Bảng giá dịch vụ kiểm toán

Bảng giá dịch vụ kiểm toán

Dịch vụ kiểm toán báo cáo tài chính là gì?

Dịch vụ Kiểm toán báo cáo tài chính là hoạt động của các kiểm toán viên độc lập và có năng lực tiến hành thu thập và đánh giá các bằng chứng kiểm toán về các báo cáo tài chính được kiểm toán nhằm kiểm tra và báo cáo về mức độ trung thực, chính xác, hợp lý của báo cáo tài chính được kiểm toán với các tiêu chuẩn, chuẩn mực đã được thiết lập.

Kiểm toán báo cáo tài chính là việc kiểm toán viên hành nghề, doanh nghiệp kiểm toán, đưa ra ý kiến về tính trung thực và hợp lý trên các khía cạnh trọng yếu của báo cáo tài chính của đơn vị được kiểm toán theo quy định của chuẩn mực về kế toán và kiểm toán của Việt Nam cũng như quy định khác của pháp luật.

Bảng giá dịch vụ kiểm toán
Bảng giá dịch vụ kiểm toán

Dịch vụ kiểm toán báo cáo tài chính của Dịch vụ kiểm toán luôn hướng tới chất lượng dịch vụ, uy tín với khách hàng nhằm xây dựng các mối quan hệ lâu dài. Dịch vụ kiểm toán tự hào khẳng định các dịch vụ kiểm toán của chúng tôi luôn được dẫn dắt trực tiếp bởi đội ngũ Kiểm toán viên dày dặn kinh nghiệm, có trình độ chuyên môn sâu.

Tiết kiệm tối đa thời gian, chi phí, gửi ngay hồ sơ đến hộp thư: dvgiaminh@gmail.com

Hoặc nhấc máy lên, Gọi ngay cho chúng tôi: 0939 456 569 - 0936 146 055 (zalo).
Bảng giá dịch vụ kiểm toán
Bảng giá dịch vụ kiểm toán

Tại sao phải thuê Dịch vụ kiểm toán?

Nộp báo cáo kiểm toán cho cơ quan nhà nước.

Công khai báo cáo tài chính.

Công khai, minh bạch tài chính giữa các nhà đầu tư.

Báo cáo ngân hàng

Báo cáo đấu thầu

Quyết toán thuế

Xác minh tài chính ra nước ngoài định cư, đầu tư ra nước ngoài

Dịch vụ kế toán là gì?

Dịch vụ kiểm toán của Dịch vụ kiểm toán bao gồm

Bảng giá dịch vụ kiểm toán
Bảng giá dịch vụ kiểm toán

Dịch vụ kiểm toán báo cáo tài chính theo luật định.

Dịch vụ kiểm toán báo cáo tài chính để vay vốn ngân hàng.

Dịch vụ kiểm toán đấu thầu.

Dịch vụ kiểm toán nội bộ.

Dịch vụ kiểm toán vì mục đích quyết toán thuế.

Dịch vụ kiểm toán quyết toán công trình xây dựng.

 

Những đối tượng sử dụng dịch vụ kiểm toán báo cáo tài chính theo luật định

Doanh nghiệp có vốn đầu tư nước ngoài tại Hà Nội.

Tổ chức tín dụng được thành lập và hoạt động theo Luật các tổ chức tín dụng, bao gồm cả chi nhánh ngân hàng nước ngoài tại Việt Nam.

Tổ chức tài chính, Ngân hàng, tổ chức tài chính vi mô, quỹ tín dụng nhân dân…

Doanh nghiệp bảo hiểm, doanh nghiệp tái bảo hiểm, doanh nghiệp môi giới bảo hiểm, chi nhánh doanh nghiệp bảo hiểm phi nhân thọ nước ngoài.

Doanh nghiệp, tổ chức mà các tập đoàn, tổng công ty nhà nước nắm giữ từ 20% quyền biểu quyết.

Công ty đại chúng, tổ chức phát hành và tổ chức kinh doanh chứng khoán.

Doanh nghiệp niêm yết, tổ chức phát hành chứng khoán nắm giữ 20% quyền biểu quyết trở lên.

Doanh nghiệp nhà nước, trừ doanh nghiệp nhà nước hoạt động trong lĩnh vực thuộc bí mật nhà nước theo quy định.

Bảng giá dịch vụ kiểm toán
Bảng giá dịch vụ kiểm toán

Nội dung của Dịch vụ kiểm toán

Kiểm tra, soát xét việc ghi chép kế toán và sổ sách kế toán của công ty.

Kiểm tra, soát xét báo cáo tài chính.

Phân tích tình hình biến động vốn của công ty trong kỳ.

Gửi thư xác nhận đối với các tài khoản ngân hàng, đầu tư, phải thu và phải trả.

Quan sát thực hiện đối với các tài sản cố định chủ yếu của công ty và kiểm tra việc phản ánh các tài sản đó tại ngày lập Bảng cân đối kế toán.

Đánh giá tính đúng đắn của hệ thống kiểm soát nội bộ của công ty trong việc quản lý tiêng mặt, hàng tồn kho, tài sản cố định để khẳng định tính hiện hữu, sở hữu, và giá trị tiền mặt, tài sản cố định và hàng tồn kho tại ngày kết thúc năm tài chính.

Đánh giá hệ thống kiểm soát nội bộ của công ty đối với các hợp đồng cho thuê tài chính.

Thực hiện các thủ tục kiểm toán khác hoặc thủ tục thay thế cần thiết trong từng trường hợp cụ thể.

Phát hành báo cáo kiểm toán.

Phát hành thư quản lý (nếu cần thiết) đề cập đến những vấn đề còn hạn chế trong hệ thống kế toán và hệ thống kiểm soát nội bộ và đưa ra các đề xuất của kế toán viên nhằm hoàn thiện hệ thống này.

Bảng giá dịch vụ kiểm toán do Gia Minh thực hiện

Screenshot 89 1

Ghi chú:

  • Chi phí trên chưa bao gồm 10% VAT
  • Phí dịch vụ phụ thuộc vào quy mô, đặc thù hoạt động, yêu cầu cụ thể của từng doanh nghiệp.

Chuyển đến thanh công cụ