DỊCH VỤ SOÁT XÉT BÁO CÁO TÀI CHÍNH TẠI QUẬN 4 – TPHCM

Kiểm toán báo cáo tài chính là việc kiểm toán viên hành nghề, doanh nghiệp kiểm toán, đưa ra ý kiến về tính trung thực và hợp lý trên các khía cạnh trọng yếu của báo cáo tài chính của đơn vị được kiểm toán theo quy định của chuẩn mực về kế toán và kiểm toán của Việt Nam cũng như quy định khác của pháp luật.

Bảng giá dịch vụ soát xét báo cáo tài chính tại QUẬN 4 – TPHCM

Screenshot 1 28

Mục Đích Soát Xét Báo Cáo Tài Chính tại QUẬN 4 – TPHCM

Quyết toán thuế
Chuyển giao công tác kế toán giữa kế toán mới và kế toán cũ
Hoàn thiện lại hệ thống chứng từ, sổ sách, báo cáo tài chính
Minh bạch số liệu giữa các Nhà đầu tư
Kiện toàn bộ máy kế toán, nâng cao năng lực cạnh tranh
Ngăn ngừa các sai phạm, gian lận trong hoạt động tài chính, quản trị của Doanh nghiệp

Tiết kiệm tối đa thời gian, chi phí, gửi ngay hồ sơ đến hộp thư: dvgiaminh@gmail.com

Hoặc nhấc máy lên, Gọi ngay cho chúng tôi: 0939 456 569 - 0936 146 055 (zalo).

Tại sao Doanh nghiệp nào nên chọn dịch vụ soát xét báo cáo tài chính tại QUẬN 4 – TPHCM

Doanh nghiệp muốn kiểm tra định kỳ hoạt động của bộ máy kế toán;
Rà soát lại các chính sách thuế đang áp dụng có hơp lý và hợp pháp không
Chuẩn bị cho các đợt thanh tra, kiểm tra, quyết toán thuế;
Doanh nghiệp cần kiểm tra hoạt động của mình có tuân thủ pháp luật không;
Nhà quản trị cần biết chính xác kết quả hoạt động kinh doanh.
Doanh nghiệp muốn hoàn thiện, nâng cao hiệu suất hoạt động của bộ máy kế toán.
Hoàn thiện hệ thống kiểm soát nội bộ.

BÀI VIẾT LIÊN QUAN:

Thủ tục thay đổi loại hình doanh nghiệp tại TPHCM

Tăng vốn điều lệ công ty tại TPHCM

Dịch vụ bổ sung ngành nghề kinh doanh tại TPHCM

Dịch vụ thay đổi người đại diện pháp luật tại TPHCM

Dịch vụ kế toán chuyên nghiệp tại TPHCM

Dịch vụ làm thủ tục xin cấp mới giấy phép lao động tại TPHCM

Bảng giá dịch vụ kiểm toán tại TPHCM

Dịch vụ giải thể doanh nghiệp tại Quận 1 – TPHCM

Dịch vụ giải thể doanh nghiệp tại TPHCM

Xin cấp giấy chứng nhận đủ điều kiện kinh doanh phân bón tại TPHCM

Dịch vụ kiểm toán báo cáo tài chính tại TPHCM

Thành lập văn phòng đại diện tại TPHCM

Thủ tục cấp giấy chứng nhận an ninh trật tự tại TPHCM

Giải thể công ty tại TPHCM

Danh sách Thành lập doanh nghiệp tại TPHCM

Đơn vị cung cấp hóa đơn điện tử tại TPHCM

Chữ ký số Viettel tại TPHCM

 

Chuyển đến thanh công cụ