Thành lập công ty kinh doanh máy tính tại Bắc Kạn
0868458111