ĐƠN THUÊ CÂY XĂNG DẦU

 

Screenshot 11 22

CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM

Tiết kiệm tối đa thời gian, chi phí, gửi ngay hồ sơ đến hộp thư: dvgiaminh@gmail.com

Hoặc nhấc máy lên, Gọi ngay cho chúng tôi: 0939 456 569 - 0936 146 055 (zalo).

Độc lập – Tự do – Hạnh phúc

—–o0o—–

………., ngày….. tháng….. năm……….

ĐƠN THUÊ CÂY XĂNG DẦU

 Căn cứ Bộ luật dân sự năm 2015;

Tên tôi là:………………………………….

Ngày, tháng, năm sinh:…………………………

Chứng minh nhân dân số:…………………. do………………….. cấp ngày…. tháng…. năm……..

Địa chỉ thường trú:…………………………………………………….

Địa chỉ cư trú:…………………………………………………………

Số điện thoại liên lạc:…………………..

(Trong trường hợp người làm đơn là một tổ chức, doanh nghiệp thì các thông tin được trình bày như sau:

Tên tổ chức/doanh nghiệp:…………………………………………….

Giấy đăng ký doanh nghiệp số:…………………………………. do…………………………. cấp ngày…. tháng…. năm………

Trụ sở chính:……………………………………

Số điện thoại liên hệ:……………………………… Số Fax:……………………

Người đại diện theo pháp luật:………………………………….

Chức vụ:……………………………………….

Chứng minh nhân dân số:……………………………. do…………………….. cấp ngày…. tháng…. năm……….

Số điện thoại liên hệ:………………………

Căn cứ Điều lệ/ hợp đồng ủy quyền số……………….)

Tôi (họ và tên:………………) xin trình bày vấn đề sau:

……………………………………………………………………………………………………………………………

Theo nhu cầu và khả năng hiện tại của (công ty) tôi, (công ty) tôi đề nghị công ty/ ông(bà)…………….. xem xét cho (công ty) tôi thuê cây xăng dầu số…………….. tại địa chỉ:…………………………. Với tổng giá trị là………………… VNĐ (bằng chữ:…………………….. Việt Nam Đồng).

Những thông tin chi tiết hơn sẽ được (công ty) tôi làm việc, bàn bạc với quý công ty/Ông(bà)…………….. vào thời gian……………..

Chúng tôi rất mong nhận được văn bản trả lời của…………………. (từ ngày…. tháng…. năm……. đến ngày…. tháng…. năm……..)

 

Người làm đơn

(Ký và ghi rõ họ tên)

 

XEM FULL BÀI VIẾT TẠI ĐÂY

Chuyển đến thanh công cụ