Category Archives: BẢNG GIÁ HĐĐT M-INVOICE

Bảng giá hóa đơn điện tử M-invoice tại Đà Nẵng

Screenshot 3

  CÔNG TY TNHH KẾ TOÁN KIỂM TOÁN GIA MINH Cộng hòa xã hội chủ nghĩa Việt Nam Độc lập – Tự do – Hạnh phúc Đà Nẵng, ngày 07 tháng 7 năm 2020 LỢI ÍCH CỦA KHÁCH HÀNG KHI SỬ DỤNG HÓA ĐƠN ĐIỆN TỬ CỦA GIA MINH 1. Tiết kiệm chi phí vận

0868458111