Dịch vụ thay đổi đăng ký kinh doanh

Việc thay đổi đăng ký kinh doanh là một phần quan trọng của quá trình quản lý doanh nghiệp tại Việt Nam. Nó đòi hỏi sự chú ý đặc biệt để đảm bảo rằng thông tin về doanh nghiệp của bạn luôn được cập nhật và phù hợp với hoạt động kinh doanh thực tế. Bài viết này sẽ giúp bạn hiểu rõ hơn về dịch vụ thay đổi đăng ký kinh doanh, lợi ích của việc này, thời gian và chi phí liên quan, cũng như những điều quan trọng bạn cần lưu ý.

Dịch vụ thay đổi Giấy Phép Đăng Ký Kinh Doanh
Dịch vụ thay đổi Giấy Phép Đăng Ký Kinh Doanh

Mục lục

Giấy phép kinh doanh là gì?

Có thể hiểu, giấy phép kinh doanh là văn bản cho phép các cá nhân, tổ chức hoạt động kinh doanh khi đáp ứng đầy đủ các điều kiện kinh doanh của ngành nghề đăng ký theo quy định của pháp luật.

Giấy phép kinh doanh tiếng Anh là gì?

Trong tiếng Anh:

Tiết kiệm tối đa thời gian, chi phí, gửi ngay hồ sơ đến hộp thư: dvgiaminh@gmail.com

Hoặc nhấc máy lên, Gọi ngay cho chúng tôi: 0939 456 569 - 0936 146 055 (zalo).
 • Giấy phép kinh doanh là Business license.
 • Giấy chứng nhận đăng ký kinh doanh là Business Registration Certificate.
 • Giấy chứng nhận đăng ký doanh nghiệp là Enterprise Registration Certificate.
 • Giấy chứng nhận đăng ký đầu tư là Investment Registration Certificate.

Trường hợp phải thay đổi giấy phép kinh doanh

Doanh nghiệp phải thay đổi giấy chứng nhận đăng ký doanh nghiệp khi:

 • Thay đổi tên công ty (bao gồm: thay đổi tên bằng tiếng Việt, thay đổi tên tiếng nước ngoài, thay đổi tên viết tắt);
 • Thay đổi loại hình doanh nghiệp của công ty (bao gồm: Thay đổi từ TNHH một thành viên sang TNHH hai thành viên trở lên; thay đổi từ công ty TNHH sang công ty cổ phần, thay đổi từ công ty cổ phần thành công ty TNHH, thay đổi doanh nghiệp tư nhân thành công ty).
 • Thay đổi trụ sở chính của công ty;
 • Thay đổi cơ cấu vốn của các thành viên công ty;
 • Thay đổi thông tin số điện thoại, số fax; email, website công ty;
 • Thay đổi ngành, nghề kinh doanh của công ty;
 • Thay đổi thông tin cổ đông là người nước ngoài: Thay đổi cổ đông là người nước ngoài; thay đổi tỷ lệ góp vốn của cổ đông nước ngoài; thay đổi thông tin về Hộ chiếu, Hộ khẩu của cổ đông là người nước ngoài;
 • Thay đổi vốn điều lệ công ty (bao gồm thay đổi tăng vốn điều lệ công ty hoặc thay đổi giảm vốn điều lệ công ty);
 • Thay đổi người đại diện theo pháp luật công ty; Thay đổi thông tin người đại diện theo pháp luật của công ty (bao gồm: thay đổi chức danh của người đại diện theo pháp luật; thay đổi chứng minh thư/thẻ căn cước/số hộ chiếu; thay đổi hộ khẩu, chỗ ở hiện tại của người đại diện theo pháp luật);
 • Thay đổi thông tin đăng ký thuế: người phụ trách kế toán; thông tin địa chỉ nhận thông báo thuế; tài khoản ngân hàng, phương pháp tính thuế,…
 • Thay đổi thông tin của chủ sở hữu công ty TNHH một thành viên: bao gồm chuyển nhượng chủ sở hữu, thay đổi giấy phép kinh doanh của chủ sở hữu (nếu là pháp nhân), thay đổi thông tin cá nhân của chủ sở hữu (nếu là cá nhân).

Hộ kinh doanh cá thể phải thay đổi giấy phép đăng ký hộ kinh doanh cá thể khi

 • Thay đổi tên hộ kinh doanh.
 • Thay đổi địa điểm kinh doanh.
 • Bổ sung thay đổi ngành, nghề kinh doanh.
 • Thay đổi vốn kinh doanh.
 • Thay đổi thông tin cá nhân của chủ hộ kinh doanh trên giấy phép

Nghị định 01/2021/NĐ-CP quy định trong vòng 10 ngày kể từ ngày doanh nghiệp, hộ kinh doanh cá thể thông qua nội dung thay đổi phải thực hiện thủ tục thông báo tới cơ quan quản lý kinh doanh của đơn vị.

Hồ sơ thay đổi đăng ký kinh doanh gồm những gì?

Phụ thuộc vào từng nội dung thay đổi đăng ký kinh doanh mà sẽ có hồ sơ khác nhau. Cụ thể như sau:

Hồ sơ thay đổi địa chỉ công ty

So với các nội dung khác thì thay đổi trụ sở chính có phần phức tạp hơn nhiều. Nguyên nhân là do ở mỗi trường hợp thay đổi trụ sở, mọi người sẽ cần phải chuẩn bị một bồ hồ sơ riêng. Việc chuẩn bị hồ sơ này đối với một cán bộ pháp lý hay luật sư không quá phiền phức, nhưng với các đối tượng khác sẽ gặp phải những khó khăn nhất định.

Đối với trường hợp chuyển trụ sở trong phạm vi tỉnh, thành phố nơi doanh nghiệp đã đăng ký thành lập

 • 01 Thông báo thay đổi địa chỉ công ty theo mẫu quy định
 • 01 Quyết định về việc thay đổi trụ sở chính của Hội đồng thành viên (đối với Công ty TNHH hai thành viên trở lên), của chủ sở hữu (đối với Công ty TNHH một thành viên), của các thành viên hợp danh (đối với Công ty hợp danh), của Đại hội đồng cổ đông (đối với Công ty cổ phần)
 • 01 Bản sao biên bản cuộc họp đề cập đến việc thay đổi địa chỉ công ty của Hội đồng thành viên (đối với Công ty TNHH hai thành viên trở lên), của chủ sở hữu (đối với Công ty TNHH một thành viên), của các thành viên hợp danh (đối với Công ty hợp danh), của Đại hội đồng cổ đông (đối với Công ty cổ phần)
 • 01 Giấy ủy quyền (nếu sử dụng dịch vụ đăng ký thay đổi kinh doanh trụ sở chính)

Đối với trường hợp chuyển trụ sở sang tỉnh, thành phố khác nơi doanh nghiệp đăng ký thành lập

 • 01 Thông báo thay đổi theo mẫu quy định
 • 01 Điều lệ công ty đã sửa đổi, bổ sung (bản sao)
 • 01 Danh sách kê khai đầy đủ thành viên công ty
 • 01 Quyết định về việc thay đổi địa chỉ công ty của Hội đồng thành viên (đối với Công ty TNHH hai thành viên trở lên), của chủ sở hữu (đối với Công ty TNHH một thành viên), của các thành viên hợp danh (đối với Công ty hợp danh), của Đại hội đồng cổ đông (đối với Công ty cổ phần)
 • 01 Bản sao biên bản cuộc họp đề cập đến việc thay đổi trụ sở chính của Hội đồng thành viên (đối với Công ty TNHH hai thành viên trở lên), của chủ sở hữu (đối với Công ty TNHH một thành viên), của các thành viên hợp danh (đối với Công ty hợp danh), của Đại hội đồng cổ đông (đối với Công ty cổ phần)
 • 01 Giấy ủy quyền (nếu sử dụng dịch vụ đăng ký thay đổi kinh doanh trụ sở chính)

Hồ sơ thay đổi tên Công ty

 • 01 Thông báo thay đổi theo mẫu quy định
 • 01 Quyết định về việc thay đổi tên doanh nghiệp của Hội đồng thành viên (đối với Công ty TNHH hai thành viên trở lên), của chủ sở hữu (đối với Công ty TNHH một thành viên), của các thành viên hợp danh (đối với Công ty hợp danh), của Đại hội đồng cổ đông (đối với Công ty cổ phần)
 • 01 Bản sao biên bản cuộc họp đề cập đến việc thay đổi tên công ty của Hội đồng thành viên (đối với Công ty TNHH hai thành viên trở lên), của chủ sở hữu (đối với Công ty TNHH một thành viên), của các thành viên hợp danh (đối với Công ty hợp danh), của Đại hội đồng cổ đông (đối với Công ty cổ phần)
 • 01 Giấy ủy quyền (nếu sử dụng dịch vụ đăng ký thay đổi kinh doanh tên doanh nghiệp)

Hồ sơ thay đổi vốn điều lệ, tỷ lệ vốn góp

 • 01 Thông báo thay đổi theo mẫu quy định
 • 01 Quyết định về việc tăng giảm vốn điều lệ, tỷ lệ vốn góp của Hội đồng thành viên (đối với Công ty TNHH hai thành viên trở lên), của chủ sở hữu (đối với Công ty TNHH một thành viên), của các thành viên hợp danh (đối với Công ty hợp danh), của Đại hội đồng cổ đông (đối với Công ty cổ phần)
 • 01 Bản sao biên bản cuộc họp đề cập đến việc tăng giảm vốn điều lệ, tỷ lệ vốn góp của Hội đồng thành viên (đối với Công ty TNHH hai thành viên trở lên), của chủ sở hữu (đối với Công ty TNHH một thành viên), của các thành viên hợp danh (đối với Công ty hợp danh), của Đại hội đồng cổ đông (đối với Công ty cổ phần)
 • 01 Giấy ủy quyền (nếu sử dụng dịch vụ đăng ký thay đổi kinh doanh vốn điều lệ, tỷ lệ vốn góp)

Hồ sơ thay đổi ngành nghề kinh doanh

 • 01 Thông báo thay đổi theo mẫu quy định
 • 01 Quyết định về việc thay đổi ngành nghề kinh doanh của Hội đồng thành viên (đối với Công ty TNHH hai thành viên trở lên), của chủ sở hữu (đối với Công ty TNHH một thành viên), của các thành viên hợp danh (đối với Công ty hợp danh), của Đại hội đồng cổ đông (đối với Công ty cổ phần)
 • 01 Bản sao biên bản cuộc họp đề cập đến việc thay đổi ngành nghề kinh doanh của Hội đồng thành viên (đối với Công ty TNHH hai thành viên trở lên), của chủ sở hữu (đối với Công ty TNHH một thành viên), của các thành viên hợp danh (đối với Công ty hợp danh), của Đại hội đồng cổ đông (đối với Công ty cổ phần)
 • 01 Giấy ủy quyền (nếu sử dụng dịch vụ đăng ký thay đổi ngành nghề kinh doanh)

Hồ sơ thay đổi dấu công ty

 • 01 Thông báo thay đổi dấu công ty theo mẫu quy định
 • 01 Bản sao giấy chứng nhận đầu tư
 • 01 Bản sao giấy chứng nhận đăng ký thuế
 • 01 Giấy ủy quyền (nếu sử dụng dịch vụ thay đổi đăng ký kinh doanh con dấu)

Vì các nội dung thay đổi đăng ký kinh doanh khá nhiều, nên trong giới hạn bài viết này chúng tôi sẽ chỉ trình bày được một số nội dung phổ biến.

Quy trình thay đổi GPKD hộ cá thể gồm:

Thay đổi đăng ký kinh doanh mới nhất năm 2023
Thay đổi đăng ký kinh doanh mới nhất năm 2023

Bước 1: Soạn thảo hồ sơ thay đổi giấy phép đăng ký kinh doanh

Bước 2: Nộp hồ sơ thay đổi giấy phép kinh doanh tại UBND huyện.

Bước 3: Nhận giấy chứng nhận đăng ký hộ kinh doanh cá thể mới.

(Điều 90 Nghị định 01/2021)

Để thực hiện quy trình trên, chủ hộ kinh doanh cần chuẩn bị các hồ sơ sau:

Hồ sơ thay đổi ngành nghề kinh doanh của hộ kinh doanh cá thể bao gồm

 • Thông báo thay đổi nội dung đăng ký hộ kinh doanh do chủ hộ kinh doanh ký;
 • Bản sao biên bản họp thành viên hộ gia đình về việc đăng ký thay đổi nội dung đăng ký hộ kinh doanh đối với trường hợp các thành viên hộ gia đình đăng ký hộ kinh doanh.

Hồ sơ thay đổi chủ hộ kinh doanh

 • Thông báo thay đổi chủ hộ kinh doanh do chủ hộ kinh doanh cũ và chủ hộ kinh doanh mới ký hoặc do chủ hộ kinh doanh mới ký trong trường hợp thay đổi chủ hộ kinh doanh do thừa kế;
 • Hợp đồng mua bán hoặc các giấy tờ chứng minh hoàn tất việc mua bán trong trường hợp bán hộ kinh doanh;
 • Hợp đồng tặng cho đối với trường hợp tặng cho hộ kinh doanh;
 • Bản sao văn bản xác nhận quyền thừa kế hợp pháp của người thừa kế trong trường hợp thay đổi chủ hộ kinh doanh do thừa kế;
 • Bảo sao công chứng CCCD của chủ hộ kinh doanh mới.
 • Bản sao biên bản họp thành viên hộ gia đình về việc thay đổi chủ hộ kinh doanh đối với trường hợp các thành viên hộ gia đình đăng ký hộ kinh doanh;

Hồ sơ thay đổi địa chỉ hộ kinh doanh cá thể:

 • Thông báo thay đổi nội dung đăng ký hộ kinh doanh do chủ hộ kinh doanh ký;
 • Bản sao biên bản họp thành viên hộ gia đình về việc đăng ký thay đổi địa chỉ trụ sở đối với trường hợp các thành viên hộ gia đình đăng ký hộ kinh doanh;

Quy trình thay đổi giấy chứng nhận đăng ký kinh doanh gồm:

Quy trình thay đổi giấy chứng nhận đăng ký kinh doanh bao gồm các bước sau đây:

Bước 1: Soạn thảo hồ sơ thay đổi đăng ký kinh doanh theo quy định của pháp luật

Bước 2: Nộp hồ sơ thay đổi tới Cơ quan đăng ký kinh doanh

Hồ sơ được doanh nghiệp hoặc tổ chức doanh nghiệp ủy quyền nộp tại Sở kế hoạch đầu tư tỉnh/thành phố nơi doanh nghiệp đăng ký trụ sở chính theo hình thức nộp trực tuyến qua cổng thông tin quốc gia.

Bước 3: Nhận giấy chứng nhận thay đổi đăng ký kinh doanh từ Cơ quan đăng ký

Trong quá trình thẩm tra, nếu hồ sơ được chấp nhận, phòng đăng ký kinh doanh sẽ ghi nhận nội dung thay đổi yêu cầu của doanh nghiệp trên giấy phép kinh doanh mới. Nếu hồ sơ không hợp lệ, cơ quan đăng ký sẽ thông báo bằng văn bản lý do từ chối để doanh nghiệp bổ sung, sửa đổi.

Bước 4: Thông báo thông tin thay đăng ký kinh doanh đổi trên Cổng thông tin quốc gia

Sau khi hoàn thiện việc thay đổi đăng ký kinh doanh, doanh nghiệp sẽ công bố nội dung thay đổi trên cổng thông tin quốc gia theo quy định của Luật Doanh Nghiệp.

Bước 5: Thực hiện các công việc khác sau khi thay đổi đăng ký kinh doanh

Tùy vào từng nội dung thay đổi mà doanh nghiệp sẽ thực hiện các công việc sau khi thay đổi như đổi tên công ty hay đổi dấu công ty.

Cũng như thủ tục thành lập công ty, việc thay đổi giấy phép kinh doanh bạn cũng phải hoàn thiện hồ sơ rồi nộp lên Sở KH-ĐT, sau đó nhận giấy chứng nhận đăng ký kinh doanh (ĐKKD)mới. 

Thay đổi giấy phép kinh doanh tại đâu?

Nghị định 01 quy định thẩm quyền giải quyết thủ tục thay đổi giấy phép kinh doanh như sau:

 • Thay đổi giấy phép kinh doanh hộ cá thể thực hiện tại Phòng tài chính – kế hoạch UBND huyện nơi đặt trụ sở của Hộ kinh doanh cá thể (Điều 14 nghị định 01).
 • Thay đổi giấy phép kinh doanh của doanh nghiệp thực hiện tại Phòng đăng ký kinh doanh tỉnh nơi doanh nghiệp đặt trụ sở chính (Điều 14 nghị định 01).

Hiện nay thời gian giải quyết thủ tục thay đổi giấy phép kinh doanh là 03 đến 05 ngày/ 01 lần xem xét hồ sơ khai nộp của đơn vị. Do đó thực tiễn nhiều doanh nghiệp, hộ kinh doanh do thực hiện không đúng quy trình được quy định nên thời gian hoàn thành thủ tục bị kéo dài.

Lưu ý khi thay đổi đăng ký kinh doanh công ty

Khi thay đổi đăng ký kinh doanh, bạn cần lưu ý một số điều quan trọng sau:

 • Tìm hiểu về quy trình thay đổi đăng ký kinh doanh: Trước khi bắt đầu thực hiện thay đổi đăng ký kinh doanh, bạn nên tìm hiểu về quy trình cụ thể để đảm bảo rằng mình đã hiểu rõ các bước cần làm và các giấy tờ cần chuẩn bị.
 • Xác định nội dung sẽ tiến hành thay đổi: Bạn cần xác định rõ loại thay đổi mà mình muốn thực hiện, có phải là thay đổi tên công ty, địa chỉ đăng ký, ngành nghề kinh doanh hay giấy phép kinh doanh không.
 • Chuẩn bị giấy tờ cần thiết: Bạn cần chuẩn bị đầy đủ các giấy tờ cần thiết cho quá trình thay đổi đăng ký kinh doanh như: giấy chứng nhận đăng ký kinh doanh, giấy tờ chứng minh nhân dân/căn cước công dân của người đại diện pháp luật, giấy tờ chứng minh địa chỉ đăng ký mới, giấy tờ chứng minh thay đổi ngành nghề kinh doanh (nếu có).
 • Thực hiện thủ tục thay đổi đăng ký kinh doanh: Sau khi đã chuẩn bị đầy đủ các giấy tờ, bạn cần thực hiện các thủ tục thay đổi đăng ký kinh doanh tại cơ quan quản lý nhà nước có thẩm quyền.
 • Theo dõi tiến độ thực hiện thay đổi: Bạn cần liên tục theo dõi tiến độ thực hiện thay đổi đăng ký kinh doanh để đảm bảo quá trình được hoàn tất đúng thời hạn và đảm bảo quyền lợi của công ty.

Thanh toán các khoản phí liên quan: Thủ tục thay đổi đăng ký kinh doanh có thể liên quan đến các khoản phí như phí xét duyệt hồ sơ, phí đăng ký thay đổi, phí cấp giấy phép kinh doanh mới.

Thay đổi đăng ký kinh doanh qua mạng thực hiện theo các bước:

Bảng giá dịch vụ thay đổi đăng ký kinh doanh
Bảng giá dịch vụ thay đổi đăng ký kinh doanh

Bước 1: Đăng nhập tài khoản

Truy cập vào trang thông tin điện tử đăng ký doanh nghiệp quốc gia

Đăng nhập vào tài khoản, có thể chọn 1 trong 2 cách sau:

 • Sử dụng Tài khoản đăng ký kinh doanh
 • Sử dụng chữ ký số công cộng

Bước 2: Chọn hình thức đăng ký

Chọn hình thức đăng ký : Đăng ký thay đổi nội dung đăng ký doanh nghiệp

Bước 3: Chọn doanh nghiệp để đăng ký thay đổi

Nhập Mã số doanh nghiệp hoặc Mã số nội bộ để tìm doanh nghiệp để hiển thị thông tin về doanh nghiệp

Bước 4: Chọn loại đăng ký thay đổi

Chọn – Thay đổi nội dung ĐKDN

Bước 5: Chọn tài liệu đính kèm

Tải tài liệu đính kèm: Tài liệu đính kèm được scan, có đầy đủ chữ ký theo yêu cầu, có đầy đủ chữ ký số theo quy định của văn bản điện tử.

Hồ sơ đính kèm phải gồm đầy đủ các giấy tờ cần thiết theo quy định của từng loại thay đổi.

Bước 6: Thực hiện thanh toán

Bước 7: Chọn hình thức thanh toán

Sau khi xác nhận đơn hàng,nhấn vào nút “Đi đến thanh toán điện tử”để thực hiện thanh toán điện tử.

Bước 8: Hoàn tất quá trình nhập và nộp hồ sơ trên mạng

– Sau khi người nộp hồ sơ/người đăng ký hoàn thành việc thanh toán, hồ sơ đăng ký doanh nghiệp được chuyển sang trạng thái “Đang nộp” và được tự động tiếp nhận trên Hệ thống thông tin đăng ký doanh nghiệp quốc gia để và chuyển về tài khoản của Phòng Đăng ký kinh doanh tương ứng phục vụ cho việc xử lý hồ sơ. Hồ sơ sẽ chuyển sang trạng thái “Đã gửi đi” nếu được tiếp nhận thành công trên Hệ thống thông tin đăng ký doanh nghiệp quốc gia.

Khi hồ sơ đã được nộp thành công, Hệ thống hiển thị 02 bản in trên tài khoản của người nộp hồ sơ/người đăng ký

Bản xem trước hồ sơ bao gồm các thông tin của hồ sơ đã nộp ->Nhấn nút để tạo bản in.

Xem và in giấy biên nhận.

Sau khi đăng ký nộp thành công thì người nộp Hồ sơ có thể theo dõi tình trạng xử lý hồ sơ; Sửa đổi, bổ sung hồ sơ; Nhận kết quả.

Với quy định này, quá trình thay đổi đăng ký kinh doanh của Doanh nghiệp sẽ được rút ngắn và tiết kiệm được rất nhiều công sức vì không phải nhiều lần lên Phòng Đăng ký kinh doanh để nộp, bổ sung, chỉnh sửa hồ sơ. Thay vào đó là có thể sửa đổi, bổ sung hồ sơ thông qua mạng điện tử.

​Mức phạt chậm thông báo thay đổi giấy phép kinh doanh tới cơ quan đăng ký

Khi doanh nghiệp thay đổi đăng ký kinh doanh không thông báo hoặc thông báo chậm với cơ quan nhà nước sẽ bị phạt hành chính như sau:

 • Quá hạn thông báo từ 1 – 30 ngày, bị xử phạt hành chính từ 500.000 – 1.000.000 đồng.
 • Quá hạn thông báo từ 31 – 90 ngày, bị xử phạt hành chính từ 1.000.000 – 2.000.000 đồng.
 • Quá hạn thông báo từ 91 ngày trở lên, bị xử phạt hành chính từ 2.000.000 – 5.000.000 đồng.

Doanh nghiệp không được thực hiện việc đăng ký thay đổi nội dung đăng ký doanh nghiệp trong các trường hợp sau

 • Đã bị Phòng Đăng ký kinh doanh ra Thông báo về việc vi phạm của doanh nghiệp thuộc trường hợp thu hồi Giấy chứng nhận đăng ký doanh nghiệp hoặc đã bị ra Quyết định thu hồi Giấy chứng nhận đăng ký doanh nghiệp;
 • Đang trong quá trình giải thể theo quyết định giải thể của doanh nghiệp;
 • Theo yêu cầu của Tòa án hoặc Cơ quan thi hành án hoặc cơ quan công an.

Dịch vụ thay đổi đăng ký kinh doanh tại Gia Minh bao gồm:

 • Tư vấn thay đổi tên công ty, địa chỉ trụ sở, vốn điều lệ, vốn đầu tư, số điện thoại, email.
 • Tư vấn thay đổi ngành nghề kinh doanh như: Bổ sung thêm, bớt ngành nghề kinh doanh. Tư vấn ngành nghề kinh doanh có điều kiện, tư vấn xin cấp giấy phép kinh doanh có điều kiện phù hợp với thực tế doanh nghiệp.
 • Tư vấn thay đổi người đại diện pháp luật, thay đổi chức danh của người đại diện.
 • Thay đổi thành viên cổ đông và thông tin cá nhân.
 • Tư vấn việc thành lập chi nhánh, thành lập văn phòng đại diện, lập địa điểm kinh doanh mới.
 • Tư vấn và giúp hoàn thiện hồ sơ thay đổi nội dung đăng kí kinh doanh như các biên bản họp, các quyết định, thông báo thay đổi nội dung.
 • Tư vấn các vấn đề liên quan đến nội bộ công ty như mô hình, cơ cấu tổ chức, phương thức hoạt động, điều hành, pháp chế doanh nghiệp.

Những thắc mắc phổ biến khi thay đổi đăng ký kinh doanh:

Thay đổi giấy phép kinh doanh có cần thay đổi con dấu công ty?

 • Phải thay đổi con dấu trong các trường hợp thay đổi giấy phép kinh doanh, thay đổi giấy chứng nhận đăng ký doanh nghiệp, thay đổi đăng ký kinh doanh mà dẫn đến thay đổi thông tin trên con dấu như: Mã số thuế, tên công ty bị thay đổi, thay đổi địa chỉ công ty khác quận/huyện.
 • Ngoài ra đối với các công ty đã thành lập từ lâu mà trên giấy phép kinh doanh có số chứng nhận đăng ký kinh doanh khác với mã số thuế thi khi thay đổi giấy phép bắt buộc phải cập nhật mã số thuế vào GPKD nên phải đổi con dấu theo thông tin đó.
 • Hiện tại theo quy định mới nhất của luật thì doanh nghiệp được quyền khắc mới và sử dụng nhiều con dấu để đáp ứng được cho nhiều địa điểm cần sử dụng con dấu. Đây là điểm tích cực nổi bật của luật doanh nghiệp mới nhất. 

Chuyển đổi loại hình doanh nghiệp dẫn đến việc thay đổi đăng ký kinh doanh cần lưu ý gì?

Khi thay đổi số lượng thành viên góp vốn cũng có thể dẫn đến việc bắt buộc thay đổi loại hình công ty, vì số lượng thành viên thay đổi sẽ ảnh hưởng đến loại hình công ty.Trước khi thay đổi loại hình doanh nghiệp thì các bạn cũng phải nắm được loại hình doanh nghiệp hiện tại cũng như loại hình doanh nghiệp dự kiến chuyển đổi.

Việc thay đổi loại hình công ty có thể dẫn đến việc thay đổi con dấu doanh nghiệp, và những thay đổi liên quan khác, vì con dấu doanh nghiệp rất quan trọng trong hoạt động của doanh nghiệp. Bạn nên thận trọng và tìm hiểu ra quyết định cho chính xác. 

Thay đổi vốn điều lệ trên đăng ký kinh doanh cần biết gì?

Thay đổi đăng ký kinh doanh tăng hoặc giảm vốn điều lệ doanh nghiệp cũng cần nắm rõ để ra quyết định được phù hợp, doanh nghiệp có biết được những loại hình doanh nghiệp nào được tăng/ giảm vốn điều lệ? loại hình doanh nghiệp nào thì không được giảm vốn điều lệ? đó là những điểm được quy định rõ trong luật để ràng buộc trách nhiệm pháp lý của chủ doanh nghiệp đối với doanh nghiệp mình.

Việc tăng giảm vốn điều lệ doanh nghiệp cũng cần cân nhắc tương xứng với những ngành nghề kinh doanh hoạt động hiện tại của doanh nghiệp vì còn liên quan đến mức vốn pháp định đối với ngành nghề kinh doanh có điều kiện yêu cầu mức vốn tối thiểu, còn rất nhiều vấn đề liên quan tùy thuộc vào từng điều kiện của doanh nghiệp, nếu còn thắc mắc đừng ngần ngại liên hệ Gia Minh để được tư vấn giải đáp thắc mắc miễn phí. 

Thay đổi đăng ký kinh doanh là một phần quan trọng của việc quản lý doanh nghiệp tại Việt Nam. Việc này có thể giúp tối ưu hóa quyền lợi của bạn, tạo điều kiện thuận lợi cho hoạt động kinh doanh và tăng cường danh tiếng của doanh nghiệp. Hãy chắc chắn bạn hiểu rõ quy trình, thời gian và chi phí liên quan trước khi bạn quyết định thực hiện thay đổi đăng ký kinh doanh.

BÀI VIẾT LIÊN QUAN:

 

CÔNG TY TNHH KẾ TOÁN KIỂM TOÁN GIA MINH

Hotline: 0932 785 561 – 0868 458 111

Email: dvgiaminh@gmail.com

Zalo: 0853 388 126

Chuyển đến thanh công cụ