý: Dịch vụ kế toán đảm bảo rằng doanh nghiệp tuân thủ các quy định và quy tắc kế toán hiện hành. Các chuyên gia kế toán sẽ giúp doanh nghiệp thực hiện các báo cáo tài chính theo đúng tiêu chuẩn và đáp ứng các yêu cầu pháp lý. Điều này giúp doanh nghiệp tránh rủi ro phạt và tranh chấp về thuế và tài chính.

Công việc dịch vụ kế toán thuế ở Cần Thơ

Đối với doanh nghiệp mới thành lập

Dưới đây là một số công việc quan trọng mà dịch vụ kế toán thuế thực hiện cho doanh nghiệp mới thành lập:

 • Đăng ký mã số thuế: Dịch vụ kế toán thuế có trách nhiệm giúp doanh nghiệp mới thành lập đăng ký mã số thuế. Quá trình này bao gồm việc thu thập thông tin cần thiết, điền đơn đăng ký và nộp cho cơ quan thuế để nhận được mã số thuế.
 • Lập và nộp báo cáo thuế: Dịch vụ kế toán thuế sẽ lập và nộp các báo cáo thuế hàng tháng, quý và năm cho cơ quan thuế. Các báo cáo bao gồm báo cáo thuế giá trị gia tăng (VAT), báo cáo thuế thu nhập doanh nghiệp (TNDN), báo cáo thuế thu nhập cá nhân (TNCN) và các báo cáo khác liên quan đến thuế.
 • Tính toán và khai thuế: Dịch vụ kế toán thuế sẽ thực hiện tính toán số tiền thuế phải nộp dựa trên thuế suất áp dụng và các quy định thuế hiện hành. Họ sẽ khai báo và đăng ký số tiền thuế phải nộp cho cơ quan thuế trong các kỳ nộp thuế.
 • Kiểm tra và giám sát tuân thủ thuế: Dịch vụ kế toán thuế sẽ giúp doanh nghiệp mới thành lập kiểm tra và đảm bảo tuân thủ các quy định thuế. Họ sẽ giám sát việc thực hiện các quy định thuế, đảm bảo rằng doanh nghiệp tuân thủ các kỳ nộp thuế và thực hiện các thủ tục liên quan đúng hạn.
 • Tư vấn và hỗ trợ về thuế: Dịch vụ kế toán thuế cung cấp tư vấn và hỗ trợ cho doanh nghiệp mới thành lập về các vấn đề thuế. Họ sẽ giải đáp các câu hỏi về thuế, cung cấp thông tin về các quy định thuế mới nhất và đề xuất các phương pháp tối ưu hóa thuế cho doanh nghiệp.
 • Giải quyết tranh chấp thuế: Trong trường hợp doanh nghiệp mới thành lập phải đối mặt với tranh chấp thuế, dịch vụ kế toán thuế sẽ hỗ trợ trong quá trình giải quyết tranh chấp này. Họ có thể chuẩn bị hồ sơ, đại diện cho doanh nghiệp trong cuộc họp và thương lượng với cơ quan thuế để giải quyết tranh chấp một cách hợp pháp và công bằng.

Đối với doanh nghiệp báo cáo thuế định kỳ

Dưới đây là một số công việc chính mà dịch vụ kế toán thuế thực hiện cho doanh nghiệp trong quá trình báo cáo thuế định kỳ:

 • Thu thập thông tin: Dịch vụ kế toán thuế thu thập thông tin liên quan đến hoạt động kinh doanh của doanh nghiệp trong kỳ báo cáo. Điều này bao gồm việc thu thập các hóa đơn, chứng từ, báo cáo tài chính và các thông tin khác liên quan đến thuế.
 • Xác định và tính toán số thuế phải nộp: Dịch vụ kế toán thuế xác định các khoản thuế phải nộp dựa trên các quy định thuế hiện hành. Họ tính toán số thuế giá trị gia tăng (VAT), thuế thu nhập doanh nghiệp (TNDN), thuế thu nhập cá nhân (TNCN) và các khoản thuế khác tương ứng với hoạt động kinh doanh của doanh nghiệp.
 • Chuẩn bị báo cáo thuế: Dịch vụ kế toán thuế lập báo cáo thuế theo các quy định của cơ quan thuế. Báo cáo thuế bao gồm các biểu mẫu và thông tin cần thiết để báo cáo số thuế phải nộp trong kỳ báo cáo. Đối với doanh nghiệp, báo cáo thuế thường bao gồm Bảng kê khai thuế giá trị gia tăng (Mẫu 01/GTGT), Bảng kê khai thuế thu nhập doanh nghiệp (Mẫu 03/TNDN) và các biểu mẫu khác liên quan đến thuế.
 • Kiểm tra và điều chỉnh: Dịch vụ kế toán thuế kiểm tra báo cáo thuế để đảm bảo tính chính xác và tuân thủ các quy định thuế. Họ cũng điều chỉnh các sai sót hoặc thiếu sót trong báo cáo thuế trước khi nộp cho cơ quan thuế.
 • Nộp báo cáo thuế: Dịch vụ kế toán thuế nộp báo cáo thuế cho cơ quan thuế trong thời hạn quy định. Họ đảm bảo rằng báo cáo thuế được nộp đúng hạn và đầy đủ các yêu cầu về thông tin và chứng từ liên quan.
 • Giám sát và tuân thủ thuế: Dịch vụ kế toán thuế giám sát việc tuân thủ các quy định thuế của doanh nghiệp. Họ đảm bảo rằng doanh nghiệp thực hiện đúng các kỳ báo cáo thuế, nộp đúng số thuế và tuân thủ các quy trình và thủ tục liên quan đến thuế.
 • Tư vấn và hỗ trợ về thuế: Dịch vụ kế toán thuế cung cấp tư vấn và hỗ trợ cho doanh nghiệp về các vấn đề thuế. Họ giải đáp các câu hỏi về thuế, cung cấp thông tin về các quy định thuế mới nhất, và đề xuất các phương pháp tối ưu hóa thuế cho doanh nghiệp.
Dịch vụ kế toán thuế tại cần Thơ giá rẻ
Dịch vụ kế toán thuế tại cần Thơ giá rẻ

Một số câu hỏi về dịch vụ kế toán ở Cần Thơ

Dùng dịch vụ kế toán có cần mua chữ ký số?

Dùng dịch vụ kế toán không đòi hỏi bắt buộc phải mua chữ ký số. Tuy nhiên, việc sử dụng chữ ký số trong quá trình kế toán và báo cáo thuế có thể mang lại nhiều lợi ích và tiện ích cho doanh nghiệp.

Khi thuê dịch vụ kế toán có cần thuê thêm kế toán nội bộ không?

Khi thuê dịch vụ kế toán, có hay không cần thuê thêm kế toán nội bộ phụ thuộc vào nhiều yếu tố, bao gồm kích thước và quy mô của doanh nghiệp, phạm vi và phức tạp của công việc kế toán, và nguồn lực tài chính có sẵn.

Dưới đây là một số yếu tố mà bạn có thể xem xét để quyết định liệu cần thuê kế toán nội bộ hay không:

 • Kích thước và quy mô của doanh nghiệp: Nếu doanh nghiệp của bạn nhỏ và quy mô hoạt động kế toán không quá phức tạp, việc thuê dịch vụ kế toán bên ngoài có thể đáp ứng được nhu cầu của bạn. Dịch vụ kế toán chuyên nghiệp có thể giúp bạn tiết kiệm thời gian và tài nguyên để tập trung vào hoạt động kinh doanh chính.
 • Phạm vi và phức tạp của công việc kế toán: Nếu công việc kế toán của doanh nghiệp phức tạp, yêu cầu kiến thức chuyên sâu về lĩnh vực kế toán đặc thù, bạn có thể cần đến kế toán nội bộ. Kế toán nội bộ có thể giúp bạn giải quyết các vấn đề kế toán phức tạp, xử lý các giao dịch đặc biệt và đảm bảo tuân thủ các quy định kế toán và thuế.
 • Nguồn lực tài chính: Thuê kế toán nội bộ đòi hỏi đầu tư vào việc tuyển dụng và giữ chân nhân viên kế toán, đào tạo và phát triển kỹ năng cho họ, cung cấp phần mềm và công cụ kế toán. Nếu doanh nghiệp không có nguồn lực tài chính đủ để duy trì một bộ phận kế toán nội bộ hiệu quả, thuê dịch vụ kế toán bên ngoài có thể là lựa chọn tốt hơn.
 • Mục tiêu chiến lược: Nếu doanh nghiệp đặt mục tiêu tập trung vào hoạt động kinh doanh chính và muốn giảm tải công việc kế toán, thuê dịch vụ kế toán bên ngoài là lựa chọn hợp lý. Điều này cho phép bạn nhận được sự chuyên nghiệp và chất lượng cao từ các chuyên gia kế toán, trong khi bạn tập trung vào phát triển doanh nghiệp.

Như vậy, dịch vụ kế toán thuế ở Cần Thơ không chỉ đáp ứng nhu cầu kế toán và báo cáo thuế chuyên nghiệp của doanh nghiệp, mà còn mang lại nhiều lợi ích và tiện ích quan trọng. Với sự hỗ trợ của các chuyên gia kế toán có kinh nghiệm và hiểu rõ về quy định thuế, doanh nghiệp ở Cần Thơ có thể tập trung vào hoạt động kinh doanh chính và yên tâm về khía cạnh kế toán thuế.

Đồng thời, sử dụng dịch vụ kế toán thuế cũng giúp doanh nghiệp tuân thủ đúng quy định pháp luật và giảm thiểu rủi ro liên quan đến việc thiếu sót hoặc sai sót trong quá trình kế toán thuế. Gia Minh chúc bạn thành công.

CÁC BÀI VIẾT LIÊN QUAN:

Thuê dịch vụ kế toán ở Cần Thơ

Kế toán ở Cần Thơ

Dịch vụ kế toán trọn gói uy tín nhất ở Cần Thơ

Dịch vụ kế toán trọn gói chuyên nghiệp ở Cần Thơ

Dịch vụ kế toán thuế ở Cần Thơ

CÔNG TY TNHH KẾ TOÁN KIỂM TOÁN GIA MINH

Địa chỉ: Lô 34-17 Khu dân cư Ngân Thuận, P. Bình Thủy, Quận Bình Thủy, Cần Thơ

Hotline: 0932 785 561 – 0868 458 111

Email: dvgiaminh@gmail.com

Zalo: 0853 388 126

Chuyển đến thanh công cụ