Thành lập công ty kinh doanh dược phẩm tại Tuyên Quang