Dịch vụ huỷ giấy phép hộ kinh doanh tại Cần Thơ

Dịch vụ hủy giấy phép hộ kinh doanh tại Cần Thơ dành cho khách hàng; muốn giải thể hộ kinh doanh một cách nhanh chóng nhất; hoặc hiểu rõ hơn hủy giấy phép hộ kinh doanh như thế nào?

Dịch vụ huỷ giấy phép hộ kinh doanh tại Cần Thơ
Dịch vụ huỷ giấy phép hộ kinh doanh tại Cần Thơ

Cơ sở pháp lý để thực hiện thủ tục hủy giấy phép hộ kinh doanh

Cơ sở pháp lý để thực hiện việc hủy giấy phép hộ kinh doanh dựa trên căn cứ và các nghị định:

Luật Doanh nghiệp số 59/2020 / QH14 ngày 17/06/2022.

Tiết kiệm tối đa thời gian, chi phí, gửi ngay hồ sơ đến hộp thư: dvgiaminh@gmail.com

Hoặc nhấc máy lên, Gọi ngay cho chúng tôi: 0939 456 569 - 0936 146 055 (zalo).

Nghị định 01/2021/ NĐ-CP: Nghị định đăng ký doanh nghiệp ngày 04/01/2021.

Thông tư 02/2019/ TT-BKHĐT ngày 08/01/2019 (sửa đổi, bổ sung 1 số ít điều của thông tư số 20/2015/ TT-BKHĐT ngày 01/12/2021 của Bộ Kế hoạch và Đầu tư hướng dẫn về đăng ký doanh nghiệp.

Thông tư 95/2016/ TT-BTC ngày 28/06/2022 hướng dẫn về đăng ký thuế ;

Thông tư 39/2018 / TT-BTC ngày 20/04/2018

Huỷ giấy phép là gì?

Hủy giấy phép kinh doanh là một trong những thủ tục cơ bản luôn nhận được sự quan tâm của phần lớn doanh nghiệp. Tương tự với thủ tục đăng ký giấy phép kinh doanh, thủ tục hủy bỏ cũng mang tầm quan trọng không kém. Đặc biệt là khi hoạt động kinh doanh của các doanh nghiệp hoặc các hộ kinh doanh không còn hiệu quả và kiếm ra lợi nhuận như ngày trước.

Hủy giấy phép hộ kinh doanh (bị mất) như thế nào ?

Cần hủy giấy phép hộ kinh doanh cá thể tại Cần Thơ
Cần hủy giấy phép hộ kinh doanh cá thể tại Cần Thơ

Căn cứ theo điều 44 Nghị định 50/2016/NĐ-CP quy định quy định về việc chấm dứt hoạt động của hộ kinh doanh như sau:

Cảnh cáo hoặc phạt tiền từ 500.000 đồng đến 1.000.000 đồng đối với hành vi chấm dứt hoạt động kinh doanh dưới hình thức hộ kinh doanh mà không thông báo hoặc không nộp lại bản gốc Giấy chứng nhận đăng ký hộ kinh doanh cho cơ quan đăng ký kinh doanh cấp huyện.

Biện pháp khắc phục hậu quả: Buộc thông báo hoặc nộp lại bản gốc Giấy chứng nhận đăng ký hộ kinh doanh cho cơ quan đăng ký kinh doanh cấp huyện đối với hành vi vi phạm quy định tại Khoản 1 Điều này.

Như vậy trong trường hợp bạn làm mất giấy phép đăng ký hộ kinh doanh có thể sẽ bị áp dụng mức từ 500.000đ đến 1.000.000đ.

Nếu bạn muốn cấp lại Giấy chứng nhận đăng ký hộ kinh doanh đã mất thì nộp hồ sơ theo quy định tại Khoản 1 Điều 79 Nghị định 78/2015/NĐ-CP để được cấp lại:

Trường hợp cấp lại giấy phép hộ kinh doanh

Điều 79. Cấp lại Giấy chứng nhận đăng ký hộ kinh doanh

Trường hợp Giấy chứng nhận đăng ký hộ kinh doanh bị mất, cháy, rách, nát hoặc bị tiêu hủy dưới hình thức khác, hộ kinh doanh có thể gửi Giấy đề nghị cấp lại Giấy chứng nhận đăng ký hộ kinh doanh đến cơ quan đăng ký kinh doanh cấp huyện nơi đã cấp Giấy chứng nhận đăng ký hộ kinh doanh cho hộ kinh doanh.

Cơ quan đăng ký kinh doanh cấp huyện nhận Giấy đề nghị cấp lại Giấy chứng nhận đăng ký hộ kinh doanh và xem xét cấp lại Giấy chứng nhận đăng ký hộ kinh doanh trong thời hạn 03 ngày làm việc, kể từ ngày nhận được Giấy đề nghị cấp lại Giấy chứng nhận đăng ký hộ kinh doanh.

Trường hợp Giấy chứng nhận đăng ký hộ kinh doanh được cấp không đúng hồ sơ, trình tự, thủ tục theo quy định, cơ quan đăng ký kinh doanh cấp huyện gửi thông báo yêu cầu hộ kinh doanh hoàn chỉnh và nộp hồ sơ hợp lệ theo quy định trong thời hạn 30 ngày, kể từ ngày gửi thông báo để được xem xét cấp lại Giấy chứng nhận đăng ký hộ kinh doanh.

Cơ quan đăng ký kinh doanh cấp huyện thực hiện cấp lại Giấy chứng nhận đăng ký hộ kinh doanh trong thời hạn 03 ngày làm việc, kể từ ngày nhận được hồ sơ hợp lệ của hộ kinh doanh.

Trường hợp hộ kinh doanh được cấp Giấy chứng nhận đăng ký hộ kinh doanh mới thì Giấy chứng nhận đăng ký hộ kinh doanh của các lần trước đó không còn hiệu lực.

Điều kiện giải thể hộ kinh doanh tại Cần Thơ

Có đầy đủ hồ sơ hợp lệ.

Hộ kinh doanh có trách nhiệm thanh toán đầy đủ các khoản nợ, gồm cả nợ thuế và nghĩa vụ tài chính chưa thực hiện trước khi nộp hồ sơ chấm dứt hoạt động hộ kinh doanh, trừ trường hợp hộ kinh doanh và chủ nợ có thỏa thuận khác.

Hồ sơ đăng ký hộ kinh doanh qua mạng thông tin điện tử được chấp thuận khi có đầy đủ các yêu cầu sau:

– Có đầy đủ các giấy tờ và nội dung các giấy tờ đó được kê khai đầy đủ theo quy định như hồ sơ đăng ký hộ kinh doanh bằng bản giấy và được thể hiện dưới dạng văn bản điện tử. Tên văn bản điện tử phải được đặt tương ứng với tên loại giấy tờ trong hồ sơ đăng ký hộ kinh doanh bằng bản giấy.

Chủ hộ kinh doanh, các thành viên hộ gia đình hoặc cá nhân khác ký tên trong hồ sơ đăng ký hộ kinh doanh có thể sử dụng chữ ký số để ký trực tiếp trên văn bản điện tử hoặc ký trực tiếp trên văn bản giấy.

Và quét (scan) văn bản giấy theo các định dạng quy định tại khoản 2 Điều 5g (bổ sung tại Khoản 2 Điều 1 Thông tư số 02/2023/TT-BKHĐT ngày 18/4/2023 của Bộ Kế hoạch và Đầu tư sửa đổi, bổ sung một số điều của Thông tư số 01/2021/TT-BKHĐT);

Các thông tin đăng ký hộ kinh doanh được kê khai trên hệ thống thông tin về đăng ký hộ kinh doanh phải được nhập đầy đủ và chính xác theo các thông tin trong hồ sơ đăng ký hộ kinh doanh bằng bản giấy; trong đó có thông tin về số điện thoại, thư điện tử của người nộp hồ sơ;

Hồ sơ đăng ký hộ kinh doanh qua mạng thông tin điện tử phải được xác thực bằng chữ ký số của chủ hộ kinh doanh hoặc người được chủ hộ kinh doanh ủy quyền thực hiện thủ tục đăng ký hộ kinh doanh.

Trường hợp ủy quyền thực hiện thủ tục đăng ký hộ kinh doanh, hồ sơ đăng ký hộ kinh doanh qua mạng thông tin điện tử phải kèm theo các giấy tờ, tài liệu quy định tại khoản 4 Điều 84 Nghị định số 01/2021/NĐ-CP.

Thủ tục trả giấy phép kinh doanh hộ cá thể tại Cần Thơ

Sau khi đã hoàn tất thủ tục khóa mã số thuế và nhận được “Giấy xác nhận hoàn thành nghĩa vụ thuế”. Bạn có thể thực hiện thủ tục trả giấy phép.

Hồ sơ hủy giấy phép hộ kinh doanh cá thể tại Cần Thơ
Hồ sơ hủy giấy phép hộ kinh doanh cá thể tại Cần Thơ

Hồ sơ trả giấy phép kinh doanh hộ cá thể gồm :

Thông báo về việc chấm dứt hoạt động hộ kinh doanh (phụ lục III-5 ban hành kèm theo Thông tư 20/2015/TT-BKHĐT hướng dẫn về đăng ký doanh nghiệp).

Giấy phép hộ kinh doanh (bản gốc).

Thông báo về việc chấm dứt hiệu lực mã số thuế của Cơ quan thuế; (Quy định mới 2021)

Bản sao biên bản họp thành viên hộ gia đình về việc chấm dứt hoạt động hộ kinh doanh đối với trường hợp các thành viên hộ gia đình đăng ký hộ kinh doanh; (Quy định mới 2021)

Nơi nộp hồ sơ: Phòng Tài chính – Kế hoạch thuộc uỷ ban nhân dân cấp Quận Huyện

Trình tự thủ tục:

Trong thời gian 3 ngày làm việc, UBND quận/huyện sẽ trả văn bản xác nhận hộ kinh doanh đã trả giấy phép kinh doanh. Đến đây là thủ tục giải thể hộ kinh doanh đã hoàn tất.

Hoàn thành các bước này, bạn đã hoàn tất việc Hủy giấy phép hộ kinh doanh. Hồ sơ, thủ tục giải thể đối với hộ kinh doanh cá thể khá đơn giản, bạn hoàn toàn có thể thực hiện được.

Trường hợp bạn không có thời gian, bạn có thể liên hệ với Thuế Ánh Dương để được tư vấn và đăng ký dịch vụ giải thể.

Hộ kinh doanh tại Cần Thơ đóng thuế môn bài như thế nào?

Thuế môn bài:

Để xác định được số thuế môn bài bạn phải nộp cho một năm thì bạn phải dựa vào thu nhập của bạn là bao nhiêu để áp dụng mức thuế môn bài theo quy định tại Khoản 2 Điều 4 Nghị định 139/2016/NĐ-CP:

Mức thu lệ phí môn bài đối với cá nhân, hộ gia đình hoạt động sản xuất, kinh doanh hàng hóa, dịch vụ như sau:

a) Cá nhân, nhóm cá nhân, hộ gia đình có doanh thu trên 500 triệu đồng/năm: 1.000.000 đồng/năm;

b) Cá nhân, nhóm cá nhân, hộ gia đình có doanh thu trên 300 đến 500 triệu đồng/năm: 500.000 đồng/năm;

c) Cá nhân, nhóm cá nhân, hộ gia đình có doanh thu trên 100 đến 300 triệu đồng/năm: 300.000 đồng/năm.

Các hình thức hủy giấy phép hộ kinh doanh tại Cần Thơ

Hiện tại có hai hình thức mà các doanh nghiệp hủy giấy phép hộ kinh doanh thường thực hiện:

Hình thức hủy giấy phép hộ kinh doanh dưới sự tự nguyện

Thủ tục hủy giấy phép hộ kinh doanh cá thể tại Cần Thơ
Thủ tục hủy giấy phép hộ kinh doanh cá thể tại Cần Thơ

Dưới đây là một số lý do mà các doanh nghiệp hoặc hộ kinh doanh cá nhân thường gặp phải khi đi làm thủ tục hủy giấy phép hộ kinh doanh như:

Mục đích kinh doanh không còn phù hợp so với thị trường.

Kinh doanh mang về lợi nhuận ít.

Mâu thuẫn nội bộ trong công ty dẫn đến giải thể.

Các thành viên không muốn gia hạn hoạt động công ty.

Hết thời hạn hoạt động quy định và không muốn tiếp tục kinh doanh.

Một số yếu tố khác ảnh hưởng dẫn đến giải thể doanh nghiệp

Hình thức hủy giấy phép hộ kinh doanh dưới sự bắt buộc

Các trường hợp doanh nghiệp hủy giấy phép hộ kinh doanh dưới sự bắt buộc thường là trường hợp các công ty làm đáp ứng đủ yêu cầu về số lượng thành viên ban đầu đưa ra.

Thời gian để đáp ứng nhu cầu số lượng theo quy định là trong thời hạn 6 tháng. Nếu trong 6 tháng không tìm đủ số lượng và không tìm được loại hình doanh nghiệp khác thì phải làm thủ tục hủy giấy phép hộ kinh doanh để ngưng hoạt động và giải tán.

Tham khảo thêm

Giải thể văn phòng đại diện

Những lưu ý khi hủy giấy phép hộ kinh doanh tại Cần Thơ

Khi bạn muốn chấm dứt hoạt động hộ kinh doanh bạn phải có nghĩa vụ thông báo với cơ quan nhà nước theo quy định. Trong trường hợp hộ không thông báo với cơ quan nhà nước. Trong trường hợp không thông báo sẽ bị xử phạt theo; Nghị định 122/2021/NĐ-CP về xử phạt vi phạm hành chính.

Theo quy định hộ kinh doanh có thể bị xử phạt từ 5.000.000 đến 10.000.000 đồng. Trong trường hợp hộ kinh doanh ngừng hoạt động 6 tháng liên tục mà không thông báo; thì cơ quan đăng ký kinh doanh cấp huyện yêu cầu chủ hộ kinh doanh đến giải trình.

Trong 10 ngày kể từ ngày gửi thông báo; mà chủ hộ không đến sẽ bị thu hồi giấy phép hộ kinh doanh.

Hướng dẫn cách thức giải thể hộ kinh doanh tại Cần Thơ

Hồ sơ hủy giấy phép hộ kinh doanh tại Cần Thơ

Bạn muốn hủy giấy chứng nhận đăng ký hộ kinh doanh thì chỉ có thể làm thủ tục chấm dứt hoạt động của hộ kinh doanh theo quy định tại Điều 92 Nghị định 01/2021/NĐ-CP về đăng ký doanh nghiệp như sau:

“1. Khi chấm dứt hoạt động kinh doanh, hộ kinh doanh phải gửi thông báo về việc chấm dứt hoạt động hộ kinh doanh đến Cơ quan đăng ký kinh doanh cấp huyện nơi đã đăng ký. Kèm theo thông báo phải có các giấy tờ sau đây:

a) Thông báo về việc chấm dứt hiệu lực mã số thuế của Cơ quan thuế;

b) Bản sao biên bản họp thành viên hộ gia đình về việc chấm dứt hoạt động hộ kinh doanh đối với trường hợp các thành viên hộ gia đình đăng ký hộ kinh doanh;

c) Bản gốc Giấy chứng nhận đăng ký hộ kinh doanh.”

Như vậy, khi bạn muốn chấm dứt hoạt động của hộ kinh doanh bạn phải làm thông báo chấm dứt hoạt động, gửi lên cơ quan đăng ký kinh doanh cấp huyện cùng với bản gốc giấy chứng nhận đăng ký hộ kinh doanh và văn bản xác nhận không nợ thuế. Đồng thời thanh toán các nghĩa vụ tài chính, các khoản nợ.

Hướng dẫn hủy giấy phép hộ kinh doanh cá thể tại Cần Thơ
Hướng dẫn hủy giấy phép hộ kinh doanh cá thể tại Cần Thơ

Hồ sơ cấp lại giấy phép hộ kinh doanh tại Cần Thơ

Nếu bạn muốn cấp lại Giấy chứng nhận đăng ký hộ kinh doanh đã mất thì nộp hồ sơ theo quy định tại Khoản 1 Điều 79 Nghị định 78/2015/NĐ-CP để được cấp lại:

Điều 79. Cấp lại Giấy chứng nhận đăng ký hộ kinh doanh

Trường hợp Giấy chứng nhận đăng ký hộ kinh doanh bị mất, cháy, rách, nát hoặc bị tiêu hủy dưới hình thức khác. Hộ kinh doanh có thể gửi Giấy đề nghị cấp lại Giấy chứng nhận đăng ký hộ kinh doanh đến cơ quan đăng ký kinh doanh cấp huyện. Nơi đã cấp Giấy chứng nhận đăng ký hộ kinh doanh cho hộ kinh doanh.

Cơ quan đăng ký kinh doanh

Cơ quan đăng ký kinh doanh cấp huyện nhận Giấy đề nghị cấp lại Giấy chứng nhận đăng ký hộ kinh doanh và xem xét cấp lại Giấy chứng nhận đăng ký hộ kinh doanh trong thời hạn 03 ngày làm việc. Kể từ ngày nhận được Giấy đề nghị cấp lại Giấy chứng nhận đăng ký hộ kinh doanh.

Trường hợp Giấy chứng nhận đăng ký hộ kinh doanh được cấp không đúng hồ sơ, trình tự, thủ tục theo quy định, cơ quan đăng ký kinh doanh cấp huyện gửi thông báo yêu cầu hộ kinh doanh hoàn chỉnh và nộp hồ sơ hợp lệ theo quy định trong thời hạn 30 ngày.

Kể từ ngày gửi thông báo để được xem xét cấp lại Giấy chứng nhận đăng ký hộ kinh doanh. Cơ quan đăng ký kinh doanh cấp huyện thực hiện cấp lại Giấy chứng nhận đăng ký hộ kinh doanh trong thời hạn 03 ngày làm việc. Kể từ ngày nhận được hồ sơ hợp lệ của hộ kinh doanh.

Tham khảo thêm

Dịch vụ đóng mã số thuế tại Cần Thơ

Hộ kinh doanh tại Cần Thơ có được tạm ngừng kinh doanh không?

Việc tạm ngừng kinh doanh phải thực hiện đúng theo quy định tại Điều 76 Nghị định 78/2015/NĐ-CP:

Điều 76. Tạm ngừng kinh doanh của hộ kinh doanh

  1. Trường hợp tạm ngừng kinh doanh từ 30 ngày trở lên, hộ kinh doanh phải thông báo với cơ quan đăng ký kinh doanh cấp huyện nơi đã đăng ký kinh doanh và cơ quan thuế trực tiếp quản lý. Thời gian tạm ngừng kinh doanh không được quá 01 năm.
  2. Hộ kinh doanh tạm ngừng kinh doanh gửi thông báo bằng văn bản cho cơ quan đăng ký kinh doanh cấp huyện nơi hộ kinh doanh đã đăng ký ít nhất 15 ngày trước khi tạm ngừng kinh doanh. Cơ quan đăng ký kinh doanh cấp huyện trao Giấy biên nhận hồ sơ. Cho người nộp hồ sơ sau khi tiếp nhận thông báo tạm ngừng kinh doanh của hộ kinh doanh. Trong thời hạn 03 ngày làm việc. Kể từ ngày nhận được hồ sơ hợp lệ, cơ quan đăng ký kinh doanh cấp huyện cấp Giấy xác nhận về việc hộ kinh doanh đăng ký tạm ngừng kinh doanh cho hộ kinh doanh.

Chi phí dịch vụ hủy giấy phép hộ kinh doanh tại Cần Thơ

Chi phí hủy giấy phép hộ kinh doanh cá thể tại Cần Thơ
Chi phí hủy giấy phép hộ kinh doanh cá thể tại Cần Thơ

Dịch vụ hủy giấy phép hộ kinh doanh tại Cần Thơ do Gia Minh thực hiện, đã được trình bày chi tiết trong bài viết trên đây. Đây là công việc hỗ trợ nhằm đem đến cho khách hàng dịch vụ tốt nhất, uy tín nhất. Quý khách hàng có nhu cầu sử dụng dịch vụ huỷ giấy phép hộ kinh doanh, vui lòng liên hệ Gia Minh theo số điện thoại 0868 458 111, để được tư vấn cụ thể hơn. 

Hủy giấy phép hộ kinh doanh cá thể ở Cần Thơ
Hủy giấy phép hộ kinh doanh cá thể ở Cần Thơ

CÔNG TY TNHH KẾ TOÁN KIỂM TOÁN GIA MINH  

Địa chỉ: Lô 34-17 Khu dân cư Ngân Thuận, P. Bình Thủy, Quận Bình Thủy, Cần Thơ

Hotline: 0932 785 561 – 0868 458 111 

Zalo: 0932 890 675

Gmail: dvgiaminh@gmail.com

 

Chuyển đến thanh công cụ