Dịch vụ làm báo cáo tài chính tại Huyện Nhà Bè- TPHCM

Dịch vụ làm báo cáo tài chính năm TPHCM là công việc mà chỉ có kế toán thuế, đại lý thuế hay kế toán có nhiều năm kinh nghiệm trong nghề thì mới có thể làm được báo cáo tài chính năm cho doanh nghiệp tại TPHCM

Dịch vụ làm báo cáo tài chính tại Huyện Nhà Bè- TPHCM
Dịch vụ làm báo cáo tài chính tại Huyện Nhà Bè- TPHCM

Báo cáo tài chính là gì?

Theo quy định tại Khoản 1, Điều 3, Luật Kế toán số 88/2015/QH13, báo cáo tài chính là hệ thống thông tin kinh tế, tài chính của đơn vị kế toán, được trình bày theo mẫu biểu quy định tại chuẩn mực kế toán và chế độ kế toán.
Nói cách khác, báo cáo tài chính giúp cung cấp thông tin về tình hình tài chính, kinh doanh và các luồng tiền của doanh nghiệp.

Theo pháp luật, tất cả các doanh nghiệp trực thuộc ngành, thành phần kinh tế đều phải lập và trình bày báo cáo tài chính (BCTC) năm. Đối với các công ty (tổng công ty) có đơn vị trực thuộc, ngoài BCTC năm thì phải BCTC tổng hợp (hợp nhất) vào cuối kỳ kế toán năm, dựa trên BCTC của đơn vị trực thuộc.

Tiết kiệm tối đa thời gian, chi phí, gửi ngay hồ sơ đến hộp thư: dvgiaminh@gmail.com

Hoặc nhấc máy lên, Gọi ngay cho chúng tôi: 0939 456 569 - 0936 146 055 (zalo).

Ngoài ra, các doanh nghiệp trực thuộc nhà nước và doanh nghiệp niêm yết trên thị trường chứng khoán bên cạnh làm BCTC năm thì phải lập BCTC giữa niên độ (báo cáo quý -trừ quý IV).

Hồ sơ doanh nghiệp cần cung cấp

 • Hóa đơn mua vào, bán ra phát sinh trong năm.
 • Sao kê các tài khoản ngân hàng công ty.
 • Bảng lương nhân viên các tháng trong năm kèm theo thông tin tên nhân viên, số CMND/CCCD của từng nhân viên.
 • Chứng từ nộp bảo hiểm xã hội cho nhân viên (nếu có).
 • Số dư các tài khoản kế toán của năm trước năm báo cáo (nếu công ty thành lập trước đó).
 • Mật khẩu đăng nhập vào trang khai thuế điện tử của doanh nghiệp.

Cách nộp báo cáo tài chính năm

Báo cáo tài chính dành cho doanh nghiệp vừa và nhỏ Theo Thông tư 133/2016/TT-BTC (Thông tư 133) sẽ gồm: Báo cáo tình hình tài chính, Báo cáo kết quả hoạt động sản xuất kinh doanh, báo cáo lưu chuyển tiền tệ, thuyết minh báo cáo tài chính, bảng cân đối tài khoản.

 • Đối với doanh nghiệp khu vực Hà Nội và Hải Phòng sẽ gửi trang: http://nhantokhai.gdt.gov.vn
 • Đối với doanh nghiệp khu vực các tỉnh khác sẽ gửi trang: http://thuedientu.gdt.gov.vn

Quy trình làm báo cáo tài chính

Làm báo cáo tài chính sẽ trải qua các bước sau:

Các bước làm báo cáo tài chính năm

Để việc lập báo cáo tài chính được chính xác và đơn giản, bạn và doanh nghiệp có thể thực hiện theo các bước hướng dẫn sau:

Bước 1: Sắp xếp các chứng từ kế toán

Để có thể lập báo cáo tài chính, trước các kế toán viên cần phải sắp xếp các chứng từ kế toán cẩn thận, chi tiết theo đúng trình tự thời gian. Điều này giúp cho việc kiểm tra, kê khai báo cáo được thuận lợi, dễ dàng hơn.

Bước 2: Hạch toán chi tiết các nghiệp vụ kinh tế phát sinh

Dựa trên các chứng từ kế toán đã sắp xếp cẩn thận, kế toán doanh nghiệp cần tiến hành kiểm tra và hoàn thiện các chứng từ nhằm đảm bảo tính hợp lý, hợp lệ và hợp pháp theo đúng quy định pháp luật về kế toán và thuế.

Bước 3: Phân loại các nghiệp vụ phát sinh theo tháng, quý

Để có thể kê khai được bản báo cáo tài chính năm chuẩn các, trước đó kế toán doanh nghiệp cũng cần phân loại rõ ràng các nghiệp vụ phát sinh như: Phân loại các chi phí trả trước, chi phí khấu hao,…

Bước 4: Rà soát và tổng hợp các nghiệp vụ phát sinh theo từng nhóm tài khoản

Đây là một bước rất quan trọng để tổng hợp thông tin kê khai cho nhanh chóng và chính xác. Theo đó, kế toán có thể rà soát theo các nhóm tài khoản như sau:

Rà soát nhóm hàng tồn kho: Cần kiểm tra xem hàng tồn kho có bị âm hay không. Trường hợp âm thì kế toán cần tìm hiểu rõ nguyên nhân và điều chỉnh lại cho hợp lý, chính xác. Áp dụng chạy giá vốn theo phương pháp tính hàng tồn kho đã đăng ký.

Rà soát nhóm công nợ phải thu và phải trả: Kế toán doanh nghiệp cần đối chiếu lại với khách hàng thông qua biên bản đối chiếu công nợ cuối năm rồi rà soát, kiểm tra các phát sinh bên có và bên nợ để có thể phản ánh đúng nghiệp vụ, tính toán được các rủi ro công nợ cũng như công nợ về thuế có thể gặp phải.

Rà soát các khoản đầu tư: Kế toán doanh nghiệp cần kiểm tra lại các hồ sơ đầu tư, phân tích rõ bản chất, phương pháp hạch toán rồi cân đối chứng từ để ghi nhận đầu tư, phản ánh đúng hiệu quả đầu tư thông qua biên bản họp và các tài liệu, báo cáo tài chính bên nhận đầu tư đã cung cấp.

Rà soát các khoản chi phí trả trước: Kế toán cần kiểm tra các khoản chi phí trả trước đã để xem việc kê khai đã phản ánh đúng thực tế hay chưa.

Rà soát tài sản cố định: Kế toán cần kiểm tra, tính toán nguyên giá, thời gian sử dụng, nguyên tắc ghi nhận và phân bổ khấu hao theo đúng quy định của Thông tư số 45/2013/TT-BTC, Thông tư số 28/2017/TT-BTC. Ngoài ra, khi rà soát tài sản cố định, kế toán cũng cần lưu ý quy định của Thông tư số 151/2014/TT-BTC về nguyên tắc khấu trừ thuế GTGT và chi phí không được trừ tính thuế TNDN đối với xe ô tô chở người từ 9 chỗ ngồi trở xuống.

Rà soát Doanh thu: Kế toán tiến hành kiểm tra doanh thu từng sản phẩm đã phản ánh theo giá thị trường hay chưa, biến động của giá bán và nguyên nhân biến động để đưa ra các quy định phù hợp.

Rà soát giá vốn: Kế toán cần kiểm tra và đảm bảo giá vốn từng mã hàng hóa, dịch vụ được phản ánh chính xác, mức độ chính xác thể hiện ở lãi gộp.

Rà soát chi phí quản lý: Kế toán kiểm tra và đảm bảo sự hợp lý của hồ sơ, tỷ lệ chi phí trên doanh thu, các tài khoản, ghi nhận chi phí được phản ánh đúng với thực tế và phù hợp nguyên tắc kế toán.

Lưu ý rằng, trường hợp phát hiện sai sót, kế toán cần tìm hiểu nguyên nhân và điều chỉnh lại ngay để đảm tính chính xác khi kê khai báo cáo tài chính.

Bước 5: Thực hiện bút toán tổng hợp và kết chuyển

Sau khi đã rà soát kỹ các số liệu cần thiết, kế toán sẽ tiến hành thực hiện bút toán kết chuyển doanh thu, chi phí, kết chuyển lỗ lãi và đảm bảo các tài khoản từ đầu 5 đến đầu 9 không có số dư cuối kỳ.

Bước 6: Lập báo cáo tài chính

Sau khi đã rà soát và tổng hợp hết các số liệu cần thiết, kế toán doanh nghiệp sẽ lập báo cáo tài chính năm trên phần mềm HTKK để hoàn tất kê khai BCTC.
Theo đó, việc lập báo cáo tài chính được tiến hành theo trình tự như sau:
– Kế toán mở phần mềm HTKK được cài đặt trên máy tính rồi đăng nhập bằng tài khoản của doanh nghiệp mình.

Hạn nộp báo cáo tài chính năm

Căn cứ theo Điều 109, Thông tư 200/2018/TT-BTC, thời hạn nộp báo cáo tài chính được quy định như sau:

Đối với doanh nghiệp nhà nước

Báo cáo tài chính năm

Đơn vị kế toán: Nộp báo cáo tài chính quý chậm nhất là 30 ngày, kể từ ngày kết thúc kỳ kế toán năm.

Công ty mẹ, Tổng công ty nhà nước: Nộp BCTC chậm nhất là 90 ngày, kể từ ngày kết thúc kỳ kế toán năm.

Đơn vị kế toán trực thuộc doanh nghiệp, Tổng công ty Nhà nước: Thời hạn nộp BCTC do công ty mẹ, Tổng công ty quy định.

Doanh nghiệp khác không thuộc Nhà nước

Đối với đơn vị kế toán là doanh nghiệp tư nhân, công ty hợp danh, thời hạn nộp BCTC năm chậm nhất là 30 ngày, kể từ ngày kết thúc kỳ kế toán năm. Thời hạn nộp BCTC của các đơn vị kế toán khác chậm nhất là 90 ngày.
Đơn vị kế toán trực thuộc doanh nghiệp, Tổng công ty Nhà nước: Thời hạn nộp BCTC do công ty mẹ, Tổng công ty quy định.

Chúng tôi Đại lý thuế Gia Minh là đơn vị kế toán có đầy đủ giấy phép hành nghề để làm dịch vụ kế toán cho công ty

Thời hạn nộp báo cáo tài chính là khi nào

Thời hạn nộp báo cáo tài chính chậm nhất là ngày thứ 90, kể từ ngày kết thúc năm dương lịch hoặc năm tài chính.

Thời hạn nộp hồ sơ quyết toán thuế đối với trường hợp chia, tách, hợp nhất, sáp nhập chuyển đổi hình thức sở hữu, giải thể chấm dứt hoạt động là ngày thứ 45, kể từ ngày có việc thực hiện chia, tách, hợp nhất, sáp nhập.

Bảng giá dịch vụ làm báo cáo tài chính tại Huyện Nhà Bè

Dịch vụ làm báo cáo tài chính tại Huyện Nhà Bè- TPHCM
Dịch vụ làm báo cáo tài chính tại Huyện Nhà Bè- TPHCM

Những lưu ý khi sử dụng báo cáo tài chính doanh nghiệp

 • Báo cáo tài chính chỉ phản ánh những dữ kiện tài chính, chưa phản ánh đầy đủ các nguồn lực mà doanh nghiệp sử dụng. 
 • Số liệu trên báo cáo tài chính mới chỉ phản ánh theo giá gốc, không phản ánh theo giá thị trường. Trong khi hầu hết mọi quyết định quản trị lại tùy thuộc vào giá trị trường để làm căn cứ. 
 • Các nhà quản lí có thể tác động vào những con số trên bản báo cáo tài chính nhằm đạt được một mục đích nào đó. 
 • Lạm phát có thể ảnh hưởng đến giá trị thực của tài sản và hiệu quả công ty. 

Tại sao nên chọn Gia Minh làm báo cáo tài chính năm Huyện Nhà Bè- TPHCM

Dịch vụ làm báo cáo tài chính tại Huyện Nhà Bè- TPHCM
Dịch vụ làm báo cáo tài chính tại Huyện Nhà Bè- TPHCM

Chi tiết công việc làm báo cáo tài chính do Gia Minh thực hiện:

Kể từ khi nhận chứng từ Gia Minh sẽ kiểm tra tính hợp lý, hợp lệ của chứng từ

Kiểm tra, rà soát các tờ khai đã báo và nộp cho cơ quan thuế. Sau khi kiểm tra chúng tôi sẽ lên phương án xử lý, điều chỉnh các chứng từ chưa hợp lý, hợp lệ

Sắp xếp, phân loại chứng từ theo công ty cụ thể

Tiến hành ghi nhận các nghiệp vụ phát sinh

Cuối cùng chúng tôi sẽ lên báo cáo tài chính và tư vấn các vấn đề về tiền mặt, ngân hàng, công nợ, hàng tồn kho, cân đối doanh thu, chi phí và giúp doanh nghiệp tối ưu hóa chi phí.

Tư vấn hỗ trợ doanh nghiệp tư vấn chi phí hợp lí , hợp lệ theo từng loại hình Doanh nghiệp.

Cuối cùng lập 1 báo cáo tài chính và lên quyết toán năm.

Lập 1 bộ BCTC hoàn chỉnh gồm: BCTC, quyết toán thuế TNDN, quyết toán thuế TNCN, báo cáo lưu chuyển tiền tệ, thuyết minh BCTC

In sổ sách kế toán như: Sổ nhật ký chung, sổ chi tiết, sổ cái, sổ quỹ, công nợ, bảng tổng hợp nhập-xuất-tồn kho, phiếu thu, phiếu chi, phiếu nhập kho, phiếu xuất kho…

 

Dịch vụ làm báo cáo tài chính tại Huyện Nhà Bè- TPHCM
Dịch vụ làm báo cáo tài chính tại Huyện Nhà Bè- TPHCM

BẢNG BÁO GIÁ CÁC DỊCH VỤ DO GIA MINH CUNG CẤP TẠI TPHCM

Dịch vụ kế toán tại TP Hồ Chí Minh (TPHCM)

Dịch vụ kế toán chuyên nghiệp tại TPHCM

Bảng giá tham gia bhxh lần đầu tại TPHCM

Giải thể hộ kinh doanh TPHCM

Dịch vụ công bố thực phẩm nhập khẩu tại TPHCM

dịch vụ đăng ký mã số mã vạch tại TPHCM

Xin giấy phép bán lẻ rượu Huyện Nhà Bè- TPHCM

Dịch vụ khắc dấu tại Quận TPHCM

Xin cấp chứng chỉ xây dựng tại TPHCM

Bảng giá phần mềm kế toán Easybooks tại TP.HCM

xin giấy phép mở trung tâm âm nhạc TPHCM

bảng giá hoá đơn điện tử easybooks tại TPHCM

Xin giấy phép kinh doanh nhà trọ tại TPHCM

thành lập hộ kinh doanh nhà nghỉ TPHCM

Dịch vụ khai thuế ban đầu tại TPHCM

Xin giấy phép PCCC tại TPHCM

Dịch vụ làm báo cáo tài chính tại TPHCM

Bảng giá chữ ký số BKAV tại TPHCM

Xin giấy phép bán buôn rượu TPHCM

Bảng giá kế toán công ty nước ngoài tại TPHCM

Cần thành lập công ty TNHH 2 thành viên tại TPHCM

Dịch vụ kiểm toán báo cáo tài chính tại TPHCM

Dịch vụ thành lập trung tâm ngoại ngữ tại TPHCM

Dịch vụ cấp giấy phép lữ hành nội địa tại TPHCM

Dịch vụ thành lập trung tâm ngoại ngữ tại TPHCM

Giải thể văn phòng đại diện TPHCM

Chữ ký số Viettel tại TPHCM

thành lập công ty Hồ Chí Minh

Thành lập trung tâm ngoại ngữ tại TPHCM

Danh sách cung cấp chữ ký số tại TPHCM

Thành lập công ty có vốn đầu tư nước ngoài tại TPHCM

Cần thành lập công ty cổ phần tại TPHCM

Trình tự, thủ tục tạm ngừng kinh doanh tại TPHCM

Cần thành lập công ty cổ phần tại TPHCM

DỊCH VỤ SOÁT XÉT BÁO CÁO TÀI CHÍNH TẠI TPHCM

Thủ tục thay đổi loại hình doanh nghiệp tại TPHCM

tạm ngừng kinh doanh tại TP Hồ Chí Minh

Tăng vốn điều lệ công ty tại TPHCM

Dịch vụ bổ sung ngành nghề kinh doanh tại TPHCM

Dịch vụ thay đổi người đại diện pháp luật tại TPHCM

Dịch vụ làm thủ tục xin cấp mới giấy phép lao động tại TPHCM

Bảng giá dịch vụ kiểm toán tại TPHCM

Dịch vụ giải thể doanh nghiệp tại TPHCM

Xin cấp giấy chứng nhận đủ điều kiện kinh doanh phân bón tại TPHCM

Phí thành lập văn phòng đại diện nước ngoài tại TPHCM

Thành lập văn phòng đại diện tại TPHCM

Xin cấp chứng chỉ xây dựng tại Huyện Nhà Bè- TPHCM

Dịch vụ làm giấy phép kinh doanh vận tải bằng ô tô Quận 2

Thủ tục cấp giấy chứng nhận an ninh trật tự tại TPHCM

Giải thể công ty tại TPHCM

Dịch vụ làm giấy phép hộ kinh doanh trọn gói tại TPHCM

Danh sách Thành lập doanh nghiệp tại TPHCM

Danh sách đơn vị cung cấp hóa đơn điện tử tại TPHCM

Đơn vị cung cấp hóa đơn điện tử tại TPHCM

Thành lập công ty TNHH hai thành viên tại TPHCM

Thành lập công ty tại TPHCM, trọn gói giá rẻ chỉ với 750.000

Nhận làm giấy phép kinh doanh tại TPHCM

Làm giấy phép kinh doanh giá rẻ tại TPHCM

BẢNG GIÁ CHI TIẾT DỊCH VỤ CHỮ KÝ SỐ VÀ HOÁ ĐƠN ĐIỆN TỬ TẠI TPHCM

Bảng giá thành lập trường mầm non tư thục tại TP HCM

Thành lập doanh nghiệp trọn gói tại TPHCM

Xin giấy phép vệ sinh an toàn thực phẩm cho quán bún đậu tại TP Hồ Chí Minh

dịch vụ làm thủ tục hải quan tại TPHCM

Thành lập chi nhánh tại TPHCM

Giải thể công ty cổ phần tại Thành phố Hồ Chí Minh

Xin giấy phép phòng cháy chữa cháy tại Thành phố Hồ Chí Minh

Thành lập công ty cổ phần TP. HCM

Thành lập địa điểm kinh doanh tại TPHCM

Giải thể công ty TNHH tại thành phố Hồ Chí Minh

Xin giấy phép quảng cáo tại Thành phố Hồ Chí Minh

Xin giấy phép bán buôn rượu TPHCM

Xin giấy phép bán lẻ rượu tại TPHCM

Dịch vụ làm giấy phép kinh doanh vận tải bằng ô tô TPHCM

Xin giấy phép kinh doanh gas tại TPHCM

Thủ tục xin giấy phép kinh doanh gas tại TPHCM

Thành lập công ty TNHH TPHCM

Xin giấy phép an ninh trật tự cho khách sạn tại TPHCM

 

Dịch vụ làm báo cáo tài chính tại Huyện Nhà Bè- TPHCM
Dịch vụ làm báo cáo tài chính tại Huyện Nhà Bè- TPHCM

CÔNG TY TNHH KẾ TOÁN KIỂM TOÁN GIA MINH

Địa chỉ: 3E/16 Phổ Quang, Phường 12, Quận Tân Bình, Thành phố Hồ Chí Minh, Việt Nam

Hotline: 0932 785 561 – 0868 458 111

Zalo: 085 3388 126

Chuyển đến thanh công cụ