Thành lập công ty sản xuất rượu tại Huyện Gia Lâm
0868458111