Thành lập công ty kinh doanh dược phẩm tại Thừa Thiên Huế