Thành lập công ty kinh doanh máy tính tại Vĩnh Long
0868458111