Bảng giá dịch vụ kiểm toán tại TPHCM

Bảng giá dịch vụ kiểm toán tại TPHCM

Dịch vụ kiểm toán báo cáo tài chính là gì?

Dịch vụ Kiểm toán báo cáo tài chính là hoạt động của các kiểm toán viên độc lập và có năng lực tiến hành thu thập và đánh giá các bằng chứng kiểm toán về các báo cáo tài chính được kiểm toán nhằm kiểm tra và báo cáo về mức độ trung thực, chính xác, hợp lý của báo cáo tài chính được kiểm toán với các tiêu chuẩn, chuẩn mực đã được thiết lập.

Kiểm toán báo cáo tài chính là việc kiểm toán viên hành nghề, doanh nghiệp kiểm toán, đưa ra ý kiến về tính trung thực và hợp lý trên các khía cạnh trọng yếu của báo cáo tài chính của đơn vị được kiểm toán theo quy định của chuẩn mực về kế toán và kiểm toán của Việt Nam cũng như quy định khác của pháp luật.

Bảng giá dịch vụ kiểm toán tại TPHCM
Bảng giá dịch vụ kiểm toán tại TPHCM

Dịch vụ kiểm toán báo cáo tài chính của Dịch vụ kiểm toán luôn hướng tới chất lượng dịch vụ, uy tín với khách hàng nhằm xây dựng các mối quan hệ lâu dài. Dịch vụ kiểm toán tự hào khẳng định các dịch vụ kiểm toán của chúng tôi luôn được dẫn dắt trực tiếp bởi đội ngũ Kiểm toán viên dày dặn kinh nghiệm, có trình độ chuyên môn sâu.

Tiết kiệm tối đa thời gian, chi phí, gửi ngay hồ sơ đến hộp thư: dvgiaminh@gmail.com

Hoặc nhấc máy lên, Gọi ngay cho chúng tôi: 0939 456 569 - 0936 146 055 (zalo).

Dịch vụ kế toán là gì?

Những việc kiểm toán Gia Minh sẽ làm khi kiểm toán báo cáo tài chính tại TPHCM

Bước 1: Khảo sát, báo giá, thống nhất điều khoản cũng như nội dung hợp đồng

Bước 2: Lập kế hoạch Kiểm toán và danh mục hồ sơ khách hàng cần cung cấp

Bước 3: Cử nhân sự kiểm toán xuống trực tiếp làm việc tại đơn vị

Bước 4: Tìm hiểu, phân tích về hệ thống kiểm soát nội bộ của doanh nghiệp, đánh giá lại hệ thống kiểm soát nội bộ của doanh nghiệp

Bước 5: Tìm hiểu hệ thống tài chính, kế toán, thuế ……của doanh nghiệp

Bước 6: Cử nhân sự cùng tham gia kiểm kê tài sản của đơn vị như (Tiền mặt, hàng tồn kho, tài sản cố định,……)

Bước 7: Kiểm tra, rà soát các nghiệp vụ kế toán, cũng như thuế

Bước 8: Trao đổi, cũng như đưa ra các bút toán điều chỉnh trong quá trình kiểm toán phát hiện ra các vấn đề sai sót cũng như gian lận …….

Bước 9: Sau khi kết thúc kiểm toán Công ty sẽ gởi Quý khách hàng biên bản tổng hợp các vấn đề phát sinh trong quá trình kiểm toán phát hiện  ra gởi để gởi Qúy doanh nghiệp.

Bước 10: Phát hành dự thảo Báo cáo Kiểm toán về báo cáo tài chính của doanh nghiệp.

Bước 11: Sau đó sẽ thống nhất với Quý doanh nghiệp về dự thảo, số liệu trong báo cáo tài chính sau kiểm toán.

Bước 12: Phát hành báo cáo Kiểm toán chính thức.

 

Bảng giá dịch vụ kiểm toán tại TPHCM
Bảng giá dịch vụ kiểm toán tại TPHCM

 

Những đối tượng sử dụng dịch vụ kiểm toán báo cáo tài chính theo luật định

Doanh nghiệp có vốn đầu tư nước ngoài tại 

Tổ chức tín dụng được thành lập và hoạt động theo Luật các tổ chức tín dụng, bao gồm cả chi nhánh ngân hàng nước ngoài tại Việt Nam.

Tổ chức tài chính, Ngân hàng, tổ chức tài chính vi mô, quỹ tín dụng nhân dân…

Doanh nghiệp bảo hiểm, doanh nghiệp tái bảo hiểm, doanh nghiệp môi giới bảo hiểm, chi nhánh doanh nghiệp bảo hiểm phi nhân thọ nước ngoài.

Doanh nghiệp, tổ chức mà các tập đoàn, tổng công ty nhà nước nắm giữ từ 20% quyền biểu quyết.

Công ty đại chúng, tổ chức phát hành và tổ chức kinh doanh chứng khoán.

Doanh nghiệp niêm yết, tổ chức phát hành chứng khoán nắm giữ 20% quyền biểu quyết trở lên.

Doanh nghiệp nhà nước, trừ doanh nghiệp nhà nước hoạt động trong lĩnh vực thuộc bí mật nhà nước theo quy định.

Bảng giá dịch vụ kiểm toán tại TPHCM

Bảng giá dịch vụ kiểm toán tại TPHCM
Bảng giá dịch vụ kiểm toán tại TPHCM

Ghi chú:

Chuyển đến thanh công cụ