Dịch vụ kế toán ở Quảng Bình

Dịch vụ kế toán ở Quảng Bình dành cho doanh nghiệp chưa có kế toán. Gia Minh là đơn vị cung cấp dịch vụ kế toán và đào tạo kế toán thực hành trên chứng từ thực tế.

Thủ tục dịch vụ kế toán ở Quảng Bình
Thủ tục dịch vụ kế toán ở Quảng Bình

Dịch vụ kế toán trọn gói là gì

Dịch vụ kế toán trọn gói là một hình thức dịch vụ mà một công ty kế toán cung cấp để đảm bảo các nhu cầu kế toán của một doanh nghiệp được đáp ứng toàn diện. Thay vì chỉ cung cấp một phần nhất định của quy trình kế toán, dịch vụ kế toán trọn gói bao gồm một loạt các nhiệm vụ và công việc kế toán liên quan đến hoạt động kinh doanh hàng ngày của một doanh nghiệp.

Dịch vụ kế toán trọn gói có thể bao gồm các nhiệm vụ sau:

Tiết kiệm tối đa thời gian, chi phí, gửi ngay hồ sơ đến hộp thư: dvgiaminh@gmail.com

Hoặc nhấc máy lên, Gọi ngay cho chúng tôi: 0939 456 569 - 0936 146 055 (zalo).

Kế toán tổng hợp: Ghi sổ sách hàng ngày, lập báo cáo tài chính, báo cáo thuế và báo cáo lưu chuyển tiền tệ.

Quyết toán thuế: Tính toán, kiểm tra và nộp các khoản thuế phù hợp theo quy định của cơ quan thuế.

Tư vấn kế toán và thuế: Cung cấp tư vấn về quy trình kế toán, giúp doanh nghiệp tuân thủ pháp luật và tối ưu hóa quy trình kế toán.

Kiểm toán nội bộ: Thực hiện kiểm toán nội bộ để đảm bảo tính chính xác và minh bạch trong quy trình kế toán của doanh nghiệp.

Xử lý các công việc kế toán hàng ngày: Ghi sổ sách, lập báo cáo hàng ngày, quản lý công nợ, lưu trữ chứng từ và xử lý các nhiệm vụ kế toán hàng ngày khác.

Báo cáo thuế gồm những gì

Báo cáo thuế là một tài liệu hoặc hồ sơ mà các doanh nghiệp hoặc cá nhân cần chuẩn bị và nộp cho cơ quan thuế để báo cáo về thuế phải nộp trong một khoảng thời gian nhất định. Các yếu tố chính mà một báo cáo thuế thường bao gồm là:

Thông tin cá nhân hoặc thông tin doanh nghiệp: Bao gồm tên, địa chỉ, mã số thuế, thông tin liên hệ và thông tin khác liên quan đến cá nhân hoặc doanh nghiệp.

Thu nhập: Báo cáo thuế thường yêu cầu báo cáo về thu nhập đã thu được trong khoảng thời gian nhất định. Điều này bao gồm thu nhập từ lương, lợi nhuận từ hoạt động kinh doanh, thu nhập từ đầu tư và các nguồn thu nhập khác.

Chi tiêu: Báo cáo thuế cũng yêu cầu báo cáo về các khoản chi tiêu liên quan đến hoạt động kinh doanh hoặc cá nhân. Điều này có thể bao gồm các chi tiêu như mua sắm hàng hóa, chi phí vận hành, tiền lương, chi tiêu quảng cáo và tiếp thị, và các khoản chi tiêu khác.

Các khoản thuế phải nộp: Báo cáo thuế cần bao gồm thông tin về các khoản thuế phải nộp, bao gồm thuế thu nhập cá nhân, thuế thu nhập doanh nghiệp, thuế giá trị gia tăng (VAT), thuế nhập khẩu, thuế xuất khẩu, và các loại thuế khác tùy thuộc vào quy định của từng quốc gia.

Biểu mẫu và tài liệu hỗ trợ: Báo cáo thuế thường được yêu cầu đi kèm với các biểu mẫu và tài liệu hỗ trợ như sổ sách kế toán, hóa đơn, chứng từ liên quan và các tài liệu khác để chứng minh và hỗ trợ thông tin báo cáo.

Lưu ý rằng các yếu tố cụ thể trong báo cáo thuế có thể khác nhau tùy thuộc vào quy định của từng quốc gia và loại hình doanh nghiệp. Để đảm bảo tính chính xác và tuân thủ pháp luật, bạn nên tham khảo hướng dẫn và quy định thuế của cơ quan thuế địa phương hoặc tìm sự tư vấn từ chuyên gia thuế.

Quy trình làm báo cáo thuế

Quy trình làm báo cáo thuế thường bao gồm các bước sau:

Thu thập thông tin tài chính: Bạn cần thu thập thông tin về thu nhập và chi phí của doanh nghiệp hoặc cá nhân trong năm tài chính. Các thông tin này bao gồm thông tin về thu nhập từ tiền lương, tiền lãi, bất động sản, đầu tư, bán hàng, và các chi phí liên quan đến hoạt động kinh doanh.

Xác định các khoản giảm trừ thuế

Xác định các khoản giảm trừ thuế: Bạn cần xác định các khoản giảm trừ thuế có thể áp dụng cho doanh nghiệp hoặc cá nhân của bạn. Các khoản giảm trừ này bao gồm các khoản giảm trừ thuế cá nhân, giảm trừ thuế doanh nghiệp, giảm trừ thuế nhà đất, giảm trừ thuế đầu tư, và các khoản giảm trừ khác.

Lựa chọn phương pháp tính thuế: Bạn cần lựa chọn phương pháp tính thuế phù hợp với loại thu nhập và chi phí của doanh nghiệp hoặc cá nhân. Việc này có thể được thực hiện bằng cách tìm hiểu các quy định và hướng dẫn của cơ quan thuế hoặc nhờ sự giúp đỡ của một chuyên gia tài chính hoặc kế toán.

Hoàn thành biểu mẫu báo cáo thuế

Hoàn thành biểu mẫu báo cáo thuế: Bạn cần hoàn thành biểu mẫu báo cáo thuế tương ứng với loại thuế mà bạn đang nộp và đính kèm các tài liệu hỗ trợ cần thiết, chẳng hạn như phiếu thu, phiếu chi, hóa đơn, và các báo cáo tài chính khác.

Nộp báo cáo thuế: Sau khi hoàn thành biểu mẫu báo cáo thuế, bạn cần nộp báo cáo thuế và các tài liệu hỗ trợ tới cơ quan thuế theo thời hạn quy định. Thông thường, thời hạn nộp báo cáo thuế là ngày 30 tháng 4 đối với doanh nghiệp và ngày 31 tháng 3 đối với cá nhân kinh doanh.

Kiểm tra và xác nhận thông tin

Kiểm tra và xác nhận thông tin: Sau khi nộp báo cáo thuế, bạn cần kiểm tra và xác nhận rằng thông tin trên báo cáo là chính xác và đầy đủ. Nếu cần thiết, bạn cần sửa chữa hoặc bổ sung thông tin trên báo cáo thuế để đảm bảo rằng số tiền thuế phải nộp là chính xác.

Thanh toán thuế: Sau khi xác nhận số tiền thuế phải nộp, bạn cần thanh toán số tiền này cho cơ quan thuế theo phương thức thanh toán được quy định. Các phương thức thanh toán bao gồm chuyển khoản ngân hàng, tiền mặt, hoặc sử dụng cácdịch vụ thanh toán trực tuyến.

Lưu trữ báo cáo thuế

Lưu trữ báo cáo thuế: Bạn cần lưu trữ các báo cáo thuế và các tài liệu hỗ trợ liên quan trong một kho lưu trữ an toàn và dễ dàng truy cập.

Ngoài ra, trong quá trình làm báo cáo thuế, bạn cần tuân thủ các quy định và hướng dẫn của cơ quan thuế và đảm bảo rằng các thông tin được cung cấp là chính xác và đầy đủ. Nếu cần thiết, bạn nên nhờ sự giúp đỡ của một chuyên gia tài chính hoặc kế toán để đảm bảo rằng báo cáo thuế của bạn đáp ứng các yêu cầu của cơ quan thuế và đảm bảo tuân thủ luật pháp.

Quy trình sử dụng dịch vụ kế toán của Gia Minh

Bước 1: Nhân viên Gia Minh tư vấn, thu thập thông tin khách hàng qua điện thoại và đặt lịch khảo sát.

Bước 2: Chuyên viên kế toán Gia Minh sẽ đến doanh nghiệp khảo sát hồ sơ, tập hợp các chứng từ chi tiết.

Bước 3: Gia Minh gửi danh mục công việc chi tiết và báo giá cho khách hàng.

Bước 4: Gia Minh ký hợp đồng với khách hàng và thực hiện dịch vụ theo theo chuẩn mực kế toán.

Dịch vụ khai thuế ban đầu

Gia Minh khai thuế ban đầu qua các bước như sau:

 • Thiết lập Hồ sơ khai thuế ban đầu với cơ quan thuế
 • Soạn thảo toàn bộ hồ sơ khai thuế ban đầu
 • Lập và nộp tờ khai môn bài, thuế môn bài
 • Đại diện doanh nghiệp làm việc ban đầu với cơ quan thuế
 • Liên hệ ngân hàng mở tài khoản ngân hàng
 • Đứng tên phụ trách kế toán cho doanh nghiệp
 • Soạn thảo các hồ sơ, giấy tờ cần thiết
 • Thông báo phát hành hóa đơn
 • Hướng dẫn doanh nghiệp viết hóa đơn và hủy hóa đơn đúng cách

Các công việc Gia Minh sẽ thực hiện cho khách hàng

Báo cáo thuế hàng tháng

 • Tiếp nhận hồ sơ, đăng ký và tư vấn hồ sơ
 • Tập hợp hóa đơn, chứng từ cho khách hàng
 • Nhận hóa đơn và kiểm tra tính hợp lý, hợp lệ của chứng từ
 • Cập nhật các chứng từ vào phần mềm kế toán
 • Phần mềm quản lý một cách bảo mật
 • Tư vấn từng bước sử dụng, bảo quản hóa đơn, chứng từ mà doanh nghiệp cung cấp
 • Những doanh nghiệp đang hoạt động nếu doanh thu năm trước liền kề lớn hơn 50 tỷ thì phải kê khai theo tháng
 • Lập và in sổ sách các loại theo quy định

Công việc báo cáo quý

 • Cân đối mua vào và bán ra số thuế giá trị gia tăng phải nộp hàng quý
 • Thông báo số thuế giá trị gia tăng phải nộp
 • Báo cáo tình hình sử dụng hóa đơn
 • Nộp tờ khai báo cáo tài chính phát sinh hàng quý
 • Lập tờ khai quyết toán thuế thu nhập cá nhân hàng quý
 • Lập và nộp thuế phát sinh (nếu có)
 • Sắp xếp và lưu trữ hồ sơ sổ sách kế toán

Công việc báo cáo năm

 • Lập tối ưu chi phí thuế thu nhập doanh nghiệp
 • Lập và trích dự phòng giảm giá hàng tồn kho
 • Lập báo cáo tài chính năm đúng quy định
 • Lập tờ khai quyết toán cuối năm
 • Nộp các báo cáo tài chính cho cơ quan thống kê hay cục thuế hàng năm
 • Cung cấp báo cáo tài chính cho khách hàng khi có yêu cầu đấu thầu, vay ngân hàng
 • In hồ sơ và lưu trữ hồ sơ kế toán hàng năm

Ghi chép sổ sách kế toán

Sau khi hoàn thành công việc quyết toán năm kế toán thực hiện việc in các loại sổ sách như: sổ nhật ký chung, sổ cái, sổ chi tiết, phiếu nhập, xuất, thu, chi…

Các sổ phụ ngân hàng, chứng từ hóa đơn được sắp xếp một cách gọn gàng cho doanh nghiệp và trả lại cho doanh nghiệp lưu giữ.

Truy suất báo cáo ra pdf hoặc excel cho khách hàng lưu trữ sau này.

Chi phí dịch vụ kế toán tại Quảng Bình

STT SỐ LƯỢNG CHỨNG TỪ PHÍ DỊCH VỤ
THƯƠNG MẠI
DỊCH VỤ
XÂY DỰNG
LẮP ĐẶT
SẢN XUẤT – GIA CÔNG
CHẾ BIẾN
1 KHÔNG PHÁT SINH 300.000 300.000 300.000
2 0 – 9 CHỨNG TỪ 500.000 600.000 600.000
3 10-29 CHỨNG TỪ 700.000 800.000 800.000
4 30 – 49 CHỨNG TỪ 1.100.000 1.200.000 1.200.000
5 50 – 69 CHỨNG TỪ 1.500.000 1.700.000 1.700.000
6 70 – 99 CHỨNG TỪ 1.800.000 2.000.000 2.000.000
7 TRÊN 100 CHỨNG TỪ THỎA THUẬN THỎA THUẬN THỎA THUẬN

Để nắm rõ hơn về phí dịch vụ kế toán ở Quảng Bình của doanh nghiệp của bạn hãy liên hệ

Chi phí dịch vụ kế toán ở Quảng Bình
Chi phí dịch vụ kế toán ở Quảng Bình

Dịch vụ báo cáo thuế hàng tháng

Dịch vụ báo cáo thuế hàng tháng là một dịch vụ được cung cấp bởi các công ty kế toán hoặc chuyên gia tài chính để giúp doanh nghiệp hoặc cá nhân đáp ứng các yêu cầu về báo cáo thuế hàng tháng. Dịch vụ này bao gồm các công việc sau:

Kiểm tra và xử lý hồ sơ thuế hàng tháng: Các chuyên gia tài chính sẽ kiểm tra và xử lý các hồ sơ thuế hàng tháng của doanh nghiệp hoặc cá nhân, đảm bảo rằng mọi thông tin và số liệu trên các báo cáo thuế đều chính xác và đầy đủ.

Chuẩn bị báo cáo thuế hàng tháng: Các chuyên gia sẽ chuẩn bị các báo cáo thuế hàng tháng, bao gồm báo cáo thuế GTGT, báo cáo thuế TNDN, báo cáo thuế TNCN và các báo cáo khác theo yêu cầu của cơ quan thuế.

Điền thông tin vào biểu mẫu báo cáo: Các chuyên gia sẽ điền thông tin vào biểu mẫu báo cáo thuế hàng tháng, đảm bảo rằng tất cả các thông tin được cung cấp đầy đủ và chính xác.

Nộp báo cáo thuế hàng tháng: Sau khi hoàn thành báo cáo thuế hàng tháng, các chuyên gia sẽ nộp báo cáo thuế này cho cơ quan thuế theo thời hạn quy định.

Kiểm tra và xác nhận thông tin: Sau khi nộp báo cáo thuế hàng tháng, các chuyên gia sẽ kiểm tra và xác nhận rằng thông tin trên báo cáo là chính xác và đầy đủ.

Thanh toán thuế: Nếu có số tiền thuế phải nộp, các chuyên gia sẽ giúp đỡ doanh nghiệp hoặc cá nhân thanh toán số tiền này cho cơ quan thuế theo phương thức thanh toán được quy định.

Dịch vụ báo cáo thuế hàng tháng giúp doanh nghiệp hoặc cá nhân tiết kiệm thời gian và công sức trong việc chuẩn bị và nộp báo cáo thuế hàng tháng. Ngoài ra, dịch vụ này còn giúp đảm bảo tính chính xác và đầy đủ của các báo cáo thuế hàng tháng, tránh phạt vi phạm thuế và giảm thiểu rủi ro pháp lý cho doanh nghiệp hoặc cá nhân.

Tuy nhiên, khi sử dụng dịch vụ này, doanh nghiệp hoặc cá nhân cần chọn đúng đối tác cung cấp dịch vụ có uy tín và kinh nghiệm trong lĩnh vực kế toán và thuế để đảm bảo chất lượng và hiệu quả của dịch vụ.

Lưu ý Dịch vụ kế toán ở Quảng Bình:

Giá dịch vụ đã bao gồm: báo cáo thuế, hạch toán sổ sách, in sổ sách

Ưu đã cho khách hàng: Nếu khách hàng thanh toán trước sẽ được giảm giá như sau:

– Đối với khách hàng thanh toán trước 3 tháng sẽ giảm giá 10%

– Đối với khách hàng thanh toán trước 6 tháng sẽ miễn phí báo cáo tài chính cuối năm.

Dịch vụ kế toán ở Quảng Bình do Gia Minh thực hiện cam kết đảm bảo dịch vụ kế toán uy tín chất lượng trên toàn quốc.

BÀI VIẾT LIÊN QUAN:

Bảng báo giá hóa đơn điện tử và phần mềm kế toán do Misa cung cấp

Bảng giá chữ ký số BKAV tại Quảng Bình

BẢNG GIÁ CHỮ KÝ SỐ DO ĐẠI LÝ THUẾ GIA MINH CUNG CẤP

Bảng giá dịch vụ kế toán

Bảng giá dịch vụ kiểm toán tại Quảng Bình

Bảng giá hoá đơn điện tử easybooks tại Quảng Bình

Bảng giá tham gia bhxh lần đầu tại Quảng Bình

Cần thành lập công ty cổ phần tại Quảng Bình

Cần thành lập công ty TNHH 2 thành viên tại Quảng Bình

Cần thành lập doanh nghiệp tư nhân tại Quảng Bình

Cần thành lập văn phòng đại diện tại Quảng Bình

Cấp giấy phép vệ sinh an toàn thực phẩm tại Quảng Bình

Dịch vụ công bố thực phẩm nhập khẩu tại Quảng Bình

Dịch vụ đăng ký mã số mã vạch tại Quảng Bình

Dịch vụ khắc dấu tại Quảng Bình

Dịch vụ làm báo cáo tài chính tại Quảng Bình

QUY ĐỊNH VỀ ĐẶT ĐỊA CHỈ CÔNG TY, TRỤ SỞ DOANH NGHIỆP

Xin giấy phép phòng cháy chữa cháy tại Quảng Bình

 

 

Bạn muốn nắm rõ hơn về dịch vụ kế toán ở Quảng Bình thì vui lòng liên hệ:

Tìm dịch vụ kế toán ở Quảng Bình
Tìm dịch vụ kế toán ở Quảng Bình

CÔNG TY TNHH KẾ TOÁN KIỂM TOÁN GIA MINH

Địa chỉ: Tổ dân phố 2, Phường Bắc Lý, Thành phố Đồng Hới, Quảng Bình

Hotline: 0932 785 561 – 0868 458 111

Email: dvgiaminh@gmail.com

Zalo: 0853 388 126

Chuyển đến thanh công cụ