Tạm ngừng kinh doanh công ty cổ phần tại Lâm Đồng

Tạm ngừng kinh doanh công ty cổ phần tại Lâm Đồng được thực hiện như thế nào? Hãy theo dõi quy trình thủ tục trong bài viết này nhé.

Khái niệm công ty cổ phần

Công ty cổ phần là một hình thức doanh nghiệp tư nhân hoặc tập thể, trong đó vốn của công ty được chia thành các phần nhỏ gọi là cổ phần. Cổ đông của công ty cổ phần sở hữu cổ phần thông qua việc mua các cổ phiếu của công ty.

Đặc điểm chính của công ty cổ phần bao gồm:

Tiết kiệm tối đa thời gian, chi phí, gửi ngay hồ sơ đến hộp thư: dvgiaminh@gmail.com

Hoặc nhấc máy lên, Gọi ngay cho chúng tôi: 0939 456 569 - 0936 146 055 (zalo).

Phân Chia Vốn: Vốn của công ty được chia thành các phần nhỏ và được gọi là cổ phần. Cổ đông sở hữu công ty dựa trên số lượng cổ phần họ mua.

Trách Nhiệm Hạn Chế: Cổ đông chỉ chịu trách nhiệm với công ty đến mức số tiền mà họ đã đầu tư, không chịu trách nhiệm với các nợ và các lỗ lõm của công ty.

Quản Lý và Điều Hành: Công ty cổ phần được quản lý và điều hành bởi một Hội đồng Quản trị hoặc Ban Giám đốc được bầu chọn bởi các cổ đông.

Mua Bán Cổ Phiếu: Cổ đông có thể mua hoặc bán cổ phần của họ trên thị trường chứng khoán hoặc thông qua giao dịch riêng với nhau.

Chia Cổ Tức (Dividends): Công ty có thể trả cổ tức cho cổ đông dựa trên lợi nhuận của công ty. Số lượng cổ tức được trả phụ thuộc vào kết quả kinh doanh của công ty và quyết định của Hội đồng Quản trị hoặc Đại hội cổ đông.

Tách Biệt Tài Chính Cá Nhân: Công ty cổ phần được coi là một thực thể pháp lý tách biệt hoàn toàn với các cổ đông cá nhân, điều này có nghĩa là tài sản và nợ nần của công ty không ảnh hưởng đến tài sản cá nhân của cổ đông.

Lợi ích lớn nhất của việc thành lập một công ty cổ phần thường đến từ khả năng hút vốn từ nhiều nguồn khác nhau thông qua việc bán cổ phần trên thị trường chứng khoán. Tuy nhiên, việc quản lý và điều hành một công ty cổ phần cũng đòi hỏi tuân thủ các quy định pháp luật và làm việc chặt chẽ với các cổ đông.

Tạm ngừng kinh doanh là gì?

Tạm ngừng kinh doanh là việc doanh nghiệp tạm thời dừng các hoạt động kinh doanh trong một khoảng thời gian nhất định do gặp khó khăn về tình hình hoạt động kinh doanh, trong thời gian tạm ngừng kinh doanh doanh nghiệp sẽ không được ký kết hợp đồng, không được xuất hóa đơn…vv
Trình tự và thủ tục tạm ngừng kinh doanh

tạm ngừng kinh doanh công ty cổ phần tại Lâm Đồng
tạm ngừng kinh doanh công ty cổ phần tại Lâm Đồng

Quy định về thông báo tạm ngừng kinh doanh đối với công ty cổ phần

Công ty cổ phần phải thực hiện thông báo về thời điểm và thời hạn tạm ngừng, chậm nhất 03 ngày làm việc trước ngày tạm ngừng kinh doanh.

Khi thực hiện thủ tục tạm ngừng kinh doanh thì công ty cổ phần cũng phải đồng thời thực hiện thông báo tạm ngừng hoạt động đối với các chi nhánh/văn phòng đại diện/địa điểm kinh doanh của mình.

Công ty cổ phần phải nộp đủ số thuế còn nợ, trong thời gian tạm ngừng kinh doanh; tiếp tục thanh toán các khoản nợ, hoàn thành việc thực hiện hợp đồng đã ký với khách hàng và người lao động; trừ trường hợp công ty, chủ nợ, khách hàng và người lao động có thỏa thuận khác.

Thời hạn tạm ngừng kinh doanh không được quá một năm. Sau khi hết thời hạn đã thông báo, nếu công ty vẫn tiếp tục tạm ngừng kinh doanh thì phải thực hiện thông báo lại. Tổng thời gian tạm ngừng kinh doanh liên tiếp không được quá hai năm.

Trình tự thực hiện tạm ngừng kinh doanh công ty cổ phần tại Lâm Đồng

tạm ngừng kinh doanh công ty cổ phần tại Lâm Đồng
tạm ngừng kinh doanh công ty cổ phần tại Lâm Đồng

Doanh nghiệp gửi thông báo đến Phòng Đăng ký kinh doanh nơi doanh nghiệp đã đăng ký hoạt động địa điểm kinh doanh chậm nhất 15 ngày trước khi tạm ngừng kinh doanh.

Phòng Đăng ký kinh doanh trao Giấy biên nhận hồ sơ cho doanh nghiệp sau khi tiếp nhận thông báo tạm ngừng kinh doanh của doanh nghiệp. Trong thời hạn 03 ngày làm việc, kể từ ngày nhận được hồ sơ hợp lệ, Phòng Đăng ký kinh doanh cấp Giấy xác nhận về việc địa điểm kinh doanh đăng ký tạm ngừng hoạt động.

Cách thức thực hiện tạm ngừng kinh doanh tại Gia Lai: Người thành lập doanh nghiệp hoặc người đại diện theo ủy quyền nộp đầy đủ hồ sơ đăng ký doanh nghiệp theo quy định tại Phòng Đăng ký kinh doanh nơi đặt trụ sở địa điểm kinh doanh hoặc nộp hồ sơ đăng ký doanh nghiệp qua mạng điện tử.

Thành phần hồ sơ tạm ngừng kinh doanh công ty cổ phần tại Lâm Đồng bao gồm:

Các giấy tờ cần có
Văn bản Thông báo về việc tạm ngừng hoạt động doanh nghiệp. Yêu cầu có đầy đủ chữ ký và đóng dấu của người đại diện pháp luật. Nội dung bản thông báo cần nêu rõ:

Thông tin doanh nghiệp muốn tạm ngừng: Tên, địa chỉ công ty, mã số doanh nghiệp, ngày bắt đầu hoạt động, ngành nghề kinh doanh.

Thời gian tạm ngừng từ ngày nào đến ngày nào.

Lý do tạm ngừng hoạt động.

Thông tin người đại diện hợp pháp của công ty cổ phần: Họ, tên, chữ ký xác nhận và con dấu riêng (nếu có)

Văn bản Quyết định tạm ngừng kinh doanh công ty cổ phần của Hội đồng cổ đông. Yêu cầu có chữ ký và đóng dấu của Chủ tịch Hội đồng cổ đông.

Biên bản họp của Đại hội đồng cổ đông về việc biểu quyết thông qua Quyết định tạm ngừng công ty. Yêu cầu có chữ ký của tất cả các cổ đông trong công ty.

Giấy ủy quyền có chữ ký của người đại diện hợp pháp cho phép công ty luật thay mặt thực hiện thủ tục tạm ngừng kinh doanh.

Số lượng hồ sơ: Gồm 02 bộ, trong đó 01 bộ nộp tới Phòng đăng ký kinh doanh và 01 bộ lưu tại công ty.

Nơi xử lý hồ sơ: Phòng ĐKKD của Sở Kế hoạch và Đầu tư cấp tỉnh nơi đặt trụ sở công ty.

Thời hạn hoàn thành: Thủ tục xin tạm ngừng hoạt động của doanh nghiệp sẽ được tiến hành trong vòng 3-5 ngày tính từ lúc hồ sơ hợp lệ (không tính thứ 7, chủ nhật và ngày đi nộp).

tạm ngừng kinh doanh công ty cổ phần tại Lâm Đồng có phải thông báo với thuế?

Cơ quan đăng ký kinh doanh có trách nhiệm thông báo cho cơ quan thuế biết về thông tin người nộp thuế tạm ngừng kinh doanh chậm nhất không quá 02 ngày làm việc kể từ ngày nhận được văn bản của người nộp thuế (Điều 14 Thông tư số 151/2014/TT-BTC).
Như vậy, doanh nghiệp chỉ phải nộp hồ sơ thông báo tạm ngừng kinh doanh với Phòng Đăng ký kinh doanh. Việc gửi thông báo cho cơ quan thuế là trách nhiệm của Phòng Đăng ký kinh doanh (không phải của doanh nghiệp).

tạm ngừng kinh doanh công ty cổ phần tại Lâm Đồng mất bao lâu?

tạm ngừng kinh doanh công ty cổ phần tại Lâm Đồng
tạm ngừng kinh doanh công ty cổ phần tại Lâm Đồng

 

Theo đó, khoản 2 Điều 57 Nghị định số 78/2015 nêu rõ, thời hạn tạm ngừng kinh doanh không được quá 01 năm.

Sau khi hết thời hạn đã thông báo, nếu doanh nghiệp vẫn tiếp tục tạm ngừng kinh doanh thì phải thông báo tiếp cho Phòng Đăng ký kinh doanh, tổng thời gian tạm ngừng kinh doanh liên tiếp không được quá 02 năm.

Như vậy, doanh nghiệp được tạm ngừng kinh doanh 01 năm và được phép gia hạn thêm 01 lần nhưng tổng thời gian tối đa không được quá 02 năm.

Tuy nhiên, nếu hết 02 năm tạm ngừng nhưng vẫn chưa hoạt động trở lại và không muốn giải thể, công ty có thể trở lại hoạt động kinh doanh một thời gian ngắn, sau đó đăng ký tạm ngừng kinh doanh. Khi đó, thủ tục, thời gian tạm ngừng kinh doanh mới lại thực hiện như hướng dẫn trên.3

 

Phí dịch vụ tạm ngừng kinh doanh công ty cổ phần tại Lâm Đồng

tạm ngừng kinh doanh công ty cổ phần tại Lâm Đồng
tạm ngừng kinh doanh công ty cổ phần tại Lâm Đồng

Lưu ý khi tạm ngừng kinh doanh

Hiện nay, pháp luật không có quy định hạn chế về số lần doanh nghiệp được tạm ngừng kinh doanh nhưng căn cứ nội dung Khoản 1 Điều 66 Luật Doanh nghiệp 2020. Thời gian tạm ngừng kinh doanh của doanh nghiệp là không được quá 01 năm cho mỗi lần thông báo tạm ngừng.

Như vậy, nếu hết thời hạn tạm ngừng kinh doanh nhưng xét thấy có nhu cầu, doanh nghiệp vẫn có thể làm thủ tục nhằm gia hạn việc tạm ngừng, thời hạn tối đa là 01 năm.

Trong thời gian tạm ngừng kinh doanh, doanh nghiệp không được phép bán hàng hóa, cung cấp dịch vụ, không ký hợp đồng mới hoặc xuất hóa đơn theo Khoản 3 Điều 206 Luật Doanh nghiệp 2020, nhưng vẫn phải thực hiện các nghĩa vụ:

Nộp thuế, bảo hiểm xã hội, bảo hiểm y tế, bảo hiểm thất nghiệp còn nợ;

Thanh toán nợ tồn đọng;

Nếu không có thỏa thuận khác, công ty phải hoàn thành việc thực hiện hợp đồng đã ký với khách hàng và người lao động.

– Ngoài ra, công ty trước khi tạm ngừng phải thông báo bằng văn bản cho Cơ quan đăng ký kinh doanh chậm nhất là 03 ngày làm việc trước ngày tạm ngừng kinh doanh. Căn cứ: Khoản 1 Điều 63 Nghị định 122/2021/NĐ-CP, nếu không thực hiện, doanh nghiệp sẽ bị coi là tự ý tạm ngừng mà không thông báo và bị áp dụng hình thức phạt hành chính lên đến 10 triệu đồng. 

– Theo Khoản 3 Điều 4 Thông tư 302/2016/TT-BTC (sửa đổi, bổ sung bởi Thông tư số 65/2020/TT-BTC), nếu công ty tạm ngừng hoạt động trọn vẹn năm tài chính (từ 01/01 – 31/12) thì sẽ được miễn thuế môn bài và không phải nộp các loại tờ khai thuế nếu:

Gửi thông báo tạm ngừng hoạt động trước ngày 30/01;

Chưa nộp lệ phí môn bài đối với năm tạm ngừng hoạt động sản xuất, kinh doanh.

Các câu hỏi về tạm ngừng kinh doanh 

 1. Tạm ngừng kinh doanh là gì?

Tạm ngừng kinh doanh là quá trình mà một công ty cổ phần dừng hoạt động sản xuất kinh doanh tạm thời. Trong thời gian này, công ty không tiến hành các hoạt động kinh doanh thông thường và có thể tạm thời đóng cửa.

 1. Lý do khiến một công ty cổ phần quyết định tạm ngừng kinh doanh là gì?

Có nhiều lý do khiến một công ty cổ phần quyết định tạm ngừng kinh doanh, bao gồm:

 • Khó khăn tài chính: Công ty có thể gặp khó khăn tài chính nghiêm trọng, không đủ tiền để tiếp tục hoạt động kinh doanh.
 • Thay đổi chiến lược: Công ty có thể quyết định thay đổi chiến lược kinh doanh hoặc điều chỉnh mô hình hoạt động, đòi hỏi tạm ngừng để thực hiện các điều chỉnh này.
 • Thị trường không thuận lợi: Công ty có thể đối mặt với môi trường kinh doanh không thuận lợi, do tình hình kinh tế, cạnh tranh khốc liệt hoặc các rủi ro không thể kiểm soát.
 1. Quy trình tạm ngừng kinh doanh công ty cổ phần như thế nào?

Quy trình tạm ngừng kinh doanh công ty cổ phần có thể khác nhau tùy theo quy định của từng quốc gia hoặc khu vực. Tuy nhiên, thông thường quy trình bao gồm các bước sau:

 • Quyết định tạm ngừng: Ban lãnh đạo công ty cổ phần thông qua quyết định tạm ngừng kinh doanh và thông báo cho các bên liên quan, bao gồm cổ đông, cơ quan quản lý và đối tác kinh doanh.
 • Thông báo công khai: Công ty cần thực hiện các thủ tục thông báo công khai việc tạm ngừng kinh doanh, thông qua các phương tiện truyền thông và cơ quan chuyên trách.
 • Xử lý công việc còn lại: Công ty cần hoàn thành các công việc còn lại, bao gồm thanh lý tài sản, giải quyết các nghĩa vụ tài chính và pháp lý, và thông báo với các đối tác kinh doanh về tình hình tạm ngừng.
 • Báo cáo và thủ tục pháp lý: Công ty cần tiến hành báo cáo với cơ quan quản lý kinh doanh về tình hình tạm ngừng, tuân thủ các quy định pháp luật và hoàn tất các thủ tục pháp lý liên quan.
 1. Thời gian tạm ngừng kinh doanh công ty cổ phần là bao lâu?

Thời gian tạm ngừng kinh doanh công ty cổ phần có thể khác nhau tùy thuộc vào quy định của pháp luật và quyết định của công ty. Thông thường Công ty cổ phần có thể tạm ngừng kinh doanh trong một khoảng thời gian tạm thời hoặc lâu dài, tùy thuộc vào quyết định của Ban lãnh đạo công ty và quy định pháp luật. Thời gian cụ thể được quyết định dựa trên nhiều yếu tố, như lý do tạm ngừng, tình hình tài chính của công ty và quy định pháp luật trong nước.

tạm ngừng kinh doanh công ty cổ phần tại Lâm Đồng
tạm ngừng kinh doanh công ty cổ phần tại Lâm Đồng

BẢNG BÁO GIÁ CÁC DỊCH VỤ DO GIA MINH CUNG CẤP TẠI LÂM ĐỒNG

dịch vụ soát xét báo cáo tài chính tại Lâm Đồng

Thành lập hộ kinh doanh cá thể tại Lâm Đồng

Dịch vụ đăng ký mã số mã vạch tại Lâm Đồng

Bảng giá tham gia bhxh lần đầu tại Lâm Đồng

Bảng giá chữ ký số BKAV tại Lâm Đồng

Bảng giá hoá đơn điện tử easybooks tại Lâm Đồng

giấy phép vệ sinh an toàn thực phẩm sản xuất nước uống đóng chai tại Lâm Đồng

Bảng giá phần mềm kế toán Easybooks tại Lâm Đồng

Dịch vụ khắc dấu tại Lâm Đồng

tạm ngừng kinh doanh tại Lâm Đồng

dịch vụ công bố lưu hành mỹ phẩm tại Lâm Đồng

tạm ngừng kinh doanh công ty cổ phần tại Lâm Đồng
tạm ngừng kinh doanh công ty cổ phần tại Lâm Đồng

CÔNG TY TNHH KẾ TOÁN KIỂM TOÁN GIA MINH

Địa chỉ: 161A Nguyễn Đình Chiểu, phường 9, thành phố Đà Lạt, Lâm Đồng

Hotline: 0932 785 561 – 0868 458 111

Zalo: 085 3388 126

Chuyển đến thanh công cụ