Giải thể công ty TNHH tại Hà Nội

Sau một quá trình hoạt động, do nhiều nguyên nhân, nên công ty của bạn đang gặp phải khó khăn và không thể tiếp tục hoạt động được nữa, lúc này, bạn cần làm thủ tục giải thể công ty, để tránh phải những rắc rối sau này. Giải thể công ty là một thủ tục khó thực hiện, trong bài viết này, Gia Minh sẽ trình bày cụ thể quy trình thủ tục giải thể công ty TNHH tại Sóc Trăng.

Giải thể công ty TNHH tại Hà Nội

Giải thể công ty TNHH tại Hà Nội
Giải thể công ty TNHH tại Hà Nội

Giải thể công ty là gì?

Giải thể công ty là quá trình kết thúc và ngừng hoạt động của một công ty hoặc tổ chức kinh doanh. Quá trình này thường xảy ra khi công ty không còn hoạt động kinh doanh, có nợ nần không thể trả hoặc khi chủ sở hữu quyết định ngừng kinh doanh với lý do riêng của họ. Khi công ty giải thể, nó phải tuân thủ các quy định và thủ tục pháp lý.

 

Các bước chính trong quá trình giải thể công ty có thể bao gồm:

Tiết kiệm tối đa thời gian, chi phí, gửi ngay hồ sơ đến hộp thư: dvgiaminh@gmail.com

Hoặc nhấc máy lên, Gọi ngay cho chúng tôi: 0939 456 569 - 0936 146 055 (zalo).

Quyết định giải thể: Chủ sở hữu và cổ đông của công ty thường phải tổ chức cuộc họp để thông qua quyết định giải thể công ty.

Thanh toán nợ nần: Công ty phải thanh toán tất cả các nợ nần và cam kết tài chính trước khi giải thể.

Hoàn trả tài sản: Các tài sản của công ty, sau khi trả nợ và các cam kết tài chính, sẽ được phân phối cho các chủ sở hữu hoặc cổ đông theo tỷ lệ sở hữu của họ trong công ty.

Thông báo cho cơ quan đăng ký kinh doanh và cơ quan thuế: Công ty phải thông báo việc giải thể cho các cơ quan chính phủ và cơ quan thuế địa phương để đảm bảo tuân thủ các quy định và tránh các vấn đề pháp lý sau này.

Hủy bỏ giấy phép kinh doanh: Công ty phải hủy bỏ giấy phép kinh doanh và các giấy tờ liên quan khác với cơ quan chức năng.

Giải quyết các vấn đề pháp lý khác: Điều này có thể bao gồm việc giải quyết hợp đồng lao động, chấm dứt thuê mặt bằng và các vấn đề pháp lý khác liên quan đến hoạt động kinh doanh của công ty.

Quá trình giải thể công ty thường phức tạp và yêu cầu tuân thủ các quy định và luật pháp địa phương và quốc gia. Điều này thường đòi hỏi sự tư vấn từ các chuyên gia pháp lý hoặc kế toán có kinh nghiệm trong lĩnh vực này để đảm bảo quá trình diễn ra một cách hợp pháp và liền mạch.

Công ty TNHH giải thể trong trường hợp sau

Các trường hợp giải thể công ty TNHH hoặc công ty cổ phần, được Căn cứ Điều 207 Luật Doanh nghiệp 2020, cụ thể như sau:

Kết thúc thời hạn hoạt động đã ghi trong Điều lệ công ty mà không có quyết định gia hạn;

Theo nghị quyết, quyết định của chủ doanh nghiệp đối với doanh nghiệp tư nhân, của Hội đồng thành viên đối với công ty hợp danh, của Hội đồng thành viên, chủ sở hữu công ty đối với công ty trách nhiệm hữu hạn, của Đại hội đồng cổ đông đối với công ty cổ phần;

Công ty không còn đủ số lượng thành viên tối thiểu theo quy định của Luật này trong thời hạn 06 tháng liên tục mà không làm thủ tục chuyển đổi loại hình doanh nghiệp;

Bị thu hồi Giấy chứng nhận đăng ký doanh nghiệp, trừ trường hợp Luật Quản lý thuế có quy định khác

Doanh nghiệp chỉ được giải thể khi bảo đảm thanh toán hết các khoản nợ, nghĩa vụ tài sản khác và không trong quá trình giải quyết tranh chấp tại Tòa án hoặc Trọng tài. Người quản lý có liên quan và doanh nghiệp quy định tại điểm d khoản 1 Điều này cùng liên đới chịu trách nhiệm về các khoản nợ của doanh nghiệp.

Thành phần hồ sơ Giải thể công ty TNHH tại Hà Nội

Thông báo về việc giải thể của doanh nghiệp (Phụ lục II-24, Thông tư số 02/2019/TT-BKHĐT);
Báo cáo thanh lý tài sản doanh nghiệp; danh sách chủ nợ và số nợ đã thanh toán, gồm cả thanh toán hết các khoản nợ về thuế và nợ tiền đóng bảo hiểm xã hội, người lao động sau khi quyết định giải thể doanh nghiệp (nếu có);

Quyết định của chủ sở hữu công ty đối với công ty trách nhiệm hữu hạn một thành viên; Quyết định và bản sao hợp lệ biên bản họp của Hội đồng thành viên đối với công ty trách nhiệm hữu hạn hai thành viên trở lên, của Đại hội đồng cổ đông đối với công ty cổ phần, của các thành viên hợp danh đối với công ty hợp danh về việc giải thể doanh nghiệp;

Con dấu và giấy chứng nhận mẫu dấu (nếu có) hoặc giấy chứng nhận đã thu hồi con dấu;
Giấy chứng nhận đăng ký doanh nghiệp;
Đối với doanh nghiệp được cấp Giấy phép đầu tư, Giấy chứng nhận đầu tư hoặc các giấy tờ có giá trị pháp lý tương đương thì ngoài các giấy tờ nêu trên, doanh nghiệp nộp kèm theo: Bản sao hợp lệ Giấy chứng nhận đầu tư; Bản sao hợp lệ Giấy chứng nhận đăng ký thuế; Giấy đề nghị bổ sung, cập nhật thông tin đăng ký doanh nghiệp quy định tại Phụ lục II-18 Thông tư số 02/2019/TT-BKHĐT.

Trình tự thực hiện Giải thể công ty TNHH tại Hà Nội

• Doanh nghiệp thực hiện chấm dứt hoạt động chi nhánh, văn phòng đại diện, địa điểm kinh doanh (Khoản 1 Điều 59 Nghị định số 78/2015/NĐ-CP).

• Thông qua quyết định giải thể doanh nghiệp.

• Chủ doanh nghiệp tư nhân, Hội đồng thành viên hoặc chủ sở hữu công ty, Hội đồng quản trị trực tiếp tổ chức thanh lý tài sản doanh nghiệp, trừ trường hợp Điều lệ công ty quy định thành lập tổ chức thanh lý riêng

• Trong thời hạn 07 ngày làm việc kể từ ngày thông qua, quyết định giải thể và biên bản họp phải được gửi đến Cơ quan đăng ký kinh doanh, cơ quan thuế, người lao động trong doanh nghiệp, đăng quyết định giải thể trên Cổng thông tin quốc gia về đăng ký doanh nghiệp và phải được niêm yết công khai tại trụ sở chính, chi nhánh, văn phòng đại diện của doanh nghiệp

• Trường hợp doanh nghiệp còn nghĩa vụ tài chính chưa thanh toán thì phải gửi kèm theo quyết định giải thể phương án giải quyết nợ đến các chủ nợ, người có quyền lợi và nghĩa vụ có liên quan. Thông báo phải có tên, địa chỉ của chủ nợ; số nợ, thời hạn, địa điểm và phương thức thanh toán số nợ đó; cách thức và thời hạn giải quyết khiếu nại của chủ nợ

• Cơ quan đăng ký kinh doanh phải thông báo tình trạng doanh nghiệp đang làm thủ tục giải thể trên Cổng thông tin quốc gia về đăng ký doanh nghiệp ngay sau khi nhận được quyết định giải thể của doanh nghiệp. Kèm theo thông báo phải đăng tải quyết định giải thể và phương án giải quyết nợ (nếu có)

• Người đại diện theo pháp luật của doanh nghiệp gửi đề nghị giải thể cho Cơ quan đăng ký kinh doanh trong 05 ngày làm việc kể từ ngày thanh toán hết các khoản nợ của doanh nghiệp

• Sau thời hạn 180 ngày, kể từ ngày nhận được quyết định giải thể theo khoản 3 Điều này mà không nhận được ý kiến về việc giải thể từ doanh nghiệp hoặc phản đối của bên có liên quan bằng văn bản hoặc trong 05 ngày làm việc kể từ ngày nhận hồ sơ giải thể, Cơ quan đăng ký kinh doanh cập nhật tình trạng pháp lý của doanh nghiệp trên Cơ sở dữ liệu quốc gia về đăng ký doanh nghiệp.

• Đối với doanh nghiệp sử dụng con dấu do cơ quan công an cấp, doanh nghiệp có trách nhiệm trả con dấu, Giấy chứng nhận đã đăng ký mẫu con dấu cho cơ quan công an để được cấp giấy chứng nhận đã thu hồi con dấu.

Cách thức thực hiện: Người đại diện theo pháp luật của doanh nghiệp trực tiếp nộp hồ sơ tại Phòng Đăng ký kinh doanh nơi doanh nghiệp đặt trụ sở chính hoặc nộp hồ sơ đăng ký doanh nghiệp qua mạng điện tử.

Bảng giá Giải thể công ty TNHH tại Hà Nội ( giá soạn hồ sơ + báo cáo)

Giải thể công ty TNHH tại Hà Nội
Giải thể công ty TNHH tại Hà Nội

Bảng giá Giải thể công ty TNHH tại Hà Nội trọn gói

Giải thể công ty TNHH tại Hà Nội
Giải thể công ty TNHH tại Hà Nội

Trách nhiệm của người quản lý khi thực hiện giải thể doanh nghiệp

Quy định về trách nhiệm cá nhân đối với tính trung thực, chính xác của hồ sơ giải thể doanh nghiệp, được căn cứ theo Khoản 2, Khoản 3 Điều 210 Luật Doanh nghiệp năm 2020.

Theo đó, thành viên Hội đồng quản trị công ty cổ phần, thành viên Hội đồng thành viên công ty trách nhiệm hữu hạn, chủ sở hữu công ty, chủ doanh nghiệp tư nhân, Giám đốc hoặc Tổng giám đốc, thành viên hợp danh, người đại diện theo pháp luật của doanh nghiệp chịu trách nhiệm về tính trung thực, chính xác của hồ sơ giải thể doanh nghiệp.

Những người nêu trên phải liên đới chịu trách nhiệm thanh toán số nợ chưa thanh toán, số thuế chưa nộp và quyền lợi của người lao động chưa được giải quyết và chịu trách nhiệm cá nhân trước pháp luật về những hệ quả phát sinh trong thời hạn 05 năm, kể từ ngày nộp hồ sơ giải thể doanh nghiệp đến cơ quan đăng ký kinh doanh, trong trường hợp hồ sơ giải thể không chính xác, giả mạo.

Con dấu được xử lý như thế nào khi hoàn thành thủ tục giải thể

– Doanh nghiệp có trách nhiệm trả con dấu, đối với doanh nghiệp có sử dụng con dấu do cơ quan công an cấp, giấy chứng nhận đã đăng ký mẫu con dấu cho cơ quan công an theo quy định.

– Đối với trường hợp doanh nghiệp tự khắc dấu ngoài thì theo quy định tại Điều 43 Luật doanh nghiệp năm 2020: 

(1) Doanh nghiệp quyết định loại dấu, số lượng, hình thức và nội dung dấu của doanh nghiệp, chi nhánh, văn phòng đại diện và đơn vị khác của doanh nghiệp. 

(2) Việc quản lý và lưu giữ dấu thực hiện theo quy định của Điều lệ công ty hoặc quy chế do doanh nghiệp, chi nhánh, văn phòng đại diện hoặc đơn vị khác của doanh nghiệp có dấu ban hành. Doanh nghiệp sử dụng dấu trong các giao dịch theo quy định của pháp luật.

Như vậy, theo quy định này thì doanh nghiệp sẽ không phải trả lại con dấu khi đăng ký làm dấu ở địa chỉ khắc dấu không phải cơ quan công an.

Sau khi hoàn thành các nghĩa vụ về thuế đối với nhà nước, tiền lương, bảo hiểm đối với người lao động, các nghĩa vụ khác đối với các đối tác bạn hàng. Và đã được ghi nhận trong hồ sơ tại cơ quan thuế, cơ quan bảo hiểm. Bước tiếp theo, doanh nghiệp sẽ làm công văn kèm theo bộ hồ sơ để gửi lên cơ quan công an, nơi đã thực hiện việc cấp con dấu cho doanh nghiệp, cụ thể là:

– Biên bản họp đại hội đồng cổ đông/Hội đồng quản trị về việc chấm dứt hoạt động chi nhánh.

– Quyết định của đại hội đồng cổ đông/Hội đồng quản trị về việc chấm dứt hoạt động chi nhánh.

– Công văn về việc trả con dấu của doanh nghiệp.

– Giấy chứng nhận đăng ký doanh nghiệp đối với trường hợp doanh nghiệp giải thể.

– Giấy chứng nhận đăng ký hoạt động chi nhánh của doanh nghiệp đối với trường hợp chi nhánh giải thể ( chấm dứt hoạt động).

– Bản sao ( Có chứng thực) của Thông báo thuế ghi nhận việc doanh nghiệp đã hoàn thành các nghĩa vụ đối với nhà nước, người lao động, bạn hàng, đối tác.

 Giấy giới thiệu/giấy ủy quyền trong trường hợp doanh nghiệp ủy quyền cho người khác thực hiện thủ tục trả con dấu doanh nghiệp.

Công ty TNHH sẽ làm một bộ hồ sơ này và gửi lên cơ quan công an nơi doanh nghiệp đặt trụ sở chính để cơ quan này thực hiện thủ tục tiếp nhận, xem xét, xử lý và ra quyết định cấp giấy chứng nhận đã thu hồi con dấu.

Gia Minh sẽ làm gì để giúp doanh nghiệp Giải thể công ty TNHH tại Hà Nội

Gia Minh tư vấn miễn phí trước khi giải thể doanh nghiệp

Tư vấn điều kiện, lý do, các điều kiện giải thể công ty;

– Tư vấn thủ tục, thời gian, chi phí giải thể công ty;

– Tư vấn cách thức xử lý các vấn đề liên quan đến lao động, nghĩa vụ đối với cơ quan thuế, quyền và nghĩa vụ đối với bên thứ ba,…

– Tư vấn cách thức xử lý các trường hợp nợ thuế, vi phạm pháp luật về thuế, kế toán,…

– Tư vấn quyền và nghĩa vụ của người đại diện theo pháp luật, của các thành viên/cổ đông công ty;

– Tư vấn về thanh lý tài sản khi giải thể;

– Và tư vấn các vấn đề khác…;

Khách hàng cung cấp Hồ sơ Giải thể công ty TNHH tại Hà Nội gồm :

Giấy chứng nhận đăng ký kinh doanh Bản gốc
Giấy chứng nhận con dấu
Con dấu
Hồ sơ sổ sách kế toán, chứng từ, báo cáo tài chính các năm( Nếu có phát sinh)

 

Giải thể công ty TNHH tại Hà Nội
Giải thể công ty TNHH tại Hà Nội

BẢNG BÁO GIÁ CÁC DỊCH VỤ DO GIA MINH CUNG CẤP TẠI HÀ NỘI

Dịch vụ soát xét báo cáo tài chính tại Hà Nội

dịch vụ đăng ký mã số mã vạch tại Hà Nội

Bảng giá tham gia bhxh lần đầu tại Hà Nội

tạm ngừng kinh doanh tại Hà Nội

Dịch vụ công bố thực phẩm nhập khẩu tại Hà Nội

Dịch vụ khai thuế ban đầu tại Hà Nội

Bảng giá phần mềm kế toán Easybooks tại Hà Nội

bảng giá hoá đơn điện tử easybooks tại Hà Nội

Dịch vụ khắc dấu tại Hà Nội

Dịch vụ làm báo cáo tài chính tại Hà Nội

Dịch vụ cấp giấy phép lữ hành nội địa tại Hà Nội

Cần thành lập công ty TNHH 2 thành viên tại Hà Nội

Thành lập công ty có vốn đầu tư nước ngoài tại Hà Nội

Cần thành lập công ty cổ phần tại Hà Nội

Cần thành lập doanh nghiệp tư nhân tại TP. Hà Nội

Giải thể hộ kinh doanh Hà Nội 

Dịch vụ giải thể doanh nghiệp tại thành phố Hà Nội

Dịch vụ giải thể doanh nghiệp tại Hà Nội

Thủ tục thay đổi loại hình doanh nghiệp tại Hà Nội

Tăng vốn điều lệ công ty tại Hà Nội

Dịch vụ bổ sung ngành nghề kinh doanh tại Hà Nội

Dịch vụ thay đổi người đại diện pháp luật tại Hà Nội

Dịch vụ thay đổi địa chỉ trụ sở chính tại Hà Nội

Dịch vụ kế toán chuyên nghiệp tại Hà Nội

Dịch vụ làm thủ tục xin cấp mới giấy phép lao động tại Hà Nội

Bảng giá dịch vụ kiểm toán tại Hà Nội

Bảng giá thành lập trường mầm non tư thục tại thành phố Hà Nội

Thành lập doanh nghiệp trọn gói tại thành phố Hà Nội

Cấp giấy phép vệ sinh an toàn thực phẩm tại Hà Nội

Xin giấy phép vệ sinh an toàn thực phẩm cho quán bún đậu tại thành phố Hà Nội

Dịch vụ Xin cấp giấy phép bán lẻ xăng dầu tại Hà Nội

dịch vụ làm thủ tục hải quan tại Hà Nội

Thành lập trung tâm ngoại ngữ tại Hà Nội

Xin giấy phép phòng cháy chữa cháy tại Hà Nội

Thành lập công ty cổ phần tại Hà Nội

Thành lập địa điểm kinh doanh tại Hà Nội

Giải thể công ty cổ phần tại Hà Nội

Thành lập hộ kinh doanh cá thể tại Hà Nội

Giải thể công ty TNHH tại Hà Nội
Giải thể công ty TNHH tại Hà Nội

CÔNG TY TNHH KẾ TOÁN KIỂM TOÁN GIA MINH

Địa chỉ: LK 14 – Số nhà 27, KĐT Văn Khê – Phường La Khê – Quận Hà Đông

Hotline: 0932 785 561 – 0868 458 111

Zalo: 085 3388 126

Chuyển đến thanh công cụ