Thành lập công ty sản xuất rượu tại Huyện Thới Lai
0868458111