Thành lập công ty kinh doanh dược phẩm tại Bắc Kạn
0868458111