Xin giấy phép vệ sinh an toàn thực phẩm nhà hàng tại Quận Cầu Giấy – Hà Nội

Xin giấy phép vệ sinh an toàn thực phẩm nhà hàng tại Quận Cầu Giấy – Hà Nội

Hồ sơ Xin giấy phép vệ sinh an toàn thực phẩm nhà hàng tại Quận Cầu Giấy – Hà Nội

Trước khi xin Giấy chứng nhận vệ sinh an toàn thực phẩm cho việc kinh doanh nhà hàng của bạn cần phải có Giấy chứng nhận đăng ký doanh nghiệp tại Phòng đăng ký kinh doanh nơi doanh nghiệp đặt trụ sở (tùy vào loại hình doanh nghiệp mà bên anh đăng ký để thực hiện chuẩn bị hồ sơ thủ tục đăng ký doanh nghiệp).

Hoặc Giấy chứng nhận đăng kí hộ kinh doanh do UBND cấp quận huyện tại địa điểm kinh doanh của anh.

2. Sau khi đã hoàn thành thủ tục về thành lập doanh nghiệp hoặc hộ kinh doanh thì việc tiếp theo là doanh nghiệp cần chuẩn bị 01 bộ hồ sơ theo Điều 36 Luật An toàn thực phẩm gồm:

Tiết kiệm tối đa thời gian, chi phí, gửi ngay hồ sơ đến hộp thư: dvgiaminh@gmail.com

Hoặc nhấc máy lên, Gọi ngay cho chúng tôi: 0939 456 569 - 0936 146 055 (zalo).

– Đơn đề nghị cấp Giấy chứng nhận cơ sở đủ điều kiện an toàn thực phẩm.

– Giấy chứng nhận đăng ký kinh doanh có đăng ký ngành nghề kinh doanh thực phẩm (bản sao có xác nhận của cơ sở).

– Bản thuyết minh về cơ sở vật chất, trang thiết bị, dụng cụ bảo đảm điều kiện an toàn thực phẩm (có xác nhận của cơ sở), bao gồm:

+ Bản vẽ sơ đồ thiết kế mặt bằng của cơ sở và khu vực xung quanh;

+ Sơ đồ quy trình sản xuất thực phẩm hoặc quy trình bảo quản, phân phối sản phẩm và bản thuyết minh về cơ sở vật chất, trang thiết bị, dụng cụ của cơ sở.

Xin giấy phép vệ sinh an toàn thực phẩm nhà hàng tại Quận Cầu Giấy - Hà Nội
Xin giấy phép vệ sinh an toàn thực phẩm nhà hàng tại Quận Cầu Giấy – Hà Nội

– Giấy xác nhận tập huấn kiến thức về an toàn thực phẩm của chủ cơ sở và người trực tiếp sản xuất, kinh doanh thực phẩm:

+ Đối với cơ sở dưới 30 người: Nộp bản sao giấy xác nhận (có xác nhận của cơ sở);

+ Đối với cơ sở từ 30 người trở lên: Nộp danh sách đã được tập huấn (có xác nhận của cơ sở)

– Giấy xác nhận đủ sức khoẻ chủ cơ sở và của người trực tiếp sản xuất, kinh doanh thực phẩm; phiếu báo kết quả cấy phân âm tính mầm bệnh gây bệnh đường ruột (tả, lỵ trực khuẩn và thương hàn) của người trực tiếp sản xuất thực phẩm đối với những vùng có dịch bệnh tiêu chảy đang lưu hành theo công bố của Bộ Y tế:

+ Đối với cơ sở dưới 30 người: Nộp bản sao giấy xác nhận (Có xác nhận của cơ sở);

+ Đối với cơ sở từ 30 người trở lên: Nộp danh sách kết quả khám sức khoẻ, xét nghiệm phân của chủ cơ sở và của người tham gia trực tiếp sản xuất, kinh doanh thực phẩm (Có xác nhận của cơ sở).

3. Thẩm quyền cấp Giấy chứng nhận cơ sở đủ điều kiện an toàn thực phẩm Bộ Y tế cấp hoặc phân cấp, ủy quyền cấp, cụ thể:

– Chi cục An toàn vệ sinh thực phẩm tỉnh, thành phố trực thuộc Trung ương chịu trách nhiệm cấp Giấy chứng nhận cho các cơ sở sau đây:
+ Cơ sở kinh doanh dịch vụ ăn uống do Sở Kế hoạch Đầu tư và Sở Kế hoạch Đầu tư tỉnh, thành phố trực thuộc Trung ương cấp Giấy chứng nhận đăng ký kinh doanh;

+ Cơ sở kinh doanh dịch vụ ăn uống do Ủy ban nhân dân (hoặc cơ quan có thẩm quyền) quận, huyện,thị xã và thành phố thuộc tỉnh cấp Giấy chứng nhận đăng ký kinh doanh có quy mô kinh doanh từ 200 suất ăn/lần phục vụ trở lên.

– Ủy ban nhân dân (hoặc cơ quan có thẩm quyền) quận, huyện, thị xã và thành phố trực thuộc tỉnh cấp Giấy chứng nhận cho cơ sở kinh doanh dịch vụ ăn uống do Ủy ban nhân dân (hoặc cơ quan có thẩm quyền) quận, huyện, thị xã và thành phố thuộc tỉnh cấp Giấy chứng nhận đăng ký kinh doanh có quy mô kinh doanh dưới 200 suất ăn/lần phục vụ.

4. Thời hạn giải quyết 15 ngày, kể từ ngày nhận đủ hồ sơ hợp lệ, cơ quan Nhà nước có thẩm quyền kiểm tra thực tế điều kiện bảo đảm an toàn thực phẩm tại cơ sở sản xuất, kinh doanh thực phẩm.

Trường hợp đủ điều kiện thì phải cấp Giấy chứng nhận cơ sở đủ điều kiện an toàn thực phẩm; còn nếu từ chối thì phải trả lời bằng văn bản và nêu rõ lý do.

5. Giấy chứng nhận cơ sở đủ điều kiện an toàn thực phẩm có hiệu lực trong thời gian 03 năm.

Xin giấy phép vệ sinh an toàn thực phẩm nhà hàng tại Quận Cầu Giấy - Hà Nội
Xin giấy phép vệ sinh an toàn thực phẩm nhà hàng tại Quận Cầu Giấy – Hà Nội

Trình tự Xin giấy phép vệ sinh an toàn thực phẩm nhà hàng tại Quận Cầu Giấy – Hà Nội

Bước 1: Thẩm duyệt hồ sơ Xin giấy phép vệ sinh an toàn thực phẩm nhà hàng tại Quận Cầu Giấy – Hà Nội

– Trong thời hạn 05 ngày làm việc kể từ hồ sơ hợp lệ và đầy đủ, cơ quan tiếp nhận hồ sơ sẽ tiến hành thẩm xét tính hợp lệ của hồ sơ đó và thông báo bằng băn bản gửi đến cơ sở nếu như hồ sơ không hợp lệ.

– Trong vòng 60 ngày kể từ ngày nhận được thông báo về hồ sơ không hợp lệ nhưng cơ sở lại không phản hồi, bổ sung và hoàn thiện hồ sơ thì hồ sơ này sẽ bị cơ quan tiếp nhận hủy bỏ.

Bước 2: Thẩm định cơ sở Xin giấy phép vệ sinh an toàn thực phẩm nhà hàng tại Quận Cầu Giấy – Hà Nội

– Sau khi thẩm xét hồ sơ có kết quả là hợp lệ thì trong vòng 10 ngày làm việc, cơ quan có thẩm quyền sẽ tiến hành thẩm định cơ.

– Thành lập đoàn thẩm định cơ sở:

+ Đây là đoàn được cơ quan có thẩm quyền cấp giấy chứng nhận hay cơ quản được ủy quyền thẩm định cơ sở ra quyết định thành lập

+ Đoàn thẩm định cơ sở sẽ bao gồm từ 05 – 09 thành viên. Đối với những cơ sở sản xuất, kinh doanh thực phẩm nhỏ lẻ thì chỉ cần 03 – 05 thành viên.

– Nội dung của việc thẩm định cơ sở Xin giấy phép vệ sinh an toàn thực phẩm nhà hàng tại Quận Cầu Giấy – Hà Nội

Đoàn thẩm định cơ sở sẽ tiến hành đối chiếu thông tin cũng như thẩm định tính pháp lý của hồ sơ đăng ký giấy phép vệ sinh an toàn thực phẩm với hồ sơ gốc được lưu tại cơ sở theo đúng quy định. Sau đó sẽ thẩm định điều kiện về an toàn vệ sinh thực phẩm tại cơ sở đó.

– Nếu như cơ sở đã có đủ điều kiện về an toàn vệ sinh thực phẩm theo đúng quy định thì cơ quan tiếp nhận hồ sơ sẽ cấp giấy phép an toàn thực phẩm

– Nếu cơ sở chưa đủ điều kiện về an toàn vệ sinh thực phẩm và phải chờ hoàn thiện lại cơ sở thì phải ghi rõ nội dung cũng như thời gian hoàn thiện, tuy nhiên, thời gian hoàn thiện chỉ trong vòng 60 ngày.

Đoàn thẩm định cơ sở sẽ tiến hành tổ chức thẩm định lại khi cơ sở đã có văn bản xác nhận việc hoàn thiện toàn bộ những yêu cầu về điều kiện an toàn vệ sinh thực phẩm của đoàn thẩm định cơ sở lần trước;

– Nếu cơ sở không đạt yêu cầu điều kiện an toàn vệ sinh thực phẩm thì cơ quan tiếp nhận hồ sơ sẽ gửi thông báo bằng văn bản đến cơ quan quản lý địa phương với mục đích giám sát và yêu cầu cơ sở đó không được phép hoạt động cho đến khi nhận được giấy phép.

Cơ sở đó phải nộp lại hồ sơ chính xác để xem xét cấp Giấy phép theo quy định của pháp luật.

Chi phí Xin giấy phép vệ sinh an toàn thực phẩm nhà hàng tại Quận Cầu Giấy – Hà Nội

Xin giấy phép vệ sinh an toàn thực phẩm nhà hàng tại Quận Cầu Giấy - Hà Nội
Xin giấy phép vệ sinh an toàn thực phẩm nhà hàng tại Quận Cầu Giấy – Hà Nội

Thực trạng vệ sinh an toàn thực phẩm hiện nay

Thực trạng vệ sinh an toàn thực phẩm hiện nay vẫn là một vấn đề đáng lo ngại trên toàn thế giới. Mặc dù các quốc gia đã có những nỗ lực để nâng cao chất lượng sản phẩm thực phẩm và đảm bảo an toàn cho người tiêu dùng, tuy nhiên vẫn còn tồn tại nhiều vấn đề liên quan đến vệ sinh an toàn thực phẩm.

Một số thực trạng về vệ sinh an toàn thực phẩm hiện nay bao gồm:

Sự xuất hiện của các chất độc hại trong thực phẩm

Sự xuất hiện của các chất độc hại trong thực phẩm: Các chất độc hại như thuốc trừ sâu, kháng sinh và chất bảo quản vẫn được sử dụng trong sản xuất và chế biến thực phẩm, gây nguy cơ cho sức khỏe của người tiêu dùng.

Thiếu điều kiện vệ sinh an toàn thực phẩm: Nhiều cơ sở sản xuất,chế biến và phân phối thực phẩm không đáp ứng được các tiêu chuẩn vệ sinh an toàn thực phẩm, thiếu vệ sinh, không đảm bảo quy trình an toàn và giám sát kém khiến nguy cơ nhiễm khuẩn và lây lan bệnh qua thực phẩm tăng cao.

Tiêu thụ thực phẩm không rõ nguồn gốc

Tiêu thụ thực phẩm không rõ nguồn gốc: Người tiêu dùng thường tiêu thụ các sản phẩm thực phẩm không rõ nguồn gốc, không đảm bảo an toàn thực phẩm, gây nguy cơ cho sức khỏe.

Ý thức chưa đủ của người tiêu dùng: Nhiều người tiêu dùng chưa có ý thức về vấn đề vệ sinh an toàn thực phẩm, không biết cách kiểm tra, lựa chọn và sử dụng thực phẩm an toàn, gây nguy cơ cho sức khỏe của mình.

Các vấn đề mới liên quan đến vệ sinh an toàn thực phẩm

Các vấn đề mới liên quan đến vệ sinh an toàn thực phẩm:Ngoài các vấn đề truyền thống như sử dụng chất độc hại, thiếu điều kiện vệ sinh, tiêu thụ thực phẩm không rõ nguồn gốc và ý thức chưa đủ của người tiêu dùng, hiện nay còn xuất hiện nhiều vấn đề mới liên quan đến vệ sinh an toàn thực phẩm. Đó có thể là các loại virus mới, các chất ô nhiễm mới, sử dụng công nghệ mới trong sản xuất và chế biến thực phẩm, gây những nguy cơ mới cho sức khỏe của người tiêu dùng.

Tóm lại, vệ sinh an toàn thực phẩm là một vấn đề quan trọng và cần được chú ý tại các quốc gia trên toàn thế giới. Việc nâng cao nhận thức của người tiêu dùng, đưa ra các quy định và tiêu chuẩn về vệ sinh an toàn thực phẩm, tăng cường giám sát và kiểm tra là cần thiết để giảm thiểu nguy cơ cho sức khỏe của người tiêu dùng.

Các cơ quan chức năng cần phải tiếp tục thực hiện các biện pháp kiểm tra, giám sát và xử lý nghiêm các vi phạm liên quan đến vệ sinh an toàn thực phẩm, đồng thời tăng cường tuyên truyền và nâng cao nhận thức của người tiêu dùng về vấn đề này.

Tiêu chuẩn an toàn vệ sinh thực phẩm

Tiêu chuẩn an toàn vệ sinh thực phẩm là các quy định, nguyên tắc và tiêu chuẩn được thiết lập để đảm bảo rằng các sản phẩm thực phẩm đáp ứng được các yêu cầu về vệ sinh an toàn, không gây hại cho sức khỏe của con người khi tiêu thụ. Các tiêu chuẩn an toàn thực phẩm thường được thiết lập bởi các tổ chức quốc tế, quốc gia hoặc các cơ quan chức năng có trách nhiệm quản lý vệ sinh an toàn thực phẩm.

Một số tiêu chuẩn an toàn vệ sinh thực phẩm phổ biến nhất hiện nay bao gồm:

HACCP (Hazard Analysis and Critical Control Points)

HACCP (Hazard Analysis and Critical Control Points): Là một tiêu chuẩn quan trọng trong vệ sinh an toàn thực phẩm, bao gồm việc phân tích và kiểm soát các yếu tố nguy hiểm trong quá trình sản xuất và chế biến thực phẩm.

ISO 22000

ISO 22000: Đây là một tiêu chuẩn quốc tế về quản lý an toàn thực phẩm, bao gồm các yêu cầu về thiết kế, triển khai và duy trì hệ thống quản lý an toàn thực phẩm trong các doanh nghiệp liên quan đến sản xuất, chế biến, vận chuyển và lưu trữ thực phẩm.

Codex Alimentarius

Codex Alimentarius: Là một tiêu chuẩn quốc tế được phát triển bởi Tổ chức Thực phẩm và Nông nghiệp Liên Hợp Quốc (FAO) và Tổ chức Y tế Thế giới (WHO), bao gồm các tiêu chuẩn và hướng dẫn về vệ sinh an toàn thực phẩm, đảm bảo an toàn thực phẩm và bảo vệ sức khỏe con người.

GMP (Good Manufacturing Practice)

GMP (Good Manufacturing Practice): Là một tiêu chuẩn về tốt nghiệp sản xuất, bao gồm các yêu cầu về quy trình sản xuất, vệ sinh, kiểm soát chất lượng và các hoạt động khác liên quan đến sản xuất thực phẩm.

BRCGS (British Retail Consortium Global Standard for Food Safety

BRCGS (British Retail Consortium Global Standard for Food Safety): Là một tiêu chuẩn quốc tế về an toàn thực phẩm được sử dụng bởi các nhà bán lẻ và nhà sản xuất thực phẩm để đảm bảo các tiêu chuẩn về vệ sinh an toàn thực phẩm, kiểm soát chất lượng và quản lý rủi ro liên quan đến sản phẩm thực phẩm.

SQF (Safe Quality Food)

SQF (Safe Quality Food): Là một tiêu chuẩn quốc tế về an toàn thực phẩm, bao gồm các tiêu chuẩn về quản lý chất lượng, kiểm soát rủi ro và đảm bảo an toàn thực phẩm trong quá trình sản xuất, chế biến và phân phối sản phẩm thực phẩm.

Các tiêu chuẩn an toàn vệ sinh thực phẩm có vai trò quan trọng trong việc đảm bảo chất lượng và an toàn của các sản phẩm thực phẩm. Việc áp dụng các tiêu chuẩn này sẽ giúp các doanh nghiệp sản xuất, chế biến và phân phối thực phẩm đáp ứng được các yêu cầu về vệ sinh an toàn thực phẩm, giảm thiểu rủi ro và nguy cơ liên quan đến thực phẩm, đảm bảo an toàn cho người tiêu dùng. Ngoài ra, việc áp dụng các tiêu chuẩn này cũng giúp tăng cường niềm tin của khách hàng và nâng cao uy tín, thương hiệu của doanh nghiệp.

Xin giấy phép vệ sinh an toàn thực phẩm nhà hàng tại Quận Cầu Giấy - Hà Nội
Xin giấy phép vệ sinh an toàn thực phẩm nhà hàng tại Quận Cầu Giấy – Hà Nội

BẢNG BÁO GIÁ CÁC DỊCH VỤ DO GIA MINH CUNG CẤP TẠI HÀ NỘI

Dịch vụ soát xét báo cáo tài chính tại Hà Nội

dịch vụ đăng ký mã số mã vạch tại Hà Nội

Bảng giá tham gia bhxh lần đầu tại Hà Nội

tạm ngừng kinh doanh tại Hà Nội

Dịch vụ công bố thực phẩm nhập khẩu tại Hà Nội

Dịch vụ khai thuế ban đầu tại Hà Nội

Bảng giá phần mềm kế toán Easybooks tại Hà Nội

bảng giá hoá đơn điện tử easybooks tại Hà Nội

Dịch vụ khắc dấu tại Hà Nội

Dịch vụ làm báo cáo tài chính tại Hà Nội

Dịch vụ cấp giấy phép lữ hành nội địa tại Hà Nội

Cần thành lập công ty TNHH 2 thành viên tại Hà Nội

Thành lập công ty có vốn đầu tư nước ngoài tại Hà Nội

Cần thành lập công ty cổ phần tại Hà Nội

Cần thành lập doanh nghiệp tư nhân tại TP. Hà Nội

Giải thể hộ kinh doanh Hà Nội

Dịch vụ giải thể doanh nghiệp tại thành phố Hà Nội

Dịch vụ giải thể doanh nghiệp tại Hà Nội

Thủ tục thay đổi loại hình doanh nghiệp tại Hà Nội

Tăng vốn điều lệ công ty tại Hà Nội

Dịch vụ bổ sung ngành nghề kinh doanh tại Hà Nội

Dịch vụ thay đổi người đại diện pháp luật tại Hà Nội

Dịch vụ thay đổi địa chỉ trụ sở chính tại Hà Nội

Dịch vụ kế toán chuyên nghiệp tại Hà Nội

Dịch vụ làm thủ tục xin cấp mới giấy phép lao động tại Hà Nội

Bảng giá dịch vụ kiểm toán tại Hà Nội

Bảng giá thành lập trường mầm non tư thục tại thành phố Hà Nội

Thành lập doanh nghiệp trọn gói tại thành phố Hà Nội

Cấp giấy phép vệ sinh an toàn thực phẩm tại Hà Nội

Xin giấy phép vệ sinh an toàn thực phẩm cho quán bún đậu tại thành phố Hà Nội

Dịch vụ Xin cấp giấy phép bán lẻ xăng dầu tại Hà Nội

dịch vụ làm thủ tục hải quan tại Hà Nội

Thành lập trung tâm ngoại ngữ tại Hà Nội

Xin giấy phép phòng cháy chữa cháy tại Hà Nội

Thành lập công ty cổ phần tại Hà Nội

Thành lập địa điểm kinh doanh tại Hà Nội

Giải thể công ty cổ phần tại Hà Nội

Thành lập hộ kinh doanh cá thể tại Hà Nội

Giải thể công ty TNHH tại Hà Nội

Xin giấy phép vệ sinh an toàn thực phẩm nhà hàng tại Quận Cầu Giấy - Hà Nội
Xin giấy phép vệ sinh an toàn thực phẩm nhà hàng tại Quận Cầu Giấy – Hà Nội

CÔNG TY TNHH KẾ TOÁN KIỂM TOÁN GIA MINH

Địa chỉ: LK 14 – Số nhà 27, KĐT Văn Khê – Phường La Khê – Quận Hà Đông

Hotline: 0932 785 561 – 0868 458 111

Zalo: 085 3388 126

Chuyển đến thanh công cụ