Giải thể công ty cổ phần tại TP Đà Nẵng

Giải thể công ty cổ phần tại TP Đà Nẵng

Giải thể công ty cổ phần tại TP Đà Nẵng
Giải thể công ty cổ phần tại TP Đà Nẵng

Trình tự, Thủ tục giải thể công ty cổ phần tại TP Đà Nẵng

Việc giải thể doanh nghiệp trong trường hợp quy định tại các điểm a, b và c khoản 1 Điều 207 của Luật doanh nghiệp số 59/2020/QH14 được thực hiện theo quy định sau đây:

1. Thông qua nghị quyết, quyết định giải thể doanh nghiệp. Nghị quyết, quyết định giải thể doanh nghiệp phải bao gồm các nội dung chủ yếu sau đây:

a) Tên, địa chỉ trụ sở chính của doanh nghiệp;

Tiết kiệm tối đa thời gian, chi phí, gửi ngay hồ sơ đến hộp thư: dvgiaminh@gmail.com

Hoặc nhấc máy lên, Gọi ngay cho chúng tôi: 0939 456 569 - 0936 146 055 (zalo).

b) Lý do giải thể;

c) Thời hạn, thủ tục thanh lý hợp đồng và thanh toán các khoản nợ của doanh nghiệp;

d) Phương án xử lý các nghĩa vụ phát sinh từ hợp đồng lao động;

đ) Họ, tên, chữ ký của chủ doanh nghiệp tư nhân, chủ sở hữu công ty, Chủ tịch Hội đồng thành viên, Chủ tịch Hội đồng quản trị;

2. Chủ doanh nghiệp tư nhân, Hội đồng thành viên hoặc chủ sở hữu công ty, Hội đồng quản trị trực tiếp tổ chức thanh lý tài sản doanh nghiệp, trừ trường hợp Điều lệ công ty quy định thành lập tổ chức thanh lý riêng;

3. Trong thời hạn 07 ngày làm việc kể từ ngày thông qua, nghị quyết, quyết định giải thể và biên bản họp phải được gửi đến Cơ quan đăng ký kinh doanh, cơ quan thuế, người lao động trong doanh nghiệp. Nghị quyết, quyết định giải thể phải được đăng trên Cổng thông tin quốc gia về đăng ký doanh nghiệp và được niêm yết công khai tại trụ sở chính, chi nhánh, văn phòng đại diện của doanh nghiệp.

Trường hợp doanh nghiệp còn nghĩa vụ tài chính chưa thanh toán thì phải gửi kèm theo nghị quyết, quyết định giải thể và phương án giải quyết nợ đến các chủ nợ, người có quyền, nghĩa vụ và lợi ích có liên quan. Phương án giải quyết nợ phải có tên, địa chỉ của chủ nợ; số nợ, thời hạn, địa điểm và phương thức thanh toán số nợ đó; cách thức và thời hạn giải quyết khiếu nại của chủ nợ;

4. Cơ quan đăng ký kinh doanh phải thông báo tình trạng doanh nghiệp đang làm thủ tục giải thể trên Cổng thông tin quốc gia về đăng ký doanh nghiệp ngay sau khi nhận được nghị quyết, quyết định giải thể của doanh nghiệp. Kèm theo thông báo phải đăng tải nghị quyết, quyết định giải thể và phương án giải quyết nợ (nếu có);

5. Các khoản nợ của doanh nghiệp được thanh toán theo thứ tự ưu tiên sau đây:

a) Các khoản nợ lương, trợ cấp thôi việc, bảo hiểm xã hội, bảo hiểm y tế, bảo hiểm thất nghiệp theo quy định của pháp luật và các quyền lợi khác của người lao động theo thỏa ước lao động tập thể và hợp đồng lao động đã ký kết;

b) Nợ thuế;

c) Các khoản nợ khác;

6. Sau khi đã thanh toán chi phí giải thể doanh nghiệp và các khoản nợ, phần còn lại chia cho chủ doanh nghiệp tư nhân, các thành viên, cổ đông hoặc chủ sở hữu công ty theo tỷ lệ sở hữu phần vốn góp, cổ phần;

7. Người đại diện theo pháp luật của doanh nghiệp gửi hồ sơ giải thể doanh nghiệp cho Cơ quan đăng ký kinh doanh trong thời hạn 05 ngày làm việc kể từ ngày thanh toán hết các khoản nợ của doanh nghiệp;

8. Sau thời hạn 180 ngày kể từ ngày nhận được nghị quyết, quyết định giải thể theo quy định tại khoản 3 Điều này mà không nhận được ý kiến về việc giải thể từ doanh nghiệp hoặc phản đối của bên có liên quan bằng văn bản hoặc trong 05 ngày làm việc kể từ ngày nhận hồ sơ giải thể, Cơ quan đăng ký kinh doanh cập nhật tình trạng pháp lý của doanh nghiệp trên Cơ sở dữ liệu quốc gia về đăng ký doanh nghiệp;

9. Chính phủ quy định chi tiết về trình tự, thủ tục giải thể doanh nghiệp.

Bảng giá Giải thể công ty cổ phần tại TP Đà Nẵng ( giá soạn hồ sơ + báo cáo)

Giải thể công ty cổ phần tại TP Đà Nẵng
Giải thể công ty cổ phần tại TP Đà Nẵng

Bảng giá Giải thể công ty cổ phần tại TP Đà Nẵng ( giá trọn gói)

 

Giải thể công ty cổ phần tại TP Đà Nẵng
Giải thể công ty cổ phần tại TP Đà Nẵng

Gia Minh sẽ làm gì để giúp doanh nghiệp Giải thể công ty cổ phần tại TP Đà Nẵng

Gia Minh tư vấn miễn phí trước khi giải thể doanh nghiệp

Tư vấn điều kiện, lý do, các điều kiện giải thể công ty;

– Tư vấn thủ tục, thời gian, chi phí giải thể công ty;

– Tư vấn cách thức xử lý các vấn đề liên quan đến lao động, nghĩa vụ đối với cơ quan thuế, quyền và nghĩa vụ đối với bên thứ ba,…

– Tư vấn cách thức xử lý các trường hợp nợ thuế, vi phạm pháp luật về thuế, kế toán,…

– Tư vấn quyền và nghĩa vụ của người đại diện theo pháp luật, của các thành viên/cổ đông công ty;

– Tư vấn về thanh lý tài sản khi giải thể;

– Và tư vấn các vấn đề khác…;

Khách hàng cung cấp Hồ sơ Giải thể công ty cổ phần tại TP Đà Nẵng gồm :

Giấy chứng nhận đăng ký kinh doanh Bản gốc
Giấy chứng nhận con dấu
Con dấu
Hồ sơ sổ sách kế toán, chứng từ, báo cáo tài chính các năm( Nếu có phát sinh)

Giải thể công ty cổ phần tại TP Đà Nẵng
Giải thể công ty cổ phần tại TP Đà Nẵng

BẢNG BÁO GIÁ CÁC DỊCH VỤ DO GIA MINH CUNG CẤP TẠI ĐÀ NẴNG

Đơn vị nhận làm BCTC cho công ty không phát sinh doanh thu tại Đà Nẵng

Dịch vụ làm giấy phép hộ kinh doanh trọn gói tại TP. Đà Nẵng

dịch vụ đăng ký mã số mã vạch tại Đà Nẵng

Dịch vụ công bố thực phẩm nhập khẩu tại Đà Nẵng

Xin giấy phép vệ sinh an toàn thực phẩm cho quán bún đậu tại thành phố Đà Nẵng

Bảng giá phần mềm kế toán Easybooks tại thành phố Đà Nẵng

bảng giá hoá đơn điện tử easybooks tại TP. Đà Nẵng

Dịch vụ khắc dấu tại TP. Đà Nẵng

Dịch vụ làm báo cáo tài chính tại Đà Nẵng

Dịch vụ khai thuế ban đầu tại TP. Đà Nẵng

Dịch vụ làm giấy phép hộ kinh doanh trọn gói tại Đà Nẵng

Bảng giá tham gia bhxh lần đầu tại thành phố Đà Nẵng

Thành lập văn phòng đại diện tại Đà Nẵng

Thủ tục cấp giấy chứng nhận an ninh trật tự tại Đà Nẵng

Dịch vụ soát xét báo cáo tài chính tại Đà Nẵng

Dịch vụ thành lập trung tâm ngoại ngữ TP. Đà Nẵng

Thành lập công ty có vốn đầu tư nước ngoài tại TP. Đà Nẵng

Trình tự, thủ tục tạm ngừng kinh doanh tại TP. Đà Nẵng

Cần thành lập công ty cổ phần tại thành phố Đà Nẵng

Cần thành lập công ty TNHH 2 thành viên tại Đà Nẵng

Cần thành lập công ty cổ phần tại Đà Nẵng

Cần thành lập doanh nghiệp tư nhân tại Đà Nẵng

Trình tự, thủ tục tạm ngừng kinh doanh tại Đà Nẵng

DỊCH VỤ SOÁT XÉT BÁO CÁO TÀI CHÍNH TẠI ĐÀ NẴNG

Thủ tục thay đổi loại hình doanh nghiệp tại Đà Nẵng

Tăng vốn điều lệ công ty tại Đà Nẵng

Dịch vụ bổ sung ngành nghề kinh doanh tại Đà Nẵng

Dịch vụ thay đổi người đại diện pháp luật tại Đà Nẵng

Dịch vụ thay đổi địa chỉ trụ sở chính tại Đà Nẵng

Dịch vụ quyết toán thuế thu nhập doanh nghiệp năm 2020 tại Đà Nẵng

Dịch vụ làm thủ tục xin cấp mới giấy phép lao động tại Đà Nẵng

Bảng giá dịch vụ kiểm toán tại Đà Nẵng

Dịch vụ giải thể doanh nghiệp tại Đà Nẵng

Thành lập doanh nghiệp trọn gói tại thành phố Đà Nẵng

Bảng giá thành lập trường mầm non tư thục tại thành phố Đà Nẵng

Dịch vụ cấp giấy phép lữ hành nội địa tại thành phố Đà Nẵng

thành lập công ty Đà Nẵng

Cấp giấy phép vệ sinh an toàn thực phẩm tại thành phố Đà Nẵng

Dịch vụ xin cấp giấy phép kinh doanh bán lẻ xăng dầu tại TP. Đà Nẵng

dịch vụ làm thủ tục hải quan tại thành phố Đà Nẵng

Thành lập trung tâm ngoại ngữ tại Đà Nẵng

giấy phép vệ sinh an toàn thực phẩm sản xuất nước uống đóng chai tại Đà Nẵng

Bảng giá chữ ký số BKAV tại TP. Đà Nẵng

Xin giấy phép phòng cháy chữa cháy tại thành phố Đà Nẵng

Thành lập công ty cổ phần tại thành phố Đà Nẵng

Thành lập địa điểm kinh doanh tại tại TP. Đà Nẵng

Giải thể công ty cổ phần tại TP Đà Nẵng
Giải thể công ty cổ phần tại TP Đà Nẵng

CÔNG TY TNHH KẾ TOÁN KIỂM TOÁN GIA MINH

Địa chỉ: 483/37 Nguyễn Lương Bằng, P. Hòa Khánh Bắc, Q. Liên Chiểu, Đà Nẵng

Hotline: 0932 785 561 – 0868 458 111

Zalo: 085 3388 126

0868458111
Chuyển đến thanh công cụ