Dịch vụ giải thể chi nhánh tại Huế

Dịch vụ giải thể chi nhánh tại Huế do Gia Minh thực hiện với đội ngũ nhân viên có nhiều năm kinh nghiệp, giỏi nghiệp vụ.

Thủ tục dịch vụ giải thể chi nhánh tại Huế
Thủ tục dịch vụ giải thể chi nhánh tại Huế

Mục lục

Căn cứ pháp lý

 • Luật Doanh nghiệp 59/2020/QH14 có hiệu lực từ ngày 01/01/2021.
 • Nghị định 01/2021/NĐ-CP về đăng ký doanh nghiệp có hiệu lực từ ngày 04/01/2021.
 • Thông tư 01/2021/TT-BKHĐT hiệu lực từ ngày 01/05/2021.
 • Nghị định 50/2016/NĐ-CP có hiệu lực từ ngày 01/06/20216.
 • Thông tư 105/2020/TT-BTC hướng dẫn đăng ký thuế có hiệu lực từ ngày 17/01/2021.

Dịch vụ giải thể chi nhánh là gì?

Dịch vụ giải thể chi nhánh là quá trình chấm dứt hoạt động của một chi nhánh của một tổ chức hoặc công ty. Quá trình này thường liên quan đến việc đóng cửa, thanh lý tài sản, giải quyết các vấn đề pháp lý, và đảm bảo rằng mọi cam kết và trách nhiệm đã được thực hiện trước khi chi nhánh chính thức ngừng hoạt động.

Hồ sơ giải thể chi nhánh

Hồ sơ xin xác nhận đã hoàn thành nghĩa vụ thuế hải quan

 • Giấy chứng nhận đăng ký hoạt động chi nhánh sao y chứng thực;
 • Văn bản đề nghị xác nhận không nợ thuế hải quan do Người đại diện theo pháp luật ký tên, đóng dấu

Hồ sơ đề nghị khóa mã số thuế nộp cơ quan thuế

 • Nghị quyết/Quyết định về việc chấm dứt hoạt động chi nhánh của HĐTV/ĐHĐCĐ/Chủ sở hữu do chủ tọa ký tên, đóng dấu;
 • Biên bản họp về việc chấm dứt hoạt động chi nhánh của  HĐTV/ĐHĐCĐ do chủ tọa phiên họp ký tên, đóng dấu;
 • Văn thư xác định trách nhiệm pháp lý sau giải thể do Người đại diện theo pháp luật ký tên, đóng dấu;
 • Văn bản đề nghị chấm dứt hiệu lực mã số thuế do Người đại diện theo pháp luật ký tên, đóng dấu;
 • Các cam kết về tài sản, nợ, thanh toán lương, không còn nợ khách hàng, nhà cung cấp, ngân hàng… do Người đại diện theo pháp luật ký tên, đóng dấu;
 • Giấy ủy quyền (Nếu người đại diện theo pháp luật ủy quyền cho cá nhân/tổ chức khác thực hiện nộp hồ sơ).

Hồ sơ giải thể chi nhánh nộp Sở Kế hoạch và Đầu tư

 • Nghị quyết/Quyết định về việc chấm dứt hoạt động chi nhánh của HĐTV/ĐHĐCĐ/Chủ sở hữu do chủ tọa ký tên, đóng dấu;
 • Biên bản họp về việc chấm dứt hoạt động chi nhánh của HĐTV/ĐHĐCĐ ;
 • Danh sách chủ nợ và số nợ đã thanh toán sau khi quyết định giải thể chi nhánh do Người đại diện theo pháp luật ký tên, đóng dấu;
 • Giấy ủy quyền (Nếu người đại diện theo pháp luật ủy quyền cho cá nhân/tổ chức khác thực hiện nộp hồ sơ).

Thủ tục giải thể chi nhánh công ty theo quy định hiện hành

Thủ tục giải thể chi nhánh công ty phải thực hiện theo các bước sau:

Bước 1:  Xác nhận nghĩa vụ tại cơ quan hải quan

Sau khi chi nhánh tiến hành đăng quyết định giải thể trên Cổng thông tin điện tử quốc gia về việc tiến hành đăng ký doanh nghiệp và phải được tiến hành niêm yết công khai tại trụ sở chính của chi nhánh và công ty tiến hành gửi công văn tới cơ quan quản lý nhà nước là Tổng cục Hải quan xin xác nhận thực hiện nghĩa vụ hải quan để giải thể chi nhánh.

Tiết kiệm tối đa thời gian, chi phí, gửi ngay hồ sơ đến hộp thư: dvgiaminh@gmail.com

Hoặc nhấc máy lên, Gọi ngay cho chúng tôi: 0939 456 569 - 0936 146 055 (zalo).

Đây là một trong những bước đầu tiên và quan trọng trong thủ tục giải thể chi nhánh theo quy định.

Bước 2: Nộp hồ sơ đóng cửa mã số thuế

Công ty tiến hành gửi công văn tới cơ quan quản lý thuế (kèm bản sao công chứng Giấy chứng nhận tiến hành đăng ký hoạt động của chi nhánh và Giấy chứng nhận về việc đăng ký thuế của chi nhánh) để xin được thực hiện quyết toán thuế và đóng mã số thuế.

Sau khi có xác nhận về việc không nợ thuế của cơ quan quản lý Chi Cục thuế nơi Doanh nghiệp đang đặt trụ sở thì Cục thuế đưa ra quyết định về việc đóng cửa mã số thuế doanh nghiệp.

Bước 3: Thủ tục tại cơ quan đăng ký doanh nghiệp

Trong thời hạn 7 ngày từ khi công ty đã tiến hành thanh toán hết các khoản nợ của công ty, người đại diện theo pháp luật của công ty phải chuẩn bị và gửi hồ sơ tiến hành thủ tục giải thể chi nhánh tiến hành đăng ký giải thể đến cơ quan nhà nước về đăng ký kinh doanh cấp tỉnh nơi công ty đặt trụ sở chính hoặc thông qua Cổng thông tin điện tử về việc đăng ký doanh nghiệp quốc gia theo địa chỉ dangkykinhdoanh.gov.vn

Bước 4: Trả dấu pháp nhân

Chi nhánh khi tiến hành sử dụng con dấu do cơ quan công an có thẩm quyền cấp có trách nhiệm trả con dấu, Giấy chứng nhận về việc đã tiến hành đăng ký mẫu con dấu cho cơ quan công an có thẩm quyền để được cơ quan nhà nước cấp giấy chứng nhận đã thu hồi con dấu.

Nộp hồ sơ: Doanh nghiệp, công ty có nhu cầu dừng hoạt động của chi nhánh tiến hành nộp đầy đủ hồ sơ tiến hành thủ tục giải thể chi nhánh cũng như về việc tiến hành chấm dứt văn phòng đại diện của công ty theo quy định pháp luật doanh nghiệp tại Phòng Đăng ký kinh doanh nơi doanh nghiệp hiện nay đang đặt trụ sở chính hoặc tiến hành nộp hồ sơ đăng ký doanh nghiệp qua mạng điện tử theo địa chỉ dangkykinhdoanh.gov.vn

Thời gian tiến hành thủ tục giải thể chi nhánh: Trong vòng 05 ngày làm việc kể từ khi cơ quan nhà nước nhận đủ các hồ sơ về việc giải thể chi nhánh công ty.

Dịch vụ giải thể chi nhánh tại Huế

Lý do để giải thể chi nhánh

Tại Điều 207 của luật doanh nghiệp 2020 quy định về lý do giải thể chi nhánh doanh nghiệp được quy định như sau:

 • Theo quyết định của chủ doanh nghiệp đối với công ty tư nhân, của các thành viên hợp danh, của hội đồng thành viên, chủ sở hữu công ty đối với công ty trách nhiệm hữu hạn, của đại hội đồng cổ đông với công ty cổ phần.
 • Bị thu hồi giấy chứng nhận đăng ký hoạt động chi nhánh, văn phòng đại diện.

Thủ tục giải thể chi nhánh công ty tại Huế

Tiến hành thủ tục giải thể chi nhánh công ty phải trải qua nhiều bước phức tạp cũng làm mất rất nhiều thời gian

Bước 1: Thông qua quyết định giải thể chi nhánh công ty

Để giải thể chi nhánh doanh nghiệp trước hết cần thông qua quyết định giải thể. Theo đó quyết định giải thể phải được thông qua bởi chủ sở hữu đối với công ty trách nhiệm hữu hạn 1 thành viên và hội đồng thành viên đối với công ty trách nhiệm hữu hạn 2 thành viên và đại hội đồng cổ đông đối với công ty cổ phần.

Quyết định giải thể phải có nội dung như sau:

 • Tên, địa chỉ trụ sở chính của doanh nghiệp
 • Lý do giải thể
 • Thời hạn, thủ tục thanh lý hợp đồng và thanh toán các khoản nợ của doanh nghiệp, thời hạn thanh toán nợ, thanh lý hóa đơn không vượt quá 06 tháng
 • Phương án xử lý các nghĩa vụ phát sinh từ hợp đồng lao động
 • Họ, tên, chữ ký của người đại diện pháp luật của doanh nghiệp

Khi quyết định giải thể chi nhánh doanh nghiệp, doanh nghiệp phải đăng quyết định giải thể lên cổng thông tin quốc gia https://dangkykinhdoanh.gov.vn/. Quyết định này cũng phải được niêm yết tại trụ sở chính, chi nhánh và văn phòng đại diện.

Bước 2: Nộp hồ sơ giải thể

Hồ sơ giải thể gồm có:

Thông báo về việc giải thể chi nhánh doanh nghiệp

Quyết định của chủ sở hữu công ty hoặc biên bản họp hội đồng thành viên nếu là công ty trách nhiệm hữu hạn 2 thành viên trở lên hoặc biên bản họp của đại hội đồng cổ đông.

Sau 7 ngày kể từ ngày nhận thông báo sở kế hoạch đầu tư sẽ chuyển hồ sơ giải thể qua cơ quan thuế để tiến hành đóng cửa mã số thuế.

Bước 3: Thực hiện thủ tục đóng cửa mã số thuế tại cơ quan thuế

Ở bước này doanh nghiệp gửi đủ hồ sơ như sau:

 • Gửi công văn xin giải thể tới chi cục thuế nơi doanh nghiệp đăng ký thuế. Công văn phải đính kèm bản sao giấy chứng nhận đăng ký hoạt động chi nhánh và đăng ký thuế (nếu có)
 • Gửi công văn xác nhận không nợ thuế
 • Gửi công văn xin quyết toán thuế
 • Đóng các loại thuế chưa đóng
 • Thực hiện nghiệp vụ nộp phạt nếu có

Bước 4: Xác nhận nghĩa vụ hải quan tại cơ quan hải quan

Những doanh nghiệp mà sử dụng con dấu do cơ quan công an cấp thì phải trả con dấu, giấy chứng nhận đăng ký mẫu dấu.

Sau khi trả dấu cơ quan công an sẽ cấp giấy chứng nhận đã thu hồi con dấu.

Bước 5: Thực hiện thủ tục với cơ quan đăng ký kinh doanh

Trong vòng 5 ngày kể từ ngày thực hiện hết các nghĩa vụ của dn, người đại diện pháp luật phải gửi đề nghị giải thể cho cơ quan đăng ký kinh doanh.

Hồ sơ gồm có:

 • Thông tin về giải thể
 • Báo cáo về thanh lý tài sản, danh sách chủ nợ, số nợ đã trả, bao gồm trả hết các khoản nợ về thuế và tiền đóng bảo hiểm xã hội
 • Giấy chứng nhận đăng ký mẫu dấu và con dấu (nếu có)
 • Giấy chứng nhận đăng ký hoạt động chi nhánh

Sau khi nhận đủ hồ sơ, phòng đăng ký kinh doanh sẽ thông tin về việc giải thể cho cơ quan thuế. Trong vòng 2 ngày kể từ ngày nhận được thông tin, sẽ gửi ý kiến về việc giải thể chi nhánh doanh nghiệp cho phòng đăng ký kinh doanh.

Trong vòng 5 ngày tiếp theo kể từ ngày nhận được hồ sơ giải thể và không nhận được ý kiến từ chối của cơ quan thuế thì sở sẽ cập nhật thông tin giải thể lên công thông tin quốc gia.

Chi phí dịch vụ giải thể chi nhánh tại Huế

Thông thường khi giải thể chi nhánh Gia Minh sẽ nhận dịch vụ tự 2 triệu đến 2,5 triệu nhưng với khối lượng phát sinh tại mỗi doanh nghiệp hoàn toàn khác nhau. Vì thế Gia Minh sẽ báo giá dịch vụ giải thể công ty 1 cách chính xác khi Gia Minh nắm rõ tình hình hoạt động của doanh nghiệp.

Chi phí dịch vụ giải thể chi nhánh tại Huế
Chi phí dịch vụ giải thể chi nhánh tại Huế

Lưu ý cần biết khi giải thể chi nhánh công ty, doanh nghiệp

 • Doanh nghiệp phải gửi thông báo tới khách hàng, đối tác và các bên liên quan về việc giải thể chi nhánh của doanh nghiệp.
 • Người đại diện theo pháp luật của doanh nghiệp và người đứng đầu chi nhánh, văn phòng đại diện bị chấm dứt hoạt động liên đới chịu trách nhiệm về tính trung thực và chính xác của hồ sơ chấm dứt hoạt động chi nhánh, văn phòng đại diện, địa điểm kinh doanh.
 • Doanh nghiệp có chi nhánh đã chấm dứt hoạt động chịu trách nhiệm thực hiện các hợp đồng, thanh toán các khoản nợ, gồm cả nợ thuế của chi nhánh và tiếp tục sử dụng lao động hoặc giải quyết đủ quyền lợi hợp pháp cho người lao động đã làm việc tại chi nhánh theo quy định của pháp luật.
 • Trường hợp doanh nghiệp chấm dứt hoạt động của chi nhánh mà không thông báo với Phòng Đăng ký kinh doanh – Sở Kế hoạch và Đầu tư tỉnh/thành phố nơi đặt trụ sở chi nhánh thì doanh nghiệp sẽ bị phạt tiền từ 5.000.000đ đến 10.000.000đ theo quy định tại Điều 37 Nghị định 50/2016/NĐ-CP.

Các nghĩa vụ phải giải quyết khi giải thể chi nhánh công ty.

Theo khoản 3 Điều 213 Luật Doanh nghiệp 2020 có quy định rằng doanh nghiệp có chi nhánh đã chấm dứt hoạt động sẽ chịu trách nhiệm thực hiện các hợp đồng, thanh toán các khoản nợ, bao gồm cả nợ thuế của chi nhánh và tiếp tục sử dụng lao động hoặc giải quyết đủ quyền lợi hợp pháp cho người lao động đã làm việc tại chi nhánh theo quy định của pháp luật.

Vai trò:

 • Giúp khách hàng hoàn thiện hồ sơ đăng ký giải thể chi nhánh. .
 • Giải quyết các vấn đề với cơ quan thuế.
 • Đại diện khách hàng làm việc với văn phòng đăng ký kinh doanh.

Một số câu hỏi thường gặp khi giải thể chi nhánh

Thủ tục giải thể chi nhánh hạch toán độc lập như thế nào?

Quy trình giải thể chi nhánh hạch toán độc lập bao gồm 4 bước sau:

Bước 1. Đăng bố cáo thông tin giải thể chi nhánh trên Cổng thông tin quốc gia.
Bước 2. Xin công văn xác nhận không nợ thuế tại Cơ quan hải quan
Bước 3. Làm thủ tục đóng mã số thuế tại Cơ quan thuế
Bước 4: Trả lại con dấu chi nhánh cho cơ quan Công an
Bước 5: Làm thủ tục giải thể chi nhánh với tại Sở KHĐT.

Hồ sơ giải thể chi nhánh tại Sở KHĐT gồm những gì?

Thành phần hồ sơ gồm có:

Thông báo chấm dứt hoạt động chi nhánh, quyết định giải thể chi nhánh của chủ sở hữu công ty/Hội đồng thành viên/Hội đồng quản trị về việc giải thể chi nhánh, bản sao biên bản họp của Hội đồng thành viên/Hội đồng quản trị về việc giải thể chi nhánh, thông báo xác nhận trả con dấu chi nhánh (nếu có), thông báo xác nhận hoàn thành nghĩa vụ thuế cho chi nhánh.

Hồ sơ giải thể chi nhánh nộp cơ quan thuế gồm những gì?

Thành phần hồ sơ gồm có:

 • Văn bản đề nghị chấm dứt hiệu lực mã số thuế.
 • Bản sao Quyết định giải thể chi nhánh của chủ sở hữu/Hội đồng thành viên/Hội đồng quản trị.
 • Giấy chứng nhận đăng ký hoạt động của chi nhánh (tùy quận/huyện).
 • Danh sách chủ nợ và số nợ chưa thanh toán, gồm cả nợ thuế của chi nhánh và nợ tiền đóng bảo hiểm xã hội.
 • Danh sách người lao động và quyền lợi tương ứng hiện hành của người lao động.
 • Công văn cam kết không có tài sản thanh lý.
 • Công văn cam kết không xin hoàn bất kỳ khoản thuế nộp thừa nào.
 • Công văn xin xác nhận không nợ thuế của Tổng cục hải quan.

Hồ sơ trả con dấu chi nhánh tại cơ quan công an gồm những gì?

Thành phần hồ sơ gồm có:

 • Văn bản xin hoàn trả con dấu chi nhánh.
 • Quyết định giải thể chi nhánh của chủ sở hữu công ty/Hội đồng thành viên/Hội đồng quản trị.
 • Giấy chứng nhận đăng ký mẫu dấu chi nhánh do công an cấp (bản gốc)
 • Con dấu chi nhánh.

Giải thể chi nhánh mà không thông báo có bị phạt không?

Có. Trường hợp doanh nghiệp chấm dứt hoạt động của chi nhánh mà không thông báo với Phòng Đăng ký kinh doanh – Sở Kế hoạch và Đầu tư tỉnh/thành phố nơi đặt trụ sở chi nhánh thì doanh nghiệp sẽ bị phạt tiền từ 5.000.000đ đến 10.000.000đ theo quy định tại Điều 37 Nghị định 50/2016/NĐ-CP.

Dịch vụ giải thể chi nhánh tại Huế do Gia Minh thực hiện cam kết thành công 100% cho khách hàng đăng ký sử dụng dịch vụ của chúng tôi.

BÀI VIẾT LIÊN QUAN:

Dịch vụ giải thể công ty Huế

Dịch vụ giải thể công ty tại Huế

Dịch vụ giải thể doanh nghiệp tại Huế

Dịch vụ kế toán chuyên nghiệp tại Huế

Dịch vụ làm báo cáo tài chính tại Huế

Giải thể công ty cổ phần tại Huế

Giải thể công ty TNHH tại Huế

Giải thể văn phòng đại diện tại Huế

Tạm ngừng kinh doanh tại Huế

Trình tự, thủ tục tạm ngừng kinh doanh tại Huế

Tìm dịch vụ giải thể chi nhánh tại Huế
Tìm dịch vụ giải thể chi nhánh tại Huế

CÔNG TY TNHH KẾ TOÁN KIỂM TOÁN GIA MINH

Địa chỉ: 135 Sóng Hồng, P. Phú Bài, Thị xã Hương Thủy, TT Huế

Hotline: 0932 785 561 – 0868 458 111

Email: dvgiaminh@gmail.com

Zalo: 0853 388 126

 

Chuyển đến thanh công cụ