THỦ TỤC CHỐT THUẾ CHUYỂN QUẬN GỒM NHỮNG CÔNG VIỆC GÌ

Chốt thuế chuyển quận là một quá trình quan trọng trong việc mua bán và chuyển đổi quyền sở hữu tài sản ở Việt Nam. Quá trình này đòi hỏi sự chú ý đến các quy định thuế và thủ tục pháp lý cụ thể. Bài viết này sẽ giúp bạn hiểu rõ hơn về thủ tục chốt thuế chuyển quận gồm những công việc gì.

Quy trình thủ tục chốt thuế chuyển quận nhanh chóng nhất
Quy trình thủ tục chốt thuế chuyển quận nhanh chóng nhất

Mục lục

Giấy phép kinh doanh là gì?

Có thể hiểu, giấy phép kinh doanh là văn bản cho phép các cá nhân, tổ chức hoạt động kinh doanh khi đáp ứng đầy đủ các điều kiện kinh doanh của ngành nghề đăng ký theo quy định của pháp luật.

Giấy phép kinh doanh tiếng Anh là gì?

Trong tiếng Anh:

Tiết kiệm tối đa thời gian, chi phí, gửi ngay hồ sơ đến hộp thư: dvgiaminh@gmail.com

Hoặc nhấc máy lên, Gọi ngay cho chúng tôi: 0939 456 569 - 0936 146 055 (zalo).
 • Giấy phép kinh doanh là Business license.
 • Giấy chứng nhận đăng ký kinh doanh là Business Registration Certificate.
 • Giấy chứng nhận đăng ký doanh nghiệp là Enterprise Registration Certificate.
 • Giấy chứng nhận đăng ký đầu tư là Investment Registration Certificate.

Chốt thuế chuyển quận là gì?

Chốt thuế chuyển quận là thủ tục hành chính được thực hiện tại cơ quan quản lý thuế hiện tại của doanh nghiệp. Nhằm để xác nhận nghĩa vụ thuế cho doanh nghiệp trước khi doanh nghiệp thực hiện thay đổi trụ sở sang quận huyện khác. 

Trong quá trình hoạt động kinh doanh, doanh nghiệp có nhu cầu thay đổi địa chỉ trụ sở doanh nghiệp sang quận khác. Nhằm đáp ứng cho quá trình sản xuất kinh doanh trở nên thuận tiện hơn. Đối với các doanh nghiệp do Cục thuế của tỉnh quản lý trực tiếp khi thực hiện thủ tục thay đổi đăng ký kinh doanh khác quận. Lúc này sẽ không phải thực hiện thủ tục chốt thuế thay đổi quận.

Hiện nay, thủ tục chốt thuế thay đổi trụ sở khác quận tại các tỉnh thành giống nhau. Tất cả đều áp dụng căn cứ tại Nghị định số 01/2021/NĐ-CP hướng dẫn Luật doanh nghiệp 2020. Và Thông tư 105/2020/TT-BTC hướng dẫn về đăng ký thuế.

Các trường hợp phải làm thủ tục chốt thuế chuyển quận

Doanh nghiệp phải làm công văn gửi thuế về việc xin chốt thuế chuyển quận nếu thuộc 1 trong các trường hợp sau đây:

 • Thay đổi trụ sở công ty khác huyện/quận/tỉnh/thành phố;
 • Thay đổi địa chỉ khác huyện/quận/tỉnh/thành phố của chi nhánh hạch toán độc lập;
 • Thay đổi địa chỉ của các đơn vị phụ thuộc (chi nhánh công ty, văn phòng đại diện, địa điểm kinh doanh) khác quận, khác tỉnh với công ty mẹ.

Mục đích của thủ tục chốt thuế chuyển quận là để doanh nghiệp thông báo với cơ quan thuế về việc chuyển địa điểm và cũng là cơ sở để tiến hành thủ tục chuyển địa chỉ công ty với cơ quan đăng ký kinh doanh.

Tóm lại, nếu doanh nghiệp có bất cứ thay đổi nào làm thay đổi cơ quan quản lý thuế thì phải làm thủ tục chốt thuế chuyển quận.

Lưu ý:

Thủ tục chốt thuế chuyển quận chỉ cần thiết đối với các công ty do Chi cục Thuế quản lý (trong cùng tỉnh/thành phố).

Thủ tục chốt thuế chuyển quận gồm những công việc gì:

Thay đổi trụ sở chính công ty, địa chỉ nhận thông báo thuế.

Thay đổi cơ quan quản lý thuế trực tiếp

Tổng hợp tình hình kê khai và nộp thuế của doanh nghiệp

Thực hiện thủ tục quyết toán thuế (Hay kiểm tra thuế) khi thuộc nhóm doanh nghiệp có rủi ro cao về thuế áp dụng theo thông tư 31/2021/TT-BTC. Cụ thể dựa vào danh sách người nộp thuế phân loại theo các mức rủi ro về đăng ký thuế tại Điều 13 Thông tư 31/2021/TT-BTC để cơ quan thuế áp dụng các biện pháp phù hợp trong giải quyết, xử lý hoặc phối hợp với cơ quan đăng ký kinh doanh giải quyết, xử lý theo quy định của pháp luật đăng ký kinh doanh, đăng ký thuế.

 • Rủi ro cao: Cơ quan thuế nơi chuyển đi và cơ quan thuế nơi chuyển đến phối hợp thực hiện kiểm tra tại trụ sở của cơ quan thuế, thanh tra hoặc kiểm tra tại trụ sở của người nộp thuế theo quy định pháp luật hiện hành;
 • Rủi ro trung bình: Cơ quan thuế nơi chuyển đến thực hiện đưa vào giám sát, đề nghị người nộp thuế giải trình bổ sung thông tin tài liệu khi có yêu cầu của cơ quan thuế;
 • Rủi ro thấp: Chưa thực hiện việc kiểm tra, giám sát; thực hiện đánh giá tuân thủ pháp luật người nộp thuế, phân loại rủi ro cho kỳ đánh giá tiếp theo.

Như vậy, doanh nghiệp thuộc quy định tại thông tư 31/2021/TT-BTC có thể bị quyết toán thuế khi đăng ký thay đổi địa chỉ công ty, vì vậy theo Luật Trí Nam trước khi thay đổi địa chỉ doanh nghiệp cần rà soát lại sổ sách kế toán và tình hình thực hiện các nghĩa vụ về thuế trước khi quyết định chuyển trụ sở công ty.

Các bước thủ tục chốt thuế bao gồm

Các nghĩa vụ cần chốt về thủ tục thuế khi thay đổi trụ sở khác quận

Theo khoản 2 Điều 36 Luật quản lý thuế 2019, khi thay đổi trụ sở khác Quận, Huyện đồng thời với việc thay đổi cơ quan quản lý thuế. Doanh nghiệp cần làm thủ tục thông báo thay đổi cơ quan thuế quản lý (hay còn gọi là chốt thuế chuyển Quận) trong thời hạn 10 ngày kể từ ngày phát sinh thông tin thay đổi

Hồ sơ thực hiện chốt thuế chuyển quận

 • Tờ khai Điều chỉnh thông tin đăng ký thuế mẫu 08-MST thông tư 105
 • Bản sao không yêu cầu chứng thực Giấy phép thành lập và hoạt động, hoặc Giấy chứng nhận đăng ký hoạt động đơn vị trực thuộc, hoặc Quyết định thành lập, hoặc Giấy phép tương đương do cơ quan có thẩm quyền cấp nếu thông tin đăng ký thuế trên các Giấy tờ này có thay đổi
 • Giấy giới thiệu của người đi làm thủ tục chốt thuế

Theo đó, Doanh nghiệp chỉ cần kê khai và nộp mẫu 08-MST về địa chỉ cũ và địa chỉ mới dự kiến chuyển đến là được Chi cục thuế quận huyện cũ giải quyết thủ tục hành chính.

Nộp thuế thu nhập doanh nghiệp tạm tính

Công ty phải nộp tiền thuế TNDN phát sinh trong kỳ, do đó cần phải kiểm tra xem thời điểm chuyển trụ sở thuế TNDN tạm tính của công ty là bao nhiêu.

Sau khi hoàn thành các thủ tục này, chi cục thuế sẽ ra văn bản xác nhận doanh nghiệp hoàn thành nghĩa vụ tài chính, nghĩa vụ thuế đối với nhà nước và doanh nghiệp có thể thực hiện việc chuyển trụ sở đến quận, huyện mới.

Kiểm tra thuế, quyết toán thuế khi chốt thuế

Khi nhận được hồ sơ gồm mẫu 08-MST của đơn vị thì trong thời hạn chậm nhất không quá 05 (năm) ngày làm việc kể từ ngày cơ quan thuế công bố biên bản, kết luận kiểm tra (đối với hồ sơ thuộc diện phải kiểm tra tại trụ sở người nộp thuế). Khi đó doanh nghiệp sẽ hoàn thành thủ tục kiểm tra thuế, quyết toán thuế theo thông báo của cơ quan thuế trước khi được giải quyết cho thay đổi địa chỉ sang quận, huyện khác.

Có được tiếp tục sử dụng hóa đơn điện tử khi chuyển sang quận mới

Để tiếp tục sử dụng hóa đơn điện tử khi chuyển sang quận mới thì doanh nghiệp phải tiến hành nộp báo cáo tình hình sử dụng hóa đơn đến cơ quan thuế chuyển đi trước khi lập thông báo điều chỉnh thông tin trên thông báo phát hành hóa đơn điện tử và gửi đến cơ quan thuế nơi chuyển đến theo Mẫu số 01/ĐKTĐ- HĐĐT Phụ lục IA ban hành kèm theo Nghị định 123/2020/NĐ-CP qua Cổng thông tin điện tử của Tổng cục Thuế hoặc qua tổ chức cung cấp dịch vụ hóa đơn điện tử

Thủ tục chốt thuế chuyển trụ sở khác quận

Hướng dẫn thủ tục chốt thuế chuyển quận
Hướng dẫn thủ tục chốt thuế chuyển quận

Các bước thực hiện

 • Bước 1: Nộp hồ sơ chốt thuế tại cơ quan quản lý thuế hiện tại;
 • Bước 2: Nhận kết quả Thông báo về việc người nộp thuế chuyển địa điểm.

Hồ sơ chốt thuế chuyển trụ sở khác quận

 • Tờ khai điều chỉnh, bổ sung thông tin đăng ký thuế mẫu số 08-MST ban hành kèm theo Thông tư 105/2020/TT-BTC.
 • Công ty nộp kèm báo cáo tình hình sử dụng hóa đơn tới cơ quan quản lý thuế thông qua chữ ký số.
 • Trường hợp công ty không có nhu cầu sử dụng hóa đơn cũ, công ty nộp hồ sơ hủy hóa đơn đang sử dụng tới cơ quan quản lý thuế thông qua chữ ký số.
 • Trường hợp công ty có sử dụng chứng từ khấu trừ thuế thu nhập cá nhân (TNCN) phải làm báo cáo hoặc hủy chứng từ khấu trừ thuế TNCN.

Thời gian thực hiện thủ tục chốt thuế chuyển quận

Trong thời hạn chậm nhất không quá 07 (bảy) ngày làm việc kể từ ngày tiếp nhận hồ sơ của người nộp thuế (đối với hồ sơ thuộc diện không phải kiểm tra tại trụ sở người nộp thuế), cơ quan thuế ban hành Thông báo về việc người nộp thuế chuyển địa điểm mẫu số 09-MST ban hành kèm theo Thông tư 105/2020/TT-BTC.

Thời gian thực hiện thủ tục chốt thuế là bao nhiêu ngày?

Thời gian giải quyết hồ sơ thay đổi thông tin đăng ký thuế của cơ quan thuế: Khoảng 10 ngày làm việc kể từ ngày cơ quan thuế nhận được hồ sơ đăng ký thuế đầy đủ theo quy định của người nộp thuế (Khoản 3 Điều 6 Nghị định số 126/2020/NĐ-CP ngày 19/10/2020 của Chính phủ quy định chi tiết một số điều của Luật Quản lý thuế gửi cho người nộp thuế).

Lưu ý khi thực hiện thủ tục chốt thuế chuyển trụ sở khác quận

 • Khi doanh nghiệp đã thực hiện thủ tục chốt thuế chuyển quận doanh nghiệp không được tiếp tục xuất hóa đơn theo địa chỉ cũ. Sau khi doanh nghiệp thực hiện xong thủ tục thay đổi đăng ký kinh Doanh tại Cơ quan đăng ký kinh doanh phải tiến hành thủ tục thông báo thay đổi hóa đơn đã phát hành hoặc phát hành mới hóa đơn và xuất hóa đơn theo địa chỉ trụ sở mới.
 • Trong quá trình chốt thuế, cơ quan thuế cũ nơi chuyển đi sẽ tra soát lại tình hình đóng thuế, tình hình nộp báo cáo của công ty, nếu Công ty còn thiếu hoặc sai sót, cơ quan thuế quận cũ sẽ yêu cầu doanh nghiệp hoàn thiện.
 • Trường hợp trên con dấu doanh nghiệp ghi tên quận, khi thay đổi địa chỉ trụ sở doanh nghiệp doanh nghiệp sang quận khác thì cần thực hiện thủ tục khắc lại con dấu mới cho doanh nghiệp.

Quy định cụ thể về việc phân công cơ quan thuế quản lý

Theo quy định tại khoản 2 điều 3 thông tư 127/2015/TT-BTC việc phân công cơ quan thuế quản lý giữa cục thuế và chi cục thuế như sau:

– Cục Thuế trực tiếp quản lý đối với các doanh nghiệp:

– Doanh nghiệp nhà nước.

 • Riêng doanh nghiệp có phần vốn góp của nhà nước, Cục Thuế căn cứ tình hình thực tế tại địa phương và quy định tại khoản 1 và khoản 2 Điều này để đề xuất phân công cơ quan thuế quản lý đối với doanh nghiệp;
 • Doanh nghiệp có vốn đầu tư nước ngoài; Doanh nghiệp dự án BOT, BTO, BT do nhà đầu tư thành lập để thiết kế, xây dựng, vận hành, quản lý công trình dự án và để thực hiện dự án khác theo quy định của pháp luật về đầu tư;
 • Doanh nghiệp hạch toán toàn ngành, doanh nghiệp hoạt động trên nhiều địa bàn (như thủy điện, bưu chính, viễn thông, xây dựng cơ bản…); doanh nghiệp có quy mô kinh doanh lớn; doanh nghiệp có số thu ngân sách được phân bố cho nhiều địa bàn cấp tỉnh hoặc nhiều địa bàn cấp huyện trên cùng tỉnh, thành phố được thụ hưởng theo quy định của pháp luật;
 • Doanh nghiệp có hoạt động kinh doanh thuộc ngành, nghề kinh doanh đặc thù, có tính chất pháp lý phức tạp như: hoạt động tài chính, ngân hàng, bảo hiểm, chứng khoán, kinh doanh bất động sản, kế toán, kiểm toán, hoạt động pháp luật, khai khoáng. Cục Thuế căn cứ tình hình thực tế tại địa phương và các nguyên tắc phân công quản lý thuế nêu tại khoản 1 Điều này để đề xuất phân công cơ quan thuế quản lý đối với doanh nghiệp.
 • Chi cục Thuế trực tiếp quản lý các doanh nghiệp còn lại có địa điểm hoạt động sản xuất kinh doanh trên địa bàn cấp huyện.

Một số câu hỏi liên quan đến thủ tục chốt thuế chuyển quận

Thủ tục chốt thuế chuyển quận làm ở đâu?

Công ty nộp hồ sơ chốt thuế cho cơ quan thuế quản lý trực tiếp (cơ quan thuế nơi chuyển đi) để thực hiện các thủ tục về thuế trước khi đăng ký thay đổi địa chỉ trụ sở đến cơ quan đăng ký kinh doanh.

Lệ phí chốt thuế chuyển quận bao nhiêu?

Khi thực hiện thủ tục chốt thuế để chuyển quận (thay đổi thông tin đăng ký thuế) doanh nghiệp không phải nộp lệ phí nhà nước.

Thời gian thực hiện thủ tục chốt thuế chuyển quận?

Trong thời hạn chậm nhất không quá 07 (bảy) ngày làm việc kể từ ngày tiếp nhận hồ sơ của người nộp thuế (đối với hồ sơ thuộc diện không phải kiểm tra tại trụ sở người nộp thuế), cơ quan thuế ban hành Thông báo về việc người nộp thuế chuyển địa điểm.

Công ty còn nợ thuế có được chốt thuế chuyển quận?

Trong quá trình chốt thuế, cơ quan thuế cũ nơi chuyển đi sẽ tra soát lại tình hình nộp thuế của công ty. Trường hợp công ty nợ thuế, công ty có trách nhiệm nộp hết số tiền còn nợ thuế trước khi chuyển quận.

Thủ tục thuế khi thay đổi tên địa chỉ công ty khác quận
Thủ tục thuế khi thay đổi tên địa chỉ công ty khác quận

Trong bài viết này, chúng ta đã tìm hiểu về thủ tục chốt thuế chuyển quận gồm những công việc gì. Điều này là quan trọng để đảm bảo bạn tuân thủ pháp luật và bảo vệ quyền lợi của mình khi chuyển đến một quận mới. Hãy luôn nắm rõ quy định và thực hiện quy trình này một cách chính xác.

BÀI VIẾT LIÊN QUAN:

 

CÔNG TY TNHH KẾ TOÁN KIỂM TOÁN GIA MINH

Hotline: 0932 785 561 – 0868 458 111

Email: dvgiaminh@gmail.com

Zalo: 0853 388 126

Chuyển đến thanh công cụ