Bảng giá dịch vụ kế toán tại Quận 4

Bảng giá dịch vụ kế toán tại Quận 4

Trình tự dịch vụ kế toán tại Quận 4
Trình tự dịch vụ kế toán tại Quận 4

Dịch vụ kế toán trọn gói là gì

Dịch vụ kế toán trọn gói là một hình thức dịch vụ mà một công ty kế toán cung cấp để đảm bảo các nhu cầu kế toán của một doanh nghiệp được đáp ứng toàn diện. Thay vì chỉ cung cấp một phần nhất định của quy trình kế toán, dịch vụ kế toán trọn gói bao gồm một loạt các nhiệm vụ và công việc kế toán liên quan đến hoạt động kinh doanh hàng ngày của một doanh nghiệp.

Dịch vụ kế toán trọn gói có thể bao gồm các nhiệm vụ sau:

Kế toán tổng hợp: Ghi sổ sách hàng ngày, lập báo cáo tài chính, báo cáo thuế và báo cáo lưu chuyển tiền tệ.

Tiết kiệm tối đa thời gian, chi phí, gửi ngay hồ sơ đến hộp thư: dvgiaminh@gmail.com

Hoặc nhấc máy lên, Gọi ngay cho chúng tôi: 0939 456 569 - 0936 146 055 (zalo).

Quyết toán thuế: Tính toán, kiểm tra và nộp các khoản thuế phù hợp theo quy định của cơ quan thuế.

Tư vấn kế toán và thuế: Cung cấp tư vấn về quy trình kế toán, giúp doanh nghiệp tuân thủ pháp luật và tối ưu hóa quy trình kế toán.

Kiểm toán nội bộ: Thực hiện kiểm toán nội bộ để đảm bảo tính chính xác và minh bạch trong quy trình kế toán của doanh nghiệp.

Xử lý các công việc kế toán hàng ngày: Ghi sổ sách, lập báo cáo hàng ngày, quản lý công nợ, lưu trữ chứng từ và xử lý các nhiệm vụ kế toán hàng ngày khác.

Báo cáo thuế gồm những gì

Báo cáo thuế là một tài liệu hoặc hồ sơ mà các doanh nghiệp hoặc cá nhân cần chuẩn bị và nộp cho cơ quan thuế để báo cáo về thuế phải nộp trong một khoảng thời gian nhất định. Các yếu tố chính mà một báo cáo thuế thường bao gồm là:

Thông tin cá nhân hoặc thông tin doanh nghiệp: Bao gồm tên, địa chỉ, mã số thuế, thông tin liên hệ và thông tin khác liên quan đến cá nhân hoặc doanh nghiệp.

Thu nhập: Báo cáo thuế thường yêu cầu báo cáo về thu nhập đã thu được trong khoảng thời gian nhất định. Điều này bao gồm thu nhập từ lương, lợi nhuận từ hoạt động kinh doanh, thu nhập từ đầu tư và các nguồn thu nhập khác.

Chi tiêu: Báo cáo thuế cũng yêu cầu báo cáo về các khoản chi tiêu liên quan đến hoạt động kinh doanh hoặc cá nhân. Điều này có thể bao gồm các chi tiêu như mua sắm hàng hóa, chi phí vận hành, tiền lương, chi tiêu quảng cáo và tiếp thị, và các khoản chi tiêu khác.

Các khoản thuế phải nộp: Báo cáo thuế cần bao gồm thông tin về các khoản thuế phải nộp, bao gồm thuế thu nhập cá nhân, thuế thu nhập doanh nghiệp, thuế giá trị gia tăng (VAT), thuế nhập khẩu, thuế xuất khẩu, và các loại thuế khác tùy thuộc vào quy định của từng quốc gia.

Biểu mẫu và tài liệu hỗ trợ: Báo cáo thuế thường được yêu cầu đi kèm với các biểu mẫu và tài liệu hỗ trợ như sổ sách kế toán, hóa đơn, chứng từ liên quan và các tài liệu khác để chứng minh và hỗ trợ thông tin báo cáo.

Lưu ý rằng các yếu tố cụ thể trong báo cáo thuế có thể khác nhau tùy thuộc vào quy định của từng quốc gia và loại hình doanh nghiệp. Để đảm bảo tính chính xác và tuân thủ pháp luật, bạn nên tham khảo hướng dẫn và quy định thuế của cơ quan thuế địa phương hoặc tìm sự tư vấn từ chuyên gia thuế.

1. Tư vấn và lập kế hoạch làm việc

Mỗi doanh nghiệp đều có phương thức hoạt động và loại hình kinh doanh khác nhau, vì thế để thuận lợi nhất cho quá trình làm việc Đại lý thuế Gia Minh sẽ cùng bạn trao đổi, lên lịch làm việc chi tiết và đưa ra những phương án thuế cùng những yêu cầu khác.

Để tối ưu số thuế phải nộp trong khuôn khổ pháp luật, tùy vào tình hình hoạt động kinh doanh của mỗi doanh nghiệp, chúng tôi sẽ tư vấn những phương án thuế có lợi nhất trong việc đưa ra quyết định kinh doanh.

Đọc thêm:

BẢNG BÁO GIÁ DỊCH VỤ KẾ TOÁN – CHỮ KÝ SỐ – HÓA ĐƠN ĐIỆN TỬ DO GIA MINH CUNG CẤP

BẢNG BÁO GIÁ DỊCH VỤ KẾ TOÁN GIA MINH

Bảng giá dịch vụ kế toán

2. Kê khai thuế và báo cáo thuế định kỳ

Khai thuế ban đầu 

Gia Minh khai thuế ban đầu qua các bước như sau:

 • Thiết lập Hồ sơ khai thuế ban đầu với cơ quan thuế
 • Soạn thảo toàn bộ hồ sơ khai thuế ban đầu
 • Lập và nộp tờ khai môn bài, thuế môn bài
 • Đại diện doanh nghiệp làm việc ban đầu với cơ quan thuế
 • Soạn thảo các hồ sơ, giấy tờ cần thiết
 • Thông bóa phát hành hóa đơn
 • Hướng dẫn doanh nghiệp viết hóa đơn và hủy hóa đơn đúng cách.

Báo cáo quý

– Cân đối mua vào và bán ra số thuế giá trị gia tăng phải nộp hàng quý

– Thông báo số thuế giá trị gia tăng phải nộp

– Nộp tờ khai báo cáo tài chính phát sinh hàng quý

– Lập tờ khai quyết toán thuế thu nhập cá nhân hàng quý

– Lập và nộp thuế phát sinh (nếu có)

– Sắp xếp và lưu trữ hồ sơ sổ sách kế toán.

Báo cáo thuế hàng tháng

– Tiếp nhận hồ sơ, đăng ký và tư vấn hồ sơ

– Tập hợp hóa đơn, chứng từ cho khách hàng.

– Nhận hóa đơn và kiểm tra tính hợp lý, hợp lệ của chứng từ.

– Cập nhật các chứng từ vào phần mềm kế toán

– Phần mềm quản lý một cách bảo mật

– Tư vấn từng bước sử dụng, bảo quản hóa đơn, chứng từ mà doanh nghiệp cung cấp.

– Những doanh nghiệp đang hoạt động nếu doanh thu năm trước liền kề lớn hơn 50 tỷ thì phải kê khai theo tháng.

– Lập và in sổ sách các loại theo quy định.

Báo cáo năm

 • Lập tối ưu chi phí thuế thu nhập doanh nghiệp.
 • Lập và trích dự phòng giảm giá hàng tồn kho
 • Lập báo cáo tài chính năm đúng quy định.
 • Lập tờ khai quyết toán cuối năm
 • Nộp các báo cáo tài chính cho cơ quan thống kê hay cục thuế hàng năm
 • Cung cấp báo cáo tài chính cho khách hàng khi có yêu cầu đấu thầu, vay ngân hàng
 • In hồ sơ và lưu trữ hồ sơ kế toán hàng năm.

3. Các dịch vụ kế toán được thực hiện

 • Làm kế toán
 • Làm kế toán trưởng
 • Cung cấp và tư vấn áp dụng công nghệ thông tin về kế toán
 • Bồi dưỡng nghiệp vụ kế toán, cập nhật kiến thức kế toán.
 • Tư vấn tài chính
 • Kê khai thuế
 • Các dịch vụ khác về kế toán theo quy định của pháp luật.

4. Nhiệm vụ của công ty dịch vụ kế toán Gia Minh

 • Tư vấn các vấn đề liên quan đến kế toán, cập nhật văn bản mới
 • Đăng ký thuế cho doanh nghiệp
 • Cảnh báo kịp thời mọi rủi ro có thể xảy ra.
 • Hạch toán ghi chép sổ sách kế toán cho doanh nghiệp
 • Kiểm tra tính hợp lệ của các hóa đơn, chứng từ
 • Cân đối thuế giá trị gia tăng đầu vào và đầu ra
 • Báo cáo thuế các loại (thuế giá trị gia tăng, thuế thu nhập doanh nghiệp, thuế thu nhập cá nhân và các loại thuế khác)
 • Thực hiện nghĩa vụ liên quan đến bảo hiểm xã hội, đăng ký lao động, cập nhật các quy định mới về bảo hiểm xã hội.
 • Lập sổ chi tiết tính giá thành.
 • Lập biểu mẫu bảng phân bổ, khấu hao theo quy định.
 • Lập các loại sổ cái tài khoản
 • Lập sổ nhật ký chung.
 • Nộp các loại báo cáo thuế, tờ khai lên cơ quan thuế đúng quy định.
 • Lập hệ thống thang lương, chế độ bảo hiểm xã hội
 • Lập báo cáo tài chính cuối năm.
 • Quyết toán thuế và thiết lập hệ thống kiểm soát nội bộ
 • Tuân thủ chế độ báo cáo sổ sách kế toán theo quy định.
 • Thay mặt chủ doanh nghiệp giải trình về những số liệu đã lập.

Bảng giá dịch vụ kế toán tại Quận 4

 

STT

SỐ LƯỢNG CHỨNG TỪ PHÍ DỊCH VỤ
THƯƠNG MẠI – DỊCH VỤ XÂY DỰNG – LẮP ĐẶT SẢN XUẤT – GIA CÔNG – CHẾ BIẾN
1 KHÔNG PHÁT SINH 300.000 300.000 300.000
2 0 – 9 CHỨNG TỪ 500.000 600.000 600.000
3 10-29 CHỨNG TỪ 700.000 800.000 800.000
4 30 – 49 CHỨNG TỪ 1.100.000 1.200.000 1.200.000
5 50 – 69 CHỨNG TỪ 1.500.000 1.700.000 1.700.000
6 70 – 99 CHỨNG TỪ 1.800.000 2.000.000 2.000.000
7 TRÊN 100 CHỨNG TỪ THỎA THUẬN THỎA THUẬN THỎA THUẬN

Chi tiết Bảng giá dịch vụ kế toán tại Quận 4

Chi phí dịch vụ kế toán tại Quận 4
Chi phí dịch vụ kế toán tại Quận 4

Dịch vụ tư vấn kế toán

Dịch vụ tư vấn kế toán là một dịch vụ cung cấp bởi các chuyên gia kế toán và công ty tư vấn kế toán chuyên nghiệp. Dịch vụ này nhằm hỗ trợ doanh nghiệp hoặc cá nhân trong việc hiểu rõ và áp dụng các quy định kế toán, tư vấn về các vấn đề liên quan đến kế toán và thuế, và giúp tối ưu hóa công việc kế toán trong doanh nghiệp. Dưới đây là một số công việc phổ biến mà dịch vụ tư vấn kế toán có thể bao gồm:

Tư vấn về cấu trúc kế toán: Hỗ trợ doanh nghiệp xây dựng và thiết lập hệ thống kế toán phù hợp, bao gồm các quy trình, chính sách và quy định kế toán.

Tư vấn về báo cáo tài chính: Hướng dẫn doanh nghiệp về quy trình và phương pháp lập báo cáo tài chính, đảm bảo tuân thủ các tiêu chuẩn kế toán quốc tế hoặc quy định pháp luật địa phương.

Tư vấn thuế: Cung cấp thông tin và hướng dẫn về các quy định thuế liên quan, giúp doanh nghiệp tuân thủ và tối ưu hóa việc nộp thuế, bao gồm thuế giá trị gia tăng (VAT), thuế thu nhập doanh nghiệp (CIT), thuế thu nhập cá nhân (PIT) và các loại thuế khác.

Tư vấn về quản lý tài chính: Hỗ trợ doanh nghiệp trong việc lập kế hoạch tài chính, quản lý ngân sách, phân tích các chỉ số tài chính và đưa ra các giải pháp tối ưu hóa quản lý tài chính.

Tư vấn về tuân thủ quy định pháp luật: Đảm bảo doanh nghiệp tuân thủ các quy định pháp luật kế toán, thuế và tài chính, tránh vi phạm và rủi ro pháp lý.

Dịch vụ tư vấn kế toán giúp doanh nghiệp có được sự tư vấn chuyên môn, hiểu rõ và tuân thủ các quy định kế toán và thuế, đồng thời tối ưu hóa quy trình

Quy trình làm báo cáo thuế

Quy trình làm báo cáo thuế thường bao gồm các bước sau:

Thu thập thông tin tài chính: Bạn cần thu thập thông tin về thu nhập và chi phí của doanh nghiệp hoặc cá nhân trong năm tài chính. Các thông tin này bao gồm thông tin về thu nhập từ tiền lương, tiền lãi, bất động sản, đầu tư, bán hàng, và các chi phí liên quan đến hoạt động kinh doanh.

Xác định các khoản giảm trừ thuế

Xác định các khoản giảm trừ thuế: Bạn cần xác định các khoản giảm trừ thuế có thể áp dụng cho doanh nghiệp hoặc cá nhân của bạn. Các khoản giảm trừ này bao gồm các khoản giảm trừ thuế cá nhân, giảm trừ thuế doanh nghiệp, giảm trừ thuế nhà đất, giảm trừ thuế đầu tư, và các khoản giảm trừ khác.

Lựa chọn phương pháp tính thuế: Bạn cần lựa chọn phương pháp tính thuế phù hợp với loại thu nhập và chi phí của doanh nghiệp hoặc cá nhân. Việc này có thể được thực hiện bằng cách tìm hiểu các quy định và hướng dẫn của cơ quan thuế hoặc nhờ sự giúp đỡ của một chuyên gia tài chính hoặc kế toán.

Hoàn thành biểu mẫu báo cáo thuế

Hoàn thành biểu mẫu báo cáo thuế: Bạn cần hoàn thành biểu mẫu báo cáo thuế tương ứng với loại thuế mà bạn đang nộp và đính kèm các tài liệu hỗ trợ cần thiết, chẳng hạn như phiếu thu, phiếu chi, hóa đơn, và các báo cáo tài chính khác.

Nộp báo cáo thuế: Sau khi hoàn thành biểu mẫu báo cáo thuế, bạn cần nộp báo cáo thuế và các tài liệu hỗ trợ tới cơ quan thuế theo thời hạn quy định. Thông thường, thời hạn nộp báo cáo thuế là ngày 30 tháng 4 đối với doanh nghiệp và ngày 31 tháng 3 đối với cá nhân kinh doanh.

Kiểm tra và xác nhận thông tin

Kiểm tra và xác nhận thông tin: Sau khi nộp báo cáo thuế, bạn cần kiểm tra và xác nhận rằng thông tin trên báo cáo là chính xác và đầy đủ. Nếu cần thiết, bạn cần sửa chữa hoặc bổ sung thông tin trên báo cáo thuế để đảm bảo rằng số tiền thuế phải nộp là chính xác.

Thanh toán thuế: Sau khi xác nhận số tiền thuế phải nộp, bạn cần thanh toán số tiền này cho cơ quan thuế theo phương thức thanh toán được quy định. Các phương thức thanh toán bao gồm chuyển khoản ngân hàng, tiền mặt, hoặc sử dụng các dịch vụ thanh toán trực tuyến.

Lưu trữ báo cáo thuế

Lưu trữ báo cáo thuế: Bạn cần lưu trữ các báo cáo thuế và các tài liệu hỗ trợ liên quan trong một kho lưu trữ an toàn và dễ dàng truy cập.

Lưu ý:

 Giá dịch vụ đã bao gồm: báo cáo thuế, hạch toán sổ sách, in sổ sách

Ưu đã cho khách hàng: Nếu khách hàng thanh toán trước sẽ được giảm giá như sau:

– Đối với khách hàng thanh toán trước 3 tháng sẽ giảm giá 10%

– Đối với khách hàng thanh toán trước 6 tháng sẽ miễn phí báo cáo tài chính cuối năm.

Bảng giá dịch vụ kế toán tại Quận 4 do Gia Minh thực hiện cam kết đem đến sự hài lòng tuyệt đối cho khách hàng khi sử dụng dịch vụ của chúng tôi.

BÀI VIẾT LIÊN QUAN:

Dịch vụ khai thuế ban đầu tại Quận 4 – TPHCM

Dịch vụ kiểm toán báo cáo tài chính tại Quận 4 – TPHCM

Dịch vụ làm báo cáo tài chính tại Quận 4- TPHCM

Dịch vụ làm giấy phép hộ kinh doanh trọn gói tại Quận 4 – TPHCM

Dịch vụ làm giấy phép kinh doanh vận tải bằng ô tô Quận 4 – TPHCM

Dịch vụ quyết toán thuế trọn gói tại Quận 4

Bảng giá dịch vụ giấy phép lữ hành nội địa tại Quận 4 – TPHCM

Bảng giá hoá đơn điện tử easybooks tại Quận 4 – TPHCM

Bảng giá thành lập trường mầm non tư thục tại Quận 4 – TP Hồ Chí Minh

Cần thành lập công ty cổ phần tại Quận 4 – TPHCM

Cần thành lập công ty TNHH 2 thành viên tại Quận 4 – TPHCM

Chữ ký số EFY tại Quận 4 – TPHCM

Chữ ký số Newca tại Quận 4 – TPHCM

Chữ ký số Viettel tại Quận 4 – TPHCM

Chữ ký số Viettel tại quận 4 TPHCM

DANH BẠ CHI CỤC THUẾ QUẬN 4 TPHCM

Dịch vụ công bố thực phẩm nhập khẩu tại Quận 4 – TPHCM

Bảng giá dịch vụ kế toán tại Quận 4

Bảng giá dịch vụ kế toán tại Quận 4

Bảng giá dịch vụ kế toán tại Quận 4

Bảng giá dịch vụ kế toán tại Quận 4

Bạn muốn nắm rõ hơn về Bảng giá dịch vụ kế toán tại Quận 4 thì vui lòng liên hệ :

Tìm bảng giá dịch vụ kế toán tại Quận 4
Tìm bảng giá dịch vụ kế toán tại Quận 4

 CÔNG TY TNHH KẾ TOÁN KIỂM TOÁN GIA MINH

Địa chỉ: 3E/16 Phổ Quang, Phường 12, Quận Tân Bình, Thành phố Hồ Chí Minh, Việt Nam

Hotline: 0932 785 561 – 0868 458 111

Email: dvgiaminh@gmail.com

Zalo: 0853 388 126

Chuyển đến thanh công cụ