Thành lập công ty kinh doanh dược phẩm tại Thành Phố Hồ Chí Minh
0868458111