Đơn vị nhận làm báo cáo tài chính cho công ty không phát sinh doanh thu tại Huyện Ứng Hoà – Hà Nội

Đơn vị nhận làm báo cáo tài chính cho công ty không phát sinh doanh thu tại huyện Ứng Hoà – Hà Nội, là đại lý thuế Gia Minh. Sử dụng dịch vụ từ chúng tôi sẽ giúp Quý khách hàng tiết kiệm được thời gian và chi phí. 

Đơn vị nhận làm báo cáo tài chính cho công ty không phát sinh doanh thu tại Huyện Ứng Hoà
Đơn vị nhận làm báo cáo tài chính cho công ty không phát sinh doanh thu tại Huyện Ứng Hoà

Báo cáo tài chính là gì

Báo cáo tài chính là một tài liệu quan trọng trong hoạt động kinh doanh của một công ty hoặc tổ chức. Nó cung cấp thông tin về tình hình tài chính và hiệu suất kinh doanh của một doanh nghiệp trong một khoảng thời gian cụ thể. Báo cáo tài chính thường được chuẩn bị và công bố định kỳ, nhằm cung cấp thông tin cho các bên liên quan như cổ đông, nhà đầu tư, ngân hàng, cơ quan quản lý và công chúng.

Các yếu tố chính trong một báo cáo tài chính bao gồm:

Tiết kiệm tối đa thời gian, chi phí, gửi ngay hồ sơ đến hộp thư: dvgiaminh@gmail.com

Hoặc nhấc máy lên, Gọi ngay cho chúng tôi: 0939 456 569 - 0936 146 055 (zalo).
  • Bảng cân đối kế toán (Balance Sheet): Bảng cân đối kế toán cung cấp thông tin về tài sản, nợ và vốn chủ sở hữu của công ty tại một thời điểm cụ thể. Nó thể hiện sự cân đối giữa tài sản và nguồn vốn trong công ty.
  • Báo cáo lưu chuyển tiền tệ (Cash Flow Statement): Báo cáo lưu chuyển tiền tệ cho thấy các hoạt động liên quan đến tiền mặt và các đương đơn tương đương tiền mặt trong một khoảng thời gian nhất định. Nó bao gồm các hoạt động từ hoạt động kinh doanh, hoạt động đầu tư và hoạt động tài chính.
  • Báo cáo kết quả kinh doanh (Income Statement): Báo cáo kết quả kinh doanh cho thấy doanh thu, chi phí và lợi nhuận hoặc lỗ của công ty trong một khoảng thời gian cụ thể. Nó giúp đánh giá hiệu suất tài chính và khả năng sinh lời của công ty.
  • Báo cáo biến động vốn chủ sở hữu (Statement of Changes in Equity): Báo cáo này hiển thị các biến động về vốn chủ sở hữu của công ty trong một khoảng thời gian cụ thể. Nó bao gồm các hoạt động như góp vốn, trả cổ tức, lợi nhuận tích luỹ và thay đổi về giá trị công ty.

Báo cáo tài chính cung cấp thông tin quan trọng về sức khỏe tài chính và hiệu suất kinh doanh của doanh nghiệp. Nó giúp các bên liên quan đánh giá khả năng tài chính, đưa ra quyết định đầu tư, cung cấp thông tin cho ngân hàng và cơ quan quản lý, và tạo niềm tin cho cổ đông và công chúng về hoạt động của công ty.

Dịch vụ làm báo cáo tài chính

Có nhiều dịch vụ và công ty chuyên về việc làm báo cáo tài chính. Các dịch vụ này thường được cung cấp bởi các nhà kiểm toán, công ty tư vấn tài chính hoặc kế toán.

Dưới đây là một số dịch vụ phổ biến mà các công ty làm báo cáo tài chính có thể cung cấp:

Báo cáo tài chính hằng năm: Đây là báo cáo tài chính tổng hợp của một tổ chức cho mỗi năm tài chính kết thúc. Báo cáo này thường bao gồm bảng cân đối kế toán, báo cáo kết quả hoạt động, báo cáo luồng tiền và ghi chú kế toán.

Báo cáo tài chính cho mục đích đặc biệt: Các công ty làm báo cáo tài chính cũng có thể cung cấp báo cáo tài chính cho mục đích cụ thể như vay vốn ngân hàng, hỗ trợ đầu tư, đăng ký niêm yết chứng khoán, hoặc để tuân thủ các quy định pháp lý.

Kiểm toán tài chính: Các công ty kiểm toán tài chính có thể thực hiện kiểm toán độc lập của báo cáo tài chính, đảm bảo tính chính xác và đáng tin cậy của thông tin tài chính được công bố.

Tư vấn tài chính: Các công ty tư vấn tài chính có thể cung cấp các dịch vụ tư vấn về tài chính, bao gồm phân tích và đánh giá tài chính, tối ưu hóa cấu trúc tài chính, lập kế hoạch tài chính và quản lý rủi ro.

Khi tìm kiếm dịch vụ làm báo cáo tài chính, quan trọng là tìm một công ty có kinh nghiệm và uy tín trong lĩnh vực này. Điều này đảm bảo rằng báo cáo tài chính của bạn được chuẩn bị chính xác và tuân thủ các quy định và tiêu chuẩn kế toán quốc tế.

Đơn vị nhận làm báo cáo tài chính cho công ty không phát sinh doanh thu tại Huyện Ứng Hoà – Hà Nội

Những  việc cần làm đối với doanh nghiệp không phát sinh hóa đơn

1.Nộp tờ khai quyết toán thuế theo tháng, quý:

a. Kê khai với thuế GTGT

** Căn cứ tại điểm c khoản 1 điều 10 của thông tư 156/2013/TT-BTC Quy định và hướng dẫn nguyên tắc tính và kê khai thuế GTGT như sau:

“…c) Đối với loại thuế khai theo tháng, quý, tạm tính theo quý hoặc năm, nếu trong kỳ tính thuế không phát sinh nghĩa vụ thuế hoặc người nộp thuế đang thuộc diện được hưởng ưu đãi, miễn giảm thuế thì người nộp thuế vẫn phải nộp hồ sơ khai thuế cho cơ quan thuế theo đúng thời hạn quy định.

Trừ trường hợp đã chấm dứt hoạt động kinh doanh và trường hợp tạm ngừng kinh doanh theo hướng dẫn tại điểm đ khoản 1 Điều này và các trường hợp không phải nộp hồ sơ khai thuế theo hướng dẫn tại Điều 16, Điều 17, Điều 18 Thông tư này…”

b. Tính thuếTNDN

** Căn cứ tại điều 17 của Thông tư 151/2014/TT-BTC Bổ sung Điều 12a, Thông tư số 156/2013/TT-BTC Quy định về trường hợp không phát sinh mua bán có phải khai thuế hay không như sau:

“…Điều 12a. Tạm nộp thuế thu nhập doanh nghiệp theo quý và quyết toán thuế năm. Căn cứ kết quả sản xuất, kinh doanh, người nộp thuế thực hiện tạm nộp số thuế thu nhập doanh nghiệp của quý chậm nhất vào ngày thứ ba mươi của quý tiếp theo quý phát sinh nghĩa vụ thuế; doanh nghiệp không phải nộp tờ khai thuế thu nhập doanh nghiệp tạm tính hàng quý…”

c. Kê khai thuế TNCN

** Căn cứ tại điều 16 thông tư 156/2013/TT-BTC tại Khoản 1, Điểm a quy định nguyên tắc khai thuế TNCN:

“…a.1) Tổ chức, cá nhân trả thu nhập có phát sinh khấu trừ thuế thu nhập cá nhân khai thuế theo tháng hoặc quý. Trường hợp trong tháng hoặc quý, tổ chức, cá nhân trả thu nhập không phát sinh khấu trừ thuế thu nhập cá nhân thì không phải khai thuế…”

Quy trình làm báo cáo tài chính tại huyện Ứng Hoà
Quy trình làm báo cáo tài chính tại huyện Ứng Hoà

2. Nộp tờ khai quyết toán thuế theo năm:

a. Tính thuế TNDN

** Căn cứ tại điểm C, khoản 1 đièu 10 của TT 156/2013/TT-BTC Quy định cụ thể về nguyên tắc tính và kê khai thuế vơi trường hợp công ty không phát sinh chi phí:

“…c) Đối với loại thuế khai theo tháng, quý, tạm tính theo quý hoặc năm, nếu trong kỳ tính thuế không phát sinh nghĩa vụ thuế hoặc người nộp thuế đang thuộc diện được hưởng ưu đãi, miễn giảm thuế thì người nộp thuế vẫn phải nộp hồ sơ khai thuế cho cơ quan thuế theo đúng thời hạn quy định, trừ trường hợp đã chấm dứt hoạt động kinh doanh và trường hợp tạm ngừng kinh doanh theo hướng dẫn tại điểm đ khoản 1 Điều này và các trường hợp không phải nộp hồ sơ khai thuế theo hướng dẫn tại Điều 16, Điều 17, Điều 18 Thông tư này…”

b. Tính thuế TNCN

** Căn cứ tại điều 19 TT151/2014/TT-BTC và khoản 1 điều 16 TT156/2013/TT-BTC quy định về mức tính thuế TNCN với công ty không phát sinh các khoản chi như sau:

“…a.3) Tổ chức, cá nhân trả thu nhập thuộc diện chịu thuế thu nhập cá nhân có trách nhiệm khai quyết toán thuế thu nhập cá nhân và quyết toán thuế thu nhập cá nhân thay cho các cá nhân có uỷ quyền không phân biệt có phát sinh khấu trừ thuế hay không phát sinh khấu trừ thuế. Trường hợp tổ chức, cá nhân không phát sinh trả thu nhập thì không phải khai quyết toán thuế thu nhập cá nhân…”

==> Tóm lại:

– Trong kỳ dù không phát sinh chi phí, mua bán thì vẫn phải kê khai thuế, quyết toán thuế TNCN như bình thường tờ khai xuất ra và nộp là tờ khai trắng

– Trường hợp có hoặc không có phát sinh chi phí, mua bán thì không phải nộp tờ khai thuế tạm tính hàng quý, mà chỉ phải tạm tính tiền thuế phát sinh trong quý để nộp cho cơ quan thuế.

-Nếu trong kỳ công ty trả lương cho người lao động xuất hiện khấu trừ thuế TNCN thì người lao động không cần nộp thuế TNCN, doanh nghiệp phải thưc hiện khai thuế và nộp tờ khai thuế TNCN theo tháng, quý.

– Trường hợp trong kỳ trả lương cho người lao động mà không phát sinh khấu trừ thuế thì không phải khai thuế TNCN.

– Dù có phát sinh hay không phát sinh doanh thu hay chi phí thì vẫn phải nộp tờ khai quyêt toán thuế TNDN theo năm

Phí dịch vụ cho Gia Minh thực hiện chỉ với 1.000.000 đồng

Dịch vụ báo cáo tài chính tại huyện Ứng Hoà
Dịch vụ báo cáo tài chính tại huyện Ứng Hoà

 

Những điều khách hàng cần làm

  • Cung cấp tên đăng nhập và mật khẩu trang thuedientu
  • Giấy phép kinh doanh
  • CMND người đại diện pháp luật
  • Sao kê tài khoản ngân hàng

Việc còn lại hãy để chúng tôi

Đơn vị nhận làm báo cáo tài chính cho công ty không phát sinh doanh thu tại An Giang

Đơn vị nhận làm báo cáo tài chính cho công ty không phát sinh doanh thu tại Vũng Tàu

Đơn vị nhận làm báo cáo tài chính cho công ty không phát sinh doanh thu tại Bắc Giang

Đơn vị nhận làm báo cáo tài chính cho công ty không phát sinh doanh thu tại Bắc Kạn

Đơn vị nhận làm báo cáo tài chính cho công ty không phát sinh doanh thu tại Bạc Liêu

Đơn vị nhận làm báo cáo tài chính cho công ty không phát sinh doanh thu tại Bắc Ninh

Đơn vị nhận làm báo cáo tài chính cho công ty không phát sinh doanh thu tại Bến Tre

Đơn vị nhận làm báo cáo tài chính cho công ty không phát sinh doanh thu tại Bình Định

Đơn vị nhận làm báo cáo tài chính cho công ty không phát sinh doanh thu tại Bình Dương

Đơn vị nhận làm báo cáo tài chính cho công ty không phát sinh doanh thu tại Bình Phước

Đơn vị nhận làm báo cáo tài chính cho công ty không phát sinh doanh thu tại Bình Thuận

Đơn vị nhận làm báo cáo tài chính cho công ty không phát sinh doanh thu tại Cà Mau

Đơn vị nhận làm báo cáo tài chính cho công ty không phát sinh doanh thu tại Cần Thơ

Đơn vị nhận làm báo cáo tài chính cho công ty không phát sinh doanh thu tại Cao Bằng

Đơn vị nhận làm báo cáo tài chính cho công ty không phát sinh doanh thu tại Đà Nẵng

Đơn vị nhận làm báo cáo tài chính cho công ty không phát sinh doanh thu tại Đắk Lắk

Đơn vị nhận làm báo cáo tài chính cho công ty không phát sinh doanh thu tại Đắk Nông

Đơn vị nhận làm báo cáo tài chính cho công ty không phát sinh doanh thu tại Điện Biên

Đơn vị nhận làm báo cáo tài chính cho công ty không phát sinh doanh thu tại Đồng Nai

Đơn vị nhận làm báo cáo tài chính cho công ty không phát sinh doanh thu tại Đồng Tháp

Đơn vị nhận làm báo cáo tài chính cho công ty không phát sinh doanh thu tại Kon Tum

Đơn vị nhận làm báo cáo tài chính cho công ty không phát sinh doanh thu tại Lai Châu

Đơn vị nhận làm báo cáo tài chính cho công ty không phát sinh doanh thu tại Lâm Đồng

Đơn vị nhận làm báo cáo tài chính cho công ty không phát sinh doanh thu tại Lạng Sơn

Đơn vị nhận làm báo cáo tài chính cho công ty không phát sinh doanh thu tại Lào Cai

Đơn vị nhận làm báo cáo tài chính cho công ty không phát sinh doanh thu tại Long An

Đơn vị nhận làm báo cáo tài chính cho công ty không phát sinh doanh thu tại Nam Định

Đơn vị nhận làm báo cáo tài chính cho công ty không phát sinh doanh thu tại Nghệ An

Đơn vị nhận làm báo cáo tài chính cho công ty không phát sinh doanh thu tại Ninh Bình

Đơn vị nhận làm báo cáo tài chính cho công ty không phát sinh doanh thu tại Ninh Thuận

Đơn vị nhận làm báo cáo tài chính cho công ty không phát sinh doanh thu tại Phú Thọ

Đơn vị nhận làm báo cáo tài chính cho công ty không phát sinh doanh thu tại Phú Yên

Đơn vị nhận làm báo cáo tài chính cho công ty không phát sinh doanh thu tại Quảng Bình

Đơn vị nhận làm báo cáo tài chính cho công ty không phát sinh doanh thu tại Quảng Nam

Đơn vị nhận làm báo cáo tài chính cho công ty không phát sinh doanh thu tại Quảng Ngãi

Đơn vị nhận làm báo cáo tài chính cho công ty không phát sinh doanh thu tại Quảng Ninh

Đơn vị nhận làm báo cáo tài chính cho công ty không phát sinh doanh thu tại Quảng Trị

Đơn vị nhận làm báo cáo tài chính cho công ty không phát sinh doanh thu tại Sóc Trăng

Đơn vị nhận làm báo cáo tài chính cho công ty không phát sinh doanh thu tại Sơn La

Đơn vị nhận làm báo cáo tài chính cho công ty không phát sinh doanh thu tại Tây Ninh

Đơn vị nhận làm báo cáo tài chính cho công ty không phát sinh doanh thu tại Gia Lai

Đơn vị nhận làm báo cáo tài chính cho công ty không phát sinh doanh thu tại Hà Giang

Đơn vị nhận làm báo cáo tài chính cho công ty không phát sinh doanh thu tại Hà Nam

Đơn vị nhận làm báo cáo tài chính cho công ty không phát sinh doanh thu tại Hà Nội

Đơn vị nhận làm báo cáo tài chính cho công ty không phát sinh doanh thu tại Hà Tĩnh

Đơn vị nhận làm báo cáo tài chính cho công ty không phát sinh doanh thu tại Hải Dương

Đơn vị nhận làm báo cáo tài chính cho công ty không phát sinh doanh thu tại Hải Phòng

Đơn vị nhận làm báo cáo tài chính cho công ty không phát sinh doanh thu tại Hậu Giang

Đơn vị nhận làm báo cáo tài chính cho công ty không phát sinh doanh thu tại Hòa Bình

Đơn vị nhận làm báo cáo tài chính cho công ty không phát sinh doanh thu tại Hưng Yên

Đơn vị nhận làm báo cáo tài chính cho công ty không phát sinh doanh thu tại Khánh Hòa

Đơn vị nhận làm báo cáo tài chính cho công ty không phát sinh doanh thu tại Kiên Giang

Đơn vị nhận làm báo cáo tài chính cho công ty không phát sinh doanh thu tại Thái Bình

Đơn vị nhận làm báo cáo tài chính cho công ty không phát sinh doanh thu tại Thái Nguyên

Đơn vị nhận làm báo cáo tài chính cho công ty không phát sinh doanh thu tại Thanh Hóa

Đơn vị nhận làm báo cáo tài chính cho công ty không phát sinh doanh thu tại Thừa Thiên Huế

Đơn vị nhận làm báo cáo tài chính cho công ty không phát sinh doanh thu tại Tiền Giang

Đơn vị nhận làm báo cáo tài chính cho công ty không phát sinh doanh thu tại TP Hồ Chí Minh

Đơn vị nhận làm báo cáo tài chính cho công ty không phát sinh doanh thu tại Trà Vinh

Đơn vị nhận làm báo cáo tài chính cho công ty không phát sinh doanh thu tại Tuyên Quang

Đơn vị nhận làm báo cáo tài chính cho công ty không phát sinh doanh thu tại Vĩnh Long

Đơn vị nhận làm báo cáo tài chính cho công ty không phát sinh doanh thu tại Vĩnh Phúc

Đơn vị nhận làm báo cáo tài chính cho công ty không phát sinh doanh thu tại Yên Bái

Đơn vị nhận làm báo cáo tài chính cho công ty không phát sinh doanh thu tại TPHCM

Đơn vị nhận làm báo cáo tài chính cho công ty không phát sinh doanh thu tại Huế

BÀI VIẾT LIÊN QUAN:

Xin cấp giấy chứng nhận đủ điều kiện kinh doanh phân bón tại TPHCM

Phí thành lập văn phòng đại diện nước ngoài tại TPHCM

Dịch vụ kiểm toán báo cáo tài chính tại TPHCM

Hồ sơ thành lập công ty có vốn đầu tư nước ngoài

10 Điểm cần lưu ý khi thành lập công ty nước ngoài tại Việt Nam

Nhà đầu tư nước ngoài góp vốn, mua cổ phần doanh nghiệp việt nam

Phí dịch vụ làm giấy phép công ty có vốn đầu tư từ nước ngoài

Các bước thành lập công ty có vốn đầu tư nước ngoài

Phí thành lập văn phòng đại diện nước ngoài tại TPHCM

Phí điều chỉnh giấy phép văn phòng đại diện nước ngoài tại việt nam

Thủ tục thành lập công ty TNHH có vốn đầu tư nước ngoài

Thủ tục thành lập công ty cổ phần có vốn đầu tư nước ngoài

Thủ tục cấp giấy chứng nhận đăng ký đầu tư

Thành lập công ty 100% vốn nước ngoài

Thành lập chi nhánh của công ty nước ngoài

Quy định về thành lập công ty liên doanh với nước ngoài

Các hình thức đầu tư góp vốn vào Việt Nam

Quy định nhà đầu tư góp vốn vào Việt Nam

Thủ tục – trình tự xin cấp phép bán lẻ hàng hóa

Hồ sơ xin cấp phép bán lẻ hàng hóa

Điều kiện cấp giấy phép kinh doanh bán lẻ hàng hóa

CÔNG TY TNHH KẾ TOÁN KIỂM TOÁN GIA MINH  

Hotline: 0932 785 561 – 0868 458 111 

Zalo: 0932 890 675

Gmail: dvgiaminh@gmail.com

Website: giayphepgm.com – dailythuegiaminh.com

Chuyển đến thanh công cụ