Thành lập công ty kinh doanh nội thất tại Sóc Trăng