Thủ tục tạm ngừng kinh doanh tại An Giang

Thủ tục tạm ngừng kinh doanh tại An Giang được thực hiện như thế nào, tham khảo bài viết này để biết thông tin chi tiết nhé.

Tạm ngừng kinh doanh là gì? 

Tạm ngừng kinh doanh, còn được gọi là ngừng hoạt động kinh doanh, là quá trình tạm thời ngừng mọi hoạt động kinh doanh của một công ty, doanh nghiệp hoặc tổ chức mà không có kế hoạch tái khởi động trong tương lai gần. Điều này thường xảy ra khi tổ chức quyết định chấm dứt hoạt động kinh doanh vĩnh viễn hoặc trong một khoảng thời gian không xác định.

Trong quá trình tạm ngừng kinh doanh, công ty thường ngừng hoạt động sản xuất, bán hàng, tiếp thị, quảng cáo và các hoạt động kinh doanh khác. Các dự án, hợp đồng và cam kết kinh doanh có thể bị hủy bỏ hoặc chuyển giao cho các bên liên quan. Công ty có thể hoàn tất các thủ tục pháp lý, thanh lý tài sản và giải thể tổ chức (nếu cần) để kết thúc hoạt động kinh doanh.

Tiết kiệm tối đa thời gian, chi phí, gửi ngay hồ sơ đến hộp thư: dvgiaminh@gmail.com

Hoặc nhấc máy lên, Gọi ngay cho chúng tôi: 0939 456 569 - 0936 146 055 (zalo).

Lý do tạm ngừng kinh doanh có thể là do hiệu suất kinh doanh không đạt yêu cầu, khó khăn tài chính không thể vượt qua, thay đổi chiến lược hoặc thị trường không thuận lợi. Tạm ngừng kinh doanh cũng có thể là một quyết định chiến lược của công ty để tái cơ cấu, sáp nhập hoặc chuyển đổi mô hình kinh doanh.

Trong quá trình tạm ngừng kinh doanh, công ty có thể tiến hành các hoạt động thanh lý, trả nợ, giải thể tổ chức và đảm bảo tuân thủ các quy định pháp luật liên quan. Đồng thời, công ty cũng có thể xem xét các tùy chọn khác như bán công ty, chuyển giao hoặc thu hồi tài sản.

Tạm ngừng kinh doanh khác với tạm dừng kinh doanh, vì trong trường hợp tạm ngừng, không có kế hoạch tái khởi động trong tương lai gần, trong khi tạm dừng chỉ là một khoảng thời gian tạm thời trước khi tiếp tục hoạt động kinh doanh.

Lý do tạm ngừng kinh doanh 

Có nhiều lý do có thể dẫn đến quyết định tạm ngừng kinh doanh của một công ty, doanh nghiệp hoặc tổ chức.

Dưới đây là một số lý do phổ biến:

  • Khó khăn tài chính: Khả năng tài chính của công ty không đủ để duy trì hoạt động kinh doanh. Thiếu vốn, nợ nần tích tụ, thiếu khả năng thanh toán và thiếu lưu động tài chính có thể dẫn đến quyết định tạm ngừng kinh doanh.
  • Hiệu suất kinh doanh không đạt yêu cầu: Công ty gặp khó khăn trong việc đạt được lợi nhuận hoặc doanh thu mong đợi. Các nhân tố như cạnh tranh khốc liệt, giá cả không cạnh tranh, sản phẩm hoặc dịch vụ không thu hút khách hàng có thể dẫn đến quyết định tạm ngừng kinh doanh.
  • Thay đổi chiến lược: Công ty quyết định thay đổi hoặc điều chỉnh chiến lược kinh doanh. Điều này có thể bao gồm việc tập trung vào lĩnh vực kinh doanh mới, sáp nhập hoặc mua lại công ty khác, hoặc thực hiện các bước điều chỉnh quan trọng trong mô hình kinh doanh. Trong quá trình này, công ty có thể quyết định tạm ngừng kinh doanh để chuẩn bị và triển khai kế hoạch mới.
  • Thị trường không thuận lợi: Thị trường mà công ty hoạt động không thuận lợi, ví dụ như suy thoái kinh tế, biến động giá cả, sự thay đổi trong yêu cầu của khách hàng hoặc sự cạnh tranh mạnh. Các yếu tố này có thể làm giảm hoặc làm mất đi cơ hội kinh doanh và dẫn đến quyết định tạm ngừng hoạt động.
  • Vấn đề quản lý và pháp lý: Công ty gặp vấn đề trong quản lý hoạt động kinh doanh hoặc vi phạm quy định pháp luật. Các vấn đề liên quan đến quản lý, chất lượng, pháp lý, tuân thủ quy định môi trường hoặc thương mại có thể gây ra rủi ro và buộc công ty tạm ngừng kinh doanh để giải quyết các vấn đề này.
  • Sự thay đổi trong ngành công nghiệp: Công ty hoạt động trong một ngành công nghiệp đang trải qua sự thay đổi lớn hoặc suy thoái. Các yếu tố như công nghệ mới, xu hướng tiêu dùng, thay đổi quy định của chính phủ hoặc sự chuyển đổi cấu trúc thị trường có thể làm thay đổi đáng kể cơ hội và thách thức kinh doanh của công ty, dẫn đến quyết định tạm ngừng kinh doanh.

Quy định của pháp luật về tạm ngừng kinh doanh

Thủ tục đăng ký tạm ngừng kinh doanh với doanh nghiệp theo Điều 66 Nghị định 01/2021/NĐ-CP như sau:

– Trường hợp doanh nghiệp, chi nhánh, văn phòng đại diện, địa điểm kinh doanh tạm ngừng kinh doanh hoặc tiếp tục kinh doanh trước thời hạn đã thông báo, doanh nghiệp gửi thông báo đến Phòng Đăng ký kinh doanh nơi doanh nghiệp, chi nhánh, văn phòng đại diện, địa điểm kinh doanh đặt trụ sở chậm nhất 03 ngày làm việc trước ngày tạm ngừng kinh doanh hoặc tiếp tục kinh doanh trước thời hạn đã thông báo.

Trường hợp doanh nghiệp, chi nhánh, văn phòng đại diện, địa điểm kinh doanh có nhu cầu tiếp tục tạm ngừng kinh doanh sau khi hết thời hạn đã thông báo thì phải thông báo cho Phòng Đăng ký kinh doanh chậm nhất 03 ngày làm việc trước ngày tiếp tục tạm ngừng kinh doanh. Thời hạn tạm ngừng kinh doanh của mỗi lần thông báo không được quá một năm.

– Trường hợp doanh nghiệp tạm ngừng kinh doanh, kèm theo thông báo phải có nghị quyết, quyết định và bản sao biên bản họp của Hội đồng thành viên đối với công ty trách nhiệm hữu hạn hai thành viên trở lên, công ty hợp danh, của Hội đồng quản trị đối với công ty cổ phần;

Nghị quyết, quyết định của chủ sở hữu công ty đối với công ty trách nhiệm hữu hạn một thành viên về việc tạm ngừng kinh doanh.

– Sau khi nhận hồ sơ đăng ký doanh nghiệp, Phòng Đăng ký kinh doanh trao Giấy biên nhận, kiểm tra tính hợp lệ của hồ sơ và cấp giấy xác nhận về việc doanh nghiệp, chi nhánh, văn phòng đại diện, địa điểm kinh doanh đăng ký tạm ngừng kinh doanh, giấy xác nhận về việc doanh nghiệp, chi nhánh, văn phòng đại diện, địa điểm kinh doanh đăng ký tiếp tục kinh doanh trước thời hạn đã thông báo trong thời hạn 03 ngày làm việc kể từ ngày nhận được hồ sơ hợp lệ.

– Phòng Đăng ký kinh doanh cập nhật tình trạng pháp lý của doanh nghiệp và tình trạng của tất cả các chi nhánh, văn phòng đại diện, địa điểm kinh doanh của doanh nghiệp trong Cơ sở dữ liệu quốc gia về đăng ký doanh nghiệp sang tình trạng tạm ngừng kinh doanh, trong trường hợp doanh nghiệp đăng ký tạm ngừng kinh doanh.

– Khi đã thực hiện tạm ngừng kinh danh, doanh nghiệp có thể đề nghị đăng ký tiếp tục kinh doanh trước thời hạn đã thông báo.  Đồng thời, cũng có thể thực hiện đăng ký tiếp tục kinh doanh trước thời hạn đã thông báo đối với chi nhánh, văn phòng đại diện, địa điểm kinh doanh của doanh nghiệp.

Phòng Đăng ký kinh doanh cập nhật tình trạng pháp lý của doanh nghiệp đồng thời với tình trạng của chi nhánh, văn phòng đại diện, địa điểm kinh doanh trong Cơ sở dữ liệu quốc gia về đăng ký doanh nghiệp.

Hướng dẫn chi tiết thủ tục tạm ngừng kinh doanh tại An Giang

Doanh nghiệp phải thực hiện thủ tục tạm ngừng kinh doanh tại Phòng đăng ký kinh doanh chậm nhất 15 ngày trước khi chính thức tạm ngừng kinh doanh.

Trình tự, thủ tục tạm ngừng kinh doanh tại An Giang

Doanh nghiệp có quyền tạm ngừng kinh doanh nhưng phải thông báo bằng văn bản về thời điểm và thời hạn tạm ngừng kinh doanh cho cơ quan quản lý kinh doanh chậm nhất 15 ngày trước ngày tạm ngừng (khoản 1 Điều 200 Luật Doanh nghiệp số 68/2014/QH13).

Theo đó, chậm nhất 15 ngày trước khi tạm ngừng kinh doanh, doanh nghiệp phải thực hiện thủ tục tạm ngừng kinh doanh như sau:

Bước 1: Chuẩn bị hồ sơ tạm ngừng kinh doanh tại An Giang, gồm:

– Thông báo về việc tạm ngừng kinh doanh (Phụ lục II-21 Thông tư số 02/2019);

– Quyết định và bản sao hợp lệ biên bản họp của Hội đồng thành viên đối với Công ty trách nhiệm hữu hạn hai thành viên trở

lên, của chủ sở hữu công ty đối với Công ty trách nhiệm hữu hạn một thành viên, của Hội đồng quản trị đối với Công ty cổ

phần, của các thành viên hợp danh đối với công ty hợp danh;

– Đối với doanh nghiệp được cấp Giấy phép đầu tư, Giấy chứng nhận đầu tư hoặc các giấy tờ có giá trị pháp lý tương đương

thì ngoài các giấy tờ nêu trên, doanh nghiệp nộp kèm theo:

Bản sao hợp lệ Giấy chứng nhận đầu tư;

Bản sao hợp lệ Giấy chứng nhận đăng ký thuế ( nếu có)

Giấy đề nghị bổ sung, cập nhật thông tin đăng ký doanh nghiệp (Phụ lục II-18 Thông tư số 02/2019).

Bước 2: Người thành lập doanh nghiệp hoặc người đại diện theo ủy quyền nộp đầy đủ hồ sơ tại Phòng Đăng ký kinh doanh

nơi doanh nghiệp đặt trụ sở chính.

Bước 3: Trong thời hạn 03 ngày làm việc, kể từ ngày nhận được hồ sơ hợp lệ, Phòng Đăng ký kinh doanh cấp Giấy xác nhận

về việc doanh nghiệp đã đăng ký tạm ngừng kinh doanh (khoản 4 Điều 57 Nghị định số 78/2015).

Chi phí tạm ngừng kinh doanh do Gia Minh thực hiện tại An Giang

Screenshot 31

 

 

Thời hạn tạm ngừng kinh doanh tại An Giang

Thời hạn tạm ngừng kinh doanh không được quá 01 năm. Sau khi hết thời hạn đã thông báo, nếu doanh nghiệp vẫn tiếp tục

tạm ngừng kinh doanh thì phải thông báo tiếp cho Phòng Đăng ký kinh doanh.

Tuy nhiên, tổng thời gian tạm ngừng kinh doanh liên tiếp không được quá 02 năm.

Tạm ngừng kinh doanh có phải thông báo với thuế?

Cơ quan đăng ký kinh doanh có trách nhiệm thông báo cho cơ quan thuế biết về thông tin người nộp thuế tạm ngừng kinh

doanh chậm nhất không quá 02 ngày làm việc kể từ ngày nhận được văn bản của người nộp thuế (Điều 14 Thông tư số

151/2014/TT-BTC).

Như vậy, doanh nghiệp chỉ phải nộp hồ sơ thông báo tạm ngừng kinh doanh với Phòng Đăng ký kinh doanh. Việc gửi thông báo cho cơ quan thuế là trách nhiệm của Phòng Đăng ký kinh doanh (không phải của doanh nghiệp).

Một số câu hỏi liên quan đến thủ tục tạm ngừng kinh doanh của doanh nghiệp

Doanh nghiệp tạm ngừng hoạt động được bao lâu?

Hiện nay pháp luật doanh nghiệp không hạn chế tổng số lần tạm ngừng liên tiếp cũng như tổng thời gian tạm ngừng của doanh nghiệp. Do đó thời gian doanh nghiệp tạm ngừng theo nhu cầu của doanh nghiệp. Tuy nhiên, Doanh nghiệp muốn tạm ngừng phải gửi thông báo tới cơ quan quản lý đăng ký doanh nghiệp, thời hạn tạm ngừng kinh doanh của mỗi lần thông báo không được quá một năm.

Trong thời gian tạm ngừng hoạt động, doanh nghiệp có phải đóng bảo hiểm xã hội?

Trong thời gian tạm ngừng kinh doanh, doanh nghiệp vẫn phải hoàn thành các hợp đồng đã ký với người lao động, trừ trường hợp doanh nghiệp và người lao động có thỏa thuận khác. Theo quy định của Luật bảo hiểm 2014, trường hợp tạm ngừng hoạt động doanh nghiệp chỉ được tạm ngừng đóng quỹ hưu trí và tử tuất. Do đó, trường hợp doanh nghiệp tạm ngừng mà không có thỏa thuận khác với người lao động, doanh nghiệp phải tiếp tục đóng bảo hiểm xã hội cho người lao động.

Trong thời gian tạm ngừng hoạt động doanh nghiệp có được xuất hóa đơn không?

Trong thời gian tạm ngừng kinh doanh, doanh nghiệp không được phép bán hàng hóa, cung cấp dịch vụ, do đó doanh nghiệp không được xuất hóa đơn khi đang tạm ngừng hoạt động.

Doanh nghiệp đang nợ thuế có được phép tạm ngừng hoạt động không?

Trong thời gian tạm ngừng kinh doanh, doanh nghiệp phải nộp đủ số thuế còn nợ. Do đó, có thể hiểu rằng doanh nghiệp đang nợ thuế vẫn được phép tạm ngừng hoạt động và có nghĩa vụ thực hiện nộp đủ số thuế còn nợ cho cơ quan thuế.

Tạm ngừng kinh doanh là một giải pháp đối với doanh nghiệp của bạn khi gặp khó khăn về tài chính hoặc vì nhiều lý do khiến bạn không thể tiếp tục kinh doanh, nhưng vẫn chưa muốn giải thể doanh nghiệp. Tạm ngừng kinh doanh là một thủ tục không quá phức tạp, nhưng nếu bạn chưa am hiểu các quy định của pháp luật, thì có thể bạn sẽ gặp nhiều khó khăn khi thực hiện thủ tục này.

Với kinh nghiệm nhiều năm thực hiện thủ tục tạm ngừng kinh doanh tại An Giang. Gia Minh tự tin sẽ mang đến cho bạn một giải pháp hợp lý, để có thể thực hiện tạm ngừng kinh doanh thành công, mà vẫn tiết kiệm được chi phí, cũng như thời gian để có thể thực hiện những dự định khác trong tương lai.

Thành lập hộ kinh doanh cá thể tại An Giang

Thành lập hộ kinh doanh cá thể tại Thành phố Châu Đốc

Thành lập hộ kinh doanh cá thể tại Thành phố Long Xuyên

Thành lập hộ kinh doanh cá thể tại Thị xã Tân Châu

Thành lập hộ kinh doanh cá thể tại Huyện An Phú

Thành lập hộ kinh doanh cá thể tại Huyện Châu Phú

Thành lập hộ kinh doanh cá thể tại Huyện Châu Thành

Thành lập hộ kinh doanh cá thể tại Huyện Chợ Mới

Thành lập hộ kinh doanh cá thể tại Huyện Phú Tân

Thành lập hộ kinh doanh cá thể tại Huyện Thoại Sơn

Thành lập hộ kinh doanh cá thể tại Huyện Tịnh Biên

Thành lập hộ kinh doanh cá thể tại Huyện Tri Tôn

LIÊN HỆ: 

CÔNG TY TNHH KẾ TOÁN KIỂM TOÁN GIA MINH

Địa chỉ: Thửa đất số 245, tờ bản đồ số 8, đường Hoàng Văn Thụ,, Phường Mỹ Bình, Thành phố Long Xuyên, An Giang

Hotline: 0932 785 561 – 0868 458 111

Zalo: 085 3388 126

Chuyển đến thanh công cụ