Giải thể hộ kinh doanh Huyện Ứng Hoà – Hà Nội

Bạn đang có ý định Giải thể hộ kinh doanh Huyện Ứng Hoà – Hà Nội của mình? Bạn đang tìm hiểu về thủ tục giải thể hộ kinh doanh?

Giải thể hộ kinh doanh là một thủ tục hành chính quan trọng, giúp các hộ kinh doanh chấm dứt hoạt động kinh doanh một cách hợp pháp. Tuy nhiên, thủ tục giải thể hộ kinh doanh có thể khá phức tạp và tốn thời gian.

Trong bài viết này, chúng tôi sẽ hướng dẫn bạn cách giải thể hộ kinh doanh một cách nhanh chóng và thuận lợi.

Tiết kiệm tối đa thời gian, chi phí, gửi ngay hồ sơ đến hộp thư: dvgiaminh@gmail.com

Hoặc nhấc máy lên, Gọi ngay cho chúng tôi: 0939 456 569 - 0936 146 055 (zalo).
Giải thể hộ kinh doanh Huyện Thường Tín - Hà Nội
Giải thể hộ kinh doanh Huyện Ứng Hòa – Hà Nội

Giải thể hộ kinh doanh là gì?

Giải thể hộ kinh doanh là việc chấm dứt hoạt động kinh doanh của một hộ kinh doanh. Hộ kinh doanh được coi là giải thể khi được cơ quan đăng ký kinh doanh ra quyết định giải thể và chủ hộ kinh doanh đã thực hiện xong các thủ tục thanh toán hết các khoản nợ, thanh lý tài sản và nộp đầy đủ nghĩa vụ tài chính với Nhà nước.

Các trường hợp giải thể hộ kinh doanh

Hộ kinh doanh được giải thể trong các trường hợp sau:

 • Chủ hộ kinh doanh chết, bị Tòa án tuyên bố mất tích, mất năng lực hành vi dân sự, hạn chế năng lực hành vi dân sự hoặc bị kết án tù giam từ 03 năm trở lên.

Trong trường hợp này, hộ kinh doanh sẽ tự động giải thể khi chủ hộ kinh doanh chết, bị Tòa án tuyên bố mất tích, mất năng lực hành vi dân sự, hạn chế năng lực hành vi dân sự hoặc bị kết án tù giam từ 03 năm trở lên.

 • Hộ kinh doanh không hoạt động kinh doanh liên tục từ 01 năm trở lên.

Trong trường hợp này, hộ kinh doanh sẽ bị giải thể theo quyết định của cơ quan đăng ký kinh doanh. Để giải thể hộ kinh doanh trong trường hợp này, chủ hộ kinh doanh phải gửi hồ sơ giải thể hộ kinh doanh đến cơ quan đăng ký kinh doanh.

 • Hộ kinh doanh không đáp ứng đủ các điều kiện kinh doanh theo quy định của pháp luật.

Trong trường hợp này, hộ kinh doanh sẽ bị giải thể theo quyết định của cơ quan đăng ký kinh doanh. Để giải thể hộ kinh doanh trong trường hợp này, chủ hộ kinh doanh phải gửi hồ sơ giải thể hộ kinh doanh đến cơ quan đăng ký kinh doanh.

 • Hộ kinh doanh tự nguyện giải thể.

Trong trường hợp này, hộ kinh doanh sẽ bị giải thể theo quyết định của chủ hộ kinh doanh. Để giải thể hộ kinh doanh trong trường hợp này, chủ hộ kinh doanh phải gửi hồ sơ giải thể hộ kinh doanh đến cơ quan đăng ký kinh doanh.

Chủ hộ kinh doanh cần lưu ý rằng, trong trường hợp giải thể hộ kinh doanh do chủ hộ kinh doanh tự nguyện, chủ hộ kinh doanh phải thực hiện các thủ tục thanh toán hết các khoản nợ, thanh lý tài sản và nộp đầy đủ nghĩa vụ tài chính với Nhà nước trước khi nộp hồ sơ giải thể hộ kinh doanh đến cơ quan đăng ký kinh doanh.

Điều kiện giải thể hộ kinh doanh

Điều kiện giải thể hộ kinh doanh được quy định tại Điều 86 Nghị định số 01/2021/NĐ-CP ngày 12/01/2021 của Chính phủ quy định về đăng ký doanh nghiệp, cụ thể như sau:

 • Hộ kinh doanh đã hoàn thành thủ tục thanh toán hết các khoản nợ, thanh lý tài sản và nộp đầy đủ nghĩa vụ tài chính với Nhà nước.
 • Chủ hộ kinh doanh đã thông báo về việc giải thể hộ kinh doanh cho các bên có liên quan.

Trong đó, việc thanh toán hết các khoản nợ, thanh lý tài sản và nộp đầy đủ nghĩa vụ tài chính với Nhà nước là điều kiện bắt buộc để giải thể hộ kinh doanh. Chủ hộ kinh doanh phải thực hiện các thủ tục này trước khi nộp hồ sơ giải thể hộ kinh doanh đến cơ quan đăng ký kinh doanh.

Cụ thể, chủ hộ kinh doanh phải thực hiện các thủ tục sau:

 • Thanh toán hết các khoản nợ: Chủ hộ kinh doanh phải thanh toán hết các khoản nợ cho các bên có quyền, nghĩa vụ liên quan đến hoạt động kinh doanh của hộ kinh doanh, bao gồm:
  • Các khoản nợ đối với người lao động;
  • Các khoản nợ đối với người mua, người bán hàng hóa, dịch vụ;
  • Các khoản nợ đối với ngân hàng, các tổ chức tín dụng khác;
  • Các khoản nợ đối với các cơ quan nhà nước;
  • Các khoản nợ khác.
 • Thanh lý tài sản: Chủ hộ kinh doanh phải thanh lý toàn bộ tài sản của hộ kinh doanh, bao gồm:
  • Tài sản cố định;
  • Tài sản lưu động;
  • Các quyền tài sản khác.
 • Nộp đầy đủ nghĩa vụ tài chính với Nhà nước: Chủ hộ kinh doanh phải nộp đầy đủ các khoản thuế, phí, lệ phí và các nghĩa vụ tài chính khác cho Nhà nước.

Sau khi đã hoàn thành các thủ tục trên, chủ hộ kinh doanh phải thông báo về việc giải thể hộ kinh doanh cho các bên có liên quan, bao gồm:

 • Các cơ quan, tổ chức, cá nhân có quyền, nghĩa vụ liên quan đến hoạt động kinh doanh của hộ kinh doanh.
 • Các cơ quan thuế quản lý trực tiếp hộ kinh doanh.
 • Các cơ quan bảo hiểm xã hội, bảo hiểm y tế nơi hộ kinh doanh tham gia đóng bảo hiểm.

Thông báo về việc giải thể hộ kinh doanh phải được thực hiện bằng văn bản và gửi đến các bên có liên quan trong thời hạn 03 ngày làm việc kể từ ngày hoàn thành thủ tục thanh toán hết các khoản nợ, thanh lý tài sản và nộp đầy đủ nghĩa vụ tài chính với Nhà nước.

Chủ hộ kinh doanh không được thực hiện các hoạt động kinh doanh dưới hình thức hộ kinh doanh kể từ ngày nhận được quyết định giải thể hộ kinh doanh.

Giải thể hộ kinh doanh Huyện Ứng Hòa - Hà Nội
Giải thể hộ kinh doanh Huyện Ứng Hòa – Hà Nội

Hồ sơ xin Giải thể hộ kinh doanh Huyện Ứng Hòa – Hà Nội

– Bản thông báo chấm dứt ngừng hoạt động của hộ kinh doanh (theo mẫu)

– Bản gốc Giấy chứng nhận đăng ký hộ kinh doanh

– Xác nhận thanh toán đầy đủ các khoản nợ của chi cục thuế(gồm các khoản nợ và thuế doanh nghiệp)

Sau khi kiểm tra đầy đủ tính hợp pháp của hồ sơ, cơ quan đăng ký kinh doanh sẽ ra quyết định thu hồi giấy chứng nhận đăng ký hộ kinh doanh, đồng thời thông báo với các cơ quan nhà nước có thẩm quyền để xử lý theo quy định của pháp luật => hộ kinh doanh các hể chính thức chấm dứt hoạt động.

 

1./ BẢNG LIỆT KÊ HỒ SƠ GIẢI THỂ:

Tại Cơ Quan Thuế

1 Giấy chứng nhận đăng ký thuế 01 bản chính
2 Thông báo ngừng kinh doanh 03 bản chính
3 Văn bản đề nghị xác nhận không nợ thuế 03 bản chính
4 Đơn xin hủy HĐ (nếu có sử dụng) 03 bản chính

Tại Ủy Ban Quận (hoàn trả giấy phép)

1 Giấy phép ĐKKD 01 bản chính
2 Thông báo ngừng kinh doanh 03 bản chính
Giải thể hộ kinh doanh Huyện Thường Tín - Hà Nội
Giải thể hộ kinh doanh Huyện Ứng Hòa – Hà Nội

Trình tự thực hiện Giải thể hộ kinh doanh Huyện Ứng Hòa – Hà Nội

Trường hợp 1: Hộ kinh doanh có sử dụng hoá đơn VAT:

Bước 1: Huỷ hóa đơn tại phòng tuyên truyền:

 • Khi huỷ hóa đơn đại diện pháp luật phải đi cùng Gia Minh lên để ký biên bản thanh huỷ hóa đơn tại cơ quan thuế cần chuẩn bị hồ sơ gồm: Cuốn hóa đơn GTGT, Sổ mua hóa đơn, CMND người đại diện pháp luật
 • Lưu ý: đóng dấu vuông tất cả các liên hóa đơn GTGT

Bước 2: Nộp hồ sơ giải thể + quyết toán giải thể + báo cáo thuế + tờ khai thu nhập cá nhân phòng hành chính

Bước 3: 30 -> 60 ngày sau cơ Quan thuế quyết toán thuế, đối chiếu các số liệu quyết toán.

Bước 4: Nhận kết quả xác nhận không nợ thuế + Nộp hồ sơ trả giấy phép kinh doanh tại Ủy Ban Quận.

Trường hợp 2 :Hộ kinh doanh thuế khoán không sử dụng hoá đơn VAT:

Bước 1: Nộp CV Xác nhận không nợ thuế + MST + Thông báo ngừng kinh doanh cho CCT. Trả kết quả xác nhận trong 5 ngày làm việc.

Bước 2: Nhận kết quả xác nhận không nợ thuế + Nộp HS trả giấy phép kinh doanh tại Ủy Ban Quận.

Bảng giá giải thể hộ kinh doanh

Bảng giá Giải thể hộ kinh doanh Huyện Ứng Hòa – Hà Nội ( trường hợp mua hóa đơn VAT của cơ quan thuế)

Giải thể hộ kinh doanh Huyện Thường Tín - Hà Nội
Giải thể hộ kinh doanh Huyện Ứng Hòa – Hà Nội

Bảng giá Giải thể hộ kinh doanh Huyện Ứng Hòa – Hà Nội (áp dụng trường hợp không mua hóa đơn VAT của cơ quan thuế)

Giải thể hộ kinh doanh Huyện Thường Tín - Hà Nội
Giải thể hộ kinh doanh Huyện Ứng Hòa – Hà Nội

Những việc không được phép làm trong quá trình giải thể hộ kinh doanh

Trong quá trình giải thể hộ kinh doanh, chủ hộ kinh doanh không được phép làm những việc sau:

 • Tiếp tục hoạt động kinh doanh: Sau khi gửi thông báo về việc giải thể hộ kinh doanh đến Phòng Đăng ký kinh doanh cấp huyện, chủ hộ kinh doanh không được phép tiếp tục hoạt động kinh doanh.
 • Tạo ra các khoản nợ mới: Chủ hộ kinh doanh không được phép tạo ra các khoản nợ mới trong quá trình giải thể hộ kinh doanh.
 • Chiếm dụng tài sản của hộ kinh doanh: Chủ hộ kinh doanh không được phép chiếm dụng tài sản của hộ kinh doanh để sử dụng cho mục đích cá nhân.
 • Thông báo sai lệch về tình hình tài chính của hộ kinh doanh: Chủ hộ kinh doanh không được phép thông báo sai lệch về tình hình tài chính của hộ kinh doanh cho cơ quan đăng ký kinh doanh.
 • Không thực hiện nghĩa vụ thanh toán các khoản nợ và nghĩa vụ tài sản khác của hộ kinh doanh: Chủ hộ kinh doanh phải thực hiện nghĩa vụ thanh toán các khoản nợ và nghĩa vụ tài sản khác của hộ kinh doanh trước khi nộp hồ sơ giải quyết hồ sơ chấm dứt hoạt động hộ kinh doanh đến Phòng Đăng ký kinh doanh cấp huyện.

Nếu chủ hộ kinh doanh vi phạm một trong những quy định trên, có thể bị xử phạt vi phạm hành chính theo quy định của pháp luật.

Những thắc mắc thường gặp khi giải thể hộ kinh doanh

Dưới đây là một số thắc mắc thường gặp khi giải thể hộ kinh doanh:

Khi nào thì hộ kinh doanh được coi là đã chấm dứt hoạt động?

Hộ kinh doanh được coi là đã chấm dứt hoạt động kể từ ngày Phòng Đăng ký kinh doanh cấp huyện ra thông báo về việc chấm dứt hoạt động hộ kinh doanh.

Hồ sơ giải thể hộ kinh doanh cần những gì?

Hồ sơ giải thể hộ kinh doanh bao gồm:

 • Thông báo về việc giải thể hộ kinh doanh (theo mẫu quy định).
 • Giấy chứng nhận đăng ký hộ kinh doanh (bản gốc).
 • Giấy xác nhận thanh toán đầy đủ các khoản nợ và nghĩa vụ tài sản khác của hộ kinh doanh (nếu có).

Thời gian giải thể hộ kinh doanh là bao lâu?

Thời gian giải thể hộ kinh doanh thường mất khoảng 10 ngày làm việc, kể từ ngày nộp hồ sơ giải thể hộ kinh doanh đến Phòng Đăng ký kinh doanh cấp huyện.

Chi phí giải thể hộ kinh doanh là bao nhiêu?

Chi phí giải thể hộ kinh doanh được tính theo quy định của pháp luật về phí, lệ phí. Hiện nay, mức phí giải thể hộ kinh doanh là 100.000 đồng.

Hộ kinh doanh có được phép chuyển đổi thành doanh nghiệp không?

Hộ kinh doanh có thể được chuyển đổi thành doanh nghiệp theo quy định của pháp luật. Khi chuyển đổi thành doanh nghiệp, hộ kinh doanh phải đáp ứng các điều kiện theo quy định của pháp luật về doanh nghiệp.

Hộ kinh doanh có được phép giải thể theo quyết định của cơ quan nhà nước có thẩm quyền không?

Hộ kinh doanh có thể được giải thể theo quyết định của cơ quan nhà nước có thẩm quyền trong các trường hợp sau:

 • Hộ kinh doanh không hoạt động kinh doanh quá 1 năm mà không thông báo với cơ quan đăng ký kinh doanh.
 • Hộ kinh doanh không đáp ứng đủ điều kiện đăng ký kinh doanh theo quy định của pháp luật.
 • Hộ kinh doanh hoạt động kinh doanh bị cấm.

Chủ hộ kinh doanh có phải chịu trách nhiệm gì khi giải thể hộ kinh doanh không?

Chủ hộ kinh doanh có trách nhiệm thanh toán đầy đủ các khoản nợ và nghĩa vụ tài sản khác của hộ kinh doanh trước khi nộp hồ sơ giải thể hộ kinh doanh đến Phòng Đăng ký kinh doanh cấp huyện. Nếu chủ hộ kinh doanh không thực hiện nghĩa vụ thanh toán các khoản nợ và nghĩa vụ tài sản khác của hộ kinh doanh, có thể bị xử phạt vi phạm hành chính theo quy định của pháp luật.

Hộ kinh doanh có được quyền yêu cầu bồi thường thiệt hại khi giải thể không?

Hộ kinh doanh có quyền yêu cầu bồi thường thiệt hại khi giải thể nếu thiệt hại đó do lỗi của bên thứ ba gây ra.

Những lưu ý khi giải thể hộ kinh doanh

Khi giải thể hộ kinh doanh, chủ hộ kinh doanh cần lưu ý một số vấn đề sau:

 • Tuân thủ đúng các quy định pháp luật về giải thể hộ kinh doanh.

Chủ hộ kinh doanh cần tuân thủ đúng các quy định pháp luật về giải thể hộ kinh doanh, bao gồm:

  • Các trường hợp giải thể hộ kinh doanh;
  • Điều kiện giải thể hộ kinh doanh;
  • Hồ sơ giải thể hộ kinh doanh;
  • Trình tự, thủ tục giải thể hộ kinh doanh.
 • Thanh toán hết các khoản nợ, thanh lý tài sản và nộp đầy đủ nghĩa vụ tài chính với Nhà nước.

Đây là điều kiện bắt buộc để giải thể hộ kinh doanh. Chủ hộ kinh doanh cần thực hiện các thủ tục này trước khi nộp hồ sơ giải thể hộ kinh doanh đến cơ quan đăng ký kinh doanh.

 • Thông báo về việc giải thể hộ kinh doanh cho các bên có liên quan.

Chủ hộ kinh doanh cần thông báo về việc giải thể hộ kinh doanh cho các bên có liên quan, bao gồm:

  • Các cơ quan, tổ chức, cá nhân có quyền, nghĩa vụ liên quan đến hoạt động kinh doanh của hộ kinh doanh;
  • Các cơ quan thuế quản lý trực tiếp hộ kinh doanh;
  • Các cơ quan bảo hiểm xã hội, bảo hiểm y tế nơi hộ kinh doanh tham gia đóng bảo hiểm.
 • Chuyển đổi hộ kinh doanh thành doanh nghiệp.

Nếu chủ hộ kinh doanh muốn tiếp tục hoạt động kinh doanh, có thể chuyển đổi hộ kinh doanh thành doanh nghiệp. Việc chuyển đổi hộ kinh doanh thành doanh nghiệp cần được thực hiện theo quy định pháp luật về đăng ký doanh nghiệp.

Dưới đây là một số lưu ý cụ thể khi giải thể hộ kinh doanh:

 • Về thanh toán hết các khoản nợ: Chủ hộ kinh doanh cần xác định rõ các khoản nợ cần thanh toán, bao gồm:
  • Các khoản nợ đối với người lao động;
  • Các khoản nợ đối với người mua, người bán hàng hóa, dịch vụ;
  • Các khoản nợ đối với ngân hàng, các tổ chức tín dụng khác;
  • Các khoản nợ đối với các cơ quan nhà nước;
  • Các khoản nợ khác.

Chủ hộ kinh doanh cần thực hiện các thủ tục thanh toán nợ theo đúng quy định pháp luật. Trường hợp không thực hiện việc thanh toán nợ, chủ hộ kinh doanh có thể bị xử phạt vi phạm hành chính hoặc phải chịu trách nhiệm dân sự.

 • Về thanh lý tài sản: Chủ hộ kinh doanh cần thanh lý toàn bộ tài sản của hộ kinh doanh, bao gồm:
  • Tài sản cố định;
  • Tài sản lưu động;
  • Các quyền tài sản khác.

Thủ tục thanh lý tài sản cần được thực hiện theo đúng quy định pháp luật. Trường hợp không thực hiện việc thanh lý tài sản, chủ hộ kinh doanh có thể bị xử phạt vi phạm hành chính.

 • Về nộp đầy đủ nghĩa vụ tài chính với Nhà nước: Chủ hộ kinh doanh cần nộp đầy đủ các khoản thuế, phí, lệ phí và các nghĩa vụ tài chính khác cho Nhà nước.

Chủ hộ kinh doanh cần xác định rõ các khoản nghĩa vụ tài chính cần nộp, bao gồm:

  • Thuế thu nhập cá nhân;
  • Thuế giá trị gia tăng;
  • Lệ phí môn bài;
  • Các khoản nghĩa vụ tài chính khác.

Chủ hộ kinh doanh cần nộp các khoản nghĩa vụ tài chính cho cơ quan thuế quản lý trực tiếp hộ kinh doanh.

 • Về thông báo về việc giải thể hộ kinh doanh cho các bên có liên quan: Chủ hộ kinh doanh cần thông báo về việc giải thể hộ kinh doanh cho các bên có liên quan bằng văn bản trong thời hạn 03 ngày làm việc kể từ ngày hoàn thành thủ tục thanh toán hết các khoản nợ, thanh lý tài sản và nộp đầy đủ nghĩa vụ tài chính với Nhà nước.

Thông báo về việc giải thể hộ kinh doanh cần có các nội dung sau:

  • Tên hộ kinh doanh;
  • Địa chỉ trụ sở chính của hộ kinh doanh;
  • Lý do giải thể hộ kinh doanh;
  • Ngày dự kiến giải thể hộ kinh doanh;
  • Họ tên, chữ ký của chủ hộ kinh doanh.
 • Về chuyển đổi hộ kinh doanh thành doanh nghiệp: Nếu chủ hộ kinh doanh muốn tiếp tục hoạt động kinh doanh, có thể chuyển đổi hộ kinh doanh thành doanh nghiệp. Việc chuyển đổi hộ kinh doanh thành doanh nghiệp cần được thực hiện theo quy định pháp luật về đăng ký doanh nghiệp.

Giải thể hộ kinh doanh Huyện Thường Tín - Hà Nội

Giải thể hộ kinh doanh Huyện Ứng Hòa – Hà Nội

BẢNG BÁO GIÁ CÁC DỊCH VỤ DO GIA MINH CUNG CẤP TẠI HÀ NỘI

Dịch vụ soát xét báo cáo tài chính tại Hà Nội

dịch vụ đăng ký mã số mã vạch tại Hà Nội

Bảng giá tham gia bhxh lần đầu tại Hà Nội

tạm ngừng kinh doanh tại Hà Nội

Dịch vụ công bố thực phẩm nhập khẩu tại Hà Nội

Dịch vụ khai thuế ban đầu tại Hà Nội

Giải thể hộ kinh doanh Huyện Thường Tín - Hà Nội
Giải thể hộ kinh doanh Huyện Ứng Hòa – Hà Nội

CÔNG TY TNHH KẾ TOÁN KIỂM TOÁN GIA MINH

Địa chỉ: LK 14 – Số nhà 27, KĐT Văn Khê – Phường La Khê – Quận Hà Đông, Hà Nội

Hotline: 0932 785 561 – 0868 458 111

Zalo: 085 3388 126

 

Chuyển đến thanh công cụ